hareketlilik mali y netim
Download
Skip this Video
Download Presentation
Hareketlilik: Mali Yönetim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Hareketlilik: Mali Yönetim - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Hareketlilik: Mali Yönetim. Kabul Mektubu. Ulusal Ajans tarafından gönderilen ve proje teklifinizin kabul edildiğine dair kabul mektubunu aldınız. Bu mektupta bütçe, yararlanıcı sayısı, değişim/yerleştirme süreleri belirtildi. Ulusal Ajans’ın sizden güncellemenizi isteyeceği bilgiler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hareketlilik: Mali Yönetim' - astin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kabul mektubu
Kabul Mektubu
 • Ulusal Ajans tarafından gönderilen ve proje teklifinizin kabul edildiğine dair kabul mektubunu aldınız. Bu mektupta bütçe, yararlanıcı sayısı, değişim/yerleştirme süreleri belirtildi.
ulusal ajans n sizden g ncellemenizi isteyece i bilgiler
Ulusal Ajans’ın sizden güncellemenizi isteyeceği bilgiler

UA’ya gönderilmesi gerekenler:

 • Sözleşmeyi imzalayacak kişiye ait tüm bilgiler, bu kişinin imza sirküsü;
 • Kuruluşun yasal statüsü ve mevcudiyeti (gerekli olduğu hallerde);
 • Banka tarafından verilmiş ve banka hesap detaylarını içeren yazı;
 • Toplam bütçe üzerinden yapılması planlanan harcamalara ilişkin detaylı açıklamave ilk anda yapılması istenen ödeme miktarı;
 • Ortak(lar)ın güncellenmiş listesi;
 • Proje, yerleştirme/değişim tarihlerinin ve yararlanıcı sayısının teyidi
s zle menizin haz rlanmas list eler
Sözleşmenizin hazırlanması:listeler
 • Yerleştirme/değişimin geçici listesi

Her akış için (gidilecek aynı ülke için) :- yararlanıcı sayısı,

- toplam hafta sayısı (yararlanıcı sayısı x süre)Geçici tarihler

s zle menizin haz rlanmas b t e
Sözleşmenizin hazırlanması:bütçe
 • Hiçbir koşulda orijinal teklifteki miktarı aşamaz
 • Aldığınız kabul mektubunda belirtilen yararlanıcı sayısı ve toplam bütçeyle uyumlu olmalıdır.

Geçici liste ve bütçe sözleşmenizin ekleri arasında olacaktır.

banka hesap numaran z
Banka hesap numaranız
 • Kuruluşunuz adınaaçılmış (vadesiz) bir banka hesabı olmalı.
 • Avro (€) hesabı olmalı.
 • Raporlarınız € üzerinden değerlendirilecektir.Bu sebeple bir dizi kur hesaplamaları yapmak durumunda kalabilirsiniz.

Dikkat : Döviz kurundaki değişiklikler hiçbir şekilde Komisyon fonunu etkilemez.

s zle meniz genel ko ullar
Yükümlülük

Çıkar çatışması

Sonuçların mülkiyeti

Gizlilik

Tanıtım

Projenin değerlendirilmesi

Tehir

Mücbir sebep

Hizmet alımları

Devir

Sona erme

Para cezaları

Ek sözleşmeler

Sözleşmeniz : genel koşullar
s zle meniz mali haz rl klar
Sözleşmeniz : malihazırlıklar
 • Kabul edilebilir harcamalar
 • Ödeme talebinin onaylanması
 • Ödemelerle ilgili genel hükümler
 • Nihai mali katkının belirlenmesi
 • Geri alma
 • Kontroller ve denetimler
ekler
Ekler

Geçici liste ve düzeltilmiş bütçe sözleşmenizin eki olacaktır. Diğer ekler de şunlardır:

 • Orijinal proje teklifi
 • Ulusal İdari Mali El Kitabı
 • Ara (gerekiyor ise) ve final rapor modelleri
 • Raporlama için kod listesi
 • İstatistiksel verilerin raporlanması için şablon
 • Minimum şartları içeren standart sözleşme örneği
 • Yararlanıcı raporları
 • Ortaklık kalite taahhüdü
kabul edilebilir harcamalar
Kabul edilebilir harcamalar
 • Proje ile birebir bağlantılı ve tahmini bütçede belirtilmiş harcamalar
 • Projenin icrası için gerekli harcamalar
 • Makul ve desteklenebilir (para karşılığı değer-value for moneyvegerçekçi maliyetler-cost-effectiveness)
 • Proje süresi içerisinde yapılan harcamalar
 • Proje sahibinin borçlandığı ve hesabında kayıtlarının bulunduğu harcamalar
 • Teşhis edilebilir ve doğruluğu kanıtlanabilir harcamalar
kabul edilebilir harcamalar neleri kapsar
Kabul edilebilir harcamalar: neleri kapsar

