Dagens f rel sning 020909 f 1 1033
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 63

Dagens föreläsning 020909, Fö1;”1033” PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dagens föreläsning 020909, Fö1;”1033”. e-business Affärsmässig och systemmässig integration Exemplet Cisco Net Readiness. E-business. ”Now like it or not, ”e” stands for everything: e-banking, e-books, e-travel, e-training, e-entertainment, and even

Download Presentation

Dagens föreläsning 020909, Fö1;”1033”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Dagens föreläsning020909, Fö1;”1033”

 • e-business

 • Affärsmässig och systemmässig integration

 • Exemplet Cisco

 • Net Readiness


E business

E-business

”Now like it or not, ”e” stands for everything: e-banking,

e-books, e-travel, e-training, e-entertainment, and even

e-engineering.” Business Week, Nov 1,1999

”The ”e” in e-business will soon be irrelevant.”

Fortune, Nov 8, 1999

”E-business is rapidly becoming a way of life. It´s our

perspective that the name for e-business in the year

2000 will simply be: business.”

Business Week, Nov 1, 1999


E business1

e-business

The term e-business applies to all Net-based

business applications for business to

businesses, businesses to consumers,

businesses to suppliers, and businesses to

employees.

Hartman, Sifonis, Kador, Net Ready, 2000


Aff rer via internet

Affärer via Internet

 • 1999 antogs försäljningen av varor uppgå till 109 miljarder dollar i USA

 • År 2000 antogs försäljningen ha ökat till 251 miljarder

 • År 2002 antas mer än 93% av alla amerikanska företag använda Internet för någon del av sin verksamhet

  Forrester Research, 2001


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Internet

What is needed?

User

Server

Modem

PC

Telephone

Software

Software

ISDN

LAN

Bredband

TCP/IP connection

TCP/IP connection

Internet admin.

Browser

Internet web server

(Mail client)

(Mail server)

Internet service providers

Optional

Web -

development tools

Soundcard/Speakers

Microphone/Web-cam


Aff rs internet

Affärs-Internet

 • As a citizen you live in many spaces, where you have different priorities and modes of operation

 • In designing business relationships the spaces must be respected

 • Each of the Internet´s many spaces open up entirely new dynamics of relationships

 • Success in these relationships rest on understanding the nature of and what drives the particular space you focus on

  Keen:The Business Internet and Intranets


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Relationskuben

Transaction Relationship

All standard orders,

invoicing, and payments

initiated and completed

on-line

Limited ordering

or on-line payment

Information

Relationship

Transactions handled by

phone, mail, and fax

Text

only

Text &

images

Displays of

multimedia

Interactive

multimedia

One-way communication

of messages

Interaction

Relationship

Two-way interaction

Continuous collaboration


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Transactions with Limited Information Access and No communication

Transaction Relationship

All standard orders,

invoicing, and payments

initiated and completed

on-line

Limited ordering

or on-line payment

Information

Relationship

Transactions handled by

phone, mail, and fax

Text

only

Text &

images

Displays of

multimedia

Interactive

multimedia

One-way communication

of messages

Interaction

Relationship

Two-way interaction

Continuous collaboration


Dimensionerna

Dimensionerna

 • Varje relationsdimension innehåller många delar som påverkar kundtillfredsställelse

  • Transaktioner: tillförlitlighet, säkerhet, garantier, leveranser

  • Information: relevans, aktualitet, ansvar, integritet

  • Interaction: lättåtkomst, öppenhet, upplevd ärlighet

 • Har även stor påverkan på förtroende, varumärke och juridik


Definition av aff rssystem

Definition av affärssystem

”… these are packages of computer applications that support many, even most, aspects of a company’s (or a nonprofit organization’s, or government agency’s) information needs.”

