Hlavn v hody pou v n vodom r zna ky sensus
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

Hlavní výhody používání vodoměrů značky SENSUS PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Reliability. Osvědčená řešení. Flexibility. Hlavní výhody používání vodoměrů značky SENSUS. Domovní Vodoměry 420 620 620C 820. Vodoměry typu 420. Jediný mokroběžný vodoměr připraven na přímou aplikaci AMR (bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav) Schválen dle M.I.D

Download Presentation

Hlavní výhody používání vodoměrů značky SENSUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Reliability

Osvědčená řešení

Flexibility

Hlavní výhody používání vodoměrů značky SENSUS


Domovní Vodoměry

420

620

620C

820


Vodoměry typu 420

 • Jediný mokroběžný vodoměr připraven na přímou aplikaci AMR (bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav)

 • Schválen dle M.I.D

 • Možnost i metrologické třídy C (R 160)

 • Příznivá křivka tlakových ztrát


Vodoměry typu 620

 • Objemový vodoměr připravený na přímou aplikaci AMR (bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav)

 • Schválen dle M.I.D

 • Metrologická třída C (R až 400)

 • Aplikace vysokokvalitních materiálů měřícího mechanizmu – vysoká odolnost proti poškození


Vodoměry typu 620C

 • Kompozitní objemový vodoměr připravený na přímou aplikaci AMR (bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav)

 • Schválen dle M.I.D

 • Metrologická třída C (R až 400)

 • Aplikace vysokokvalitních materiálů měřícího mechanismu – vysoká odolnost proti poškození

 • Nízká hmotnost, lehká manipulace při montáži

 • Výroba a aplikace vodoměru v souladu s normou ISO 14001 – ochrana životního prostředí


Vodoměry Meistream, Meistream Plus

 • Průmyslový vodoměr připravený na přímou aplikaci AMR (bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav)

 • Progresívní konstrukce a použití materiálů měřícího mechanismu stejné hustoty jako voda přispívají k vysokému měřícímu rozsahu vodoměru – například k rozběhové hodnotě již na 30 L/h

 • Schválen dle M.I.D

 • Možnost metrologické třídy C (R až 400)

 • Velmi příznivá křivka tlakových ztrát , až do hodnoty ∆p10 (nižší energetická zátěž vodovodní sítě)


Systém HRI a HRI-MEI

 • Přesné snímání otáček a tím i stavu počítadla vodoměru elektronickým systémem RLC.

 • Možnost pulzního i datového přenosu.

 • Následně vhodné pro aplikaci AMR (např. : dispečink, dálkové odečty, atd.)

 • Rychlá a jednoduchá montáž na každý vodoměr zn. Sensus


Systém Encoder

 • Jednoznačné snímání polohy jednotlivých segmentů počítadla a tím i jeho celkového stavu – jediný 100% odečet stavu počítadla pro další aplikaci AMR

 • Patentová technologie

 • Bez nutnosti baterie (napájen čtecím zařízením)

 • Možnost dodatačného vybavení systémem HRI (možnost dvojitého datového snímání)


Vodoměry Residia Jet

 • Vysoce kvalitní jednovtokový suchoběžný BV.

 • Možnost standardních i podmítkových, ventilových, atd. aplikací

 • Magnetická ochrana

 • Možnost jednoduché montáže a aplikace Impulzních, datových nebo radiových modulů = aplikace AMR systémů


Vodoměry 120 a 120C

 • Vodoměr s parametry nabízejícími nejlepší poměr cena/výkon

 • Magnetická ochrana

 • vodoměr připravený na přímou aplikaci AMR (bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav)


AMR – Možnosti dálkových odečtů


SensusRead – Mobilní odečty


SensusRead

 • Mobilní systém odečtů

 • K přímým odečtům, použití terminálu PSION

 • Možnost ručních, induktivních (EDK, MDK, MiniBus), optických a radiových (Sensus(S)cout) odečtů

 • Zadávání odečtů (pochůzek) a jejich vyhodnocení, exporty, grafická vyhodnocení, zálohy, atd, prostřednictvím PC. Rovněž možnost „volných“ odečtů

 • Aplikace:

 • Zejména vodárenské a teplárenské společnosti


Základní konfigurace PSION WA Pro – PC:

Radiový systém SensusScout, PSION WA Pro, SW SensusRead


Dokom Mobil 3.6, základní menu na PC:

Radiový systém SensusScout - PSION WA Pro, SW SensusRead

 • Základní filosofie SW:

 • Pochůzky, naplánované trasy mobilních odečtů s definovanými typy měřidel vodoměry

 • Volné odečty, možnost odečtů na jakémkoli místě různých (neznámých) typů měřidel

 • Vzájemná komunikace mezi PC a terminálem PSION WA Pro prostřednictvím SW ActiveSync

 • - Variabilní export (v různých formátech) odečtených měřidel z PC (např. do fakturačních systémů ZIS)


Příklad zobrazení menu „Pochůzky“ v SW Dokom Mobil 3.6:

Radiový systém SensusScout - PSION WA Pro, SW SensusRead

 • Základní filosofie SW:

 • K dispozici je vysoké množství dat, identifikujících odečítané místo

 • V aktuálním odečtu jsou udány naměřené hodnoty, jednotky a identikace


Systém Scout je rovněž možno použít ve stacionární aplikaci, kdy namísto

mobilního rozhraní PSION WA Pro, lze použít rozhraní stacionární, např. GSM.

