PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT.
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

AUTOR: AGATA STELMACH W S E i Z; WA IV 3a PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT. : „ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE, SPOSOBY EDUKACJI I INFORMACJI ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW”. AUTOR: AGATA STELMACH W S E i Z; WA IV 3a. SPIS TREŚCI:. BATERIA- POWSTANIE BATERII AKUMULATOR- POWSTANIE AKUMULATORA

Download Presentation

AUTOR: AGATA STELMACH W S E i Z; WA IV 3a

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PREZENTACJA MULTIMEDIALNA PT. :„ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE, SPOSOBY EDUKACJI I INFORMACJI ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW”

AUTOR: AGATA STELMACH

W S E i Z; WA IV 3a


SPIS TREŚCI:

 • BATERIA- POWSTANIE BATERII

 • AKUMULATOR- POWSTANIE AKUMULATORA

 • ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE:

 • METALE CIĘŻKIE

 • WPŁYW BATERII I AKUMULATORÓW NA ŚRODOWISKO

 • SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

 • EKOLOGIA

 • SPOSOBY EDUKACJI:

 • APEL EKOLOGICZNY

 • EDUKACJA EKOLOGICZNA

 • INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW:

 • PODSTAWY PRAWNE ZBIÓRKI BATERII

 • TRANSPORT I PRZEKAZANIE ZUŻYTYCH BATERII DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA


BATERIA

 • PRZENOŚNE ŹRÓDŁO ENERII ELEKTRYCZNEJ POWSTAJĄCE W WYNIKU CHEMICZNEJ REAKCJI WYMIANY JONÓW MIĘDZY ELEKTRODAMI.

GEORGE LECLANCHE-

FRANCUSKI FIZYK, UZNANY ZA PREKURSORA PIERWSZEJ POWSZECHNIE STOSOWANEJ NA ŚWIECIE BATERII: OGNIWO CYNKOWO-WĘGLOWE.

SYSTEM „OGNIWA MOKREGO”

ANODA BYŁA PRĘTEM ZE STOPU CYNKOWO-RTĘCIOWEGO. CYNK, Z KTÓREGO BYŁA WYKONANA ANODA W ORYGINALNYM OGNIWIE VOLTY, CIESZYŁA SIĘ OPINIĄ JEDNEGO Z NAJLEPSZYCH METALI TO TEGO TYPU ZASTOSOWAŃ. KATODA BYŁA POROWATĄ MISĄ, W KTÓRĄ WŁOŻONY BYŁ PRĘT WĘGLOWY, DZIAŁAJĄCY JAKO KOLEKTOR PRĄDU. ZARÓWNO ANODA JAK I KATODA BYŁY ZANURZONE W PŁYNNYM ROZTWORZE CHLORKU AMONOWEGO, KTÓRY PEŁNIŁ FUNKCJĘ ELEKTROLITU.

SYSTEM „OGNIWA SUCHEGO”

W 1880R. W TYM OGNIWIE ANODA BYŁA WYKONANA Z CYNKU PUSZKĄ ZAWIERAJĄCĄ OGNIWO, A ELEKTROLIT MIAŁ FORMĘ ZBLIŻONĄ BARDZIEJ DO PASTY NIŻ DO CIECZY.


BATERIE


AKUMULATOR

SŁUŻY DO WTÓRNEGO MAGAZYNOWANIA ENERGII,

W ODRÓŻNIENIU OD BATERII MOŻE BYĆ WIELOKROTNIE ŁADOWANY

 • GASTON PLANTE-

 • FRANCUSKI FIZYK, W 1859R. WYNALAZŁ AKUMULATOR OŁOWIOWY. AKUMULATOR OŁOWIOWY

 • WYSTĘPUJE NIEMAL WE WSZYSTKICH SAMOCHODACH. OPRÓCZ TEGO STANOWI CZĘSTO JEDEN

 • Z ELEMENTÓW AWARYJNEGO ZASILANIA BUDYNKÓW,ZAKŁADÓW PRZEMYSŁOWYCH,

 • SZPITALI, CENTRALI TELEFONICZNYCH I POLOWYCH SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH.


BATERIE I AKUMULATORY MOŻNA PODZIELIĆ NA NASTĘPUJĄCE GRUPY:

ZNAJDUJĄ ONE ZASTOSOWANIE:

 • W ŚRODKACH TRANSPORTU,

 • DO AWARYJNEGO LUB ENERGETYCZNEGO ZASILANIA AWARYJNEGO,

 • W LATARKACH,

 • W SPRZĘCIE POMIAROWYM,

 • W TELEFONACH KOMÓRKOWYCH I KOMPUTERACH PRZENOŚNYCH ITD.

