vi 1 a principia jelent s ge a szintetikus elm let
Download
Skip this Video
Download Presentation
VI.1. A Principia jelentősége: a szintetikus elmélet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

VI.1. A Principia jelentősége: a szintetikus elmélet - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

VI.1. A Principia jelentősége: a szintetikus elmélet. A forradalmiság tartalma a szintézis a halmozódó tudás szükségszerűen vezet el az átfogó elmélethez Galilei, Huygens és mások mechanikai részeredményei Kopernikusz, Galilei, Tycho de Brahe, Kepler bolygómozgásra vonatkozó eredményei

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VI.1. A Principia jelentősége: a szintetikus elmélet' - athena-odom


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vi 1 a principia jelent s ge a szintetikus elm let
VI.1. A Principia jelentősége: a szintetikus elmélet
 • A forradalmiság tartalma
  • a szintézis
   • a halmozódó tudás szükségszerűen vezet el az átfogó elmélethez
    • Galilei, Huygens és mások mechanikai részeredményei
    • Kopernikusz, Galilei, Tycho de Brahe, Kepler bolygómozgásra vonatkozó eredményei
   • az égi és a földi fizika egyesítése
vi 2 a principia jelent s ge a m dszer p ld ja
VI.2. A Principia jelentősége: a módszer példája
 • a módszer
  • a modellalkotás
   • leegyszerűsített fizikai létezők és feltételek
   • összehasonlítás az empirikus adatokkal, törvényekkel és szabályokkal
   • a kiinduló feltételek módosítása: újabb létezők és tulajdonságok hozzáadása
  • a matematika alkalmazása a természetre
  • az axiomatizmus
vi 3 a a principia jelent s ge a term szetfiloz fiai forradalom a
VI.3.a. A Principia jelentősége:a természetfilozófiai forradalom (a)
 • forradalom a természetfilozófiában
  • az arisztotelészi természetfilozófia elvetése
   • Kopernikusz arisztoteliánus bírálata a ptolemaioszi rendszer felett
   • Tycho de Brahe megfigyelései az ég változásairól (+a „kompromisszumos” modell)
   • Kepler (neo)platonizmusa
   • Bruno teológiai és természetfilozófiai szakítása a középkori világkép központi elemeivel
   • Bacon módszertani meggondolásai az arisztoteliánus dogmák ellen, az empirikus módszer mellett
   • Galilei távcsöves megfigyelései és érvei Arisztotelész ellen (+”miért” helyett „hogyan”)
vi 3 b a principia jelent s ge a term szetfiloz fiai forradalom b
VI.3.b. A Principia jelentősége:a természetfilozófiai forradalom (b)
 • a mechanikai természetkép elfogadtatása
  • az előzmények (Démokritosz, Epikurosz, Lucretius atomizmusa)
  • Descartes mechanisztikus programja (alak és mozgás)
  • a korszellem (Galilei, Gassendi, Hobbes, Boyle)
  • Newton
   • az égi és a földi világ különbségeinek felszámolása
   • a teleológiai érvelés száműzése (az általános megjegyzésekbe)
   • a mechanicizmus természetfilozófiai-fizikai rendszerré szer-vezése – a világ: egymással kölcsönhatásban lévő (ütköző, taszító, vonzó) testek; matematikailag leírható erők hatására mozognak; csupán néhány alapvető tulajdonsággal rendelke-ző láthatatlan korpuszkulákból (atomokból) állnak (a többi tulajdonság látszólagos); törvényeknek engedelmeskednek
   • példátlanul eredményes leírás, magyarázat és előrejelzés
vi 3 c a principia jelent s ge a term szetfiloz fiai forradalom c
VI.3.c. A Principia jelentősége:a természetfilozófiai forradalom (c)
 • a tudomány (az oksági leírás) és a hermetikus (okkult, mágikus, alkimista) megközelítés elválasztása
  • eltávolodás az okkult minőségektől a Principia, de nem Newton akarata szerint
vi 4 a a principia jelent s ge a t rsadalmi forradalom r sze a
VI.4.a. A Principia jelentősége:a társadalmi forradalom része (a)
 • a tudomány fejlődése, eseményei külső (társadalmi, gazdasági, intézményi) tényezők következményei
  • a Principia a kor körülményeinek terméke
   • a (kereskedelmi, katonai) hajózás fejlődése – navigációs stb. igények – csillagászati helymeghatározás, árapály jelenség stb.
   • az ipar (bányászat stb.) fejlődése – szivattyúk, gépek stb. – dinamika, hidrodinamika stb.
