Označení hasičů na přilbách - PowerPoint PPT Presentation

Ozna en hasi na p ilb ch
Download
1 / 11

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Označení hasičů na přilbách. Jakub Nebesář MV-GŘ HZS ČR. Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 39/2009, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje, se mění takto: V části I. pokynu se doplňují odstavce 8 až 11, které zní:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Označení hasičů na přilbách

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ozna en hasi na p ilb ch

Označení hasičů na přilbách

Jakub Nebesář

MV-GŘ HZS ČR


Ozna en hasi na p ilb ch

Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 39/2009, kterým se upřesňuje označení hasičů při zásahu a stanovuje se vybavení jednotek HZS kraje, se mění takto:

V části I. pokynu se doplňují odstavce 8 až 11, které zní:


Ozna en hasi na p ilb ch

 • Označení hasičů na přilbách se provádí prostřednictvím barevného samolepícího pásu o šíři 35 mmumístěnéhonapovrchskořepinypřilby.

 • Pás se nalepujevodorovněnazadnístranupřilby a to přibližněvevýšipomyslnéliniespojujícíúchytyupínacíhosystémuobličejovémasky.

 • Pásmůžebýtpřerušen v oblasti, kdepřecházípřeshřebenpřilby.

 • Pás je vyrobenz materiálu sretroreflexivnímivlastnostmi.


Ozna en hasi na p ilb ch

 • Pokud to konstrukcepřilbyumožňuje, je možné u velitelskýchfunkcípoužítjakodoplněktohotooznačenítakéčelníštítekv barevnémprovedeníshodnéms barevnýmprovedením pásu.

 • U ostatníchfunkcíje možnépoužítčelníštítekv barevnémprovedeníčernémnebozlatém.


Ozna en hasi na p ilb ch

 • Příslušnosthasiče k JPO je uvedena v levéčásti pásu, prostřednictvím nápisuvyjadřujícímjednoznačnýmzpůsobemmístodislokacejednotky (obvykle se uvádícelýnázevobce, v níž je jednotkadislokována).


Ozna en hasi na p ilb ch

 • V pravéčástipásu je uvedenocelépříjmeníhasičea prvnípísmenojehojména, zakterým je tečka. Příjmení a prvnípísmenojménajsouoddělenymezerou. Pokud je to zapotřebí pro rozlišeníhasičů, lzepoužítdalšípísmena z jména, případnězkratkyslovstarší a mladší („st.“ a „ml.“).


Ozna en hasi na p ilb ch

 • Nápisyjsouprovedenyvelkýmitiskacímipísmenyo výšcepřibližně 10 mm (výškapísmenmůžebýtpřizpůsobenacelkovédélcenápisu). V případěprovedenínápisůtiskem, nebojinoutechnologií, se použijetyppísma Arial CE.

 • Nápisylzenapásprovéstiručně, permanentnímpopisovačem, zadodrženízákladníchpravidel pro psaníkolméhopísmapoužívaného v technickédokumentaci.


Barevn proveden p s a n pis je n sleduj c

Barevné provedení pásů a nápisů je následující:


Ozna en hasi na p ilb ch

 • hasiči, kteříabsolvovaliminimálněstřednízdravotnickouškolu, případněkurz „Řidičdopravynemocných a raněných“ mohoupoužívatjakooznačeníhasiče se zdravotnickýmvzdělánímsamolepícíznak „modráhvězdaživota“ v bílémkruhovémpoli o průměru 40 mm, umístěnýnaskořepiněnazadnístraněpřilby, vlevo, pod pásem s označenímdislokacejednotky.


Ozna en hasi na p ilb ch

 • Uvšechdruhůpřileb se mohoupoužítpouzetakovésamolepícíprvky, kterébylyschválenyvýrobcempřilby.

 • Zřizovatelé jednotek požární ochrany musí při zavádění označování hasičů na přilbách postupovat v souladu s uvedeným pokynem.

 • Termín pro zavedení označení není pokynem určen.


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.


 • Login