Atrakcyjność
Download
1 / 36

Plan wystąpienia - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

Atrakcyjność inwestycyjna województwa warmińsko – mazurskiego z uwzględnieniem gmin, powiatów i podregionów. Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa 0 (22) 564 9404 [email protected]

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Plan wystąpienia' - ataret


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Atrakcyjność inwestycyjna województwa warmińsko – mazurskiego z uwzględnieniem gmin, powiatów i podregionów

Prof. SGH Dr hab. Hanna Godlewska-MajkowskaWicedyrektor Instytutu PrzedsiębiorstwaKolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Szkoła Główna Handlowa

0 (22) 564 9404

[email protected]


Plan wyst pienia
Plan wystąpienia

1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu

 • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW

 • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

  2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

 • Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku

 • Metodyka badawcza

  3/Główne wnioski z badań

 • zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur

 • mocne i słabe strony jednostek samorządowych

 • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie


Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność?budowa Gospodarki Opartej na Wiedzy

BADANIA I ROZWÓJ

INNOWACYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY


Konkurencyjno
Konkurencyjność

Konkurencyjność - długookresowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji (na rynku krajowym oraz międzynarodowym),skutecznej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych,osiągania trwałego, zrównoważonego rozwoju gospodarczego.


Innowacyjno
Innowacyjność

Innowacyjność - zdolność i motywacja przedsiębiorców do:

 • - ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników B+R, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków,

 • - doskonalenia i rozwoju istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych (w tym sferze usług) oraz wprowadzania nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu.

 • Innowacyjność -wdrożenie nowości do praktyki gospodarczejRis nowe narz dzie
RIS – nowe narzędzie?

Sieć instytucji prywatnych i publicznych, których działanie i współpraca umożliwia wytwarzanie, adaptację, modyfikację oraz rozpowszechnianie innowacji i nowych technologii w regionie


Ris a przedsi biorcy
RIS a przedsiębiorcy

 • Podsystem produkcyjno-usługowy : narodziny innowacji, nowe produkty, nowe zastosowania, efekt naśladownictwa, dyfuzja innowacji w sieciach produkcyjnych

 • Podsystem naukowo-badawczy

 • Podsystem instytucjonalny

 • Podsystem finansowy

 • Podsystem społeczno-kulturowy (władze lokalne i regionalne)


Poszukiwanie przewag konkurencyjnych
Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

 • Koszt czy produkt

 • Specjalizacje

 • Strategie

 • Ekorozwój


Plan wyst pienia1
Plan wystąpienia

1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu

 • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW

 • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

  2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

 • Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku

 • Metodyka badawcza

  3/Główne wnioski z badań

 • zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur

 • mocne i słabe strony jednostek samorządowych

 • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie


Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

1/ Zakres badań:

a/ czas: najbardziej aktualne roczne dane GUS w danym roku badawczym: w roku 2009 dostępne dane za rok 2007,

b/ przestrzeń: województwa, powiaty, gminy

c/ przedmiot badań: gospodarka narodowa, 6 sekcji (działalność produkcyjna, handel i naprawy, turystyka i gastronomia, pośrednictwo finansowe, usługi dla biznesu, edukacja)


Propozycje instytutu przedsi biorstwa metodyka
Propozycje Instytutu Przedsiębiorstwa: metodyka Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

2/ Metodyka badawcza

a/ metody statystyczne oparte na maksymalnym wyeliminowaniu subiektywnych ocen badaczy,

b/ stworzenie wskaźników: porównywalnych w różnych skalach przestrzennych (gmina, powiat, województwo),

c/ budowanie wskaźników dla sekcji z uwzględnieniem danych specyficznych dla danego rodzaju działalności


Potencjalna atrakcyjno inwestycyjna
Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna: Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

zespół regionalnych walorów lokalizacyjnych, które mają wpływ na osiąganie celów inwestora (np. w postaci kształtowania się kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, przychodów ze sprzedaży, rentowności netto oraz konkurencyjności danej inwestycji).