   • a társadalmi mozgalmak leképezése (puritanizmus, individualizmus stb.)
vi 4 b a principia jelent s ge a t rsadalmi forradalom r sze b
VI.4.b. A Principia jelentősége:a társadalmi forradalom része (b)
 • a Principia diadala a kor választása
  • az óramű világ kétféle felfogása
   • Leibniz
   • Newton
newton hat sa 1 a fizik ra a
Newton hatása: 1. a fizikára (a)
 • Végül mégis polgárjogot nyer az analízis használata a fizikában
  • Newton fluxióelméletének kiadása
  • Leonhard Euler (1707-1783)munkássága
   • diplomamunkája: Descartes ésNewton nézeteinekösszehasonlítása JohannBernoulli témavezetésével (1723)
   • Mechanica (1736) – a newtonidinamika a matematikai analízisformájában
newton hat sa 1 a fizik ra b
Newton hatása: 1. a fizikára (b)
 • a Szaturnusz pályaháborgásai-nak kiszámítása (1748)
 • Theoria motus corporum solidorum (1765)
  • haladó mozgások
  • forgó mozgások
   • Euler-szögek
   • precesszió
 • egyéb alkalmazások a mechanika (hidrodinamika, akusztika), optika, csillagászat területén
newton hat sa 1 a fizik ra c
Newton hatása: 1. a fizikára (c)
 • Jean Le Rond d\'Alembert (1717-1783)
 • Joseph-Louis Lagrange (1736–1813)
 • „analitikus” = „mechanikus”
  • az ész hatékonysága
  • a fizikai probléma redukálása matematikai feladattá
newton hat sa 1 a fizik ra d
Newton hatása: 1. a fizikára (d)
 • Résztudományok kialakulása
  • Hidrodinamika
   • Daniel Bernoulli (1700-1782)
    • Hydrodynamica (1738)
newton hat sa 1 a fizik ra e
Newton hatása: 1. a fizikára (e)
 • Égi mechanika
  • Pierre-Simon, marquis de Laplace(1749–1827)
   • Exposition du systéme du monde (1796)
    • a Naprendszer stabilitása, kialakulása
   • Traité de mécanique céleste (1798-1827)
   • Théorie analytique des probabilités(1812)
    • a Laplace-démon
newton hat sa 1 a fizik ra f
Newton hatása: 1. a fizikára (f)
 • Az elektromos és mágneses jelenségek tudományának fejlődése aMaxwell-egyenletekig
  • Az elektromos jelenségekstabil létrehozása
   • Francis Hau(w)ksbee(1670?-1713)
    • folyadékmodell(fluvium)
  • Az elektromosság vizsgálata
   • Charles François de CisternayDuFay (1698-1739)
    • kétféle elektromosság –kétfolyadék (effluvium) modell (1733)
newton hat sa 1 a fizik ra g
Newton hatása: 1. a fizikára (g)
 • Pieter vanMusschenbroek(1692-1761)
  • leydeni palack (1746)
 • Benjamin Franklin(1706-1790)
  • egyfolyadék-modell (±)
newton hat sa 1 a fizik ra h
Newton hatása: 1. a fizikára (h)
 • Charles-Augustine de Coulomb (1736-1806)
  • Newton+torziós mérleg Coulomb-törvény (1777-)
   • Henry Cavendish (1731-1810) gravitációs mérése (1798)
  • mágneses pólusok
newton hat sa 1 a fizik ra i
Newton hatása: 1. a fizikára (i)
 • Az elektromos és mágneses jelenségek közötti kapcsolat
  • André-MarieAmpère(1775-1836)
   • áramok közöttierőhatások
newton hat sa 1 a fizik ra j
Newton hatása: 1. a fizikára (j)
   • James Clerk Maxwell (1831-1879)
    • axiomatikus elektrodinamikai elmélet
 • A hőtan fejlődése
  • A hő
   • Joseph Black (1728-1799)
    • fajhő, látens hő, hőmennyiség, kalorimetria,kalorikum (1757-1763)
   • Benjamin Thompson [Rumford gróf](1753-1814)
    • a hő =mozgás
newton hat sa 1 a fizik ra k
Newton hatása: 1. a fizikára (k)
  • John Dalton (1766-1844)
   • a gázok parciális nyomásának problémája (Dalton-törvény, 1801)  atomhipotézis (1803-1810)
 • Elméleti hőtan
  • Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)
   • Théorie analytique de la chaleur (1822)
    • a hővezetés differenciálegyenlete
newton hat sa 1 a fizik ra l
Newton hatása: 1. a fizikára (l)
   • Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832)
    • Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance (1824)
     • reverzibilis körfolyamat kalorikus mechanikai modellje  hatásfok
 • Az anyag atomos szerkezete
