TEMA VIII ODRŽIVOST TURISTIČKE DESTINACIJE 25.03.2014. - PowerPoint PPT Presentation

Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014
Download
1 / 15

  • 66 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TEMA VIII ODRŽIVOST TURISTIČKE DESTINACIJE 25.03.2014.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEMA VIII ODRŽIVOST TURISTIČKE DESTINACIJE 25.03.2014.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

TEMA VIIIODRŽIVOST TURISTIČKE DESTINACIJE25.03.2014.


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Održivi turizam treba da:- Učini optimalnim korišćenje prirodnih resursa koji čine ključni elemenat razvoja turizma, održavajući bitne ekološke procese i očuvanje prirodnog nasleđa i biološke raznovrsnosti- Poštuje socio-kulturne autentičnosti zajednice domaćina, štiti njihovo izgrađeno i savremeno kulturno nasleđe i tradicionalne vrednosti i doprinosi razumevanju i toleranciji između kultura,- Obezbeđuje održivo dugoročno poslovanje, stvarajući društveno-ekonomske koristi koje se pravedno raspodeljuju na sve interesne grupe, uključujući stabilno zaposlenje, mogućnosti za sticanje prihoda i socijalno staranje za zajednice domaćina, kao i doprinoseći smanjenju siromaštva (UNWTO, 2004).


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Principi održivog turizma- Ekonomska održivost - obezbeđenje profitabilnosti neposredno i na dugi rok - Ekološka održivost - razvoj koji je kompatibilan sa održavanjem osnovnih ekoloških procesa, biološke raznovrsnosti i bioloških resursa - Kulturna održivost - razvoj koji je kompatibilan sa kulturnim i tradicionalnim vrednostima lokalnih zajednica i koji utiče na jačanje njihovog kulturnog identiteta- Društvena održivost - usmerena je na dobrobit lokalne zajednice i stvaranje i zadržavanje prihoda i drugih koristi u tim zajednicama (McKercher, 2003).


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Sredstva za primenu održivog turizma- Zaštita područja- Regulacija turističke privrede- Menadžment vezan za posetioce- Procena uticaja (ekološka, socijalna, zdravlje)- Noseći kapacitet- Tehnika konsultacija/učešća- Indikatori održivog turizma- Etički kodeksi - Sertifikacija u turizmu (Mowforth, Munt, 2003).


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Osnovni kriterijumi održivog turizma na destinaciji- Partnerstvo između investitora i lokalne zajednice- Pravična raspodelakoristi od turizma- Prijateljski odnosii naklonosti između turista i lokalnog stanovništva- Održivo korišćenje prirodnih resursa- Korektne plate i uslovi rada, uključujući zdravlje, sigurnost i poštovanje ljudskih prava (Tourism Concern, 1999).


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Građenje održivosti na destinaciji- Saradnja i partnerstva subjekata (umrežavanje - networking i grupisanje – clustering)- Efikasno zadovoljenje želja i potreba turista (poznavanje tržišta i koordinacija aktivnosti subjekata)- Suština upravljanja interesnim grupama na destinaciji je uspostavljanje ravnoteže među njima, kako bi se ostvario sinergetski efekat- Uspostavljanje sklada između kratkoročnih ekonomskih ciljeva, srednjoročne svrhe društvene ravnoteže i dugoročne svrhe zaštite okoline- Trend decentralizacije, partnerstva javnog i privatnog sektora, lokalni rezvoj, bottom-up koncept planiranja


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Održivostse može posmatrati i u odnosu na tip turističke destinacije. Ostvarivanje sklada između ekološke, socio-kulturne i ekonomske održivosti imaće jedno značenje u nerazvijenim turističkim destinacijama, drugo u zaštićenim područjima, a treće u zrelim turističkim destinacijama. Potrebno je za svaki tip pronaći specifičan sklad osnovnih komponenata održivog razvoja vodeći računa, pre svega, o lokalnom stanovništvu i životnoj sredini, kao bitnim osnovama dugoročne održivosti svake destinacije. Pri tome, održivi turizam treba da predstavlja cilj kome će dugoročno težiti neka destinacija.


