สารพิษจากเชื้อรา : อะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 16

  • 171 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

สารพิษจากเชื้อรา : อะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์. โดย ภานุวัฒน์ อนันตรักษ์. ชนิดของเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์. 1.อะฟลาทอกซิน 2.สเตอริกมาโตซิสติน 3.โอคราทอกซิน 4.ซิทรินิน 5.พาทูลิน 6.กรดเพนิซิลลิก 7.ซีราโนน 8.ไตรโคทีซีน 9.สารพิษจากเชื้อราอื่นๆ. อะฟลาทอกซิน.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

สารพิษจากเชื้อรา : อะฟลาทอกซินในอาหารสัตว์

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3527894

:


3527894

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


3527894

Aspergillus flavus Aspergillus parasiticus 1 2 2 1 2 260 7.5 40 25 24-28

(2540)


3527894

: (2543)


3527894

()( 13%) 11% ( 75-90 F) (, 2544)


3527894

.. 2525

: (2543)


3527894

1.

2. (, 2544)

3. 1 2 6

4. Ca,P,Zn,Mn,Fe,Cu

5.

6.

7. (, 2544)


3527894

LD50 afatoxin B1

: LD50 median lethal dose

50%


3527894


3527894

: (2540)


3527894

(, 2540)

CODEX Food Additive and Contaminants 5 5 50 (, 2540)


3527894

4

1.

1.)

2.)

3.)

4.)(Sorbentmaterriai) (Clays) (bentonite) (Zeolite) (phyllosilicate) (hydrate sodium calcium aluminosilicate, HSCA) (, 2544)

5.)


3527894

2.

1.) (oxidation) (Clorox)

2.) (Reduction) (borohydried)

3.) (Hydroxylation)

4.) (Ammoniation) 1-2%

5.)

6.)

3.(Biological)

4. (, 2544)


3527894

1. 7 20 ppm (1:200) 600 ppm

2. (propionic acid) 0.05% 0.22%

3. (gentianviolet) 1 ppm 8 ppm

4. (Nystatin) 125 ppm (-hydroxy quinolin)

5. (pentachorophenol) () 0.5-1.0 ppm

6. (Ethoxyquin 66%) 70

7.

1.) 1.2 . 1200 ppm

2.) 276 276 ppm

3.) 150 150 ppm (, 2544)


3527894

13


3527894


  • Login