s o s esk l ze stv
Download
Skip this Video
Download Presentation
S.O.S. ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

S.O.S. ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

S.O.S. ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ. Lena Mlejnková Katedra cestovního ruchu Vysoká škola ekonomická, Praha. ZAMYŠLENÍ NAD NĚKOLIKA OTÁZKAMI. Kde jsme nyní ? Kde je nyní Evropa ? Jaké možné ekonomické důsledky přináší restrikce hrazené lázeňské péče ? Jak tedy dál ?. ZÁKLADNÍ FAKTA k roku 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' S.O.S. ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ' - asher-rose


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s o s esk l ze stv

S.O.S. ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ

Lena Mlejnková

Katedra cestovního ruchu

Vysoká škola ekonomická, Praha

zamy len nad n kolika ot zkami
ZAMYŠLENÍ NAD NĚKOLIKA OTÁZKAMI
 • Kde jsme nyní ?
 • Kde je nyní Evropa ?
 • Jaké možné ekonomické důsledky přináší restrikce hrazené lázeňské péče ?
 • Jak tedy dál ?
z kladn fakta k roku 2011
ZÁKLADNÍ FAKTAk roku 2011

KAPACITNÍ UKAZATELE

 • 36 lázeňských míst ve 12 krajích ČR
 • 86 lázeňských subjektů
 • 46,3 tis. kapacita lůžek v lázeňských místech

z toho 26,5 tis. lůžek léčebných

 • 13,5 tis. pracovních míst v léčebných lázních

VÝKONY

 • 350 tis. klientů ročně
 • 5 434 tis. ošetřovacích dnů ročně
z kladn fakta k roku 20111
ZÁKLADNÍ FAKTA k roku 2011
 • Výdaje zdravotních pojišťoven na lázeňství představují 1,5% z jejich nákladů na ZP
 • Na jednoho pojištěnce bylo ročně za lázeňskou péči vydáno 308,- Kč
 • Na jednoho pojištěnce v tomtéž období bylo za léky na recept vydáno 3 297,- Kč
kde jsme nyn
KDE JSME NYNÍ……..
 • Léčebná lázeňská zařízení jsou dominantním zaměstnavatelem v lokalitách s nízkou průmyslovou infrastrukturou
 • Poskytují zaměstnání širokému spektru kvalifikací, včetně osob se základním vzděláním
 • Díky multiplikačnímu efektu vytvářejí v regionu významné odvozené pracovní příležitosti
kde jsme nyn1
KDE JSME NYNÍ……..
 • Lázně plní /do roku 2011/ funkci preventivní, léčebnou, rekondiční a relaxační.
 • Poskytují služby pacientům s příspěvkem ZP, klientům s vlastní úhradou z ČR i ze zahraničí.
 • Rozložení těchto segmentů klientely mezi jednotlivá lázeňská místa a zařízení je však nerovnoměrné.
shrnut
SHRNUTÍ
 • Klesají celkové počty ošetřovacích dnů a tím i výkony lázeňských zařízení
 • Významně klesají počty pacientů s úhradou ZP
 • Meziroční pokles o 200 tis. ošetřovacích dnů v segmentu pojištěnců, znamená výpadek výkonů

- 200 mil.Kč !

ÚSPORA PROSTŘEDKŮ ZP

SNÍŽENÍ VÝNOSŮ LZ

l ze stv v evrop
LÁZEŇSTVÍ V EVROPĚ
 • Tradice, silný domácí trh, podpora výkonů lázeňství státem => Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Portugalsko…
 • Tradice, dobrá kvalita služeb za výhodné ceny, omezený domácí trh, závislost i na zahraniční návštěvnosti => Česká republika, Slovensko, Maďarsko
 • „Nováčci“ na evropském trhu lázeňských služeb => Bulharsko, Rumunsko, Polsko, pobaltské státy…
podm nky poskytnut l ze sk l by v eu
PODMÍNKY POSKYTNUTÍ LÁZEŇSKÉ LÉČBY V EU
 • Stanoveny indikace pro lázeňskou léčbu
 • Lékařský návrh
 • Schválení revizním lékařem
 • Rozlišení „ústavní a ambulantní péče“
 • Stanoven rozsahu spoluúčasti pacienta
 • Stanoveny skupiny, které mají péči plně hrazenou z veřejných zdrojů
  • děti do 18 let
  • nemoci z povolání
  • následná péče po pobytu v nemocnici
  • lidé v hmotné nouzi
  • vybrané skupiny povolání….
shrnut1
SHRNUTÍ
 • Evropské lázeňství má dimenzi léčebnou a relaxačně rekreační
 • Léčebné lázeňství je často provázáno s fakultními nemocnicemi /Německo/
 • V řadě států západní Evropy jsou vybraným skupinám osob plně hrazeny pobyty z veřejných zdrojů a ostatním je umožněna péče s příspěvkem za stanovených podmínek
 • Ozdravné pobyty v lázních jsou podporovány i formou sociálního cestovního ruchu
mo n d sledky restrikce l ze sk p e1
MOŽNÉ DŮSLEDKY RESTRIKCE LÁZEŇSKÉ PÉČE

