KALBOTYRA
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

KALBOTYRA PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KALBOTYRA. KARTOJIMO -. APIBENDRINIMO. PAMOKA. PAMOKOS TIKSLAS. PAKARTOTI IR APIBENDRINTI KALBOTYROS ĮVADO TEMĄ, PRISIMINTI LIETUVIŲ KALBOS TYRIMŲ ISTORIJĄ. KALBOTYRA (LINGVISTIKA). TAI MOKSLAS, TIRIANTIS KALBĄ. PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA. 1547. MARTYNO MAŽVYDO. KATEKIZMAS. KATEKIZMAS.

Download Presentation

KALBOTYRA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kalbotyra

KALBOTYRA

KARTOJIMO -

APIBENDRINIMO

PAMOKA


Kalbotyra

PAMOKOS TIKSLAS

 • PAKARTOTI IR APIBENDRINTI KALBOTYROS ĮVADO TEMĄ, PRISIMINTI LIETUVIŲ KALBOS TYRIMŲ ISTORIJĄ


Kalbotyra lingvistika

KALBOTYRA (LINGVISTIKA)

 • TAI MOKSLAS,

  TIRIANTIS KALBĄ.


Kalbotyra

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA

1547

MARTYNO MAŽVYDO

KATEKIZMAS


Katekizmas

KATEKIZMAS

 • IŠLEISTAS

  KARALIAUČIUJE

  1547;

 • 79 PUSLAPIŲ;

 • 200-300 EGZ.;

 • ŠIANDIEN LIKĘ

 • TIK 2 EGZ.-

 • 1 LIETUVOJE IR

 • 1 LENKIJOJE.


Ma vydo katekizm sudaro

MAŽVYDO KATEKIZMĄ SUDARO:

 • LOTYNIŠKA DEDIKACIJA;

 • LOTYNIŠKA PRATARMĖ (skirta dvasininkams);

 • EILIUOTA LIETUVIŠKA PRATARMĖ (tai pirmas originalus eilėraštis lietuvių kalba);

 • ELEMENTORIUS;

 • KATEKIZMAS;

 • GIESMYNĖLIS.


Kalbotyra

KNIGIELES Pačias byla Letuvinikump ir Žemaičiump.

     BRalei, seseris, imkiet mani ir skaitikiet 5         Jr tatai skaitidami permanikiet.      Maksla šito tevai iusu trakždava tureti,           Ale to negaleia ne venu budu gauti.      Regiety to nareia sava akimis,           Taip yr išgirsti sava ausimis. 10  Jau nu, ka tevai nakada neregieia,           Nu šitai viss iusump ateia.      Veizdekiet ir dabakietese, žmanes vysas,           Šitai eit iusump žadis dągaus karalistas.      Malanei ir su džiauksmu tą žadi prijimkiet, 15       A iusu ūkiusu šeimina makikiet.      Sunus, dukteris iusu tur tatai makiety,           Visa šyrdy tur tą deva žady milety.      Jei, bralei, seseris, tus žadžius nepapeiksit,           Deva teva ir sunu sau milu padarisit. 20  Jr pašlavinti pa akimis deva busit.           Visosu daiktosu palaimi turesit.      Šitu makslu deva tikrai pažysyt           Jr dągaus karalistasp prisiartysyt.                                                                Neužtr-


Ma vydas savo katekizme tiesiogiai savo vardo nenurod

MAŽVYDAS SAVO KATEKIZME TIESIOGIAI SAVO VARDO NENURODĖ -

JIS „PASLĖPTAS“ AKROSTICHE.

KAS YRA AKROSTICHAS?


Kalbotyra

1653 M. PASIRODĖ PIRMOJI ŽINOMA

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

JOS AUTORIUS -

DANIELIUS KLEINAS


Konstantinas sirvydas

KITAS SVARBUS LIETUVIŲ RAŠTIJOS PRADININKAS -

KONSTANTINAS SIRVYDAS,

1620 M.

PARAŠĘS PIRMĄJĮ

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNĄ

(lotynų-lenkų-lietuvių k.)


Ta iau moksli kai lietuvi kalb prad ta tirti

TAČIAU MOKSLIŠKAI LIETUVIŲ KALBĄ PRADĖTA TIRTI

NUO XIX AMŽIAUS VIDURIO.

KAIP MANOTE,

KODĖL?


Kalbotyra

PIRMOJI MOKSLINĖ

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA

PASIRODĖ XIX A. (1856 M.)

JOS AUTORIUS -

AUGUSTAS ŠLEICHERIS


Augusto leicherio

AUGUSTO ŠLEICHERIO

GRAMATIKA, PAGRĮSTA LYGINAMUOJU METODU, PRADĖJO NAUJĄ LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖJIMO TARPSNĮ IR SUKĖLĖ SUSIDOMĖJIMĄ LIETUVIŲ KALBA PASAULINĖJE KALBOTYROJE.

KITAS SVARBUS LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖTOJAS IR JOS NORMINTOJAS – JONAS JABLONSKIS.


