Plan wystąpienia - PowerPoint PPT Presentation

Atrakcyjno
Download
1 / 36

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Atrakcyjność inwestycyjna województwa warmińsko – mazurskiego z uwzględnieniem gmin, powiatów i podregionów. Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa 0 (22) 564 9404 hgodle@sgh.waw.pl.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Plan wystąpienia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Plan wyst pienia

Atrakcyjno inwestycyjna wojewdztwa warmisko mazurskiego z uwzgldnieniem gmin, powiatw i podregionw

Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-MajkowskaWicedyrektor Instytutu PrzedsibiorstwaKolegium Nauk o Przedsibiorstwie

Szkoa Gwna Handlowa

0 (22) 564 9404

hgodle@sgh.waw.pl


Plan wyst pienia

Plan wystpienia

1/ Atrakcyjno inwestycyjna a innowacyjno regionu

 • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW

 • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

  2/Metody bada atrakcyjnoci inwestycyjnej Instytutu Przedsibiorstwa SGH istota nowych rozwiza metodycznych

 • Zakres bada: czas, przestrze, segment rynku

 • Metodyka badawcza

  3/Gwne wnioski z bada

 • zrnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjnoci Warmii i Mazur

 • mocne i sabe strony jednostek samorzdowych

 • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie


Plan wyst pienia

Atrakcyjno inwestycyjna a innowacyjno?budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy

BADANIA I ROZWJ

INNOWACYJNO

KONKURENCYJNO

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY


Konkurencyjno

Konkurencyjno

Konkurencyjno - dugookresowa zdolno do sprostania midzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym oraz midzynarodowym),skutecznej adaptacji do zmieniajcych si warunkw zewntrznych,osigania trwaego, zrwnowaonego rozwoju gospodarczego.


Innowacyjno

Innowacyjno

Innowacyjno - zdolno i motywacja przedsibiorcw do:

 • - ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wynikw B+R, nowych koncepcji, pomysw i wynalazkw,

 • - doskonalenia i rozwoju istniejcych technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym sferze usug) oraz wprowadzania nowych rozwiza w organizacji i zarzdzaniu.

 • Innowacyjno -wdroenie nowoci do praktyki gospodarczej


Miejsce warmii i mazur w polskiej gow

Miejsce Warmii i Mazur w polskiej GOW


Ris nowe narz dzie

RIS nowe narzdzie?

Sie instytucji prywatnych i publicznych, ktrych dziaanie i wsppraca umoliwia wytwarzanie, adaptacj, modyfikacj oraz rozpowszechnianie innowacji i nowych technologii w regionie


Ris a przedsi biorcy

RIS a przedsibiorcy

 • Podsystem produkcyjno-usugowy : narodziny innowacji, nowe produkty, nowe zastosowania, efekt naladownictwa, dyfuzja innowacji w sieciach produkcyjnych

 • Podsystem naukowo-badawczy

 • Podsystem instytucjonalny

 • Podsystem finansowy

 • Podsystem spoeczno-kulturowy (wadze lokalne i regionalne)


Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

 • Koszt czy produkt

 • Specjalizacje

 • Strategie

 • Ekorozwj


Plan wyst pienia1

Plan wystpienia

1/ Atrakcyjno inwestycyjna a innowacyjno regionu

 • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW

 • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

  2/Metody bada atrakcyjnoci inwestycyjnej Instytutu Przedsibiorstwa SGH istota nowych rozwiza metodycznych

 • Zakres bada: czas, przestrze, segment rynku

 • Metodyka badawcza

  3/Gwne wnioski z bada

 • zrnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjnoci Warmii i Mazur

 • mocne i sabe strony jednostek samorzdowych

 • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie


Plan wyst pienia

Metody bada atrakcyjnoci inwestycyjnej Instytutu Przedsibiorstwa SGH istota nowych rozwiza metodycznych

1/ Zakres bada:

a/ czas: najbardziej aktualne roczne dane GUS w danym roku badawczym: w roku 2009 dostpne dane za rok 2007,

b/ przestrze: wojewdztwa, powiaty, gminy

c/ przedmiot bada: gospodarka narodowa, 6 sekcji (dziaalno produkcyjna, handel i naprawy, turystyka i gastronomia, porednictwo finansowe, usugi dla biznesu, edukacja)


Propozycje instytutu przedsi biorstwa metodyka

Propozycje Instytutu Przedsibiorstwa: metodyka

2/ Metodyka badawcza

a/ metody statystyczne oparte na maksymalnym wyeliminowaniu subiektywnych ocen badaczy,

b/ stworzenie wskanikw: porwnywalnych w rnych skalach przestrzennych (gmina, powiat, wojewdztwo),

c/ budowanie wskanikw dla sekcji z uwzgldnieniem danych specyficznych dla danego rodzaju dziaalnoci


Potencjalna atrakcyjno inwestycyjna

Potencjalna atrakcyjno inwestycyjna:

zesp regionalnych walorw lokalizacyjnych, ktre maj wpyw na osiganie celw inwestora (np. w postaci ksztatowania si kosztw prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, przychodw ze sprzeday, rentownoci netto oraz konkurencyjnoci danej inwestycji).


