PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH
Download
1 / 15

PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH - PowerPoint PPT Presentation


 • 407 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH. TAKRIF ISTILAH. Kata atau gabungan kata yang dengan jelas menerangkan makna, proses, keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang tertentu. kata yang penggunaanya dan maknanya khusus pada bidang tertentu. PROSES PERISTILAHAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proses dan tatacara pembentukan istilah

PROSES DAN TATACARA PEMBENTUKAN ISTILAH


Proses dan tatacara pembentukan istilah

TAKRIF ISTILAH

 • Kata atau gabungan kata yang dengan jelas menerangkan makna, proses, keadaan atau ciri yang khusus dalam bidang tertentu.

 • kata yang penggunaanya dan maknanya khusus pada bidang tertentu.


Proses dan tatacara pembentukan istilah

PROSES PERISTILAHAN

Proses pembentukan istilah bahasa Melayu ialah :

Pengimbuhan

Penggandaan

Penggabungan


Proses dan tatacara pembentukan istilah

i. ProsesPengimbuhan

Susunan istilah berimbuhan menunjukkan pertalian yang tersusun antara bentuk dan maknanya. Susunan itu hendaklah dimanfaatkan dalam pembentukan istilah yang berbeza-beza.

Contohnya :


Proses dan tatacara pembentukan istilah

ii. ProsesPenggandaan

Istilah yang mengungkapkan konsep keanekaan, kemiripan (kecil), kumpulan, atau kejamakan dapat dibentuk dengan penggandaan.

Contohnya :


Proses dan tatacara pembentukan istilah

iii. ProsesPenggabungan

Istilah yang berupa gabungan kata sedapat-dapatnya berbentuk singkat.

Gabungan kata yang mewujudkan istilah dapat ditulis dengan tiga cara yang sesuai dengan aturan ejaan yang berlaku

Contohnya :


Proses dan tatacara pembentukan istilah

Rajah LangkahPembentukanIstilah

Konsep (makna, proses, keadaan, ciri)

LANGKAH 1

-Kata yang tepat.

-Kata yang tidakberkonotasiburukatausebutannyasumbang

-Kata yang paling singkat

KatadalamBahasaMelayu (umum + dialek)

LANGKAH 2

Katadalambahasa-bahasaserumpundenganbahasaMelayu

-Penyesuaianejaan

ISTILAH

LANGKAH 3

-Penyerapandenganmenyesuaikanejaandansebutan.

-Penyearapantanpaperubahan.

-Penterjemahan :

- Terjemahanhendjalahtepat, singkat,

memudahkanpenyelarasan

KatadalambahasaInggeris

LANGKAH 4

Katadalambahasa-bahasa lain daripadabahasaInggeris


Proses dan tatacara pembentukan istilah

 • Bentukberimbuhan

 • Bentukistilah yang mengandungiimbuhan. Misalnya :

 • bersistem,

 • angkasawan,

 • keberkesanan,

 • pendakwaan.

 • Prosespengimbuhanjugadapatdirumuskanseperti :


Proses dan tatacara pembentukan istilah

 • Bentukgandaan

 • Istilah yang seluruhatausebahagiandaripadabentukdasarnyadiulang.

 • Misalnya :

 • pepasir,

 • jejari,

 • buli-buli,

 • kacang-kacang,


Proses dan tatacara pembentukan istilah

 • Prosespenggabunganmengikuttigacara :

 • Kumpulan yang terpisah

  • Model linear

  • Ketuapengarah

 • Kumpulan yang menggunakantandahubungjikadirasakanperlumenegaskanpengertian di antaraduaunsurnya

  • Dua-sendi

  • Mesin-kiratangan

 • Kumpulan yang dirangkaikanmenjadisatukeranasudahmantap

  • Syahbandar

  • warganegara


 • Proses dan tatacara pembentukan istilah

  LANGKAH PERISTILAHAN 1

  • Pengambilan padanan yang sama atau hampir sama daripada kosa kata asli bahasa Melayu sendiri.

  • Mana-mana kata umum dalam Bahasa Melayu (termasuk kata dari dialek kawasan atau bahasa lama boleh dijadikan istilah dengan syarat:

  • i.Kata berkenaan tepat memberi makna, konsep, proses, keadaan atau ciri yang dimaksudkan.

  • ii.Kata yang dipilih adalah paling singkat (sekiranya ada sekelompok sinonim). Contohnya : hospital dan rumah sakit, dipilih hospital; fisiologi dan kaji tugas organ, dipilih fisiologi.

  • iii.Kata berkenaan tidak mempunyai konotasi buruk atau sebutan sumbang.


  Proses dan tatacara pembentukan istilah

  LANGKAH PERISTILAHAN 2

  • Peninjauan ke dalam dialek-dialek Melayu dan bahasa serumpun jika prinsip peristilahan 1 tidak dapat dipatuhi

  • Kalau tidak dapat istilah yang diperlukan daripada bahasa Melayu, maka hendaklah dicari pula daripada bahasa-bahasa yang serumpun dengan bahasa Melayu.

  • Misalnya;

   • Gambut (Banjar)peat

   • Nyeri (Sunda)pain

   • Engkabang (Iban)ellipenut

   • Awet (Jawa)lasting


  Proses dan tatacara pembentukan istilah

  LANGKAH PERISTILAHAN 3

  • Penyesuaian istilah bahasa Inggeris agar memiliki bunyi dan bentuk bahasa Melayu.

  • Demi keseragaman, bahasa yang paling internasional (iaitu Bahasa Inggeris) menjadi sumber, melainkan konsep yang berkenaan tidak ada istilahnya dalam bahasa Inggeris. Misalnya;

   • Atomatom

   • Electronelektron

   • Professionalprofesional

   • Psychologypsikologi

  • Istilah yang sudah lama diguna hendaklah terus pakai untuk menjauhkan kekacauan. Misalnya :

   • Campaignkempen

   • Customkastam

   • Denguedenggi


  Proses dan tatacara pembentukan istilah

  LANGKAH PERISTILAHAN 4

  • Penterjemahan istilah bahasa asing jika prinsip peristilahan 1 dan 2 gagal dilaksanakan.

  • Istilah asing yang tetap, misalnya :

   • Bona fide

   • Esprit de corps

   • Fait accompli

 • Istilah asing boleh dipinjam atas dasar :

  • Sesuai maknanya

  • Lebih singkat daripada terjemahan bahasa Melayunya

  • Istilah asing yang diserap itu mempermudahkan penyelarasan, sekiranya istilah bahasa Melayunya mempunyai banyak sinonim


 • Proses dan tatacara pembentukan istilah

  SEKIAN, TERIMA KASIH.

  DISEDIAKAN OLEH :

  MOHD AMIN BIN HAMZAH

  HIRAWATI HASHIM

  HASANAH ALI


  ad
 • Login