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Noseći kapacitet destinacije“Maksimalan broj ljudi koji u isto vreme mogu da posete turističku destinaciju, bez izazivanja štetnih posledica po fizičko, ekonomsko i socio-kulturno okruženje i bez neprihvatljivog smanjenja kvaliteta zadovoljstva posetilaca” (UNWTO)


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Utvrđivanje nosećeg kapaciteta destinacije1) Određivanje menadžment standarda za destinaciju ili turistički resurs, koji će biti podržan i vrste turističkog iskustva koje se planira2) Određivanje vremenskog perioda za koji se definiše noseći kapacitet (sat, dan, sedmica, mesec ili godina);3) Određivanje indikatora za ekološke, socio-kulturne, psihološke i ekonomske komponente;4) Definisanje mera održivog stanja za svaki od indikatora5) Ustanovljavanje očiglednih veza između stanja indikatora i nivoa korišćenja6) Rasuđivanje omogućnostima prihvatanja određenih uticaja7) Određivanje nosećeg kapaciteta je više/manje/jednako sa određivanjem obima poseta;8) Određivanje menadžment strategije koja će omogućiti da se definisani noseći kapacitet poštuje.


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Fizičko-ekološka komponenta- Prihvatljivi nivo zagušenja ili koncentracije na ključnim prostorima - Maksimalni prihvatljiv gubitak prirodnih resursa- Prihvatljiv nivo zagađenosti vazduha i vode ili buke- Intenzitet korišćenja saobraćajne infrastrukture, kapaciteta i usluga- Korišćenje i zagušenje komunalnih objekata i usluga vodosnabdevanja, električne energije, PTT i dr.- Odgovarajuća dostupnost ostalih društvenih pogodnosti i usluga


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Socio-kulturna komponenta- Broj turista i tipova turističko-rekreativnih aktivnosti koji može biti apsorbovan- Nivo i vrsta turizma koji ne menja u značajnoj meri lokalnu kulturu- Nivo turizma koji neće biti štetan ili ugrožavati lokalnu populaciju i njeno pravo na korišćenje usluga i pogodnosti- Nivo turizma (broj posetilaca, kompatibilnost tipova aktivnosti) na nekom području, bez neprihvatljivog pada kvaliteta iskustva posetilaca


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Političko-ekonomska oblast- Nivo specijalizacije u oblasti turizma- Gubitak radnih mesta u drugim sektorima izazvan razvojem turizma- Prihodi od turizma i pitanje njihove distribucije na lokalnom nivou- Nivo zaposlenosti u turizmu u odnosu na lokalne ljudske resurse


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Utvrđivanje i implementacija TNK- Proces utvrđivanja i implementacije nosećeg kapaciteta kroz proces planiranja turizma na destinaciji- Postavljanje ograničenja za odvijanje turističkih aktivnosti podrazumeva postojanje vizije o lokalnom razvoju i odluka o upravljanju turizmom- Celokupna procena turističkog nosećeg kapaciteta ne mora da vodi do jedne brojčane vrednosti (granice), poput broja posetilaca – uslovno utvrđivanje- Proces utvrđivanja turističkog nosećeg kapaciteta sastoji se iz dva dela: (1) Opisni deo, koji saopštava kako sistem (turistička destinacija) funkcioniše i (2) Procenjivi deoopisuje kako treba da se upravlja određenim područjem i nivo prihvatljivih uticaja- Implementacija turističkog nosećeg kapaciteta se može podržavati, voditi i kontrolisati uz pomoć koherentnog skupa indikatora.


Tema viii odr ivost turisti ke destinacije 25 03 2014

Sprovođenje TNK- Izgrađena su različita menadžment sredstva: regulativna, ekonomska i organizaciona- Regulativna sredstva: zoniranje, ograničenje pristupa, ograničenja određenih aktivnosti, eko-oznake, koncentracija ili disperzija pritisaka, korišćenje zemljišta (prostorno planiranje)- Ekonomska sredstva: politika cena i poreza, sistemi podsticaja i analize troškovi-koristi- Organizaciona sredstva: sistemi rezervisanja i bukiranja, upravljanje informacijama, kontrola tržišta putem sofisticiranog marketinga i sl., obuka lokalnih planera-menadžera i lokalne zajednice


Hvala na pa nji

HVALA NA PAŽNJI!


  • Login