Ekonomické

 • Úspora nákladů ZP na lázeňskou péči

/zvýšení nákladů na ambulantní péči a léky/

 • Snížení výnosů lázeňských zařízení

/snížení daní a odvodů/

 • Snižování počtu pracovníků a kapacit

/zvýšení nezaměstnanosti/

 • Zastavení modernizace a rekonstrukce lázeňských zařízení => propad výnosů u dodavatelských firem

/indukované snížení daní a odvodů/

mo n d sledky restrikce l ze sk p e2
MOŽNÉ DŮSLEDKY RESTRIKCE LÁZEŇSKÉ PÉČE

Indukované dopady do ekonomiky regionu

 • Zvýšení nezaměstnanosti
 • Úbytek podnikatelských příležitostí
 • Snížení přísunu koupěschopné poptávky
 • Snížení životní úrovně obyvatel
 • Snížení příjmů obecních rozpočtů
 • Postižena budou především malá lázeňská místa,

která tvoří většinu /58%/ lázeňských míst.

mo n d sledky restrikce l ze sk p e3
MOŽNÉ DŮSLEDKY RESTRIKCE LÁZEŇSKÉ PÉČE

Sociální dopady

 • Zdravotní stav populace
  • zvýšení spotřeby léků
  • zvýšení počtu ambulantních a rehabilitačních výkonů
  • zvýšení případů invalidity a nesoběstačnosti

Lázeňství nemá již ze zákona funkci preventivní !

 • Změny charakteru

a identity lázeňských míst

  • omezení rozvoje a obnovy infrastruktury
  • omezení kulturního a společenského dění
  • snížení významu a zhoršení image místa
slide21

PEVNĚ DOUFÁM, ŽE TOTO NENÍ

„POSLEDNÍ SBOHEM“

ČESKÉMU LÉČEBNÉMU LÁZEŇSTVÍ….

jak tedy d l
JAK TEDY DÁL?
 • Cizinci ani platící klienti - s ohledem na dosavadní vývoj - úbytek pacientů nenahradí!

Úpravy návrhu změn lázeňské péče?

 • Vymezit skupiny, kterých se omezení nebudou týkat
 • Zachovat frekvenci možné hrazené péče spolu se zvýšením spoluúčasti např. plná vlastní úhrada stravování
jak tedy d l1
JAK TEDY DÁL?

Nové distribuční cesty?

 • Podporovat sociální cestovní ruch s léčebným a relaxačním motivem /zaměstnanci, důchodci/
 • Propojit činnost kvalitních léčebných lázních s fakultními nemocnicemi
 • Zvýšit nabídku pro ambulantní rehabilitační léčbu…….
slide24

LÉČIVÁ SÍLA PŘÍRODY JE DAR,

KTERÝ NEMÁME PRÁVO LIDEM ODEPŘÍT!

DĚKUJI VÁM

ZA POZORNOST

pou it zdroje
Použité zdroje:
 • ÚZIS – Lázeňská péče 2010, 2011
 • ČSÚ – statistické ročenky: www.czso.cz
 • CzechTourism – statistiky:www.czechtourism.cz
 • Svaz léčebných lázní: www.lecebne-lazne.cz
 • EUROSTAT: ec.europa.eu/eurostat
 • OECD – statistické ročenky: www.oecd.org
 • Obchodní rejstřík – výroční zprávy lázeňských subjektů: www.justice.cz
 • Mlejnková, L.: Komparace lázeňství vybraných evropských zemí, se zřetelem k sociálnímu aspektu lázeňství, Luhačovice 2011
 • Plachý, M.: Přednáška na VŠE Praha, 2008
slide26

www.visiteurope.com

 • www.VisitEuropeanSpas.com
 • www.europespa.eu
 • www.europa.eu
 • www.nfz.gov.pl
 • www.mzios.gov.pl
 • www.deutscher-heilbaederverband.de
 • www.deutschertourismusverband.de
 • hungary.com/market-intelligence/facts-figures
 • www.federterme.it
 • www.enit.it
 • www.isnart.it
 • www.sante.gouv.fr
 • www.france-thermale.org
 • www.sacr.sk
 • www.nczisk.sk
ad