A megyei nkorm nyzat j helye s szerepe a ter letfejleszt sben
Download
1 / 25

A Megyei Önkormányzat új helye és szerepe a területfejlesztésben - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

A Megyei Önkormányzat új helye és szerepe a területfejlesztésben. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2014. január 31. Nyíregyháza. A megyei önkormányzat feladatai. Új középszint, új megyei szerepek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A Megyei Önkormányzat új helye és szerepe a területfejlesztésben' - ashton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A megyei nkorm nyzat j helye s szerepe a ter letfejleszt sben

A Megyei Önkormányzat új helye és szerepe a területfejlesztésben

Dr. Papp Csaba

megyei jegyző

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

2014. január 31.

Nyíregyháza


A megyei nkorm nyzat feladatai
A megyei önkormányzat feladatai

Új középszint, új megyei szerepek

 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

  • területfejlesztés

  • vidékfejlesztés

  • területrendezés

  • koordinációs feladatok

   II. 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

  • megyei szintű területfejlesztés,

  • területrendezés

   → 2012-től a megyei önkormányzatok vették át a megszűnt RFT-k és a MFT-k feladatait is.Eur pa 2020 strat gia
Európa 2020 stratégia középszintű tervezése

- Felülről (Brüsszelből) vezérelt tervezés

- Az EU 2020 stratégia olyan növekedésthivatott megvalósítani, amely:

1. INTELLIGENS

(hatékonyabb oktatási, kutatási és innovációs beruházások)

2. FENNTARTHATÓ

(alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra és versenyképes iparra való átállás)

3. INKLUZÍV

(munkahelyteremtés és a szegénység csökkentése)


Fejleszt si f kuszok
Fejlesztési fókuszok középszintű tervezése

Az EU 11 tematikus célkitűzést határozott meg…

 • A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése;

 • Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés, a technológiák használatának és minőségének javítása;

 • A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági (az EMVA esetében), a halászati és akvakultúra-ágazat (az ETHA esetében) versenyképességének javítása;

 • Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban;

 • Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása;

 • A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása;

 • A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban;

 • A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése;

 • A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem;

 • Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő beruházás;

 • Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.

  …amelyekre alapozva a Magyar Kormány

  8 operatív programot nevesített.


Eur pa 2020 strat gia1
Európa 2020 stratégia középszintű tervezése

A 11 tematikus cél alapján megfogalmazott hazai keretcélok:

 • aktivitási ráta emelése (a munkaképes korúak 75%-a)

 • a fiatalok megtartása a közoktatási rendszerben (ez legyen 10% alatt)

 • csökkenjen a mélyszegénység (Magyarországon 450.000 fő alá)

 • energiatakarékosság, energiahatékonyság, megújuló energia

 • K+F+I arányának a növekedése a GDP %-ában (1.2%-ról 1.8%-ra ).

 • intézményrendszer átalakítása, tétségi decentralizáció

 • partnerség fokozása a tervezés során


A 2007 2013 k z tti id szak tanuls gai
a 2007-2013 közötti időszak tanulságai középszintű tervezése

 • Szétaprózottság, pontszerű fejlesztések

 • rengeteg párhuzamosságAz összes forrás 24%-a gazdaságfejlesztésre, 2014 után 60%.

  A humán erőforrás komplex támogatása 76%-ról 40%-ra mérséklődik.Fokozni kell az EU versenyképességét.


Egyszer bben gyorsabban k lts gtakar kosan
Egyszerűbben, gyorsabban, költségtakarékosan középszintű tervezése

 • Tervezhetőség (több évre tervezhető struktúra)

 • előleg lehívási lehetőség minden konstrukcióban

 • átfutási idő csökkentése (600 napról 300 napra)

 • egyablakos pályázati ügyintézés

 • elektronikus adminisztráció

 • normativitás fokozása

 • átlátható bírálati és értékelési rendszer


Operat v programok 1322 2013 vi 12 korm hat
Operatív programok középszintű tervezése1322/2013. (VI.12.) Korm. hat.

 • Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP)

 • Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

 • Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) 16,3 %

 • Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

 • Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

 • Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP)

 • Koordinációs OP (KOP)

 • Vidékfejlesztés, halászat OPSzabolcs szatm r bereg megye fejleszt si strat gi j nak c lrendszere
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összefüggései (NTH)fejlesztési stratégiájának célrendszere


A TOP-ban a decentralizált programok tervezése integrált programok kialakításával három területi szinten valósul meg:(1831/2013.(XI.14.) Korm. határozat)

 • megyei szint

 • megyei jogú városi szint

 • várostérség és megyei jogú város térségének szintje (várostérség és a megyei jogú város térsége szintjének területi meghatározása a területfejlesztési statisztikai kistérségek alapján történik)

  A Megyei Önkormányzat feladata:

 • a területi szintek tervezési feladatainak összehangolása, koordinálása

 • megyei szintű programmal összefüggő tervezési feladatokat ellátása

 • várostérségek és a megyei jogú városok térségének fejlesztésével összefüggő tervezési feladatok ellátása az érintett települési önkormányzatok bevonásával


Indikat v megyei forr sok 2014 2020 1831 2013 xi 14 korm hat rozat
Indikatív megyei források programok kialakításával három területi szinten valósul meg:2014-2020(1831/2013.(XI.14.) Korm. határozat)

 • Megyei gazdaságfejlesztési program (TOP): 45, 8461 Mrd Ft (+ ágazati OP-k forrásai)

  Kistérségi fejlesztési program: 23, 949 Mrd Ft (+Vidékfejlesztési Program ???)

