It can help you
Download
1 / 63

Mapa - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

It can help you. Mapa. Anglické gramatiky. SLOVESA. Plnovýznamová slovesa Přítomný čas prostý Použití: Popis činností, které se dějí opakovaně či pravidelně.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mapa ' - ashby


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

It can help you

Mapa

Anglické gramatiky • Plnovýznamová slovesa Přítomný čas prostý

 • Použití: Popis činností, které se dějí opakovaně či pravidelně.

 • Struktura: 3.os.j.č. má koncovku – s ; v otázce používáme pomocné sloveso do/does, v záporu don‘t/doesn‘t.

 • I work from 9 to 5.

 • He plays football every Saturday.

 • How often do you go to the cinema.

 • She does not (doesn‘t) like milk.


 • Přítomný čas průběhový Přítomný čas prostý

 • Použití: Popis činnosti, které probíhají právě teď nebo budou probíhat v blízké budocnousti.

 • Struktura: Pomocné sloveso be+sloveso s – ing. Otázky a zápor tvoříme pomocným slovesem.

 • She is (she‘s) writing an email.

 • What are you doing ?

 • We are not (aren‘t) sleeping now.


 • Budoucí čas prostý Přítomný čas prostý

 • Použití: Předpověď události, které se asi stanou, často se používá,když mluvíme o nějakých náhlých rozhodnutích.

 • I will (I‘ll) help you.

 • When will you finish your work.

 • The shops will not (won‘t) be open tomorrow. • Budoucí čas, be going to‘ Přítomný čas prostý

 • Použití: Popis událostí, které plánujeme do budoucna, předpověď něčeho, co se pravděpodobně stane.

 • Struktura: am/are/is going to + plnovýznamové sloveso.

 • Look at clouds! It is (it‘s) going to rain.

 • What are you going to do when you finish your studies?

 • I am (I‘m) not going to work at the weekend again!


 • Předpřítomný čas prostý Přítomný čas prostý

 • Použití: Když mluvíme o svých zkušenostech (neříkáme kdy se to stalo, ale že se to stalo), o něčem, co začalo v minulosti a dosud to trvá. Je to spojnice minulosti a přítomnosti. Struktura: Pomocné sloveso have/has + příčestí minulé (3. tvar slovesa).

 • I have (I‘ve) eaten snails.

 • How long has she known Jim?

 • I have not (haven‘t) done my homework.


 • Předpřítomný čas průběhový Přítomný čas prostý

 • Použití: Obdobné jako u předpřítomného času prostého, jen popisuje probíhající činnosti. Struktura: have/has + been + sloveso s – ing

 • I have (I‘ve) been working in this company for 6 years.

 • Has she been driving my car again?

 • They have not (haven‘t) been watching the news in Japanese.


 • Předbudoucí čas prostý a průběhový Přítomný čas prostý

 • Použití: Popis událostí či činností, které se stanou v budoucnu do určité doby. Struktura: will + have + příčestí minulé (3.tvar slovesa)/sloveso s – ing.

 • In May, we will have been married for twenty – five years, darling!

 • Buy the time we arrive, the bend will are ready have been playing for one hour.


 • Předminulý čas prostý a průbehový Přítomný čas prostý

 • Použití: Když chceme zdůraznit, že se něco v minulosti stalo před něčím jiným v minulosti. Struktura: had+ příčestí minulé (3.tvar slovesa ) / had + been + sloveso s – ing.

 • After i had (I‘d) been searching for a new job for a year was happy to get a job as a cleaner.

 • I didn‘t watch the film because i had already seen it.


Mod ln slovesa
MODÁLNÍ SLOVESA Přítomný čas prostý


 • Modální slovesa nepoužívají ke tvoření otázky a záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).


 • Can/could (moci, uměti) záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).

 • I cannot (can‘t) speak Japanese.

 • Can I go home?

 • I could read when I was three.


 • Must (muset, v záporu nesmět) záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).

 • I must work hard.

 • You must not (mustn‘t) do that! Ale

 • You don‘t have / need to do that.

 • Must I do that?


