Slu by spojen s u v n m bytu
Download
1 / 17

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU. Ing. David Slavata, Ph.D. Ekonomika bydlení. Služby. Služby poskytované na základě smlouvy mezi nájemníkem a dodavatelem Služby poskytované přes prostředníka. Typy služeb dodávaných na základě přímé smlouvy. Dodávka elektřiny do bytu Dodávka plynu Telefon

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU' - aspen-cook


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slu by spojen s u v n m bytu

SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU

Ing. David Slavata, Ph.D.

Ekonomika bydlení


Slu by
Služby

 • Služby poskytované na základě smlouvy mezi nájemníkem a dodavatelem

 • Služby poskytované přes prostředníka


Typy slu eb dod van ch na z klad p m smlouvy
Typy služeb dodávaných na základě přímé smlouvy

 • Dodávka elektřiny do bytu

 • Dodávka plynu

 • Telefon

 • Internet


Dod vka elekt iny
Dodávka elektřiny

 • Hradí se zpravidla zálohově každý měsíc

 • Na konci období vyúčtování


Cena elekt iny pro dom cnosti
Cena elektřiny pro domácnosti

 • Část regulovaná

 • Část volná


Regulovan platba za dopravu elekt iny rok 2009
Regulovaná platba za dopravu elektřiny (rok 2009)

 • Stálý měsíční plat za příkon (113kč)

 • Spotřeba elektřiny VT (1839,25Kč)

 • Spotřeba elektřiny NT (26Kč)

 • Cena za systémové služby VT+NT (141,01)

 • Cena na podporu výkupu VT+NT (52,18)

 • Cena za činnost zúčtování VT+NT (4,75Kč)

 • DPH (19%)


Platby za silovou elekt inu
Platby za silovou elektřinu

 • Pevná cena za měsíc (30Kč)

 • Spotřeba elektřiny VT (2163Kč)

 • Spotřeba elektřiny NT (1245Kč)

 • Daň z elektřiny VT+NZ (28,30Kč)

 • DPH (19%)


Ceny za kwh
Ceny za Kwh

 • Cca 3,50Kč/Kwh

 • NT cca 1,50Kč/Kwh

 • VT cca 4,50Kč/Kwh


Dod vka plynu
Dodávka plynu

 • Cena za distribuci

 • Cena za odebraný zemní plyn


Cena za distribuci 2010
Cena za distribuci (2010)

 • Cena za odebraný zemní plyn (0,178Kč/Kwh) - vytápění plynem

 • Stálý měsíční plat za kapacitu (111,50Kč/Kwh)

 • DPH (19%)


Cena za odebran zemn plyn 2010
Cena za odebraný zemní plyn (2010)

 • Cena za odebraný zemní plyn (0,729Kč/Kwh)

 • Stálý měsíční plat (106,20Kč/měs)

 • DPH (19%)Slu by poskytovan p es prost edn ka pronaj matele
Služby poskytované přes prostředníka (pronajímatele)

 • Dodávka tepla na ústřední vytápění

 • Dodávka teplé vody z centrálního zdroje

 • Dodávka pitné vody

 • Odvod odpadních vod veřejnou kanalizací

 • Zpracování odpadních vod z žump

 • Úklid společných prostor

 • Osvětlení společných prostor

 • Užívání výtahu

 • Čištění komínů

 • Odvoz a likvidace domovního odpadu


Cena a n klady za dod vku tepla pro vyt p n a tepl vody
Cena a náklady za dodávku tepla pro vytápění a teplé vody

 • Řeší vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody


Rozpo t n n klad mezi koncov spot ebitele
Rozpočítání nákladů mezi koncové spotřebitele vody

 • Náklady se rozdělí na spotřební složky a základní složku v poměrui 40% - 50% ve prospěch základní složky

 • Základní složka se rozpočítává podle započitatelné plochy

 • Spotřební složka se rozúčtuje podle měřičů

 • Součtem ZS a SS dostáváme celkový náklad pro rozúčtování


N klady na teplou vodu jsou vodom ry
Náklady na teplou vodu (jsou vodoměry) vody

 • Náklady na tepelnou energii se rozdělí na ZS a SS v poměru 30% ZS a 70%SS.

 • ZS se rozdělí podle podlahové plochy bytu k celkové ploše všech bytů

 • SS se rozdělí podle náměrů na vodoměrech

 • Náklady pak tvoří součet SS+ZS


N le itosti vy tov n dod vky tepla
Náležitosti vyúčtování dodávky tepla vody

 • Musí být odděleně uvedena spotřeba tepelné energie na vytápění a ohřev TUV

 • Musí být uvedena spotřeba v Kč/Gj a v Kč/m3

 • Musí být uvedena podlahová plocha bytu a započitatelná plocha bytu

 • Koeficienty přepočtu

 • Lhůta pro uplatnění reklamace

 • Způsob finančního vypořádání


ad