[Davenport, 2000]


Erp system

ERP system

 • ERP system är generella programpaket som syftar till att integrera data och informationsflödet i en organisation

 • Allt från data om redovisning, finansiering till data om personal, kunder och leverantörer

 • Systemen ska klara inkompatibla informationssystem och inkompatibla datormiljöer

 • Företag betalar 80 miljarder kr exkl konsultkostnader för ERP idag

 • Stora företag är SAP (56 miljarder), Baan, Oracle och People Soft

 • I Sverige Intentia (3.2 miljarder) och IFS


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Managers and

stakeholders

Reporting

applications

Financial

applications

Sales and

delivery

applications

Sales force

and customer

service reps

Central

database

Back-office

administrators

and workers

Manufacturing

applications

Suppliers

Customers

Service

applications

Inventory

and supply

applications

Human

resource

management

applications

Employees


P v g mot en f rtroende ekonomi

På väg mot en förtroende ekonomi

 • The Business Internet is not part of a growing information economy: It is a part of an emerging trust economy

 • Tre utvecklingsfaser kan urskiljas från 1960-talet

  (1)The quality movement

  (2)The customer service movement

  (3)The relationship movement

 • Relationship rest on trust

  Keen, The Business Internet and Intranets


De 5 internet v gorna

De 5 Internet-vågorna

 • Broschyr-vågen

 • Innehålls-vågen

 • Intranät-vågen

 • E-Commerce-vågen

 • E-Business-vågen


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Värdekedja?

Ingående

Logistik

Försäljning

& Marknadsföring

Kundservice& support

UtgåendeLogistik

Produktion

Leverantörer

Kunder

En värdekedja är alla aktiviteter som behövs för att producera, sälja, leverera och använda en produkt eller tjänst. Styrkan i kedjan är så stark som den svagaste länken. Varje länk i kedjan måste optimeras antingen av företaget eller dess partner.

Bilden enligt Michael E. Porters definition


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Broschyr-vågen: 1994-1996

Ingående

Logistik

Försäljning

& Marknadsföring

Kundservice& support

UtgåendeLogistik

Produktion

Leverantörer

Kunder


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Innehålls-vågen: 1996-1998

Ingående

Logistik

Försäljning

& Marknadsföring

Kundservice& support

UtgåendeLogistik

Produktion

Leverantörer

Kunder


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Intranät-vågen: 1996-1998

Ingående

Logistik

Försäljning

& Marknadsföring

Kundservice& support

UtgåendeLogistik

Produktion

Leverantörer

Kunder

Fläckvisa lösningar för informationsdelning


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Ingående

Logistik

Försäljning

& Marknadsföring

Kundservice& support

UtgåendeLogistik

Produktion

E-Commerce-vågen: 1997-1999

E-Com

lösning

Leverantörer

E-Com

lösning

Kunder

Klättra i träd för att komma

till månen!

 • En fysisk värdekedja som

 • försöker springa i Internet-fart


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Ingående

Logistik

Försäljning

& Marknadsföring

Kundservice& support

UtgåendeLogistik

Produktion

E-Business-vågen: 1999 

Skapa en helt integrerad, friktionsfri värdekedja….

…som rör sig i Internet-fart

…levererar via fysiska och virtuella kanaler.

Den Virtuella Värdekedjan

En kedja som skapar värde genom en länka ihop följande fem steg: Samla in ,Organisera, Välja ut, Sammanställa och Distribuera information


Utveckling

Utveckling


Utveckling1

Utveckling


Nya organisationsmodeller

Nya organisationsmodeller

 • Nya organisationsmodeller skapas när företag kan konkurrera i grupper (e-business communities)

 • Nya ”supra-enterprise” strukturer och enheter kan snabbt skapas och nå konkurrensfördelar

 • Internet standard och nya teknologier ändrar sättet på vilket företag skapar information, samarbetar i projekt och genomför affärstransaktioner inte bara innanför företagets brandväggar

 • Internets möjligheter påverkar vår uppfattning om företag och konkurrens


Den nya f rebilden

Den nya förebilden

 • Alla är uppkopplade

  • inom en organisation via Intranät

  • mellan företag, leverantörer och kunder via företag-till-företags nätverk, via extranät

  • mellan organisationer, företag, hem och konsumenter via det publika Internet

 • Det första steget för de flesta företag var att etablera säkra företagsinterna Intranets

 • Nästa logiska steg är att vidga möjligheterna till olika säkra Internet-länkar till olika intressenter


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Business Partners Suppliers, Distributors, Resellers