 • Should/ought to(mělo by se) záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).

 • I should (ought) call him.

 • You should not (shouldn‘t). Talk to your boss like that.

 • Should I write an e-mail to them?


 • May (smět) záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).

 • You may go home.

 • May I borrow your pen?

 • You may not watch TV tonight.


 • Will (budoucí čas, žádosti) záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).

 • Will you help me, please?


 • Would (podmiňovací způsob, zdvořilé žádosti) záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).

 • Would you help me, please?

 • I would not (wouldn‘t) do that.


Pomocn slovesa
POMOCNÁ SLOVESA záporu pomocná slovesa. Ve 3.osobě jednotného čísla v přítomném čase se k nim nepřidává koncovka – s. Některá nemají budoucí či minulý čas a používají k tomu jiné výrazy (can, be able to, be allowed to, must, have to, need to).
 • Have(has)/Had času.

 • Tvoření předpřítomného, předminulého a předbudoucího času.

 • I haven‘t seen you four ages!

 • He had already eaten dinner by the time she arrived.


Asov osa
ČASOVÁ OSA času.


Anglick slovosled
Anglický slovosled času.

Oznamovací věta • Použití podstatných jmen je mnohem jednodušší než v češtině, protože je nemusíme skloňovat

  Množné číslo

  Přidáme koncovku –s pozor na některé změny v pravopise.

  Book-Books, Lady-Ladies(slova konci na Y ), box-boxes(slova končí na –CH, - SH, - SS, - O a X)

  Některá nepravidelná podstatná jména: man-men, child-children, sheep-sheep.


 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména češtině, protože je nemusíme skloňovat

  Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, můžeme je počítat

  používají se s nimi určitý a neurčitý člen: book, car, table, dog, tree, woman, house…

  Nepočitatelná podstatná jména nemají množné číslo, nedají se počítat a nemůžeme s nimi použít neurčitý člen. Většinou jde o abstraktní pojmy, materiály, tekutiny, některá jídla: work, money, tea, meat, paper.


P davn jm na
PŘÍDAVNÁ JMÉNA češtině, protože je nemusíme skloňovat


 • Stupňování přídavných jmen češtině, protože je nemusíme skloňovat

  Jednoslabičná přidavná jména:

  Cold-colder-the coldest

  Nice-nicer-the nicest

  (krátká přídavná jména jejichž poslední 3 písmena jsou souhláska-samohláska-souhláska)

  Dvouslabičná přídavná jména

  Happy-happier-the happiest(příd.jm. končí na –Y)

  Handsome-more handsome-the most handsome

  Víceslabičná přídavná jména

  Beatiful-more beautiful-the most beautiful

  Výjimky:

  Good-better-the best

  Bad-worse-the worst


Opsashcom po d p davn ch jmen
OPSASHCOM češtině, protože je nemusíme skloňovatPořádí přídavných jmen

A beautiful big 19th century rectangular dark brown French wooden table


Z jmena
ZÁJMENA češtině, protože je nemusíme skloňovat


 • Osobní Zájmena ( češtině, protože je nemusíme skloňovat1.pád)

  I (já)

  You (ty)

  He (on)

  She (ona)

  It (ono)

  We (my)

  You (vy)

  They (oni,ony,ona)


 • Osobní Zájmena češtině, protože je nemusíme skloňovat(Ostatní pády )

  Me (mě, mně, mnou )

  You ( tebe, tobě, tebou )

  Him ( jeho, jemu, ním, něm )

  Her ( ji, jí, ní )

  It ( ho,něm, ním )

  Us ( nás, nám, námi )

  You ( vás, vám, vámi )

  Them (nich, jim, je, nimi, nich )


 • Přivlastňovací zájmena češtině, protože je nemusíme skloňovat

  My ( můj, moje )

  Your ( tvůj, tvoje )

  His ( jeho )

  Her ( její )

  Its ( jeho )

  Our ( náš, naše )

  Your ( váš, vaše )

