Ye 4 luonnonvarataloustieteen jatkokurssi 8op luento 6 kalastuksen taloustiede ii
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

YE 4 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi 8op Luento 6: Kalastuksen taloustiede II PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

YE 4 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi 8op Luento 6: Kalastuksen taloustiede II. Soile Kulmala 16.11.2009. Luentoteemat. I Johdanto II Schäfer-Gordon malli III Säätely IV Kansainväliset kalastussopimukset. Kirjallisuus.

Download Presentation

YE 4 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi 8op Luento 6: Kalastuksen taloustiede II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


YE 4 Luonnonvarataloustieteenjatkokurssi 8opLuento 6: Kalastuksentaloustiede II

SoileKulmala

16.11.2009


Luentoteemat

 • I Johdanto

 • II Schäfer-Gordon malli

 • III Säätely

 • IV Kansainväliset kalastussopimukset


Kirjallisuus

 • Grafton et al. Incentive-basedapproaches to sustainablefisheries. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 2006

 • Branch et al. Fleetdynamics and fishermenbehavior: lessons for fisheriesmanagersCan. J. Fish. Aquat. Sci. 2006

 • Kahn Fisheries Chapter 11

 • Lindroos, M. Mertenkalakannathupenevat. MitäMissäMilloin 2008, 239-243.

 • Kilpailu vie kalatmeristä, Tiede 5/2005

  http://www.tiede.fi/arkisto/artikkeli.php?id=445&vl=2005


Schäfer-Gordon malli

 • Gordon (Journal of Political Economy 1954), Schäfer (1957), Scott (JPE 1955)

 • Vaihtoehdotjoitavertailemme:

 • Biologinenoptimimointi (MSY)

 • Taloudellinenoptimimointi

 • Vapaakalastusoikeus (open access)


Biologia

 • Logistinen kalakanna kasvufunktio F(x)

 • Kasvun oletetaan riippuvan vain kalakannan kalakannan biomassasta x

 • Biomassa tarkoittaa kalakannan painoa. Esim: Norjan kevätkutuinen silli suurimmillaan 10 miljoonaa tonnia.

 • Muita kasvuun vaikuttavat tekijät esim.

  • Ikäjakauma

  • Ravinto

  • Kilpailu

  • Elinympäristö


Logistinen kasvufunktio

(1)

 • R:kasvuparametri, kyky lisääntyä

 • x:kalakanta

 • K:ekosysteemin kantokyky, luonnon tasapaino

 • F(x): kalakannan kasvuvauhti


Logistinen kasvufunktio


Maksimikasvun tuottava kalakanta

 • Maksimikasvu löytyy kohdasta, jossa kasvufunktion derivaatta kannan suhteen on nolla:


Maksimikasvu

 • Maksimikasvu saadaan sitten sijoittamalla x=K/2 kasvufunktioon:


Logistinenkasvufunkto

R=1, K=10


Tuotanto

 • Oletetaan että tuotantofunktio on lineaarinen kalastuspanoksen E ja kalakannan x suhteen:

  (4)

 • E: kalastuspanos, esim. alusten lukumäärä, kalastustunnit tai päivät

 • q: pyydystettävyyskerroin, kalastusvälineen teknologia

 • h: saalismäärä biomassana


Kestävyys (sustainability)

 • Kestävyyden määritelmä: F(x) = h

 • Kestävyys tarkoittaa tässä siis sitä että pitkällä aikavälillä kalakannan taso pysyy muuttumattomana, kun tuotanto eli saalis = kasvu. Monesti puhutaan ns. steady state:sta.

 • Lasketaan seuraavaksi kestävä kalakanta hyödyntämällä tätä kestävyyden määritelmää:


Kestäväkalakanta

Kestäväkalakannankokokalastuspanoksenfunktiona

Mitäsuurempikalastuspanos (E) sitäpienempikestäväkalakanta


Kestäväkalakantakalastuspanoksenfunktiona

R=1

K=10

q=0.5


Kestävä saalis

 • Kestävä saalis saadaan puolestaan sijoittamalla kestävän kannan yhtälö:

 • tuotantoyhtälöön:

Kestäväsaaliskalastuspanoksenfunktiona


Millä kalastuspanoksen määrällä saadaan suurin kestävä saalis?


Maximun sustainable yield (MSY)

 • Sijoitetaan äsken laskettu kalastuspanoksen määrä kestävän saaliin yhtälöön


Kestäväsaaliskalastuspanoksenfunktiona

R=1

K=10

q=0.5


Kalakannan koko kun kalastetaan MSY verran


Yhteenveto

Kun ei huomioida hinta ja kustannusparametreja


Talous

Oletukset:

 • kalan hinta (per kg tai tonni) p on vakio (esim. maailmanmarkkinahinta johon kalastajat eivät voi vaikuttaa)

 • kalastuspanoksen yksikkökustannus c vakio (rajakustannus)

 • Seuraavaksi laskemme taloudellisesti optimaalisen kalastuspanoksen. Oletamme, että kalastusta hoitaa yksi kalastaja (ns. sole owner), esim. valtio joka omistaa kalakannan.


Taloudellisesti optimaalinen kalastuspanos

 • Maksimoidaan kestäviä voittoja valitsemalla kalastuspanos E.

  FOC:


Taloudellisesti optimaalinen kalastuspanos

R=1

K=10

q=0.5

p=1

c=1


Taloudellisesti optimaalinen kalakanta

 • Sijoitetaan optimi E kestävän kalakannan yhtälöön


Taloudellisesti optimaalinen kalakanta

R=1

K=10

q=0.5

p=1

c=1


Taloudellisesti optimaalinen saalis

 • h*=qE*x*


Taloudellisesti optimaalinen saalis


Biologinenvstaloudellinenoptimi


Biologinenvstaloudellinenoptimi


Taloudellinen vs. biologinen optimi

Vertailu MSY-kalastuspanokseen:

 • Ainoastaan silloin kun hinnat ja kustannukset ovat nollia (tai niitä ei huomioida) taloudellinen optimi on yhtä kuin MSY.

 • Muissa tapauksissa optimikalastuspanos on pienempi kuin MSY-kalastuspanos

   Taloudellisesti optimaalinen kalakanta > biologisesti optimaalinen kalakanta


Komparatiivinen statiikka

 • Optimaalinen E riippuu sekä biologisista että taloudellisista parametreista.

  Komparatiivinen statiikka:

 • dE/dR > 0

 • dE/dK > 0

 • dE/dc < 0

 • dE/dp > 0

 • dE/dq ?


Vapaa kalastusoikeus

 • Oletetaan että kalakantaa ei säädellä ja kaikilla on vapaa pääsy kalastamaan. Tällöin positiiviset voitot houkuttelevat alalle uusia kalastusaluksia.

 • Alalle tulee yrityksiä niin kauan kunnes voitot menevät nollaan. Tässä taloudellisessa tasapainossa kenenkään ei kannata tulla alalle eikä kenenkään poistua.


Vapaan kalastusoikeuden kalastuspanos


Vapaa kalastusoikeus


Laske openacces kalakanta (x) ja saalis (h)


Taloudellinen optimi vs. open access

 • Vapaan kalastusoikeuden kalastuspanos on kaksinkertainen taloudelliseen verrattuna

 • Jos kalastuspanos määritellään kalastusaluksina, voimme päätellä että vapaa kalastusoikeus luo liikakapasiteettia.

 • Koska voitot ovat nollassa (pienempi kuin optimi), vapaa kalastusoikeus on aina taloudellisesti tehoton.

  Taloudellinen liikakalastus


Yhteenveto


 • Login