میزانهای استاندارد شده - PowerPoint PPT Presentation

میزانهای استاندارد شده
Download
1 / 10

  • 114 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

میزانهای استاندارد شده. Adjusted Rates. دکتر علی محمد هادیانفرد عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی http://www.alihadianfard.info/download.html. تعریف.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

میزانهای استاندارد شده

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6114988

میزانهای استاندارد شده

Adjusted Rates

دکتر علی محمد هادیانفرد

عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی

http://www.alihadianfard.info/download.html


6114988

تعریف

برای مقایسه میزانها در دو جمعیت که ساختار متفاوت دارند، میزانهای خام وسیله خوبی نیست. زیرا این میزانها تنها هنگامی قابل مقایسه با یکدیگر هستند که جمعیت پایه آنها قابل مقایسه باشند. در میزانهای استاندارد شده از روشهای آماری خاص برای تطبیق اختلافهای موجود در ساخت جمعیتها (مثل سن، جنس، نژاد) استفاده می گردد. میزانها معمولاً برای سن تطبیق می شوند. زیرا سن مهمترین عامل مرتبط با مرگ و میر و ابتلا به بیماریهاست. این میزانها به عنوان میزان تطبیق شده نیز شهرت دارند.


6114988

جمعیت استاندارد

جمعیت استاندارد عبارت است از تعدادی از گروههای سنی و جنسی معلوم. جمعیت استاندارد را می توان از ترکیب دو جمعیت به دست آورد و یا می توان یکی از دو جمعیت را به عنوان جمعیت استاندارد در نظر گرفت. در یک کشور معمولاً جمعیت کل کشور را به عنوان جمعیت استاندارد به کار می برند.


6114988

روشهای تطبیق میزانها

  • روش مستقیم Direct method

    در این روش جمعیت استاندارد، جمعیت مرکب دو جامعه A و B یعنی (A+B) و یا یکی از جمعیتها و یا جمعیت دیگری است. از میزانهای اختصاصی برای محاسبه مرگهای منتظره و مقایسه دو جمعیت استفاده می شود.

  • روش غیر مستقیم Indirect method

    در این روش میزان مرگ یکی از جمعیتها را به عنوان میزان مرگ استاندارد در نظر گرفته و بر اساس آن نسبت مرگ استاندارد شده را (Standardized Mortality Ratio) محاسبه می نماییم. چنانچه این میزان از یک بیشتر باشد، میزان مرگ بالاتر از جامعه پایه است.


Standardized mortality ratio smr

نسبت مرگ استاندارد شدهStandardized Mortality Ratio (SMR)

تعداد مرگهای مشاهده شده در یک جمعیت تقسیم بر تعداد مرگهای منتظره در همان جمعیت.

SMR = O/E


6114988

مثالهایی برای محاسبه میزانهای استاندارد شدهبه روش مستقیم و غیر مستقیم


6114988

محاسبه میزانهای مرگ و میر خام و اختصاصی سنی در دو جامعه A و B


6114988

محاسبه میزان مرگ و میر تطبیق شده سنی به روش مستقیم برای دو جامعه A و B


6114988

محاسبه میزان مرگ و میرتطبیق شده سنی به روش غیرمستقیم برای جامعه A بر اساس جمعیت استاندارد B


6114988

محاسبه میزان مرگ و میرتطبیق شده سنی به روش غیرمستقیم برای دو جامعه A و B

SMRA = 1781/2032.5=.88

SMRB = 1740/1740=1


  • Login