Příklad aplikace v závodě Sensus Metering Systems v Ludwigshafenu:

Radiový systém SensusScout,

Sensus((S))cout-HRI-Ax (25mW)Sensus((S))cout-HRI-Px (25mW)Sensus((S))cout-Rep (500mW)Sensus((S))cout-Gate (500mW)


Pevná radiová síť : Scout Web


Princip fungování

Functional specification

- Pro 1 bránu lze použít 3 Repeatery

- Lze připojit až 500 modulů

Vzdálený FTP server

Gateway

GPRS

Sběr dat

Sbírá data ve formátu XMLneboCSV

V případě alarmu automaticky informuje server

Vzdálená správa modulů


LED descriptions

 • Wavecard status

  • Off : Žádne odečty

  • Bliká: Probíhá odečet

CPU statusOff: System je off

On : System je ready

Pomalé Blikání : GPRS connection

Modem status

Probíha připojení

Síla signálu (RSSI)


Alarmy

Alarms files (1)

Vzdálený FTP server

GPRS

Scout alarm

XML alarm soubor


GSM MODEMY


Jedná se o telemetrické, bateriově napájené zařízení, vhodné pro sběr dat z vodoměrů a z měřičů tepla, které jsou vybaveny komunikačním rozhraním M-BUS/Mini-BUS nebo impulsním výstupem.

jde o jednotku pracující v síti GSM, umožňující sběr, vyhodnocování a přenos dat prostřednictvím SMS, resp. protokolu GPRS. Jednotka dále umožňuje archivaci naměřených dat , sledování špičkových hodnot měřených veličin, hlášení alarmových stavů, atd.

Přenášená data je možno variabilně zasílat více uživatelům (mobilní telefony, e-maily), nadřazeným systémům a tyto následně zobrazovat prostřednictvím klientských programů přes síť internetu, popř. přímého webového rozhraní.

Princip Fungování


RS37

Typy :

 • RS37L

 • RS42

 • 3 baterie

 • žádné Analogové vstupy

 • El. napájení

 • 4 Vstupy

 • 4 baterie

 • 2 Analogové vstupy


Ukázka :


Sensus Base – AMR pro bytové měřiče


Radiový systém SENSUSbase

 • Stacionární radiový systém odečtů

 • komunikace na volné frekvenci 868 MHz

 • spojení zajištěno pomocí síťových uzlů BaseNet

 • a radiových modulů BaseR, resp. BaseP

 • vhodné pro bytové vodoměry

 • měřiče tepla a rozdělovače topných nákladů

 • vzdálenost mezi jednotlivými prvky sítě, asi. 50 m

 • síťové uzly (Gateway) mohou být vybaveny dalšími výstupy (RS 232, GSM, GPRS, ethernet)

 • do jedné sítě lze instalovat 12 síťových uzlů, tj. do 500 měřidel. Propojením sítí lze odečítat až 2000 měřidel

 • Exporty pro fakturační SW.


Mobilní odečty SensusRead pro USYS


Možnosti odečtů


SensusRead pro USYS

Mobilní systém odečtů

 • K přímým manuálním odečtům

 • Možnost radiových odečtů


Pochůzka

620s modulem ScoutS

Odečítač s Terminálem

620C s modulem HRI & Scout


SensusRead pro USYS

Novinka

 • Mobilní systém odečtů s

 • přímou komunikací s fakturačním systémem


Princip činnosti SW

1 DB

 • Žádne IMPORTY

 • Žádné EXPORTY

 • Přímá komunikace

SensusREAD pro USYS


Hlavní výhody nasazení

Eliminace lokální databáze programu SensusREAD.

Přenos dat z USYS přímo na terminál a opačně.

Možnost spuštění programu z libovolného PC

Množství informací o měřícím místě

Přehledné zpracování odečtů

Eliminace textových souborů potřebných pro přenos do IS

Kompatibilita s Windows Mobile OS

36


Možnost odečtů radio modulů hlavních výrobců


Pohledy


Pohledy


Otázky ??


Ekonomika AMR


Náklady pro odečet v hustě osídlené oblasti


Tabulka výchozích hodnot

 • Náklady odečítačů : Průměr 20-30 měřidel za den, 3 – 5 odečítačů-

 • Transport: Automobil – amortizace a pohonné hmoty


Sensus ve vodárenství

Inovace které nikdy nevyschnou!


Ďekuji za pozornost

Pro více informací nás navštivtě na

www.sensusesaap.com


 • Login