Supply Chain Management

Dsistribution

Production

Logistics

Administrative Control HRMS/e-procedurement

Finance/Accounting/Auditing Management Control

STAKEHOLDERS

EMPLOYEES

Enterprice resourse planning

Enterprice Application Integration

Business intelligence

Customer Relationship Management

Marketing

Sales

Customer service

Selling Chain Management

Customers, Resellers


E businesstrukturen

E-businesstrukturen


Aff rsintegration

Affärsintegration

 • Affärsintegration: är skapandet av tätare samordning mellan olika affärsaktiviteter som utförs av olika individer, arbetsgrupper eller organisationer så att en en sammanhängande affärsprocess skapas

 • Sker integrationen inom en organisation talar man om intern affärsintegration

 • Extern affärsintegration är samordning över organisationsgränser


Aff rsintegration1

Affärsintegration

 • BPR och affärssystem har varit metodologin för intern integration

 • För extern integration finns ingen vedertagen metodologi

 • Koncept, ansatser och tekniklösningar finns

  • Customer relationship management, CRM

  • Selling chain management

  • Supply chain management, SCM


Varf r crm

Varför CRM?

 • Kostnaden för att attrahera en ny kund är beräknad att vara 5 gånger högre än att hålla en befintlig kund nöjd.

 • En typisk missnöjd kund berättar för 8 – 10 personer om sina erfarenheter. Den främsta orsaken till missnöje är dålig service.

 • Oddsen att sälja en produkt till en ny kund är 15 procent, medan oddsen att säja en produkt till en existerande kund är 50 procent.

 • 70 procent av klagande kunder kommer att göra affärer med företaget igen om klagomålet tas om hand fort och effektivt.


Scm supply chain mangement

SCM – Supply Chain Mangement

 • Vad är SCM?- En översikt av material, information och finanser i processen från leverantörer till återförsäljare till distributörer och slutligen till konsumenter.

 • Varför SCM?- Integrera och koordinera dessa flöden längs hela värdekedjan.

 • Målet med SCM- Reducera lagren till minsta möjliga storlek.


Bakgrund till bristf llig integration

Bakgrund till bristfällig integration

 • Decentralisering under 1970-talet

 • MIS skulle förse det egna affärsområdet med sina behov

 • Fungerade bra till dess att behovet av integration över funktions- och divisionsgränser blev uppenbart

 • BPR det första stora försöket i slutet av 80-talet och början av 90-talet

 • Föll bl a på att informationssystemen var gjorda för den decentraliserade eran


Grad av integration

Grad av integration

 • Fullständig integration finns knappt

 • Integration vs interoperability (def)

 • Uppskattningar säger att inte ens de mest integrerade affärssystemen täcker mer 70% av en organisations behov

 • De flesta organisationer behöver kompletterande system för sk legacy system

 • Risk för alltför mycket integration och fel typ av teknisk integration


S ljsidans verktyg

Säljsidans verktyg

 • CRM, samlingsnamnet är en management filosofi och ett antal spretiga applikationer

 • CRM-lösningar brukar ha funktioner för:

  • Data analysis och data mining

  • Electronic “storefronts”

  • Call center management (sales, help, and service)

  • Sales support


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Customer Lifecycle

Acquire

Enhance

Retain

{

Direct Marketing

Cross-sell and Up-sell

Proactive Service

Partial Functional Solutions

Sales Force Automation

Customer Support

Complete Integrated Solutions

Integrated CRM Applications

Integrated CRM

Cross-Functional Processes breaking down Department walls


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Customer Service and Billing

Marketing and Fulfillment

e-mail

Fax

Prospect or Customer

VRU

 • Sales

 • Cross-sell

 • Up-sell

 • TeleSales

Web

Loyalty and Retention Programs

Telephone

Field Sales and Service

Contact Management

Technical Infrastructure

The Channel Interface to the CRM Infrastructure

Back Office

Front Office

Customer

Web

Partners

e-mail

Purchases

Call Center

Touch Points

Customer

History

SFA

Application Integration

Operations

POS

Marketing

Direct Mail

Billing

Wireless


K psidans verktyg

Köpsidans verktyg

 • Upphandling har två delar; råmaterialet och förbrukningsmaterialet

 • Supply chain management, Operating resource management

 • Alla produkter och service som köps kan ses som en del av supply chain

 • SCM verktyg är paket för “advanced planning and optimizing”

 • Upphandlingsstöd för icke-strategiskt material


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

A Process view of the Supply Chain

Supply Chain Planning

Information Flows

Product

Flows

Product

Flows

Product

Flows

Product

Flows

Supplier

Manufacturing

Distribution

Retailer

Consumer

Payment Flows

Supply Chain Execution


Definition

Definition

Supply chain is a “umbrella” under which products

are created and delivered to customers. From a

structural standpoint, a supply chain refers to the

complex network of relationships that organizations

maintain with trading partners to source,

manufacture, and deliver products.


