Farklı Varyans - PowerPoint PPT Presentation

Farkl varyans
Download
1 / 23

 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Y. X. Farklı Varyans. Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) = s 2  Eşit Varyans. Hata. Zaman. Farklı Varyans. Var(u i |X i ) = Var(u i ) = E(u i 2 ) = s i 2  Farkl ı Varyans. Farklı Varyans ile Karşılaşılan Durumlar. Kesit Verilerinde, Kar dağıtım modellerinde,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Farklı Varyans

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Farkl varyans

Y

X

Farklı Varyans

Var(ui|Xi) = Var(ui) = E(ui2) = s2 Eşit Varyans


Farkl varyans1

Hata

Zaman

Farklı Varyans

Var(ui|Xi) = Var(ui) = E(ui2) = si2 Farklı Varyans


Farkl varyans ile kar la lan durumlar

Farklı Varyans ile Karşılaşılan Durumlar

 • Kesit Verilerinde,

 • Kar dağıtım modellerinde,

 • Sektör modellerinde,

 • Ücret modellerinde,

 • Deneme - Yanılma modellerinde.


Farkl varyans

Farklı Varyansı Gözardı Etmenin Sonuçlar

 • Tahminci Özelliklerine etkisi,

 • Tahminciler sapmasız ve tutarlıdırlar, ancak etkin değildirler.

 • Hipotez testleri üzerine etkisi,

 • Tahminciler minimum varyanslı olma özelliklerini kaybettiklerinden, bunlara bağlı olarak elde edilen t ve F istatistiklerine ve elde edilen güven aralıklarına güvenilemeyecektir.

 • Öngörümleme üzerine etkisi.

 • Önceden değerleri sapmalı olacaktır.


Farkl varyans

Farklı Varyansın Tesbit Edilmesi

 • Grafik Yöntemle,

 • Sıra Korelasyonu testi ile,

 • Goldfeld-Quandt testi ile,

 • White testi ile,

 • Lagrange çarpanları testi ile


Farkl varyans

Grafik Yöntem


Farkl varyans

Grafik Yöntem


Farkl varyans

Grafik Yöntem


Farkl varyans

Sıra Korelasyonu Testi

1.Aşama

H0: r = 0

H1: r 0

ttab =?

2.Aşama

a = ?

s.d.=?

3.Aşama

4.Aşama

thes >ttab

H0 hipotezi reddedilebilir


Farkl varyans

Sıra Korelasyonu Testi

Y

X

e

Xs

es

di2

di

75

88

95

125

115

127

165

172

183

225

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

7.0545

4.7091

-3.6364

11.0182

-14.3273

-17.6727

4.9818

-3.3636

-7.7091

18.9455

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

-4

16

3

-1

1

2

1

1

7

-3

9

8

-3

9

9

-3

9

4

3

9

1

7

49

6

3

9

10

0

0

Sdi2=112


Farkl varyans

Sıra Korelasyonu Testi

= 0.3212

1.Aşama

H0: r = 0

H1: r 0

ttab = 2.306

2.Aşama

a = 0.05

s.d.= 8

3.Aşama

= 0.9593

4.Aşama

thes <ttab

H0 hipotezi reddedilemez.


Farkl varyans

Goldfeld-Quandt Testi

Y = b1 + b2 X2 + b3 X3+ ... + bk Xk + u

Y X2s X3 ... Xk

I.Alt Örnek

n1

YI = b11 + b21 X2 + b31 X3+ ... + bk1 Xk + u

Se2=?

Çıkarılan Gözlemler

n(1/6) < c < n(1/3)

II.Alt Örnek

n2

YII = b12 + b22 X2 + b32 X3+ ... + bk2 Xk + u

Se2=?


Farkl varyans

Goldfeld-Quandt Testi

1.Aşama

H0: Eşit Varyans

H1: Farklı Varyans

2.Aşama

a = ?

Ftab =?

3.Aşama

4.Aşama

Fhes >Ftab

H0 hipotezi reddedilebilir


Goldfeld quandt test

Goldfeld-Quandt Test

lnmaas = b1 + b2 Yıl + b3 Yıl2

Dependent Variable: lnmaas

Included observations: 222

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

C3.8093650.04133892.151040.0000

Yıl0.0438530.0048299.0816450.0000

Yıl2-0.0006270.000121-5.1906570.0000

R-squared0.536179 Mean dependent var4.325410

Adjusted R-squared0.531943 S.D. dependent var0.302511

S.E. of regression0.206962 Akaike info criterion-0.299140

Sum squared resid9.380504 Schwarz criterion-0.253158

Log likelihood36.20452 F-statistic126.5823

Durbin-Watson stat1.618981 Prob(F-statistic)0.000000


Goldfeld quandt test1

Goldfeld-Quandt Test

1.alt örnek sonuçları:

