Fagvalg for skole ret 2012 2013 www oslo katedral vgs no
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Fagvalg for skoleåret 2012/2013 oslo-katedral.vgs.no PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Oslo katedralskole. Fagvalg for skoleåret 2012/2013 www.oslo-katedral.vgs.no. Tidsplan. Informasjon i klassene (november) Foreldremøte Faginformasjon (desember) Rådgivning (desember/januar) Frist for endelig valg: 1. februar 2013. Studieforberedende utdanningsprogram.

Download Presentation

Fagvalg for skoleåret 2012/2013 oslo-katedral.vgs.no

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Oslo katedralskole

Fagvalg for skoleåret 2012/2013www.oslo-katedral.vgs.no


Tidsplan

 • Informasjon i klassene (november)

 • Foreldremøte

 • Faginformasjon (desember)

 • Rådgivning (desember/januar)

 • Frist for endelig valg: 1. februar 2013


Studieforberedende utdanningsprogram

 • Programområde for realfag

 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi


Struktur: Studiespesialisering-programområde for realfag og programområde for språk, samfunnsfag og økonomi


Vitnemålskrav

 • Minst 90 timer over tre år

 • Matematikk minst over to år

 • To programfag fra eget programområde over to år (= 10 timer per år)

 • Ett valgfritt programfag (5 timer) hvert år i Vg2 og Vg3


Spesielt om matematikk

 • Avsluttende standpunktkarakter og eventuell eksamen etter alle matematikkurs, både fellesfag og programfag


Matematikkvalgene

Enten

 • Matematikk 1T/1P i VG1 og Matematikk 2T/2P i VG2

  Eller

 • Matematikk 1T(1P) i VG1 og matematikk R1/S1 + et programfag fra studieforberedende utdanningsprogram i VG2


Spesielt om 2. fremmedspråk

 • Fullført og bestått fremmedspråk nivå I i ungdomskolen:

  • Fortsetter med nivå II i det samme språket og har faget i Vg1 og Vg2

  • Begynner med et nytt fremmedspråk i VG1 og fullfører nivå I i løpet av VG1 og VG2.

 • Uten fremmedspråk i ungdomskolen:

  • Starter med fremmedspråk i VG1 og har faget både i Vg1, Vg2 og Vg3 i videregående skole (skal fullføre nivåI+II). Dette fører til at man bare har to programfag i VG3


Hvilke fag finnes i de to aktuelle programområdene?

 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

  • Historie og filosofi 1 og 2

  • Økonomistyring og Økonomi og ledelse

  • Samfunnsøkonomi 1 og 2

  • Rettslære 1 og 2

  • Sosiologi og sosialantropologi

  • Politikk og menneskerettigheter

  • Psykologi 1


 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi forts.

  • Internasjonal engelsk, Samfunnsfaglig engelsk og Engelskspråklig litteratur og kultur

  • Italiensk nivå I

  • Spansk nivå I

  • Russisk nivå I

  • Latin 1 og 2

  • (nivå III i noen av fremmedspråkene og Antikkens kultur tilbys i Vg3)


 • Programområde for realfag

  • Matematikk R1, R2, S1, S2 og X

  • Fysikk 1 og 2

  • Kjemi 1 og 2

  • Biologi 1 og 2

  • Teknologi og forskningslære X

 • Fag fra andre programområder

  • Aktivitetslære 1

  • Visuelle kunstfag 1


 • Eksempel 1programområde for realfag


  Eksempel 2programområde for realfag


  Eksempel 3programområde for språk, samfunnsfag og økonomi


  Eksempel 4programområde for språk, samfunnsfag og økonomi


  Eksempel 5programområde realfag


  Hva skal man ta hensyn til ved fagvalget?

  • Opptak til høyere utdanning

  • Evner, ferdigheter og interesser

  • Samfunnets behov

  • Hjelp til å velge


  Opptak til universiteter og høgskoler

  To søkerkategorier:

  • Førstegangsvitnemål:

  • Eventuelle forbedringer mulig i løpet av vgs. Maks 21 år

  • Bare skolepoeng : karakterpoeng + tilleggspoeng

  • Tilleggspoeng: inntil 4 poeng

   0,5 poeng: Alle realfag og programfag innen Fremmedspråk nivå I eller 2 med 5 t/uke. Gis ikke for latin og engelsk.

   1,0 poeng: R2, FY2 og Fremmedspråk nivå 3

  • Ordinært vitnemål


  Opptak til universiteter og høyskoler

  • Generell studiekompetanse

   f.eks. sykepleie, jus, bedriftsøkonomi, lærerutdanning

  • Spesiell studiekompetanse

  • Ingeniørstudier: R2 + Fys1

  • Realfagsstudier: R1/S2 + R2/Fys2/Kje2/Bio2

  • Siviløkonom:R1/S2

  • Medisin/odontologi/ernæring/farmasi:

   R1/S2 + Kje2 + Fy1

  • Veterinær:R1/S2 + Kje2


  Evner, ferdigheter og interesser

  • Hvilke fag er du flink i?

  • Hva er dine sterke sider?

  • Hva interesserer du deg for?

  • Hvor stor kapasitet har du?

  • Mulig konflikt: Hva har du lyst til å velge? Hva bør du velge?


  Samfunnets behov

  • Rask teknologisk utvikling

  • Stadig mer internasjonalisert næringsliv

  • Behovet for kompetanse endres over tid

  • Behov for arbeidskraft som kan omstille seg

  • Prognoser?


  Hjelp til å velge?

  • Familie og venner

  • Lærere og rådgivere

  • Nettsteder, f. eks. www.utdanning.no, www.vilbli.no

  • www.skoletest.no

  • Brukernavn: katedrals

  • Passord: IL63

  • Velg: Skoletest→ Videregående

  • Snakk med rådgiverne om tolking av resultatet

  • …men det endelige valget må man ta selv!


  Skoletest.no


  Jus


 • Login