  Their ( jejich )
ČÍSLOVKY češtině, protože je nemusíme skloňovat


 • One - First češtině, protože je nemusíme skloňovat

 • Two - Second

 • Three - Third

 • Four - Fourth

 • Five - Fifth

 • Six - Sixth

 • Seven - Seventh

 • Eight - Eighth

 • Nine - Ninth

 • Ten - Tenth


11) Eleven - Eleventh češtině, protože je nemusíme skloňovat

12) Twelve – Twelfth

13) Thirteen – Thirteenth

14) Fourteen – Fourteenth

15) Fifteen – Fifteenth

16) Sixteen – Sixteenth

17) Seventeen – Seventeenth

18) Eighteen – Eighteenth

19) Nineteen – Nineteenth

20) Twenty - Twentieth


30) Thirty – Thirtieth češtině, protože je nemusíme skloňovat

40) Forty – Fortieth

50) Fifty – Fiftieth

60) Sixty – Sixtieth

70) Seventy – Seventieth

80) Eighty – Eightieth

90) Ninety – Ninetieth

100) A Hundred – Hundredth

1000) A Thousand – Thousandth

1000000) A Million - Millionth


PŘEDLOŽKY češtině, protože je nemusíme skloňovat


P edlo ky m stn
Předložky místní češtině, protože je nemusíme skloňovat

NAD - Above


Pod under
Pod - Under češtině, protože je nemusíme skloňovat


Vedle next to
Vedle – Next to češtině, protože je nemusíme skloňovat


Uvnit in
Uvnitř - In češtině, protože je nemusíme skloňovat


Na on
Na - On češtině, protože je nemusíme skloňovat


Skrz through
Skrz - Through češtině, protože je nemusíme skloňovat


P es over
Přes - over češtině, protože je nemusíme skloňovat


U eky by
U (řeky) - by češtině, protože je nemusíme skloňovat


Vep edu in front of
Vepředu – in front of češtině, protože je nemusíme skloňovat


Vzadu behind
Vzadu - behind češtině, protože je nemusíme skloňovat


Naproti opposite
Naproti - opposite češtině, protože je nemusíme skloňovat


P edlo ky asov
PŘEDLOŽKY ČASOVÉ češtině, protože je nemusíme skloňovat


IN češtině, protože je nemusíme skloňovat– části dne ( in the morning ), roky, měsíce, roční období, za jakou dobu ( in 5 minutes – za 5 minut )

ON – dny v týdnu, datum

AT – přesný čas ( at lunchtime, at Christmas, at night )

FOR – po nějakou dobu ( for 2 weeks, for a long time )

FROM…TO – od…do


ČLENY češtině, protože je nemusíme skloňovat


 • Neurčitý člen ( indefinite article ) a/an češtině, protože je nemusíme skloňovat

  Když hovoříme o něčem poprvé, všeobecně. Používá se pouze v jednotném čísle počitatelných podstatných jmen. ,,A“se používá, když po něm následuje slovo, které se vyslovuje se souhláskou na začátku ( a dog, a big dog ). ,,AN“ se používá se slovy začínajícími na samohlásku, opět jde o výslovnost ( an apple, an honest man ). Používáme jej např. s povoláními a některými výrazy vyjadřujícími množství ( a few, a little… ).


 • Určitý člen (definite article ) the: češtině, protože je nemusíme skloňovat

  Když mluvíme o něčem určitém nebo jedinečném. Používá se v jednotném i množném čísle všech podstatných jmen. Používáme jej např. u 3. stupně přídavných jmen, se jmény řek, moří a oceánů, s názvy států, které obsahují všeobecné podstatné jméno (republic, state, kingdom…).


 • Žádný člen ( zero article ): češtině, protože je nemusíme skloňovat

  Bez členu používáme např. názvy dnů, měsíců, hor, většiny zemí, kontinentů, měst, řečí, jídel ( breakfast, lunch, dinner ) a se spojeními at work, in bed, at night…


P slovce
PŘÍSLOVCE češtině, protože je nemusíme skloňovat


Většina příslovci se tvoří přidáním koncovky– ly k přídavným jménům:

sudden – suddnely

certain – certainly

bad – badly

Vyjímky:

good – well

fast – fast

hard – hard.


ad