Mokymosi mokslas:
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 30

10/13/2014 PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Mokymosi mokslas: biopsichosociologija A.Skurvydas a.skurvydas@lkka.lt There are more than 50 major learning theories, each focused on a different aspect of learning or learner population. 10/13/2014. 1.

Download Presentation

10/13/2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mokymosi mokslas: biopsichosociologija

A.Skurvydas

a.skurvydas@lkka.lt

There are more than 50 major learning theories, each focused on a different aspect of learning or learner population.

10/13/2014

1


Neapibrėžtumo principas — tai principas, teigiantis, kad sudėtingosios dinaminės sistemos būsenos iš principo negalima tiksliai aprašyti.

Neįrodomumo principas — tai principas, teigiantis, kad kiekviename moksle yra teiginių, kurių teisingumo iš principo negalima įrodyti.

Analitiniais metodais negalima perprasti netiesinės dinamikos.


Determinizmo ir redukcionizmo

dogmos!

 • Per didelis pasitikėjimas empirizmu…neginčijamu faktu

 • Per didelispasitikėjimasprotu/logika (analitinis sprendimas tinka tik deterministinėms sistemoms)

 • “Vienpusis” priežastingumas

 • Subjekto atskyrimas nuo objekto (dehumanizavimas)

 • Konteksto, laiko ir “smulkmenų” negerbimas

 • Metodologinis monizmas.


Metafizika

Filosofija

Klasikinis holizmas

Hermeneutika

Analitinė filosofija

“Sveikas/naivus

protas”

Racionalizmas

Menai

Matematika

Sudėtingųjų

DS

paradigma

Socialinis konstruktyvizmas

Fenomenologija

Loginis empirizmas

Kritinis racionalizmas

Determinizmas

Redukcionizmas

Struktūralizmas

Naujasis holizmas

Empirizmas


 • Camazine, S., Deneubourg, J. L., Franks, N. R., Sneyd, J., Theraulaz, G., Bonabeau, E. (2001). Self-Organization in Biological Systems. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

2. Dawkins, R. (1996). The Blind Watchmaker. Why the evidence of evolution reveals a universe without design. New York, London: W. W. Norton and Company.

3. Gallagher, R., Appenzeller, T. (1999). Beyond reductionism. Science, 284, 79.

4. Gell-Mann, M. (1994). The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex. San Francisco, W. H. Freeman.

5. Hodgkin P. (1996). Medicine, postmodernism, and the end of certainty. BMJ, 313, 1568—1569.

6. Laszlo, E. (2002). The Systems View of the World: A Holistic Vision for Our Time. Hampton Press, Inc.

7. Laughlin, R. B. (2005). A Different Universe. Reinventing physics from the bottom down. New York: A member of the Perseus Books Group.

8. Medawar, P. (1988). The Limits of Science. Oxford: Oxford University Press.

9. Noble, D. (2006). The Music of Life. Biology Beyond the Genome. Oxford: University Press.

10. Prigogine, I. (1997). The End of Certainty. Time, chaos, and new laws of nature. Oxford: The Free Press.

11. Quine, W. V. (1951). Two Dogmas of Empiricism. The Philosophical Review, 60, 20—43.


Dvi klaidos!

Tiesa

Netiesa

Verifikavimas

I tipo klaida

Patvirtinti

Paneigti

II tipo klaida

Falsifikacija


Kūno dalys konkuruoja

dėl smegenų “dėmesio“

http://www.youtube.com/watch?v=KX8mR-x35Pk&feature=related


Bendrieji neuroreabilitacijos principai

Jeinenaudoji, prarandi – kitas užima tavo vietą. Vyksta konkurencija dėl vietos galvos smegenų sensorinėje, motorinėje ir kognityvinėje žievėje.

Jei neprasmingai naudoji, prarandi.

Mokymasissunetikėtu atpildu.

Ekologinė psichologija – labiau aktyvuoji

įdomiame kontekste.