Rzeczywista atrakcyjno inwestycyjna

Rzeczywista atrakcyjno inwestycyjna:

zdolno regionu do absorpcji kapitau finansowego i rzeczowego w formie inwestycji.

Warunkiem absorpcji kapitau materialnego jest efektywno inwestycji. Pomiar rzeczywistej atrakcyjnoci inwestycyjnej mona oprze na wskanikach analogicznych do mikroekonomicznych.


Rodziny wska nik w

Rodziny wskanikw

 • PAI1

 • PAI2

 • RAI

  W roku 2007: NUTS II i NUTS III

  Od roku 2008 : PAI1GN, PAI1 D, PAI1 G, PAI1 H, PAI1 J, PAI 1K, PAI1 M

 • NUTS II, NUTS IV, NUTS V

  Metoda badawcza: wagowo-korelacyjna


Potencjalna atrakcyjno inwestycyjna pai 2 gn

Potencjalna atrakcyjno inwestycyjna PAI 2 _GN


Potencjalna atrakcyjno dla inwestycji w innowacyjne dziedziny sekcj k

Potencjalna atrakcyjno dla inwestycji w innowacyjne dziedziny - sekcj K


Plan wyst pienia

Potencjalna atrakcyjno inwestycyjna polskich regionw w roku 2006 (dane Instytutu Przedsibiorstwa SGH) - caa gospodarka narodowa


Plan wyst pienia

Wojewdztwo warmisko-mazurskie

Wojewdztwo warmisko-mazurskie naley do rednio atrakcyjnych regionw, zwaywszy na to, e podstawowy wskanik oceniajcy jego atrakcyjno inwestycyjn wskazuje ocen C.

Natomiast ocena rzeczywistej atrakcyjnoci inwestycyjnej RAI GN plasuje ten region w klasie D.

Na nieco wyszym poziomie ksztatuje si jego ocena potencjalnej atrakcyjnoci dla sekcji turystyka i gastronomia (PAI 2 dla tej sekcji oceniono na B).

Do najbardziej atrakcyjnych powiatw w tym regionie mona zaliczy miast na prawach powiatu: Olsztyn i Elblg, ktre zarazem wchodz w skad listy najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie powiatw w Polsce

Zajmuj one na tej licie 17 i 33 lokat. Na wyrnienie zasuguj ponadto powiaty ziemskie ecki oraz giycki.


Najbardziej atrakcyjne powiaty warmii i mazur

Najbardziej atrakcyjne powiaty Warmii i Mazur


Plan wyst pienia

 • Najbardziej atrakcyjne powiaty dla poszczeglnych sekcji gospodarki:

 • dziaalno produkcyjna: Olsztyn, Elblg (klasa A) oraz ecki, giycki i iawski (klasa C),

 • handel i naprawy: Olsztyn, Elblg (klasa A), dziadowski (klasa B), a take ecki, giycki, mrgowski, wgorzewski, olsztyski, nidzicki, lidzbarski, braniewski, godapski, elblski i nowomiejski (klasa C),

 • turystyka i gastronomia: Olsztyn, Elblg (klasa A), mrgowski (B), giycki i ktrzyski (C),

 • porednictwo finansowe: Olsztyn, Elblg (klasa A), mrgowski, giycki, ecki i iawski (klasa C),

 • usugi dla biznesu: Olsztyn i Elblg (klasa A),

 • edukacja:Olsztyn, Elblg (klasa A), giycki, ecki, iawski, dziadowski i ktrzyski (klasa C).


 • Mali mistrzowie

  Mali mistrzowie


  Plan wyst pienia

  Tabela Najatrakcyjniejsze gminy wojewdztwa warmisko-mazurskiego

  ZP- mikroklimat zasoby pracy, IT- mikroklimat infrastruktura techniczna, IS- mikroklimat infrastruktura spoeczna,

  RZ- mikroklimat rynek zbytu, ADM - mikroklimat administracja,

  PAI1 GN -wskanik potencjalnej atrakcyjnoci inwestycyjnej dla wszystkich rodzajw dziaalnoci

  rdo: opracowanie wasne.


  Mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach

  Mistrzowie w przemyle i wybranych usugach

  • dziaalno produkcyjna: Ktrzyn miasto, Dziadowo miasto, Ostrda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giycko miasto, Ek miasto, Elblg miasto, Mrgowo miasto, Iawa miasto, Growo Iaweckie miasto, Lidzbark Warmiski miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Nidzica (klasa A) , Olecko, Wgorzewo, Dobre Miasto, Mikoajki, Iowo-Osada, Kisielice, Gronowo Elblskie i Mynary (klasa B),

  • handel i naprawy: Ktrzyn miasto, Dziadowo miasto, Ostrda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giycko miasto, Ek miasto, Elblg miasto, Mrgowo miasto, Iawa miasto, Growo Iaweckie miasto, Lidzbark Warmiski miasto, Braniewo miasto (klasa A) oraz Lubawa miasto, Nidzica, Olecko, Wgorzewo, Dobre Miasto, Reszel i Olsztynek (klasa B),


  Mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach1

  Mistrzowie w przemyle i wybranych usugach

  • turystyka i gastronomia: Ktrzyn miasto, Dziadowo miasto, Ostrda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giycko miasto, Ek miasto, Elblg miasto, Mrgowo miasto, Iawa miasto, Lidzbark Warmiski miasto, Nidzica, Olsztynek, Mikoajki (klasa A),

  • Growo Iaweckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Olecko, Wgorzewo, Dobre Miasto, Reszel, Iowo-Osada, Stawiguda, Pisz, Nowe Miasto Lubawskie miasto, Lidzbark, Ryn, Godap, Gietrzwad, Frombork, Biskupiec k. Mrgowa, Tolkmicko, Dubeninki, Mynary, ukta, Ruciane-Nida, Pasym, Piecki, Jedwabno i Rozogi (klasa B),

  • -


  Mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach2

  Mistrzowie w przemyle i wybranych usugach

  • porednictwa finansowego: Ktrzyn miasto, Dziadowo miasto, Ostrda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giycko miasto, Ek miasto, Elblg miasto, Mrgowo miasto, Iawa miasto, Lidzbark Warmiski miasto, Growo Iaweckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Wgorzewo (klasa A), a take: Nidzica, Olsztynek, Olecko, Dobre Miasto, Reszel, Stawiguda, Pisz, Lidzbark, Ryn, Morg i Susz (klasa B),

  • usug dla biznesu: Ktrzyn miasto, Dziadowo miasto, Ostrda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giycko miasto, Ek miasto, Elblg miasto, Mrgowo miasto, Iawa miasto, Lidzbark Warmiski miasto, Growo Iaweckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto (klas A) i Nowe Miasto Lubawskie miasto (klasa B),

  • edukacji: Ktrzyn miasto, Dziadowo miasto, Ostrda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giycko miasto, Ek miasto, Elblg miasto, Mrgowo miasto, Iawa miasto, Lidzbark Warmiski miasto, Growo Iaweckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Wgorzewo, Nidzica, Olecko (klasa A) oraz Nowe Miasto Lubawskie miasto, Dobre Miasto, Reszel, Stawiguda, Lidzbark, Morg, Dywity i Pisz (klasa B).


  Plan wyst pienia2

  Plan wystpienia

  1/ Atrakcyjno inwestycyjna a innowacyjno regionu

  • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW

  • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

   2/Metody bada atrakcyjnoci inwestycyjnej Instytutu Przedsibiorstwa SGH istota nowych rozwiza metodycznych

  • Zakres bada: czas, przestrze, segment rynku

  • Metodyka badawcza

   3/Gwne wnioski z bada

  • zrnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjnoci Warmii i Mazur

  • mocne i sabe strony jednostek samorzdowych

  • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie


  G wne wnioski

  Gwne wnioski

  • Rola zapomnianych miast wojewdzkich

  • Rozwj zrwnowaony, ale ze specjalizacj,

  • Ludzie, przyroda, tradycyjne dziedziny gospodarki jako rda przewag konkurencyjnych

  • ad przestrzenny jako droga do innowacyjnoci


  Plan wyst pienia

  Atrakcyjno inwestycyjna regionw Polski a ksztatowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych

  Praca wykonana w ramach realizacji bada statutowych

  Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie

  Szkoy Gwnej Handlowej

  w skadzie:

  dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - kierownik badania

  dr hab. Magorzata Poniatowska-Jaksch

  mgr Marcin Bzdyra

  mgr Magorzata yciukBzdyra

  mgr Magdalena Typa

  mgr Beata elazko


  Plan wyst pienia

  Dzikuj za uwag!Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-MajkowskaWicedyrektor Instytutu PrzedsibiorstwaSzkoa Gwna Handlowa w Warszawiehgodle@sgh.waw.pl


 • Login