Wpływ rozwiązań systemowych
Download
1 / 12

Aleksander Waszkielewicz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Warszawa, 22 maja 2012 r. - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Wpływ rozwiązań systemowych na decyzje i aktywność zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych Wpływ ograniczonego wsparcia oraz pułapki świadczeniowej. Aleksander Waszkielewicz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Warszawa, 22 maja 2012 r. Strategie rodziców.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aleksander Waszkielewicz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Warszawa, 22 maja 2012 r.' - atalo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wpływ rozwiązań systemowych na decyzje i aktywność zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych i samych osób niepełnosprawnych

Wpływ ograniczonego wsparcia oraz pułapki świadczeniowej

Aleksander Waszkielewicz

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Warszawa, 22 maja 2012 r.


Strategie rodzic w
Strategie rodziców

 • Rezygnacja z pracy i pełnienie funkcji terapeuty / nauczyciela wspomagającego / opiekuna dla własnego dziecka.

  • Finansowanie wsparcia ze środków własnych w postaci „wolontariuszy” przychodzących do placówki bądź płatnych zajęć poza placówką.

  • Przeniesienie dziecka do placówki integracyjnej bądźspecjalnej.

  • Rezygnacja z walki o wsparcie (wypalenie rośnie zwiekiem dziecka).

   Na podstawie doświadczeń projektu „Wszystko jasne”


Skala zjawiska
Skala zjawiska

 • Wskaźnik zatrudnienia dla kobiet z dziećmi niepełnoletnimi: ~65%, niepełnosprawnymi: ~35%,

 • ~60 tys. kobiet pozostaje poza rynkiem pracy z tytułu wsparcia niepełnosprawnych niepełnoletnich dzieci (oprócz tego ~70 tys. matek niepełnosprawnych niepełnoletnich dzieci nie pracuje z powodów kulturowych tak jak inne kobiety),

 • Dorosłość dzieci nie uprawdopodabnia powrotu na rynek pracy: w sumie ~120 tys. rodziców dzieci niepełnosprawnych poza rynkiem pracy z ww. powodu (całościowo z wszystkich powodów ~250 tys.).

 • Możliwa recepta? Niż demograficzny w szkołach i potencjalna „nadwyżka” etatów nauczycielskich.

  Na podstawie: BAEL, SIO, rocznik demograficzny, badanie CBOS o postawach prokreacyjnych Polaków, dane MPiPS o liczbie pobierających świadczenia pielęgnacyjne.


Dzieci doro lej
Dzieci dorośleją

 • Nadopiekuńczy rodzice:

  • rodzice rezygnują z pracy, wsparcie dziecka staje się ich podstawowym celem, który może przekreślić jego usamodzielnienie;

 • Dziedzictwo:

  • w ~2/3 rodzin nie pracował co najmniej 1 rodzic, w 58,3% gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną nie pracuje ani 1 osoba (BAEL),

  • korzystanie ze świadczeń;

 • Własne doświadczenia:

  • pobieranie świadczenia przed ukończeniem edukacji (renta socjalna),

  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.


System rentowy
System rentowy

 • System o wieloletniej historii, w dużej mierze projektowany w innych warunkach, powolna ewolucja (vide zmiana ustawy o rencie socjalnej).

 • Świadczenie rentowe dla osób niezdolnych do pracy (art. 12-14 uerfus, art. 4 ust. 1 urs).

 • Niezdolność do pracy oznacza jednak możliwość pracy w warunkach pracy chronionej, na przystosowanych stanowiskach lub w telepracy (art. 4 ust. 5 urzszon).

 • Taka praca nie stanowi przeszkody w orzeczeniu o niezdolności do pracy (art. 13 ust. 4 uerfus, art. 15 pkt 1 urs).

 • Jak zdefiniować / zmierzyć zdolność do pracy?

 • Kiedy podjęcie pracy oznacza zdolność do pracy?


Strategie m odych os b niepe nosprawnych
Strategie młodych osób niepełnosprawnych

 • Racjonalne, bezpieczne (lepszy wróbel w garści…):

  • Wskaźnik zatrudnienia w wieku 25-34: 27,4% (pełnosprawni: 73,4%), nie pracuje ~3/4 osób.

  • Wskaźnik zatrudnienia w gospodarstwach 1‑osobowych: 7,4%.

 • Pułapka świadczeniowa odstrasza od podejmowania pracy. Podjęcie pracy zwiększa obawy przed negatywnym wpływem pracy na świadczenie.

 • Skala zjawiska. ~300 tys. osób pobiera rentę socjalną.


Pu apka wiadczeniowa 1 4
Pułapka świadczeniowa* (1/4)

Obawa przed powtórnym wezwaniem przed komisję: ~58%.

* Badanie pułapki świadczeniowej, FIRR ze środków PFRON, 2011 r.


Pu apka wiadczeniowa 2 4
Pułapka świadczeniowa (2/4)

Obawa przed odebraniem lub „pogorszeniem” orzeczenia: 53%.


Pu apka wiadczeniowa 3 4
Pułapka świadczeniowa (3/4)

Obawa przed pomniejszeniem lub zawieszeniem renty (tego obszaru dotykała liberalizacja urs): ~32%.


Pu apka wiadczeniowa 4 4
Pułapka świadczeniowa (4/4)

 • Obawy wobec pułapki świadczeniowej wyraża większość osób niepełnosprawnych bez względu na: (i) status na rynku pracy, (ii) pobieranie lub nie świadczeń, (iii) rodzaj świadczenia.

 • Nieznajomość przepisów nie zmniejsza zjawiska.

 • Obecny status:

  • Ryzyko zmierzenia się z nieokreślonością procesu orzekania i

  • Ewentualna utrata statusu osoby niepełnosprawnej, zwłaszcza z tytułu podjęcia pracy

   są czynnikami demotywującymi do pracy i zachęcają do asekuracyjnych postaw (bierności zawodowej).


Propozycja rozwi zania
Propozycja rozwiązania

 • Zastąpienie renty z tytułu niezdolności do pracy dwoma świadczeniami:

  • Stałą rentą rekompensującą wyższe koszty funkcjonowania,

  • Wygasającym odpowiednikiem zasiłku dla bezrobotnych.

 • Zalety:

  • Proste orzekanie (jak obecnie przez pzon),

  • Podjęcie pracy nie ma wpływu na rentę,

  • Wygasający zasiłek zachęca do starania się o pracę,

  • Zasadniczo każdy jest zdolny do pracy (w różnym wymiarze, z różną intensywnością), bardziej podmiotowe podejście,

  • Zgodność z odczuciem społecznym – wsparcie osób niepełnosprawnych bez względu na pracę,

  • Tańszy system dla państwa, motywujący dla obywateli.


Kontakt: Aleksander Waszkielewicze-mail [email protected] 508 21 33 22 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego Kraków: tel. 12 629 85 14, faks 12 629 85 15Warszawa: tel. 22 652 91 90, faks 22 247 22 62 e-mail [email protected] , http://www.firr.org.plOrganizacja Pożytku PublicznegoTwój 1% wykorzystamy na pożyteczne celeNr konta 77 2130 0004 2001 0255 9953 0005


ad