Slu by spojen s u v n m bytu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU. Ing. David Slavata, Ph.D. Ekonomika bydlení. Služby. Služby poskytované na základě smlouvy mezi nájemníkem a dodavatelem Služby poskytované přes prostředníka. Typy služeb dodávaných na základě přímé smlouvy. Dodávka elektřiny do bytu Dodávka plynu Telefon

Download Presentation

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU

Ing. David Slavata, Ph.D.

Ekonomika bydlení


Služby

 • Služby poskytované na základě smlouvy mezi nájemníkem a dodavatelem

 • Služby poskytované přes prostředníka


Typy služeb dodávaných na základě přímé smlouvy

 • Dodávka elektřiny do bytu

 • Dodávka plynu

 • Telefon

 • Internet


Dodávka elektřiny

 • Hradí se zpravidla zálohově každý měsíc

 • Na konci období vyúčtování


Cena elektřiny pro domácnosti

 • Část regulovaná

 • Část volná


Regulovaná platba za dopravu elektřiny (rok 2009)

 • Stálý měsíční plat za příkon(113kč)

 • Spotřeba elektřiny VT(1839,25Kč)

 • Spotřeba elektřiny NT(26Kč)

 • Cena za systémové služby VT+NT(141,01)

 • Cena na podporu výkupu VT+NT(52,18)

 • Cena za činnost zúčtování VT+NT(4,75Kč)

 • DPH (19%)


Platby za silovou elektřinu

 • Pevná cena za měsíc (30Kč)

 • Spotřeba elektřiny VT(2163Kč)

 • Spotřeba elektřiny NT(1245Kč)

 • Daň z elektřiny VT+NZ(28,30Kč)

 • DPH (19%)


Ceny za Kwh

 • Cca3,50Kč/Kwh

 • NT cca1,50Kč/Kwh

 • VT cca4,50Kč/Kwh


Dodávka plynu

 • Cena za distribuci

 • Cena za odebraný zemní plyn


Cena za distribuci (2010)

 • Cena za odebraný zemní plyn (0,178Kč/Kwh) - vytápění plynem

 • Stálý měsíční plat za kapacitu (111,50Kč/Kwh)

 • DPH (19%)


Cena za odebraný zemní plyn (2010)

 • Cena za odebraný zemní plyn (0,729Kč/Kwh)

 • Stálý měsíční plat (106,20Kč/měs)

 • DPH (19%)


Cena plynu pro domácnost která vytápí (2010)

1m3 = 10,55Kwh

1m3 cca 12Kč


Služby poskytované přes prostředníka (pronajímatele)

 • Dodávka tepla na ústřední vytápění

 • Dodávka teplé vody z centrálního zdroje

 • Dodávka pitné vody

 • Odvod odpadních vod veřejnou kanalizací

 • Zpracování odpadních vod z žump

 • Úklid společných prostor

 • Osvětlení společných prostor

 • Užívání výtahu

 • Čištění komínů

 • Odvoz a likvidace domovního odpadu


Cena a náklady za dodávku tepla pro vytápění a teplé vody

 • Řeší vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody


Rozpočítání nákladů mezi koncové spotřebitele

 • Náklady se rozdělí na spotřební složky a základní složku v poměrui 40% - 50% ve prospěch základní složky

 • Základní složka se rozpočítává podle započitatelné plochy

 • Spotřební složka se rozúčtuje podle měřičů

 • Součtem ZS a SS dostáváme celkový náklad pro rozúčtování


Náklady na teplou vodu (jsou vodoměry)

 • Náklady na tepelnou energii se rozdělí na ZS a SS v poměru 30% ZS a 70%SS.

 • ZS se rozdělí podle podlahové plochy bytu k celkové ploše všech bytů

 • SS se rozdělí podle náměrů na vodoměrech

 • Náklady pak tvoří součet SS+ZS


Náležitosti vyúčtování dodávky tepla

 • Musí být odděleně uvedena spotřeba tepelné energie na vytápění a ohřev TUV

 • Musí být uvedena spotřeba v Kč/Gj a v Kč/m3

 • Musí být uvedena podlahová plocha bytu a započitatelná plocha bytu

 • Koeficienty přepočtu

 • Lhůta pro uplatnění reklamace

 • Způsob finančního vypořádání


 • Login