Dviračiai: http://www.youtube.com/watch?v=WitSwHl2M4I


Mes galime valdyti judesius tik dėl to, kad juos jaučiame. Tuo mes labiausiai ir skiriamės nuo tobuliausių robotų.


 • Naujiirefektyvūs mokymosi principai

 • Bet koks mokymasis nevyksta vakuume: būtina apjungti žinojimą su senesne patirtimi ir žinojimu; sukurk asociacijas, pririšk vaizdus prie žodžių.

 • Būtina mokytis ne kuo daugiau informacijos, bet supratimo, esmės, prasmės, modelių, apibendrinimų. „Daug nereiškia visados daug“. Pagal tai, ką mokinys žino, negalima spręsti apie tai, kaip jis geba kurti. Galvos smegenys kovoja dėl informacijos.

 • Galvos smegenys yra labiau aktyvios, jei yra originalus, įvairiapusiškas, netikėtas ir prasmingas (su atpildu) mąstymas.

 • Labiausiai kūrybingą mąstymą blokuoja baimė suklysti. Kūrybą skatina didelių iššūkių įveikimas, tikintis gero atpildo. Patys talentingiausi siekia ne lokalaus, bet globalaus atpildo.

 • Socialinė (paskatinimas, teigiami pavyzdžiai) ir fizinė aplinka (patraukli aplinka) skatina kūrybingą mokymąsi. Menai, literatūra, mokslas, intuicija, religija ir sportas – kompleksas skatina kūrybą.

 • Mokymosi proceso gilus apmąstymas (kritiška refleksija) pagilina išmokimą.

 • Miegas – išmokimo šalininkas.

 • Kūrybą skatina realių problemų, su kuriomis pats mokinys susiduria, sprendimas.

10/13/2014

14


 • Sprendimų priėmimo būdai:

 • Euristinis (“less is more”)

 • Loginis

 • Statistinis

10/13/2014

15


 • Tiesos šaltiniai:

 • Autoritetas

 • Pats

 • Aplinka

10/13/2014

16


 • Sprendimų priėmimo šaltiniai:

 • Patirtis/faktai

 • Protas

 • Intuicija

 • Emocijos – baimė prarasti (žmonės ypač gina savo nuosavybę), rizika (emocijos, kai labai sudėtinga situcija, logika – kai situaciją galima apskaičiuoti)

 • Aplinka/kontekstas (vienas “žaidėjas” gali sugadinti visą aplinką)

 • Pasitikėjimo hormonas (viena apgavystė prislopina pasitikėjimo hormoną - oxytocin)

 • Laukiamas atpildas (dofaminas) ir jo prognozuojamas dažnis/tikimybė

 • Atpildo ir moyvacijos santykis (visi nori greito atpildo, protingiausi optimaliausio)

 • Vertybių/atpildo paradigma/kultūra

 • Pusrutulių santykis (kairysis reaguoja į pralaimėjimus, dešinysis – į pergales)

10/13/2014

17


10/13/2014

18


10/13/2014

19


10/13/2014

20


The adaptive brain: aging and neurocognitive scaffoldine .

Park DC, Reuter-Lorenz P.

Annu Rev Psychol. 2009;60:173-96. Review

 • Dėl senėjimo sumažėja dofamino receptorių, susitraukia galvos smegenys, tačiau padidėja kompensuojančių struktūrų aktyvumas.

 • Kuo anksčiau mobilizuosi kompensuojančias struktūras, tuo anksčiau pasensi.


Winne PH, Nesbit JC. The Psychology of Academic Achievement // Annu. Rev. Psychol. 2010.

 • Idėjos turi būti susietos erdvėje ir laike (istorija vs geografija).

 • Kuo daugiau sensorinių kanalų, pristatant informaciją.

 • Ištęstos studijos ir testai, geriau nei koncentruotos ir testai.

