Zrelost i podgotvenost na decata za poa awe na u ili te
Download
1 / 18

Zrelost i podgotvenost na decata za poa\awe na u~ili[te - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Zrelost i podgotvenost na decata za poa\awe na u~ili[te. Prof. d-r Lena Damovska. Istoriski tretman na problemot na zrelost na decata za poa\awe vo prvo oddelenie. Komenski "Maj~ina [kola"-(gi postavuva prvite testovi "jabolko i pari" za merewe na zrelosta na decata za poa\awe vo u~ili[te)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zrelost i podgotvenost na decata za poa\awe na u~ili[te' - asher-maynard


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Istoriski tretman na problemot na zrelost na decata za poa awe vo prvo oddelenie
Istoriski tretman na problemot na zrelost na decata za poa\awe vo prvo oddelenie

 • Komenski

 • "Maj~ina [kola"-(gi postavuva prvite testovi "jabolko i pari" za merewe na zrelosta na decata za poa\awe vo u~ili[te)

 • Frebel

  - "Vospitanie na ~ovekot"-(na deteto da mu se dade ona [to go bara sekoj stepen od negoviot razvitok, za da mo`e toa da razvie nov povisok stepen)


Malo dete poa\awe vo prvo oddelenie

1. Telesna (fizi~ka) zrelost

Oblik-stepen na razvienost na

maloto dete

U~ili[no dete

Oblik-stepen na razvienost na u~ili[noto dete

Dizinger"Kon problemot na zrelosta za u~ili[te" (razlikuva dva aspekti na zrelost: fizi~ka i mentalna zrelost)


2. Emocionalno-socijalna zrelost poa\awe vo prvo oddelenie

Ograni~ena izdr`livost

Samovolnost

Potkleknuvawe na nagonite

Egocentri~no dr`ewe vo podra~jeto

na kolektivnosta

Pogolema sposobnost za koncentracija i izdr`livost

Volnost da se prifa]aat zada~i

Sposobnost za otka`uvawe i potisnuvawe na nagonite

Svesnost za pravilata vo podra~jeto na kolektivnosta


Zrelost i podgotvenost kako integralni celini vo fizi~kiot, intelektualniot i socijalno-emocionalniot razvoj na deteto

1. Fizi~kata zrelost i podgotvenosta

 • Poseduvawe odredena snaga i izdr`livost

 • Individualen napredok vo etapite na razvojot na deteto

 • Individualno otstapuvawa (vo pozitivna ili negativna smisla) vo fizi~kiot razvitok na decata


Telesnata razvienost na predu~ili[noto dete i proporciite na negovata fizi~ka struktura zna~itelno se razlikuvaat od dete na u~ili[na vozrast.

Karakteristiki na dete koe zapo~nuva da odi na u~ili[te:

- Relativno namalen odnos na glavata i teloto;

- Pro[ireni ramena;

- Izdol`uvawe na nozete,

- Zna~ajno povisok stepen na skostenost (pogolema stabilnost)


 • Obvrski posteveni pred deteto-u~enik negovata fizi~ka struktura zna~itelno se razlikuvaat od dete na u~ili[na vozrast.

 • Stanuvawe vo opredeleno vreme;

 • Samostojnost vo podgotvuvawe za u~ili[te;

 • Sovladuvawe izvesna oddale~enost do u~ili[teto;

 • Izdr`livost za vreme na ~asovite;

 • Izvr[uvawe na zada~ite [to gi postavuva nastavata;

 • Izgotvuvawe na doma[ni zada~i i sl.


Normalniot fizi~ki razvitok na decata vo ranata i predu~ili[nata vozrast ima presudno zna~ewe za celokupniot natamo[en razvitok.

Me\utoa ne treba da se zanemari faktot deka kako fizi~kiot taka i intelektualniot razvitok na deteto napreduvaat vo opredeleni fazi i zakonitosti, pa ottuka na normalniot fizi~ki razvoj na deteto gledame samo kako na edna od komponentite [to obezbeduvaat zrelost i podgotvenost na deteto za u~ili[te.


