Dielektrick spektroskopie vybran ch materi l v oblasti elektromagnetick ho spektra 140 220ghz
Download
1 / 15

DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz. Cíl práce: příprava optických a spojovacích komponent pro konstrukci spektrometru na měření rotačních spekter molekul plynů . URBANOČOK Lukáš JURÍČEK Ondřej FAI-BTSM ROČNÍK: 3 .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz' - ashtyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dielektrick spektroskopie vybran ch materi l v oblasti elektromagnetick ho spektra 140 220ghz

DIELEKTRICKÁ SPEKTROSKOPIE VYBRANÝCH MATERIÁLŮ V OBLASTI ELEKTROMAGNETICKÉHO SPEKTRA 140-220GHz

 • Cíl práce:

 • příprava optických a spojovacích komponent pro konstrukci spektrometru na měření rotačních spekter molekul plynů

URBANOČOK Lukáš

JURÍČEK Ondřej

FAI-BTSM

ROČNÍK: 3


M ic aparatura
Měřicí aparatura

 • Rohde&Schwarz - VNA ZVA 67

 • ZVA- Z220- rozsah: 140-220GHz frekvenční násobiče

 • Antény trychtýřového typu pro vlnovod

  WR-5


1 epoxydov prysky ice
1. Epoxydová pryskyřice

 • molekula obsahující epoxidové kruh -otevření,

 • zesíťovaní - potřeba tvrdidel

 • polyadice s aminy- produkce aminoskupin


Blokov sch ma m ic aparatury pro m en s ovac reakce epoxidov prysky ice
Blokové schéma měřicí aparatury pro měření síťovací reakce epoxidové pryskyřice


Z vislost transmitance s21 na frekvenci f a ase t
Závislost transmitance (S21) na frekvenci (f) a čase (t) síťovací reakce epoxidové pryskyřice


Z vislost transmitance na ase pro frekvenci 172 ghz
Závislost transmitance na čase pro frekvenci 172 GHz síťovací reakce epoxidové pryskyřice


2 koutov odra e
2. Koutový odražeč síťovací reakce epoxidové pryskyřice

 • Koutový odražeč je složen ze 3 pravoúhlých rovnoramenných

 • V ideálním případě jsou na sebe všechny stěny kolmé


Koutov odra e
Koutový odražeč síťovací reakce epoxidové pryskyřice

 • Námi měřené odražeče jsou vyrobeny ze čtvercových plechů o délce strany 5cm (nerezová ocel) a tloušťky 0,8mm

 • Jednotlivé odražeče potom byly svařeny k sobě


M en vlastnost koutov ho odra e e
Měření síťovací reakce epoxidové pryskyřice vlastností koutového odražeče


Z vislost reflektance s11 koutov ho odra e e na frekvenci f a vzd lenosti d
Závislost síťovací reakce epoxidové pryskyřice reflektance (S11) koutového odražeče na frekvenci (f) a vzdálenosti (d)


Z vislost reflektance s11 koutov ho odra e e na vzd lenosti pro frekvenci 197 12 ghz
Závislost síťovací reakce epoxidové pryskyřice reflektance (S11) koutového odražeče na vzdálenosti pro frekvenci 197,12 GHz


3 plankonvexn o ka
3. Plankonvexní čočka síťovací reakce epoxidové pryskyřice

 • Ploskovypuklá čočka patří do skupiny spojek

 • Z pohledu konstrukce jsme zvolili materiál PTFE (polytetrafluoretylen)

 • Poloměr křivosti čočky byl spočítán podle vzorce


Plankonvexn o ka
Plankonvexní čočka síťovací reakce epoxidové pryskyřice

 • V našem případě jsme zvolili ohniskovou vzdálenost f=0,5m

 • PTFE má index lomu n2≈1,35

 • Prostředí, ze kterého se záření dostává do čočky je vzduch - n1≈1.

 • Poloměr křivosti čočky blíže ke zdroji záření je roven nekonečnu, jelikož se jedná o rovinnou plochu.

 • Po dosazení hodnot do rovnice, dostaneme poloměr křivosti R2=0,207m.


Z v r
Závěr síťovací reakce epoxidové pryskyřice

 • Frekvenční pásmo 155-195 GHz je vhodné pro studium kinetiky síťovací reakce epoxydové pryskyřice

 • Byl navržen a sestrojen koutový odražeč pro navrhované frekvenční pásmo k detekci rotačních spekter malých molekul (H20- 183,31 GHz)

 • Byla navržena a vyrobena dielektrická čočka pro výše uvedené frekvenční pásmo


Dekujeme za pozornost síťovací reakce epoxidové pryskyřice


ad