Rzeczywista atrakcyjno inwestycyjna
Rzeczywista atrakcyjność inwestycyjna: Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

zdolność regionu do absorpcji kapitału finansowego i rzeczowego w formie inwestycji.

Warunkiem absorpcji kapitału materialnego jest efektywność inwestycji. Pomiar rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej można oprzeć na wskaźnikach analogicznych do mikroekonomicznych.


Rodziny wska nik w
Rodziny wskaźników Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

 • PAI1

 • PAI2

 • RAI

  W roku 2007: NUTS II i NUTS III

  Od roku 2008 : PAI1GN, PAI1 D, PAI1 G, PAI1 H, PAI1 J, PAI 1K, PAI1 M

 • NUTS II, NUTS IV, NUTS V

  Metoda badawcza: wagowo-korelacyjna


Potencjalna atrakcyjno inwestycyjna pai 2 gn
Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna PAI 2 _GN Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych


Potencjalna atrakcyjno dla inwestycji w innowacyjne dziedziny sekcj k
Potencjalna atrakcyjność dla inwestycji w Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznychinnowacyjne dziedziny - sekcję K


Potencjalna atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów w roku 2006 (dane Instytutu Przedsiębiorstwa SGH) - cała gospodarka narodowa


Województwo warmińsko-mazurskie w roku 2006

Województwo warmińsko-mazurskie należy do średnio atrakcyjnych regionów, zważywszy na to, że podstawowy wskaźnik oceniający jego atrakcyjność inwestycyjną wskazuje ocenę C.

Natomiast ocena rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej RAI GN plasuje ten region w klasie D.

Na nieco wyższym poziomie kształtuje się jego ocena potencjalnej atrakcyjności dla sekcji turystyka i gastronomia (PAI 2 dla tej sekcji oceniono na B).

Do najbardziej atrakcyjnych powiatów w tym regionie można zaliczyć miast na prawach powiatu: Olsztyn i Elbląg, które zarazem wchodzą w skład listy najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie powiatów w Polsce

Zajmują one na tej liście 17 i 33 lokatę. Na wyróżnienie zasługują ponadto powiaty ziemskie ełcki oraz giżycki. • działalność produkcyjna: Olsztyn, Elbląg (klasa A) oraz ełcki, giżycki i iławski (klasa C),

 • handel i naprawy: Olsztyn, Elbląg (klasa A), działdowski (klasa B), a także ełcki, giżycki, mrągowski, węgorzewski, olsztyński, nidzicki, lidzbarski, braniewski, gołdapski, elbląski i nowomiejski (klasa C),

 • turystyka i gastronomia: Olsztyn, Elbląg (klasa A), mrągowski (B), giżycki i kętrzyński (C),

 • pośrednictwo finansowe: Olsztyn, Elbląg (klasa A), mrągowski, giżycki, ełcki i iławski (klasa C),

 • usługi dla biznesu: Olsztyn i Elbląg (klasa A),

 • edukacja:Olsztyn, Elbląg (klasa A), giżycki, ełcki, iławski, działdowski i kętrzyński (klasa C).


 • Mali mistrzowie
  Mali mistrzowie gospodarki:


  Tabela Najatrakcyjniejsze gminy województwa warmińsko-mazurskiego

  ZP- mikroklimat „zasoby pracy”, IT- mikroklimat „infrastruktura techniczna”, IS- mikroklimat „infrastruktura społeczna”,

  RZ- mikroklimat rynek zbytu, ADM - mikroklimat administracja,

  PAI1 GN -wskaźnik potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej dla wszystkich rodzajów działalności

  Źródło: opracowanie własne.


  Mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach
  Mistrzowie w przemyśle i wybranych usługach warmińsko-mazurskiego

  • działalność produkcyjna: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Górowo Iławeckie miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Nidzica (klasa A) , Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Mikołajki, Iłowo-Osada, Kisielice, Gronowo Elbląskie i Młynary (klasa B),

  • handel i naprawy: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Górowo Iławeckie miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Braniewo miasto (klasa A) oraz Lubawa miasto, Nidzica, Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Reszel i Olsztynek (klasa B),


  Mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach1
  Mistrzowie w przemyśle i wybranych usługach warmińsko-mazurskiego

  • turystyka i gastronomia: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Nidzica, Olsztynek, Mikołajki (klasa A),

  • Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Olecko, Węgorzewo, Dobre Miasto, Reszel, Iłowo-Osada, Stawiguda, Pisz, Nowe Miasto Lubawskie miasto, Lidzbark, Ryn, Gołdap, Gietrzwałd, Frombork, Biskupiec k. Mrągowa, Tolkmicko, Dubeninki, Młynary, Łukta, Ruciane-Nida, Pasym, Piecki, Jedwabno i Rozogi (klasa B),

  • -


  Mistrzowie w przemy le i wybranych us ugach2
  Mistrzowie w przemyśle i wybranych usługach warmińsko-mazurskiego

  • pośrednictwa finansowego: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Węgorzewo (klasa A), a także: Nidzica, Olsztynek, Olecko, Dobre Miasto, Reszel, Stawiguda, Pisz, Lidzbark, Ryn, Morąg i Susz (klasa B),

  • usług dla biznesu: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto (klas A) i Nowe Miasto Lubawskie miasto (klasa B),

  • edukacji: Kętrzyn miasto, Działdowo miasto, Ostróda miasto, Szczytno miasto, Olsztyn, Bartoszyce miasto, Giżycko miasto, Ełk miasto, Elbląg miasto, Mrągowo miasto, Iława miasto, Lidzbark Warmiński miasto, Górowo Iławeckie miasto, Braniewo miasto, Lubawa miasto, Węgorzewo, Nidzica, Olecko (klasa A) oraz Nowe Miasto Lubawskie miasto, Dobre Miasto, Reszel, Stawiguda, Lidzbark, Morąg, Dywity i Pisz (klasa B).


  Plan wyst pienia2
  Plan wystąpienia warmińsko-mazurskiego

  1/ Atrakcyjność inwestycyjna a innowacyjność regionu

  • Miejsce Warmii i Mazur w krajowych systemach GOW

  • Poszukiwanie przewag konkurencyjnych

   2/Metody badań atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Przedsiębiorstwa SGH – istota nowych rozwiązań metodycznych

  • Zakres badań: czas, przestrzeń, segment rynku

  • Metodyka badawcza

   3/Główne wnioski z badań

  • zróżnicowanie przestrzenne i sektorowe atrakcyjności Warmii i Mazur

  • mocne i słabe strony jednostek samorządowych

  • Nowe trendy badawcze: monitoring zmian i prognozowanie


  G wne wnioski
  Główne wnioski warmińsko-mazurskiego

  • Rola zapomnianych miast wojewódzkich

  • Rozwój zrównoważony, ale ze specjalizacją,

  • Ludzie, przyroda, tradycyjne dziedziny gospodarki jako źródła przewag konkurencyjnych

  • Ład przestrzenny jako droga do innowacyjności


  Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski a kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych

  Praca wykonana w ramach realizacji badań statutowych

  Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

  Szkoły Głównej Handlowej

  w składzie:

  dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska - kierownik badania

  dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch

  mgr Marcin Bzdyra

  mgr Małgorzata Łyciuk–Bzdyra

  mgr Magdalena Typa

  mgr Beata Żelazko


  Dziękuję za uwagę! kształtowanie lokalnych i regionalnych specjalizacji gospodarczychProf. SGH dr hab. Hanna Godlewska-MajkowskaWicedyrektor Instytutu PrzedsiębiorstwaSzkoła Główna Handlowa w [email protected]


  ad