Ekologisk succession - PowerPoint PPT Presentation

Ekologisk succession
Download
1 / 5

  • 99 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ekologisk succession. Vad är en ekologisk succession?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Ekologisk succession

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ekologisk succession

Ekologisk succession


Vad r en ekologisk succession

Vad är en ekologisk succession?

  • En ekologisk succession är en långsam förändring inom ett ekosystem vilken leder till att ett nytt växt- och djursamhälle uppkommer. Detta kan leda till att växt- och djursamhällen som tidigare funnits i ett område helt slås ut. Som exempel kan ett öppet fältväxa igen och bli en skog, en insjö växer igen och blir en myr.


Ekologisk succession

  • Ett samhälle består alltså av samtliga populationer av olika arter inom ett område. I en skog, skulle det alltså kunna vara olika slags gräs, blommor, träd, insektsarter samt olika djurarter. Om vi hugger ner alla träden i skogen ändras förutsättningarna dramatiskt för många av arterna – samhället har utsatts för en störning! Störningar kan t ex vara kalhuggning, brand, storm eller jordskred.

  • Störningar betyder antagligen att vissa arter försvinner – de dör eller flyttar till ett annat område med träd. Sedan vandrar troligen nya arter in i skogen, arter som passar bättre i den nya, trädlösa miljön. Då kan vi säga att det har skett en ekologisk succession. Ett s.k. klimaxstadium inträder om det inte sker några störningar.


Naturv rd

Naturvård

  • Ekologisk succession är viktigt att känna till bl.a. för naturvård. Om man vill bevara vackra ängar måste man se till att fortsätta sköta dem – annars växer de igen till skog.

  • Nu vill man i stället starta succession t.ex. i skogsmark med hjälp av naturvårdsbränningar!Tvärt emot vad man ansåg förut är alltså störningar nödvändiga, detta för att den biologiska mångfalden ska bli så stor som möjligt!


Skogsbrandens betydelse

Skogsbrandens betydelse

  • Skogsbränder har en stor betydelse för skogens ekosystem. Det gör att näring tillförs marken, att nya arter kan etablera sig och att ekosystemet förnyas


ad
  • Login