 • Testai gerai, jei tai atsiliepia galutiniam vertinimui.

 • Tiesos atpažinimas yra blogiau nei jos konstravimas.

 • Aktyvus apibendrinimas žymiai geriau nei pasyvus skaitymas.

 • Per „gražios“ skaidrės blaško.

 • Pavyzdžius geriau įsimename, nei sausus faktus. Kuo įvairesnių pavyzdžių.

 • Grįžtamoji informacija yra reikalinga, tačiau ji neturi būti per dažna.

 • Didelių iššūkių įveikimas labiau skatina kūrybą.

10/13/2014

22


Winne PH, Nesbit JC. The Psychology of Academic Achievement // Annu. Rev. Psychol. 2010.

 • Informacija neturi perkrauti darbinės atminties.

 • Sudėtingi dalykai turi būti skaldomi į atskiras suprantamas dalis.

 • Geriau atsimenamas modelis, ir aiškinimo esmė, nei detalės.

 • Studentai geriau mokosi, kai kelia gilius, o ne paviršutiniškus klausimus (gilus: kodėl, kodėl ne, jei taip, tai; paviršutiniški: kas, ką, kada, kur).

 • Kūrybingas mokymas yra tada, jei sprendžiamos problemos, jei yra faktų ir teorijų prieštaravimai.

 • Mąstymo lankstumas tobulinimas, pasitelkiant į pagalbą įvairius faktus, teorijas, intuiciją, sveiką protą.

 • „Blondinės principas“ – reikia pateikti taip informaciją, kad suprastų kiekvienas.

 • Būtina žinoti, kad dažniausiai studentų supratimas yra klaidingas.

 • Skatinti studentus kelti originalias hipotezes, raginti spėti.

 • Studentai turi patys analizuoti savo mokymosi eigą.

 • Mokymasis yra efektyvesnis, jei studentai sprendžia realias problemas, su kuriomis dažnai ir patys susidūrė.

10/13/2014

23


10/13/2014

24


Reflektuojant,

“ko nežinau,

kad nežinau”,

kad gaučiau

daug, bet

mažai

įdėčiau

pastangų.

Įpročių

keitimas,

sąmoningas

“atpildo”

atsisakymas,

spontaniška

super idėja,

mokymasis

linksmai

žaidžiant,

“intelektualinis

orgazmas”

100%

Galvos smegenų aktyvumas mokantis

Fenomenų

prognozavimas

80%

Fenomenų

vertinimas

kontekste

60%

Fenomenų

analizavimas

40%

Principų

taikymas,

interpretuojant

fenomenus

20%

Principų/

dėsnių

supratimas

10 %

Faktų

atsiminimas

5 %

10/13/2014

26


Galvos smegenų aktyvumas mokantis

Mokymasis

su ilgalaikiu

„atpildu“

Laiptai http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw

Mokymasis

be ilgalaikio

„atpildo|

10/13/2014

27


Kada mažiausai dirba galvos smegenys?

Skaitant labai

aiškų arba visiškai

neaiškų

tekstą

5 %

Sprendžiant

problemas

pagal

pavyzdį

5 %

Mėgdžiojant

kitų veiklą

4 %

Aktyviai

padedant

dėstytojui

3 %

Nusirašant

1 %

Laiptai „juokas“

http://www.youtube.com/watch?v=CwOi4D9lPig

Mokymasis nematant

prasmės

0,001 %

Absoliutus pyktis ir baimė”;

“Žaidimai – nužudyk priešą”.

0,000000000001%

10/13/2014

28


Ačiū už dėmesį!


 • Euristinio sprendimo priėmimo taisyklės

 • Alternatyvų paieškos: realaus pasaulio, realios atminties, suprantamos, vengiant daugybės sąveikų

 • Paieškos sustabdymo (less is more)

 • Sprendimo priėmimo (geriau sveiko proto prognozė, nei regresinės lygtys).

10/13/2014

30


 • Login