Jonas jablonskis rygi ki jonas 1860 1930

JONAS JABLONSKIS(RYGIŠKIŲ JONAS, 1860-1930)

LIETUVIŲ BENDRINĖS

KALBOS „TĖVAS“


Bendrin kalba

BENDRINĖ KALBA -

 • SUNORMINTA VISOS TAUTOS RAŠTŲ BEI ŽMONIŲ VIEŠOJO GYVENIMO

  BEI KULTŪROS

  REIKMĖMS SKIRTA

  KALBA


Jono jablonskio darbai

JONO JABLONSKIO DARBAI:

 • Aiškino

  lietuvių kalbos

  negeroves;

 • Taisė įvairių

  raštų kalbą;

 • Leido lietuvių

  kalbos vadovėlius;


Be to

BE TO,

JONAS JABLONSKIS

1901 M.

PARAŠĖ

PIRMĄJĄ NORMINĘ

LIETUVIŲ BENDRINĖS

KALBOS GRAMATIKĄ


Jonas jablonskis bendrin lietuvi kalb apval nuo gausyb s barbarizm nevykusi naujadar

JONAS JABLONSKIS BENDRINĘ LIETUVIŲ KALBĄ APVALĖ NUO GAUSYBĖS BARBARIZMŲ, NEVYKUSIŲ NAUJADARŲ...

...IR KARTU PRATURTINO JĄ TOKIAIS ŠIANDIEN VISŲ VARTOJAMAIS ŽODŽIAIS:

pirmadienis, antradienis, ateitis, praeitis, degtukas, atvirukas, pieštukas, vienaskaita, daugiskaita,

valstietis, tautietis, šviesuolis,

tamsuolis, pažanga, pojūtis,

įtaka, įspūdis, teismas,

vadovėlis, vaizduotė

IR KT.


Kalbotyra

TAČIAU PATS ŽYMIAUSIAS LIETUVIŲ KALBOS TYRINĖTOJAS, YPAČ DAUG NUSIPELNĘS LIETUVIŲ LEKSIKOLOGIJAI IR LEKSIKOGRAFIJAI -

KAZIMIERAS BŪGA

(1879-1924)


Kalbotyra

YRA KALBOS ŽODŽIŲ VISUMA

- KALBOTYROS ŠAKA, TIRIANTI LEKSIKĄ

- ŽODYNŲ SUDARYMAS

LEKSIKA

LEKSIKOLOGIJA

LEKSIKOGRAFIJA


Svarbiausias darbas

KAZIMIERO BŪGOS

SVARBIAUSIASDARBAS -

 • „Lietuvių kalbos žodynas“, davęs pradžią šiuolaikiniam akademiniam Lietuvių kalbos žodynui.


Lietuvi kalbos odynas

LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS

 • TAI SVARBIAUSIAS XX A. LIETUVIŲ LEKSIKOGRAFIJOS IR APSKRITAI LIETUVIŲ FILOLOGIJOS VEIKALAS. ŠIS ŽODYNAS VADINAMAS AKADEMINIU ARBA DIDŽIUOJU.

 • IŠLEISTA JAU 20 TOMŲ.

 • ŽODYNO RENGIMO PRADŽIA LAIKYTINA 1902 M., KAI KAZIMIERAS BŪGA PRADĖJO TVARKYTI SAVO ŽODŽIŲ RINKINIUS, RAŠYTI ŽODŽIUS Į ATSKIRAS KORTELES, DAVUSIAS PRADŽIĄ DABARTINEI „LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNO“ KARTOTEKAI. PATS K.BŪGA SURINKO 600 000 TOKIŲ KORTELIŲ SU ŽODŽIAIS.


Dabar leid iami vair s specializuoti odynai

DABAR LEIDŽIAMI ĮVAIRŪS SPECIALIZUOTI ŽODYNAI


Apibendrinimo u duotis

APIBENDRINIMO UŽDUOTIS

1. KALBOTYRA (LINGVISTIKA) YRA...

2. LEKSIKOLOGIJA YRA...

3. PIRMĄJĄ LIETUVIŠKĄ KNYGĄ PARAŠĖ (KAS, KUR, KADA)...

UŽSIRAŠYKITE IR PABAIKITE SAKINIUS


Kalbotyra

UŽSIRAŠYKITE IR PABAIKITE SAKINIUS

4. PIRMĄJĄ ŽINOMĄ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKĄ PARAŠĖ...

5. PIRMĄJĄ MOKSLINĘ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKĄ PARAŠĖ...

6. PIRMĄJĄ NORMINĘ LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKĄ PARAŠĖ...


Kalbotyra

UŽSIRAŠYKITE IR PABAIKITE SAKINIUS

7. PIRMĄJĮ LIETUVIŲ KALBOS (LOTYNŲ- LENKŲ- LIETUVIŲ K.) ŽODYNĄ PARAŠĖ...

8. MOKSLIŠKAI LIETUVIŲ KALBĄ TIRTI IŠ ESMĖS PRADĖTA NUO...

9. SVARBIAUSIAS K.BŪGOS MOKSLINIS KALBOS DARBAS YRA...


Kalbotyra

UŽSIRAŠYKITE IR PABAIKITE SAKINIUS

10. LIETUVIŲ BENDRINĖS KALBOS „TĖVAS“ YRA...

11. SVARBIAUSIAS XX A. LIETUVIŲ LEKSIKOGRAFIJOS IR APSKRITAI LIETUVIŲ FILOLOGIJOS VEIKALAS YRA...

12. JONAS JABLONSKIS LIETUVIŲ KALBĄ PRATURTINO TOKIAIS ŽODŽIAIS: ............


A i u darb

AČIŪ UŽ DARBĄ

GEROS DIENOS!


 • Login