innleie for dummies - PowerPoint PPT Presentation

Innleie for dummies
Download
1 / 15

 • 105 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

innleie for dummies. Hva gjør du om bedriften vil leie inn? Hva gjør du om du finner ut at bedriften har leid inn uten at du har visst noe om det? Hva gjør du om bedriften har leid inn eller vil leie inn, samtidig som det går egne ansatte permittert?. Vær klar over at du har rettigheter.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

innleie for dummies

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Innleie for dummies

innleie for dummies

 • Hva gjør du om bedriften vil leie inn?

 • Hva gjør du om du finner ut at bedriften har leid inn uten at du har visst noe om det?

 • Hva gjør du om bedriften har leid inn eller vil leie inn, samtidig som det går egne ansatte permittert?


V r klar over at du har rettigheter

Vær klar over at du har rettigheter

Ved innleie på innleiebedriftens egne fagområder har du rettigheter

 • Om det gjelder innleie fra bemanningsselskap har du vetorett.

 • Om du er hovedtillitsvalgt hos hovedentreprenøren har du innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår til de innleide arbeiderne.

 • Før det tas beslutnings om innleie skal det forhandles med de tillitsvalgte.


Hva gj r du om bedriften vil leie inn

hva gjør du om bedriften vil leie inn?

Ta rede på hvem bedriften vil leie inn fra og om utleiefirmaet er registrert i arbeidstilsynets register over bemanningsforetak.

Registeret finner du på www.arbeidstilsynet.no

Det gjelder forskjellige regler for innleie fra registrerte bemanningsforetak og innleie fra produksjonsbedrifter.


Er utleiefirmaet registrert i arbeidstilsynets register

er utleiefirmaet registrert i Arbeidstilsynets register?

 • hvis ja

 • hvilke krav skal vi stille til bemannings- selskapet?

 • hvis nei

 • hvilken dokumentasjon skal vi da etterspørre?


Hvis ja

hvis ja

 • krev framlagt arbeidsavtaler for de arbeiderne som skal leies inn og

 • dokumentasjon av at utleievirksomheten ikke begrenser arbeidernes mulighet til å ta arbeid hos innleier etter at ansettelsesforholdet hos utleier er avslutta


Om du bruker innsynsretten gjelder det formkrav

om du bruker innsynsretten gjelder det formkrav

Innleie fra [utleievirksomhetens navn og navn på byggeplass] – begjæring om innsyn i lønns- og arbeidsvilkår

Det vises til Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett §§ 7 – 9.

Det kreves framlagt kopi av arbeidsavtaler, lønnsslipper og timelister for arbeidstakere som skal leies inn og som kommer inn under Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser.

Dokumentasjonen kreves framlagt innen [frist – minimum tre dager].

Dato, underskrift og tillitsverv


Krav til arbeidsavtalen

krav til arbeidsavtalen

 • fast ansettelse

 • fast arbeidstid

 • lønn, overtidsbetaling og feriepenger etter norske regler


Innleie for dummies

 • hvis dette er i orden, kan du inngå tidsbegrensa avtale om innleie


Hvis ikke

hvis ikke -

 • sier du nei til innleie


Hvis nei

hvis nei

 • krev framlagt arbeidsavtaler for de arbeiderne som skal leies inn,

 • opplysninger om hva som er utleievirksomhetens egenproduksjon,

 • hvor mange ansatte arbeidere utleievirksomheten har,

 • hvor mange som arbeider i egenproduksjon og

 • hvor mange som er utleid


Du kan da bruke denne teksten

du kan da bruke denne teksten

Innleie fra [utleievirksomhetens navn og navn på byggeplass] – dokumentasjon av at vilkårene for innleie etter Arbeidsmiljølovens § 14-13 første ledd er oppfylt

Det vises til Arbeidsmiljølovens § 14-13 første og tredje ledd. Det kreves dokumentert hva som er utleievirksomhetens hovedbeskjeftigelse, hvor mange fast ansatte produksjonsarbeidere utleier har og hvor mange av dem som for tida er utleid. Det kreves videre dokumentert at de arbeidstakerne som skal leies inn er fast ansatt i utleievirksomheten.

Dato og underskrift


Krav til arbeidsavtalen1

krav til arbeidsavtalen

 • fast ansettelse

 • fast arbeidstid

 • lønn, overtidsbetaling og feriepenger etter norske regler


Innleie for dummies

 • hvis dette er i orden, kan du inngå tidsbegrensa avtale om innleie


Hvis ikke1

hvis ikke

 • tvister du og sender saka oppover


Innleie for dummies

”Klubben har krevd dokumentert at utleievirksomheten oppfyller vilkårene for innleie etter AML § 14-12. Dette er ikke dokumentert. Utleievirksomheten er ikke registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Det er dermed ikke lovlig adgang til innleie.”


 • Login