 • KWASOWO-OŁOWIOWE (GŁÓWNIE SAMOCHODOWE)

 • NIKLOWO-KADMOWE

 • POZOSTAŁE ( W TYM ALKAICZNE )


SZYBKI ROZWÓJ TECHNIKI I ZMIANY, JAKIE ZACHODZĄ WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE.

PRZEMYSŁ, ENERGETYKA, WZROST LICZBY SAMOCHODÓW, CORAZ WIĘKSZE ILOŚCI ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH POWODUJĄ NASILENIE ZANIECZYSZCZEŃ I DEGRADACJĘ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.

DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA MA DUŻY WPŁYW NA OTOCZENIE!

CZYNNIKI FIZYCZNE, CHEMICZNE JAK I BIOLOGICZNE STOSOWANE PRZEZ CZŁOWIEKA MAJĄ NEGATYWNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

SPOŚRÓD SUBSTANCJI, MAJĄCYCH DUŻY WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE GODNE UWAGI SĄ METALE CIĘŻKIE.

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE


ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWEMETALE CIĘŻKIE:

 • TO PIERWIASTKI O GĘSTOŚCI WIĘKSZEJ OD 4,5 G/CM3

 • W REAKCJACH CHEMICZNYCH WYKAZUJĄ TENDENCJĘ DO ODDAWANIA ELEKTRONÓW

 • W STANIE STAŁYM I CIEKŁYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DOBRĄ PRZEWODNOŚCIĄ CIEPLNĄ I ELEKTRYCZNĄ

 • POSIADAJĄ POŁYSK METALICZNY

 • MAJĄ WYSOKĄ TEMPERATURĘ TOPNIENIE I WRZENIA

 • SĄ KOWALNE I CIĄGLIWE, A ICH PARY SĄ NAJCZĘŚCIEJ JEDNOATOMOWE

 • WYKAZUJĄ WŁAŚCIWOŚCI REDUKUJĄCE

 • DO METALI CIĘŻKICH ZALICZAMY: CU, CO, CR, CD, FE, ZN, PB, SN, HG, MN, NI, MO

 • UWAGA!

 • METALE CIĘŻKI MOGĄ BYĆ U LUDZI PRZYCZYNĄ ZATRUĆ OSTRYCH JAK I PRZEWLEKŁYCH.

 • SILNE DZIAŁANIE TOKSYCZNE WYKAZUJĄ ZWIĄZKI ŁATWO ROZPUSZCZALNE W WODZIE I

 • PŁYNACH USTROJOWYCH


ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWEWPŁYW BATERII I AKUMULATORÓW NA ŚRODOWISKO:

 • SKAŻENIE WÓD I GLEB

 • ZATRUCIA ORGANIZMÓW ŻYWYCH

 • CHOROBY

 • ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA

 • METALE CIĘŻKIE

  ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY STANOWIĄ ZAGROŻENIE GŁÓWNIE ZE WZGLĘDU NA OŁÓW, KADM I NIEKIEL.

  GDY ZOSTANĄ WPROWADZONE DO ŚRODOWISKA POWODUJĄ ZAKŁÓCENIA PROCESÓW SAMOCZYSZCZENIA W WODACH I GLEBIE ORAZ POWODUJĄ, ŻE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRACUJĄ Z DUŻO MNIEJSZĄ WYDAJNOŚĆIĄ.

  MOŻE NASTĄPIĆ SKAŻENIE WÓD GRUNTOWYCH, STANOWIĄCYCH ŹRÓDŁO WODY PITNEJ!


ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

 • JEDNA MAŁA BATERIA GUZIKOWAJEST W STANIE SKAZIĆ 1m3 GLEBY I ZATRUĆ 400 LITRÓW WODY. PRZECIĘTNIE W 1 TONIE ZUŻYTYCH OGNIW JEST AŻ 3 KG. RTĘCI I 0,5 KG. KADMU.

 • JEDNA BATERIA TYPU „PALUSZEK”ZANIECZYSZCZA TRWALE 1m3 ZIEMI.

 • JEDNA BATERIA ZEGARKOWAZAWIERAJĄCA SREBRO SKUTECZNIE SKAŻA OD 5 000 DO 50 000 LITRÓW WODY.

 • JEDNA BATERIA W KOMPOSTOWNIPOWODUJE ZATRUCIE CAŁEJ PARTII KOMPOSTU.


ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWEEKOLOGIA:

 • NIE JEST DZIŚ DZIWACTWEM, KAPRYSEM, FANABERIĄ, MODĄ, WARIACTWEM. TO KONIECZNOŚĆ.

 • NIE JEST TEŻ ZBIOREM JAKICHŚ ABSTRAKCYJNYCH PRZEPISÓW, UCIĄŻLIWYCH ZASAD, KTÓRYCH TRZEBA

 • PRZESTRZEGAĆ. JEST RACZEJ STYLEM ŻYCIA, SUMĄ CODZIENNYCH, ŚWIADOMIE PODEJMOWANYCH DECYZJI

 • WYNIKAJĄCYCH Z SZACUNKU DLA PRZYRODY I TROSKI O TO, CO ZOSTAWIMY WNUKOM I PRAWNUKOM.

 • DBAJĄC O ŚRODOWISKO, ZAPEWNIAMY DZIECIOM LEPSZE PERSPEKTYWY:

 • CHRONIMY JE PRZED CHOROBAMI CYWILIZACYJNYMI

  ( M.IN. ALERGIAMMI, CHOROBAMI SERCA, NOWOTWORAMI )

 • OFERUJEMY ŻYCIE W HARMONII Z NATURĄ

 • POKAZUJEMY JASNĄ STRONĘ ŚWIATA


SPOSOBY EDUKACJIAPEL EKOLOGICZNY:

 • PRZECIWDZIAŁAĆ DEGRADACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I MIEĆ WPŁYW NA POPRAWĘ JEGO JAKOŚCI, POLEPSZAJĄC W TEN SPOSÓB RÓWNIEŻ WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW;

 • ZACHĘCANIE DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KTÓRE SĄ NADAL WYTWARZANE, ZMNIEJSZENIE ICH WŁAŚCIWOŚCI NIEBEZPIECZNYCH, TAK ABY STANOWIŁY MOŻLIWIE NAJMNIEJSZE ZAGROŻENIE;

 • ILOŚĆ ODPADÓW PRZEZNACZONYCH DO UNIESZKODLIWIANIA POWINNA BYĆ MINIMALIZOWANA I POWINNY BYĆ ONE UNIESZKODLIWIANE W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA LUDZI I ŚRODOWISKA;

 • OPRACOWANIE I WDROŻENIE ŚRODKÓW ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW I PROWADZENIA WŁAŚCIWEJ GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ: PODWYŻSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA, CO DO POTENCJALNEGO UDZIAŁU W ZMNIEJSZANIU ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW;

 • DĄŻENIE DO PEŁNEGO WYKORZYSTANIA MOCY PRZEROBOWYCH ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA ZUŻYTYCH BATERII I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW;

 • WSZYSCY PONOSIMY WIĘC  CZĄSTKĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE Z BATERIAMI PO WYKORZYSTANIU ZAWARTEJ W NICH ENERGII;


SPOSOBY EDUKACJI

 • ORGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I

  SKŁADOWISKU ORAZ NA IMPREZACH EDUKACYJNYCH.

 • ORGANIZACJA KONKURSÓW EKOLOGICZNYCH DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ.

 • INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW O AKCJACH EDUKACYJNYCH W PRASIE I MEDIACH.

 • ORGANIZACJA KONFERENCJI I HAPPENINGÓW EKOLOGICZNYCH.

 • UDZIAŁ W TARGACH O TEMATYCE EDUKACYJNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA.

 • FILMY EDUKACYJNE DLA DZIECI UCZĄCYCH SEGREGACJI ORAZ STWORZENIE SYMPATYCZNYCH MASKOTEK.

 • WYDAWANIE I ROZPROWADZANIE ULOTEK, PLAKATÓW, KALENDARZY I KSIĄŻECZEK EDUKACYJNO- INFORMACYJNYCH ORAZ GADGETÓW.

 • UTWORZENIE NA SKŁADOWISKU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ LABORATORIUM ENERGII ODNAWIALNEJ

 • STWORZENIE STRONY INTERNETOWEJ O TEMATYCE EDUKACYJNO- INFORMACYJNEJ.


SPOSOBY EDUKACJI

 • WYDAWANIE COROCZNIE KALENDARZY EDUKACYJNYCH.

 • ORGANIZOWANIE I WSPIERANIE AKCJI INFORMACYJNO- EDUKACYJNYCH.