  • A fény problémája
   • a fény korpuszkuláris elmélete (Newton)
   • a fény (éter)hullámelmélete (Hooke – 1670, Huygens – 1680, Euler – 1750, Young – 1810, Fresnel – 1820)
newton hat sa 1 a fizik ra m
Newton hatása: 1. a fizikára (m)
 • Az anyag szerkezete
  • D. Bernoulli
   • kinetikus gázelmélet: p ~ nmv2 és a hőmérséklettel növekszik (1738)
  • Mihail Vasziljevics Lomonoszov (1711-1765)
   • 276 заметок по физике и корпускуларяой философии (1743-1744)
   • Размышлениеопричинетеплотиихолода (1750)
   • Слово о происхождения света (1756)
   • Meditationes de Solido et Fluido (1760)
  • Amedeo Avogadro (1776-1856)
   • molekuláris hipotézis, Avogadro-törvény (1811)
newton hat sa 1 a fizik ra n
Newton hatása: 1. a fizikára (n)
 • Robert Brown (1773-1858)
  • A Brief Account of Microscopical Observations made in the Months of June, July, and August, 1827, on the Particles Contained in the Pollen of Plants; and on the General Existence of Active Molecules in Organic and Inorganic Bodies
newton hat sa 2 a fizik n t li term szettudom nyra k mia
Newton hatása: 2. a fizikán túli természettudományra: kémia
 • A kémia
  • Lomonoszov: A matematikai kémia elemei
   • “I. lemma: 17 §. A testek minden változása mozgás által megy végbe.l. tétel: Következésképpen a vegyületek változása is mozgás által megy végbe.2. tétel: A mozgás tudománya a mechanika, így a vegyületek változásait a mechanika törvényeivel lehet magyarázni.3. tétel: Ezért a vegyületek változásait a mechanika törvényeivel lehet magyarázni.”
newton hat sa 2 a fizik n t li term szettudom nyra biol gia a
Newton hatása: 2. a fizikán túli természettudományra: biológia (a)
 • A iatrofizikai (iatromechanikai) szemlélet
  • Gassendi és Descartes: hidrosztatika, áramlások, nyomásviszonyok
  • mechanikai gépek, determinizmus
  • fizikai eszközök:hőmérő, mikroszkóp, mérleg
  • kvantitatív mérések
   • Santorio (1561-1636)
newton hat sa 2 a fizik n t li term szettudom nyra biol gia b
Newton hatása: 2. a fizikán túli természettudományra: biológia (b)
 • William Harvey (1578-1657)
  • a vérkeringés (1616)
  • Wren – intravénás injekció (1653)
 • Boyle
  • levegő és légzés
 • Giorgio Baglivi (1668-1707)
  • rostelmélet
 • Alfonso Borelli (1608-1679)
  • a vérkeringés hidraulikus rendszer
newton hat sa 2 a fizik n t li term szettudom nyra biol gia c
Newton hatása: 2. a fizikán túli természettudományra: biológia (c)
   • az élőlények mozgása: mechanikai konstrukciók
  • Stephen Hales (1677-1761)
   • a víz hidrosztatikai nyomása és avérnyomás
  • Friedrich Hoffmann (1660-1742)
   • az ember hidraulikus gép – éter →fluidum (1695)
 • vis vitalis (életerő)-elmélet
  • Jöns Jacob Berzelius (1779-1848)
  • Wöhlerig (1824)
newton hat sa 3 a filoz fi ra a
Newton hatása: 3. a filozófiára (a)
 • Az angol empirizmus
  • John Locke (1632-1704)
   • a tapasztalat középpontba helyezése
 • A francia felvilágosodás
  • Voltaire (François-Marie Arouet 1694-1778)
   • Newton filozófiájának alapelemei (1738)
  • Julien Offrey de LaMettrie (1709-1751)
   • L\'homme machine (1748)
    • "Az emberi szervezetet gép módjára kell felfogni, fizikai törvények megtestesüléseként, amelyek mozgó alkatrészek működésében jutnak érvényre, úgyhogy semmi szükség nincs természetfeletti beavatkozások feltételezésére."
newton hat sa 3 a filoz fi ra b
Newton hatása: 3. a filozófiára (b)
  • az Enciklopédia (1751-1772)
  • Paul-Henri d\'Holbach (1723-1789)
   • Système de la Nature (1770)
 • Kant (1724-1804)
  • Az ég általános természetrajza és elmélete (1755)
   • Kant-Laplace elmélet
  • A tiszta ész kritikája (1781)
   • a tér és idő mint a priori szemléleti formák
newton hat sa 4 a teol gi ra
Newton hatása: 4. a teológiára
 • Newton teológiai nézetei
 • A deizmus, ateizmus elterjedése
ad