Tajuk promosi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

TAJUK: PROMOSI PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TAJUK: PROMOSI. DISEDIAKAN OLEH NOR AKMA IDAYU BT ARIFINL20112008772 RUHAZANA BINTI CHE MUSA L20112008778. INDEKS. PENGENALAN. ISI KANDUNGAN. LATIHAN. KUIZ. PERANAN. MAKSUD. PROMOSI. JENIS-JENIS.

Download Presentation

TAJUK: PROMOSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


TAJUK: PROMOSI

DISEDIAKAN OLEH

NOR AKMA IDAYU BT ARIFINL20112008772

RUHAZANA BINTI CHE MUSA L20112008778


INDEKS

PENGENALAN

ISI KANDUNGAN

LATIHAN

KUIZ


PERANAN

MAKSUD

PROMOSI

JENIS-JENIS


Prosesmemberitahuataumengumumkankepadaorangramaitentangwujudnyasesuatujenamabarangdanperkhidmatandipasaransertamenggalakkanmerekamembelidanmenggunakanjenamaatauperkhidmatanitu.

KEMBALI


TERBAHAGI KEPADA 7 PERANAN


Memperkenalkanbarangdanperkhidmatan BARU

 • Promosi memperkenalkan sesuatu barang atau perkhidmatan baru kepada orang ramai.

 • Promosi memberitahu mereka tentang tempat untuk membeli satu jenis barang atau perkhidmatan itu.

KEMBALI


Memujukdanmempengaruhipengguna

 • Promosi bukan sahaja memberitahu maklumat tentang barang atau perkhidmatan, tetapi sentiasa memujuk dan mempengaruhi pengguna membeli barang atau perkhidmatan dengan menyatakan kebaikan barang atau perkhidmatan itu.

KEMBALI


Mewujudkanpermintaanataupasaranuntukkeluaranbaru

 • Melalui promosi, pengguna-pengguna diberitahu wujudnya sesuatu jenama atau perkhidmatan baru dan mereka digalakkan membeli dan menggunakannya.

 • Oleh sebab itu, promosi dapat mewujudkan pasaran atau permintaan bagi keluaran baru.

KEMBALI


Mengekalkanpermintaanataupasaransediaada

 • Melalui promosi, sesuatu jenama diiklankan berulang kali supaya pengguna ingat akan jenama itu.

 • Maka permintaan atau pasaran bagi barang berkenaan dapat dikekalkan atau dipelihara.

KEMBALI


Meningkatkanjualansertakeuntungan

 • Promosi yang berkesanakanmeningkatkanjualansesuatubarangan.

 • Pertambahanjualanmenguntungkanpengilangdanpeniaga.

 • Hal inimenggalakkanpengeluarandilakukansecarabesar-besarndanmenikmatifaedahekonomibidangan.

 • Kos pengeluaranseunitakanberkurangandanhargabarang-barangakanmenjadilebihmurah.

KEMBALI


Menaikkanimejkeluarandansyarikat

 • Promosi dapat meningkatkan imej serta mewujudkan nama baik untuk sesuatu barang atau perkhidmatan di kalangan pengguna.

 • Reputasi yang baik akan melahirkan kesetiaan pengguna terhadap jenama barang atau perkhidmatan itu.

KEMBALI


Menyaingipesaing

 • Terdapat pesaing yang banyak mempunyai keluaran yang sama di pasaran dan tiap-tiap pesaing akan cuba mengalahkan lawan mereka.

 • Melalui promosi yang terancang dan berkesan, pengeluar akan berupaya menghadapi dan mengatasi pesaingnya di pasaran.

KEMBALI


JENIS PROMOSI

4 CARA


PENGIKLANAN

 • Merupakan komunikasi pemasaran yang paling berkesan untuk menyalurkan maklumat sesuatu produk

 • Digunakan dengan meluas untuk memperkenalkan produk baharu, mengekalkan produk sedia ada serta untuk mendapatkan pasaran baru untuk produk


PENGIKLANAN

Video iklan

KEMBALI


PROMOSI JUALAN

 • Kaedah, cara atau teknik yang digunakan untuk menambahkan kuantiti jualan

 • Tujuan: untuk mewujudkan tarikan seperti pemberi diskaun dan cabutan bertuah supaya pembeli berkunjung ke tempat promosi diadakan

CONTOH


KEMBALI


JUALAN TERUS

 • Promosi yang dilakukan secara langsung, iaitu penjual akan berhadapan dengan pembeli untuk memujuk mereka membeli

 • Demonstrasi diadakan untuk mebuktikan kelebihan dan kegunaan produk kepada pengguna


JUALAN TERUS

CONTOH

KEMBALI


PUBLISITI

 • Ulasan media dalam bentuk berita, iklan dan rancangan televisyen mengenai sesuatu produk

 • Ulasan positif dianggap sebagai pengiklanan percuma yang dapat meningkatkan kuantiti jualan produk, manakala jika komen negatif terhadap produk akan menjejaskan nama baik produk

 • Pengguna akan lebih mempercayai maklumat publisiti kerana pihak yang melakukannya ialah pihak yang tiada kepentingan terhadap produk berkenaan


LATIH TUBI


SOALAN 1 : Mengapakahpromosipentingbagiseseorangpeniaga?

A

Memujuk pengguna membeli sesuatu barang.

Mendorong pengguna supaya bijak berbelanja.

B

C

Memberitahu pengguna harga sesuatu barang.


SOALAN 2

Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan promosi kepada peniaga?

 • Mengurangkan kos pengeluaran akibat daripada faedah ekonomi.

 • Meningkatkan imej sesuatu barang.

 • Memberitahu pengguna harga sesuatu barang.


SOALAN 3 : Iklanberikutdilakukanuntukmeningkatkanjualandankeuntunganpengeluar, kecuali….

A

Iklan memujuk

B

Iklan kolektif

C

Iklan penerangan


SOALAN 4 : Antaraberikut, ciri-cirimanakah yang terdapatdalamsemuajenisiklan?

A

Bertujuan melariskan jualan.

B

Bertujuanmenyampaikansesuatumaklumat.

Bersaing dengan iklan lain.

C


Promosi

Soalan 5

Pengiklanan

X

Publisiti

PromosiJualan

Apakah X?


Jualan terus


SOALAN 1

SOALAN 3


BETUL

TAHNIAH!!!

SOALAN 5

SOALAN 3


KUIZ

SOALAN 1

SOALAN 2

SOALAN 3

SOALAN 4

SOALAN 5


JAWAPAN


JAWAPAN


JAWAPAN


JAWAPAN


JAWAPAN


SEKIAN

TERIMA KASIH


 • Login