2. Umstvena zrelost i podgotvenost predu~ili[nata vozrast ima presudno zna~ewe za celokupniot natamo[en razvitok.

 • Normalniot razvitok na govorot na deteto e od golemo zna~ewe za negovo podgotvuvawe za u~ili[te i za natamo[no [koluvawe vo osnovnoto u~ili[te, a pak toj razvoj zavisi od:

 • Fizi~kata razvienost;

 • Intelektualnata razvienost;

 • Govornata stimulacija od okolinata


 • Socijalniot govor predu~ili[nata vozrast ima presudno zna~ewe za celokupniot natamo[en razvitok. kaj predu~ili[noto dete se karakterizira po tretata godina od `ivotot

 • Socijaliziraniot govor kaj predu~ili[noto dete ima tendencija na brz razvitok, zbogatuvawe na jazi~kiot fond i gramati~ko oformuvawe


Deteto koe [to intelektualno napreduva vo procesot na sorevaweto i umstvenata aktivnost se osposobuva da gi sogleduva (otkriva) poedinostite na predmetite i pojavite [to dotoga[ bile ispu[teni, da go koncentrira vnimanieto i podolgo da go zadr`i vrz tie osobenosti, so cel da gi razjasni i da ja otkrie vrskata me\u poedinostite [to gi nabquduva i celinata [to bila porano raspoznaena i pretstavuva negovo iskustvo.


 • Deteto vo predu~ili[niot period e intelekutalno sposobno za: sorevaweto i umstvenata aktivnost se osposobuva da gi sogleduva (otkriva) poedinostite na predmetite i pojavite [to dotoga[ bile ispu[teni, da go koncentrira vnimanieto i podolgo da go zadr`i vrz tie osobenosti, so cel da gi razjasni i da ja otkrie vrskata me\u poedinostite [to gi nabquduva i celinata [to bila porano raspoznaena i pretstavuva negovo iskustvo.

 • Analiti~ko mislewe-(analiza na dostapni situacii i donesuvawe svoi zaklu~oci);

 • Verbalno soop[tuvawe na dobienite znaewa i iskustva;

 • Postepen premin od konkretno kon apstraktno mislewe


3. Socijalno-emocionalna zrelost i podgotvenost sorevaweto i umstvenata aktivnost se osposobuva da gi sogleduva (otkriva) poedinostite na predmetite i pojavite [to dotoga[ bile ispu[teni, da go koncentrira vnimanieto i podolgo da go zadr`i vrz tie osobenosti, so cel da gi razjasni i da ja otkrie vrskata me\u poedinostite [to gi nabquduva i celinata [to bila porano raspoznaena i pretstavuva negovo iskustvo.

 • Socijalno-emocionalna zrelost i podgotvenost za zapi[uvawe na decata vo u~ili[te pretstavuva stepen na usvoeni socijalni normi vo povedenieto, so pomo[na na koi tie go zazemaat svoeto mesto vo socijalnata grupa. • Socijalnite vrednosti odnosno normi vo Dolovata skala (skala zaispituvawe na socijalnata zrelost) se podeleni vo pove]e kategorii:

 • op[ta samostojnost na deteto;

 • samostojnost vo oblekuvaweto;

 • samostojnost vo jadeweto;

 • samostojnost vo upravuvaweto so sebe;

 • komunicirawe so okolinata;

 • socijalizacija vo potesna smisla (li~ni kontakti i sli~no);

 • lokomocija (dvi`ewe)


 • Faktori koi [to vlijaat na uspe[nata socijalizacija: zaispituvawe na socijalnata zrelost) se podeleni vo pove]e kategorii:

 • Inteligencija;

 • Karakternite osobenosti na deteto;

 • Zdobienite naviki za samostojnost vo rabotata,

 • Zdravstvenata sostojba;

 • Predznaewata;

 • Vospitanieto i dr.


 • Zrelosta na deteto i emocionalnata stabilnost zaispituvawe na socijalnata zrelost) se podeleni vo pove]e kategorii:

 • Stabilnost na emotivnite reakcii, sposobnost niv da kontrolira strav, lutina, pla~ i dr.

 • Poseduvawe ~uvstvo za:

 • Odgovornost;

 • Itelektualna rabota;

 • Istrajnost vo rabotata;

 • Ispolnitelnost na zada~ite;

 • Literaturata;

 • Muzikata i sl.


Vospitanieto na deteto na socijalen plan vo predu~ili[niot period treba da obezbedi:

 • negova sorabotka so drugite deca vo oddelenieto;

 • so u~itelot;

 • da obezbedi adaptacija na deteto vo u~ili[te bez pogolemi pote[kotii;

 • da gi prifati u~ili[nite normi i

 • da gi ispolnuva barawata i zada~ite [to ]e gi dobivaat vo nastavnata rabota i drugite u~ili[ni aktivnosti.


ad