Dependent Variable: lnmaas

Sample: 1 75

Included observations: 75

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

C3.9541060.05953866.413240.0000

Yıl-0.0219300.021019-1.0433490.3003

Yıl20.0043750.0016002.7339290.0079

R-squared0.465625 Mean dependent var4.031098

Adjusted R-squared0.450781 S.D. dependent var0.167536

S.E. of regression0.124160 Akaike info criterion-1.295318

Sum squared resid1.109926 Schwarz criterion-1.202619

Log likelihood51.57443 F-statistic31.36845

Durbin-Watson stat1.807774 Prob(F-statistic)0.000000


Goldfeld quandt test2

Goldfeld-Quandt Test

2.Altörnek Sonuçları:

Dependent Variable: lnmaas

Sample: 148 222

Included observations: 75

VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.

C4.0075070.9763464.1045980.0001

Yıl0.0199280.0606030.3288230.7432

Yıl2-0.0001020.000920-0.1104430.9124

R-squared0.078625 Mean dependent var4.513929

Adjusted R-squared0.053031 S.D. dependent var0.231175

S.E. of regression0.224962 Akaike info criterion-0.106594

Sum squared resid3.643762 Schwarz criterion-0.013895

Log likelihood6.997288 F-statistic3.072027

Durbin-Watson stat1.684803 Prob(F-statistic)0.052446


Farkl varyans

Goldfeld-Quandt Testi

1.Aşama

H0: Eşit Varyans

H1: Farklı Varyans

2.Aşama

a = 0.05

1.43<Ftab<1.53

= 3.2830

3.Aşama

4.Aşama

Fhes >Ftab

H0 hipotezi reddedilebilir


Farkl varyans

White Testi

Y = b1 + b2 X2 + b3 X3+ u

White Testi için yardımcı regresyon:

u2 = a1 + a2 X2 + a3 X3+ a4 X22 + a5 X32 + a6 X2X3 + v

Ry2 = ?

White Testi Aşamaları:

1.Aşama

H0: a2 = a3 = a4 = a5 = a6=0

H1 : ai’lerin en az bir tanesi anlamlıdır

2.Aşama

s.d.= k-1

c2tab=?

a = ?

3.Aşama

W= n.Ry2 = ?

W > c2tab

H0 hipotezi reddedilebilir

4.Aşama


Farkl varyans

White Testi

lnmaaş = 3.8094 + 0.0439yıl - 0.0006 yıl2

White Testi için yardımcı regresyon:

e2= -0.0018 + 0.0002 -0.0018 + 0.0002 Yıl + 0.0007 Yıl2- 0.00003 Yıl3 + 0.0000004Yıl4

Ry2 = 0.0901

1.Aşama

H0: a2 = a3 = a4 = a5=0 ;

H1 : ai’lerin en az bir tanesi anlamlıdır

2.Aşama

a = 0.05

s.d.=5-1=4

c2tab=9.4877

3.Aşama

W= n.Ry2 = 222(0.0901)= 20.0022

4.Aşama

W > c2tab

H0 hipotezi reddedilebilir


Farkl varyans

Lagrange Çarpanları(LM) Testi

Y = b1 + b2 X2 + b3 X3+ u

LM testi için yardımcı regresyon:

Ry2 = ?

LM Testi Aşamaları:

1.Aşama

H0: b = 0

H1 : b0

2.Aşama

s.d.= k-1

c2tab=?

a = ?

3.Aşama

LM= n.Ry2 = ?

LM > c2tab

H0 hipotezi reddedilebilir

4.Aşama


Farkl varyans

Lagrange Çarpanları(LM) Testi

lnmaaş = 3.8094 + 0.0439yıl - 0.0006 yıl2

LM Testi için yardımcı regresyon:

e2 = -0.2736 + 0.0730 lnmaas-tah

Ry2 = 0.0537

1.Aşama

H0: b = 0

H1 : b0

2.Aşama

a = 0.05

s.d.=2-1=1

c2tab=3.84146

3.Aşama

LM= n.Ry2 = 222(0.0537)= 11.9214

4.Aşama

LM > c2tab

H0 hipotezi reddedilebilir


Farkl varyans

Genelleştirilmiş EKKY(GEKKY)

Yi = b1 + b2 Xi + ui


Farkl varyans

bilinmemesi durumu

Yi = b1 + b2 Xi + ui

Yi = b1 + b2 Xi + ui


 • Login