 • ORGANIZACJA ZBIÓREK ODPADÓW PROBLEMOWYCH BEZPOŚREDNIO OD MIESZKAŃCÓW.

 • TWORZENIE PUNKTÓW GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ POZBYCIA SIĘ ODPADÓW PROBLEMOWYCH.

 • UTWORZENIE SYSTEMU ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII.

 • UDZIAŁ W KONKURSACH EKOLOGICZNYCH.


INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

 • ROZBUDOWA SYSTEMU ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH

 • I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH:

 • DO 2012 R. – POZIOM ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 25%;

 • DO 2016 R. I W LATACH NASTĘPNYCH – POZIOM ZBIERANIA ZUŻYTYCH BATERII PRZENOŚNYCH I ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH, W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 45% MASY WPROWADZONYCH BATERII I AKUMULATORÓW PRZENOŚNYCH.

  ZBIERAJĄC ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY:

 • CHRONISZ ŚRODOWISKO NATURALNE

 • OGRANICZASZ EKSPLOATACJĘ ZASOBÓW NATURALNYCH

 • ZMNIEJSZASZ ILOŚĆ SZKODLIWYCH ODPADÓW


PODSTAWY PRAWNE ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

 • ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ DYREKTYWĄ BATERYJNĄ 91/157/EWG, KRAJE CZŁONKOWSKIE

 • PODJĘŁY DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ZAPOBIEGANIA ZAGROŻENIOM ZE STRONY BATERII:

 • ZORGANIZOWANIE SPRAWNEJ ZBIÓRKI I BEZPIECZNY SPOSÓB USUWANIA ZUŻYTYCH BATERII CZY AKUMULATORÓW. DZIAŁANIA TE MIAŁY OKREŚLIĆ MAKSYMALNIE DOPUSZCZALNE ZAWARTOŚCI SZKODLIWYCH PIERWIASTKÓW W RÓŻNYCH TYPACH BATERII I AKUMULATORÓW (RTĘCI, KADMU, OŁOWIU).

 • ZAKAZ SPRZEDAŻY BATERII ALKALICZNYCH O ZAWARTOŚCI RTĘCI POWYŻEJ 0,025% WAG. – ZMNIEJSZONEJ W 1998 R. DO 0,0005% WAG.

 • PRAWIDŁOWE OZNAKOWANIE INFORMACJI O ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH.

 • ZORGANIZOWANIE SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Z SYSTEMEM KAUCJI I ICH OBOWIĄZKOWYM UNIESZKODLIWIANIU.


OD DZIŚ ŻADNA ZUŻYTA PRZEZ CIEBIE BATERIA NIE POWINNA TRAFIĆ DO KOSZA!

O TYM, GDZIE I W JAKI SPOSÓB MOŻNA POZBYĆ SIĘ ZUŻYTYCH BATERII DOWIEMY SIĘ:

DZWONIĄC DO URZĘDU GMINY W MIEJSCU SWEGO ZAMIESZKANIA

LUB

KONTAKTUJĄC SIĘ Z FIRMĄ, KTÓRA ODBIERA OD NAS ODPADY.


TRZEBA PODKRESLIĆ, IŻ GOSPODARKA POWYŻSZYMI ODPADAMI TO TRUDNA

SPRAWA. ŚWIADCZY O TYM PRZEDE WSZYSTKIM RÓŻNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ PRĄDU

I SKOMPLIKOWANY PROCES ODZYSKU.

ZBIÓRKA BATERII I AKUMULATORÓW TO PONADTO PROBLEM LOGISTYCZNY

WYNIKAJĄCY Z DUŻEGO ROZPROSZENIA MIEJSC POWSTAWANIA ODPADÓW.

NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE DZIAŁALNOŚC W TEJ BRANŻY WIĄŻE SIĘ Z

ODZYSKIEM CENNYCH METALI, KTÓRE MAJĄ NA RYNKU OKRESLONĄ WARTOŚĆ.

INFORMACJE ZWIĄZANE ZE ZBIÓRKĄ ZUŻYTYCH BATERII


TRANSPORT I PRZEKAZANIE ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW DO ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA

ISTOTNYM ELEMENTEM SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW JEST SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY

TRANSPORT ZEBRANYCH ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW, ZAPEWNIAJĄCY

SYSTEMATYCZNY ODBIÓR Z PUNKTÓW ZBIÓRKI. NALEŻY TAK ORGANIZOWAĆ

ODBIÓR, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO PRZEPEŁNIENIA POJEMNIKÓW.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


 • Login