  2. Nyíregyháza MJV: 14, 0013 Mrd Ft

  3.Határmenti együttműködési programok: kb. 10 Mrd Ft

  (HU-RO, HU-SK, HU-SK-RO-UA)


A programok kialakításával három területi szinten valósul meg:várostérségek, valamint a megyei jogú városok térségeinek fejlesztését támogató források indikatív, kistérségek szerinti megoszlása

 • Baktalórántházai 1 936,1

 • Csengeri 1 102,3

 • Fehérgyarmati 2 084,4

 • Ibrány-Nagyhalászi 2 322,1

 • Kisvárdai 2 665,8

 • Mátészalkai 3 157,5

 • Nagykállói 2 294,6

 • Nyírbátori 2 300,6

 • Nyíregyházi 1 015,5

 • Tiszavasvári 1 970,1

 • Vásárosnaményi 1 774,7

 • Záhonyi 1 325,3

  A megyei önkormányzat a fejlesztése során ettől a forráskerettől a megyei területfejlesztési koncepcióban és programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása, valamint a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében tíz százalékkal eltérhet a megye összes forráskeretén belül.


A megyei nkorm nyzati hivatal szervezet ben is alkalmazkodott az j feladataihoz
A Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetében is alkalmazkodott az új feladataihoz

Területfejlesztési és Költségvetési Főosztály

1. Költségvetési Osztály

2. Önkormányzati és Pályázatkezelő Osztály

3. Koordinációs Osztály

Szervezési Osztály

+ a Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint munkaszervezet

+ tervezők


Top b l finansz rozhat megyei gazdas gfejleszt si r szprogramok
TOP-ból finanszírozható megyei gazdaságfejlesztési részprogramok

A TOP keretein belül két prioritáshoz rendelhet programcsomagokat a megye:

1. Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében

6. Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatás ösztönzés


Top b l finansz rozhat f bb megyei gazdas gfejleszt si r szprogramok i
TOP-ból finanszírozható főbb megyei gazdaságfejlesztési részprogramok I.

 • Térség gazdasági húzóágazatainak erősítése

 • Tudásalapú gazdaság megteremtésén elősegítése

 • A foglalkoztatás növelését elősegítő programok támogatása

 • KKV-k versenyhelyzetének javítása

 • Megyei integrált gazdaságfejlesztési szervezet működtetése

 • Komplex turisztikai termék-és vonzerő fejlesztés


Top b l finansz rozhat f bb megyei gazdas gfejleszt si r szprogramok ii
TOP-ból finanszírozható főbb megyei gazdaságfejlesztési részprogramok II.

 • Megyei turisztikai koordinációs szervezet működtetése

 • Helyi szintű alternatív gazdaságfejlesztések

 • Helyi termékekhez kapcsolódó marketing tevékenység támogatása

 • Gazdaságélénkítési marketingtevékenységek támogatása

 • Alternatív foglalkoztatás bővítését célzó programok szervezése


A megyei tervez si folyamat temez se
A megyei tervezési folyamat ütemezése gazdaságfejlesztési részprogramok II.


Partners gi program
Partnerségi program gazdaságfejlesztési részprogramok II.

218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 13. §

„a területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásának része az állampolgárok, a tervezéssel  érintett területen működő érdekképviseletek, társadalmi szervezetek és vállalkozások tervezésbe való bevonását részletező partnerségi terv”.


A partners gi folyamat m k dtet se
A partnerségi folyamat működtetése gazdaságfejlesztési részprogramok II.

Koordinálás:

a Megyei Önkormányzati Hivatal Koordinációs Osztálya

Partnerségi munkacsoportok:

 • Vállalkozói

 • Intézményi és civil

 • Önkormányzat

  + Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum (megye–MJV)

  + Elnöki Konzultációs Testület


Megyei ter letfejleszt si feladatok 2014 t l
Megyei területfejlesztési feladatok gazdaságfejlesztési részprogramok II.2014-től

 • A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása értelmében

  Aterületfejlesztési tervek végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása keretében:

  A megyei önkormányzat dönt a hatáskörébe utalt fejlesztési források felhasználásáról.

  II. RFÜ-k átvétele 2014. január 1-jétől

  III. Vidékfejlesztés


A megyei nkorm nyzat vid kfejleszt si feladatai 2014 janu r 1 j t l
A Megyei Önkormányzat vidékfejlesztési feladatai 2014. január 1-jétől

 • dönt a hatáskörébe utalt vidékfejlesztési források felhasználásáról,

 • összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat

 • egyetértési jogkört gyakorola vidékfejlesztési stratégiák, akciók jóváhagyását megelőzően,

 • a vidékfejlesztési források felhasználásával kapcsolatban közreműködői szervezeti feladatokat lát el a regionális fejlesztési ügynökség útján,

 • elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait,

 • a helyi akciócsoportok és közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében való részvétellel közreműködik azok tevékenységében,

 • összehangolja a helyi akciócsoportok tevékenységét a fejlesztéspolitikához és a területfejlesztéshez kapcsolódóan,

 • koordinációs és döntéshozatali feladatokat lát el,

 • monitoring bizottsági feladatokat lát el a programok végrehajtásához kapcsolódóan,

 • ösztönzi a települési önkormányzatok összefogását vidékfejlesztési programok kidolgozására és megvalósítására


Szabolcs szatm r bereg megye tervdokumentumai
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERVDOKUMENTUMAI január 1-jétől

 • SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014. FEBRUÁR 20.)

 • SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM

 • STRATÉGIAI RÉSZ (2014. ÁPRILIS 24.)

 • OPERATÍV RÉSZ (2014. ÁPRILIS 24.)ad