Hareketlilik kalemi: Seyahat, sigortave iaşe ibate harcamaları

 • Seyahat ve sigorta harcamalarında yapılan gerçek harcamalar (fatura, tren veya uçak biletleri, biniş kartları)baz alınarak geri ödeme sözkonusu olabilir. Harcamalar para karşılığı değer ve gerçekçi maliyet (cost-effectiveness) kriterlerine dikkat edilerek yapılmalıdır.
 • İaşe ibate haftalık sabitoranlı harcırahüzerinden ödenir: her hedef grup için asgari sürelere uyulması gereklidir, ve seyahat belgelerinden yurtdışında gerçekleştirilen fiili süre kontrol edilir. Harcırahlar çeşitlidir: bakınız idari mali elkitabı.
kabul edilebilir harcamalar neleri kapsar1
Kabul edilebilir harcamalar: neleri kapsar

Pedagojik, dilsel ve kültürel hazırlığa yönelik harcamalar (sadece yerleştirme projeleri içindir)

 • Orijinal başvuruda belirtilmiş olması gereklidir.
 • Bu hazırlık harcamaları için yapılan gerçek harcamalar baz alınarak geri ödeme sözkonusu olur. Ancak 13 haftaya kadar yararlanıcı başına 200€, 13-17 hafta arası 300€, 17 haftadan sonrası 500€ aşılamaz (her seçim döneminde her bir proje sahibi kuruluşun alabileceği tavan miktar 25000€’dur.)
kabul edilebilir istisnai harcamalar
Kabul edilebilir istisnai harcamalar
 • Dezavantajlı gruplara yönelik küçük projelerin hazırlık ve izlenmesi için seyahat ve ibate harcamaları.
 • Engelli kişilere özel iaşe ibate (teklifte belirtildiği ve UA tarafından kabul edilen).
 • İlk başvurusu kabul olan KOBİ’ler için azami 500 €.
kabul edilebilir harcamalar neleri kapsar2
Kabul edilebilir harcamalar: neleri kapsar

Yönetim ve izleme kalemi ödemeleri götürü usulde yapılır: 13 haftaya kadar 100 €, 13 haftadan sonra 200 €.

Özetle:

 • Sabit oranlı harcırah (faturalandırılması gerekmez), yerleştirme süresine bağlıdır: Yönetim izleme harcamaları, iaşe ibate bedelleri ve KOBİ’lere verilen istisnai fon
 • Gerçek harcamalarfatura, bilet vb. Şekillerde desteklenmesi gerekir: sigorta ve seyahat
 • Gerçek harcamalartavan ödemeler gözönünde bulundurularak fatura ile deteklenmelidir: pedagojik, dilsel, kültürel hazırlık.
s zle me s zle medir
Sözleşme sözleşmedir !
 • Unutmayınız ! Projeniz sözleşmenizin eklerinden birisi olan orijinal teklifinize uygun bir şekilde gelişmelidir.
 • Projenize sağlanan fon, size kabul mektubunda belirtilen belirli sayıda yararlanıcı için geçerlidir. Eğer kabul edilenden daha az sayıda yararlanıcı gönderirseniz, sadece gidenler için ödeme alırsınız. Sadece kabuledilebilirharcamalar gözönüne alınacaktır.
 • Sözleşme koşullarında meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğin Ulusal Ajans’taki projenizden sorumlu kişiye en azından e-posta ile bilgi verilmesi gerekir. Karşılığında siz de yazılı teyit alacaksınız.
raporlama b l m
Raporlama bölümü !
 • Son anı beklemeyin ! İşlemlerinize başlamadan önce rapor modellerini okumayı ihmal etmeyiniz !
 • Rapor hazırlıklarınızın sürekli olması işlerin sizin açınızdan daha kolaylaştırır !Bu aynı zamanda, ek ödeme talep edebilmenizi sağlayacaktır !
 • Gerekli olabilecek tüm belgeleri saklayınız !
 • Yararlanıcılarınızı sorumlulukları konusunda haberdar ediniz !
dikkatle okunmas gerekenler
Dikkatle okunması gerekenler
 • Tabii ki sözleşmeniz ve ekleri !
 • Hareketlilik : Proje sahipleri için rehber
 • 2005 İdari ve mali elkitabı
ad