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Order Commitment

Manufacturing Planning

Complete Integrated Solutions

Integrated Supply Chain Applications

Application view of the Supply Chain

Complete order Lifecycle

Commit

Schedule

Make

Deliver

{

Demand Planning

Partial Functional Solutions

Advanced Planning

Transportation Planning

Distribution Planning


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Time-to-customer

Time-to-market

Differentiation

Revenue generating

Buyers are professional

purchasers

”Consumed internally”

Cost-generating

Not affecting end-product

”Buyers” include all employees as well as professional buyers

Bying and selling material


Klassificering av marknadsplatser

Klassificering av marknadsplatser

Vad som köps

Direkt material

Indirekt material

Hur man köper

Catalog Hubs

MRO Hubs

Ariba

W.W.Grainer

MRO.com

BizBuyer.com

Chemdex

SciQuest.com

Plasticsnet.com

Systematisk

sökning

Yield Managers

Exchanges

Employease

Adauction.com

Capacityweb.com

e-Steel

PaperExchange.com

Altra Energy

IMX Exchange

Tillfällig sökning


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Supplier 1

Phone

Supplier 2

”What products am I allowed to order?”

Fax

Supplier 3

Supplier 4

Sales Reps

”Where is that order I placed two weeks ago?!!!”

Supplier 5

Supplier 6

Catalogs

Supplier X

Upphandlingskaus

Web Page


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

B2B

“Many executives realize that B2B is not so

much a technological revolution as it is a

business revolution enabled by technology.”

Kalakota, e-business 2.0


Cisco

Cisco

 • Cisco har omformat sig genom affärsanvändning av Internet

 • Det revolutionära ligger inte i de produkter som säljs utan i processerna som gör att vem som hellst kan göra affärer med bolaget – kunder, leverantörer, långivare och partner

 • Värde skapas framförallt genom konsekvent användning av Internet

 • Cisco framhålls ofta som modellen för ett nätverksbaserat företag (Net Ready)


Tre strategiska beslut

Tre strategiska beslut

 • IT satsningarna ska ske mot kunderna snarare

  än interna operationer och support ( projekt får inte starta om de inte kan påvisa ökad kundnöjdhet)

  (2)Områdeschefer bestämmer vad man ska satsa på

 • Cisco har skapat Nätinfrastrukturen och

  anslutningsmöjligheterna för olika applikationer


Cisco s modell

Cisco´s modell

 • Applikationer för kundproblem har högsta prioritet

 • Affärsmålen styr IT satsningarna (delat ansvar och risk)

 • Kostnader för infrastruktur tas centralt

 • Projekt måste vara lönsamma inom 6-9 månader

 • Inga projekt får pågå mer än 1 år

 • IT personal som deltar i projekt rapporterar både till IT-organisationen och aktuellt affärsområde

 • Det finns en stark central IT chef som driver infrastruktur och standards


Teknik

Teknik

 • Bara verkligt strategiska företagsövergripande applikationer används centralt (ERP, Orecle)

 • Halva IT-budgeten går till nya tillämpningar och underhåll

 • Ca 30% till gemensamma satsningar

 • Standardisering drivs hårt (100% genomgående för UNIX servrar, Windows NT för LAN, Oracle för databaser, TCP/IP för nätverk)


Dagens f rel sning 020909 f 1 1033

Affärs- och systemintegration Cisco Value Chain

Product

Development

Mfg.

