Συστήματα αναφοράς και χρόνου E ισαγωγικές έννοιες - PowerPoint PPT Presentation

E
Download
1 / 88

  • 82 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

2. Συστήματα αναφοράς και χρόνου E ισαγωγικές έννοιες. Γεωμετρικές και αναλυτικές μέθοδοι στα μαθηματικά. Descartes (1596-1650): συντεταγμένες για την περιγραφή σημείων του χώρου με αριθμούς Σύνδεση γεωμετρικών και αναλυτικών (= αριθμητικών) μεθόδων.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Συστήματα αναφοράς και χρόνου E ισαγωγικές έννοιες

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E

2

E


E

Descartes (1596-1650):

(= )

:

.. ,

(, , , )


E

Descartes (1596-1650):

(= )

:

.. ,

(, , , )

:

.. y(x) (= x y)


E

( )

,

.

?

:

.

:

,

(= + ).


E

:

( )

=

=

:

( )

:


E

B

P

N

:

: P n n q1(P), q2(P), ..., qn(P)

: .

,

( ) .

:

1=(P1)=2=(P2)=90,1=(P1)2=(P2)

1=2 ( )

1=2 = -90 1 2 1=2 ( ).


E

q1, q2 = .

q1, q3 = .

q2, q3 = .

q1

=

.

( : ).

: q1(P), q2(P), q3(P)


E

: q1(P), q2(P), q3(P)

:

.

.. (, , ):

P f(P)

:

f(q1,q2,q3),

(q1,q2,q3 = P).


E

:

P (= + + )

(.. , , .)

( )

:

( P)

( ).

3

(.. 2 , 1 ).

3


E

:

( )

= :

| |,

> 0 < 0

=

..


E

:

( )

+ :

T = .

:

(, ),


E

( )

v1, v2, v3=

.


E

(.. )

( ):

:

=

( )

3 3


E

: ( !)

+ .

=

=

(= , = )


E

= T

r s

:

:

=

(s = ).

:

,

.


E

()

:

() ()

P q1(P), q2(P), q3(P)3

P

3 3 ( v1, v2, v3)


E

()

:

() ()

P q1(P), q2(P), q3(P)3

P

3 3 ( v1, v2, v3)

:

() () P

q1, q2, q3


E

()

:

() ()

P q1(P), q2(P), q3(P)3

P

3 3 ( v1, v2, v3)

:

() () P

q1, q2, q3

:

=

=

+

() x1, x2,x3

=

()


E

: E .

( )

: 5

= .

(Lobatsevsky, Riemman) !

Riemman = .

: ( ).

: .

=

=


E

: E .

( )

: 5

= .

5

( )

.

=

:

+ (= )

( - ).


E

.

:

T .

( ).


E

:

,

= .


E

:

E ,

=

=

= ,

= .

= + +

+

(5 ).


E

P: , O P.

:

=


E

A

: ,

: .

:

+ .

:

T , !

C ( = A, B)

A B !

( C O).

: ( ) .


E

3 () x1, Ox2, Ox3,


E

3 () x1, Ox2, Ox3,

1 : x2Ox3

P1: Ox1 1

x1= OP1 (+ , )


E

3 () x1, Ox2, Ox3,

1 : x2Ox3

P1: Ox1 1

x1= OP1 (+ , )

2 : x1Ox3

P2: Ox2 2

x2= OP2 (+ , )


E

3 () x1, Ox2, Ox3,

1 : x2Ox3

P1: Ox1 1

x1= OP1 (+ , )

2 : x1Ox3

P2: Ox2 2

x2= OP2 (+ , )

3 : x1Ox2

P3: Ox3 3

x3= OP3 (+ , )


E

, , .

A ,

:

O Ox1, Ox2,Ox3 , , ( 1).


E

E

E


E

E :

.

:

=


E

:

.

:

|AB| A, B, :

:


E

(): = 90 (cos = cos90= 0)

: (= 1)

E o =

= .

( ).

( ) .


E

:

K :

E

M :


E

E :

E :

=


E

E :

M:

:


E

:

()

()

=

()

=


E

:

:


E

=

=

, :

:

:

= :


E

=

=

:

:

:

= :


E


E


E


E


E


E


E


E


E

:


E

( )

A 33 W :

:

:


E

( )

33 :

=

= , :


E

:

( )


E

Q ( Q-1 = QT , | Q | = 1 ) :

() S :


E

3 3

O ( ) S: S

= ,

=

( S )

= S :

a, b, c=

E :


E

:

P

:

P :

( O O' P

:


E

P ( ):


E

. = k

=

R= (R-1 = RT, |R| = 1)

H :


E

:

:

:


E

: RT = R-1. : RT = R-1 | R | = 1

(2,3), (3,1) (1,2):

,( ).

( ) :

() () (2,3)

:

: .

33 R Ek:R' = REk R'' = EkR=

(): (| R | = 1 ).

(| R | = -1)

.


E

: RT = R-1. : RT = R-1 | R | = 1

(2,3), (3,1) (1,2):

,( ).

( ) :

() () (2,3)

:

: .

.


E

.

3

R=

R = R(a,b,c) 3 .

9 33 R 6 RRT = I

9 6 = 3 .

:6 9 9 RRT,

3 = 3 .

:

M

3 , 1, 2, 3.

R1(1), R2(2), R3(3) = 1, 2, 3.

:

: .


E

.

p2 sin

p2 cos

p1 cos

p1 sin

p1, p2 = ,

p1, p2 =

( )


E

.

R() :


E

.

3

( ):


E

.

3

( ):


E

( ):

.

3


E

.

3

1

2

3


E

.

. Cardan.

E 1-2-3.

:

Cardan ( 1, 2, 3 ) = :

1, 2, 3 = ( R )


E

.

. Cardan.

Cardan


E

.

. Cardan.

Cardan


E

.

. Cardan.

Cardan


E

.

. Cardan.

Cardan


E

.

. Cardan.

Cardan


E

.

. Cardan.

Cardan


E

.

. Cardan.

Cardan


E

.

. Cardan.

Cardan


E

Euler

.

. Euler.

Euler = :

, , = ( R )


E

.

I


E

.

I

:

!


E

:

=

=

:


E


E

:


E

12 (6 Cardan 6 Euler)

4:

( ) 3 :

2 ( ) 3 (3) (3).

H 3 1 2 .

, :

(1,2,3) (2,3,1) (3,1,2)


E

(1) Cardan

1, 3 1, 3.

3 2,3

( )

3, 1 3, 1.


E

(2) Cardan

2, 3 2, 3.

3 1,3

3, 2 3, 2


E

(3) Euler

3, 1 3, 3

3 3

3, 3 3, 1


E

(4) Euler

3, 2 3, 3

3 3

3, 3 3, 2

, ,

(3):


  • Login