N got om intern redovisning
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Något om Intern REDOVISNING PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Något om Intern REDOVISNING. Hur? Kontoplaner (M,S,K,H-planer eller BAS) ”Spread-sheets” För- och eftersystem. Kontoplanen (BAS). Klass 0 (icke finansiell information) Klass 9 Upparbetade intäkter Pålägg och internprestationer Kalkylmässiga poster (t ex kkm ränta). Tjänsteföretag

Download Presentation

Något om Intern REDOVISNING

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Något om Intern REDOVISNING


Hur?Kontoplaner(M,S,K,H-planer eller BAS)”Spread-sheets”För- och eftersystem


Kontoplanen (BAS)

Klass 0

(icke finansiell information)

Klass 9

Upparbetade intäkter

Pålägg och internprestationer

Kalkylmässiga poster (t ex kkm ränta)


Tjänsteföretag

MåleriBAS, IdrottsBAS, GolfBAS, InstallationsBAS m fl

Handelsföretag

HandelsBAS, ByggBas M fl

Tillverkande företag


 • OLIKA typer av behov av tillämpning:

 • Tjänsteföretag (objekt: tjänster, uppdrag, order, projekt)

 • Handelsföretag (objekt: produkter, varugrupper)

 • Tillverkande företag (mass-, order-, lagerproduktion)

 • Aktivitetsbaserad redovisning


Från redovisning till ekonomistyrning!

Bättre styrning genom uppföljning av olika objekt (produkter, kunder, regioner, marknader, speciella projekt)

Bättre styrning av ansvar (timmar, kostnader, resultat på olika enheter, timdebiteringar mm)

Hantera interna händelser (uttag från lager, interna transporter mm)

Kunna göra ett visst urval av händelser

En annan värdering av resurserna

En annan periodisering


Redovisningen en datakälla för…

 • Resultatberäkningar

 • Prissättning

 • Prestationsmätning

 • Uppställning och uppföljning av budget

 • Produktkalkylering

 • Internprissättning

 • Lagervärdering


Vad kan man gör för att möta dessa behov…

Bryta ner till lägsta nivå

Bygga upp till olika nivåer

Bedöma tidsperspektivet


Bryta ner till lägsta nivå Stegfördelning från företagsnivå till produktens självkostnad Exempel: AB Marionett

VD

Administration

Teknisk Support

Gjutning

Montage

Paketering


Bygga upp till högre nivå

Från produktens självkostnad (SVK) till bidrag per produktgrupp och respektive totalt för företaget

Två exempelmallar:

ABC Industri AB och XYZ Industri AB


Tidsperspektivet

Beräkning av kalkylmässiga värden vi för- respektive efterkalkyl

Exempelmall: AB SORBERA


Begreppen

Fasta och Rörliga kostnader

Direkta kostnader och Omkostnader

Självkostnad

Påläggsbas (tim, st) och Påläggsats (kr, %)

IntäkterTäckningsbidrag


Handelsföretag

Prissättning och täckningsbidrag per såld produkt och totalt för företaget

Exempelmall: Elbutiken AB


Tjänsteföretag

Prissättning av en projektoffert

Exempelmall:

AB Systemkonsulten


 • Login