Mktg

Sales

Support

MCO

Supply chain

Logistics

Contract MFG

Internet Commerce

Customer care

CCO

Workflow

HR Benefits

Training

Communication

Collaboration

CEC


Connection online cco

Connection online (CCO)

 • Kundkontakten (150.000 registrerade användare)

 • Besvarar frågor, diagnostiserar nätverks problem, föreslår lösningar och expertstöd

 • 80% av teknisk support tas elektroniskt (2 miljarder sparas)

 • Självservice för att konfigurera, prissätta och beställa produkter

 • Orderstatus och distribution kan spåras med ordernummer


Manufacturing connection online mco

Manufacturing Connection online (MCO)

 • Speglar Cisco´s ambition att skapa ett globalt nätverk för tillverkning

 • Kan ses som en portal för supply chain

 • Kan nås av anställda, leverantörer och logistikpartners

 • Integrationen sänker kostnader, krymper cykeltider, möjliggör skalbarhet och ökar kundservice

 • Fördelar

  • Tillgång till leverantörsinformation i realtid

  • Lägre kostnader för orderbehandling

  • Högre produktivitet per anställd vid upphandling

  • Starkt reducerad cykeltid för order


Employee connection cec

Employee connection (CEC)

 • De anställdas portal

 • Applikationer finns för:

  • All teknisk dokumentation

  • Priser och orderstatus

  • Marknadsförings- och försäljningsmaterial

  • Utbildning

  • Finansiell information

  • Traditionella HR-funktioner

  • Anläggningar

  • Upphandling


Mognad

Mognad

Fyra trappsteg i nätverksekonomin

"CISCO"

".com"

"Dell"

”alla"

“e-Corporation”

“e-Business”

 • Navet i marknaden

 • ”Äger" en gemenskap med kunden

 • Navet bland leverantör-erna

 • Ledarskap över leverantörs-partners

“e-Commerce”

 • Nya marknader

 • Partner med andra produkt/ser-vice företag

 • Ändrade relationer med kunderna

 • Nätverk av leverantörer

“Web-Site”

 • Sälja dagens produkter/ tjänster över webben

 • Marknads broschyrer


Mognad1

1997 1998 1999 Y2K 2001 2002 2003

 • Construction

 • Industrial equipment

 • Food & agriculture

 • Heavy industries

 • Consumer Goods

 • Paper & office products

 • Pharmaceuptical & medical

 • Oil/chemicals

 • Logistics

 • Autos

 • Utilities

 • Aerospace&defence

 • IT

Mognad

Branschvis adoption:


Ledarskap

Ledarskap

 • Affären och strategisk position

 • Top-down syn på e-business möjligheter

 • Lös affärsprocessproblem först

 • Kultur runt informationsdelning

 • Kommunikation

 • Tolerans runt kaos

Net Ready, by Amir Hartman & John Sifonis, co.,2000, McGraw-Hill Publishing


Operationell styrning

Operationell styrning

 • Struktur, roller, ansvar, beslutsfattande

 • Styrmodell

 • Beslutsprocesser

 • Policys och standards

 • Mål och mätetal

 • Förtroende

Net Ready, by Amir Hartman & John Sifonis, co.,2000, McGraw-Hill Publishing


Kompetens

Kompetens

 • Förutsättningar för förändringar

 • Portföljhantering

 • Samordning, partnerskap (ecosystem)

 • Teknisk kompetens

Net Ready, by Amir Hartman & John Sifonis, co.,2000, McGraw-Hill Publishing


Teknologi

Teknologi

 • Infrastrukrur

 • Standards

 • Kompetens

 • Existerande applikationer (lösningar)

Net Ready, by Amir Hartman & John Sifonis, co.,2000, McGraw-Hill Publishing


Strategy

From eBusiness via iBusiness to mBusiness

Virtual Enterprises

From single pieces to convergence

eMarkets

Strategy

Business Strategy

Future winners

 • ... Use technology and keep their flexibility

 • ... Satisfy their customers and are building new relations

 • ... Keep their strengths and the enthusiasm within the organisation

 • ... Are looking for new alliances and partners

Business Strategy

IT-Strategy

eStrategy

IT-Strategy

eCommerce channel

Strategy

The challenge of eTransformation requires an integrated approach


Mognad2

Leadership

5

5

5

Organizational

Competencies

Technology

5

Governance / Operating Model

NetReadiness TM Scorecard

NetIQ

0

90

120

150

180

200

Agnostic

Visionary

Savvy

Aware

Expert

Mognad


Recommendations for net agnostic companies

Recommendations for Net Agnostic companies


Handlingsplan

Handlingsplan


 • Login