TAJUK: PROMOSI - PowerPoint PPT Presentation

Tajuk promosi
Download
1 / 37

 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TAJUK: PROMOSI. DISEDIAKAN OLEH NOR AKMA IDAYU BT ARIFINL20112008772 RUHAZANA BINTI CHE MUSA L20112008778. INDEKS. PENGENALAN. ISI KANDUNGAN. LATIHAN. KUIZ. PERANAN. MAKSUD. PROMOSI. JENIS-JENIS.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TAJUK: PROMOSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tajuk promosi

TAJUK: PROMOSI

DISEDIAKAN OLEH

NOR AKMA IDAYU BT ARIFINL20112008772

RUHAZANA BINTI CHE MUSA L20112008778


Tajuk promosi

INDEKS

PENGENALAN

ISI KANDUNGAN

LATIHAN

KUIZ


Tajuk promosi

PERANAN

MAKSUD

PROMOSI

JENIS-JENIS


Tajuk promosi

Prosesmemberitahuataumengumumkankepadaorangramaitentangwujudnyasesuatujenamabarangdanperkhidmatandipasaransertamenggalakkanmerekamembelidanmenggunakanjenamaatauperkhidmatanitu.

KEMBALI


Tajuk promosi

TERBAHAGI KEPADA 7 PERANAN


Memperkenalkan barang dan perkhidmatan baru

Memperkenalkanbarangdanperkhidmatan BARU

 • Promosi memperkenalkan sesuatu barang atau perkhidmatan baru kepada orang ramai.

 • Promosi memberitahu mereka tentang tempat untuk membeli satu jenis barang atau perkhidmatan itu.

KEMBALI


Memujuk dan mempengaruhi pengguna

Memujukdanmempengaruhipengguna

 • Promosi bukan sahaja memberitahu maklumat tentang barang atau perkhidmatan, tetapi sentiasa memujuk dan mempengaruhi pengguna membeli barang atau perkhidmatan dengan menyatakan kebaikan barang atau perkhidmatan itu.

KEMBALI


Mewujudkan permintaan atau pasaran untuk keluaran baru

Mewujudkanpermintaanataupasaranuntukkeluaranbaru

 • Melalui promosi, pengguna-pengguna diberitahu wujudnya sesuatu jenama atau perkhidmatan baru dan mereka digalakkan membeli dan menggunakannya.

 • Oleh sebab itu, promosi dapat mewujudkan pasaran atau permintaan bagi keluaran baru.

KEMBALI


Mengekalkan permintaan atau pasaran sedia ada

Mengekalkanpermintaanataupasaransediaada

 • Melalui promosi, sesuatu jenama diiklankan berulang kali supaya pengguna ingat akan jenama itu.

 • Maka permintaan atau pasaran bagi barang berkenaan dapat dikekalkan atau dipelihara.

KEMBALI


Meningkatkan jualan serta keuntungan

Meningkatkanjualansertakeuntungan

 • Promosi yang berkesanakanmeningkatkanjualansesuatubarangan.

 • Pertambahanjualanmenguntungkanpengilangdanpeniaga.

 • Hal inimenggalakkanpengeluarandilakukansecarabesar-besarndanmenikmatifaedahekonomibidangan.

 • Kos pengeluaranseunitakanberkurangandanhargabarang-barangakanmenjadilebihmurah.

KEMBALI


Menaikkan imej keluaran dan syarikat

Menaikkanimejkeluarandansyarikat

 • Promosi dapat meningkatkan imej serta mewujudkan nama baik untuk sesuatu barang atau perkhidmatan di kalangan pengguna.

 • Reputasi yang baik akan melahirkan kesetiaan pengguna terhadap jenama barang atau perkhidmatan itu.

KEMBALI


Menyaingi pesaing

Menyaingipesaing

 • Terdapat pesaing yang banyak mempunyai keluaran yang sama di pasaran dan tiap-tiap pesaing akan cuba mengalahkan lawan mereka.

 • Melalui promosi yang terancang dan berkesan, pengeluar akan berupaya menghadapi dan mengatasi pesaingnya di pasaran.

KEMBALI


Jenis promosi

JENIS PROMOSI

4 CARA


Pengiklanan

PENGIKLANAN

 • Merupakan komunikasi pemasaran yang paling berkesan untuk menyalurkan maklumat sesuatu produk

 • Digunakan dengan meluas untuk memperkenalkan produk baharu, mengekalkan produk sedia ada serta untuk mendapatkan pasaran baru untuk produk


Pengiklanan1

PENGIKLANAN

Video iklan

KEMBALI


Promosi jualan

PROMOSI JUALAN

 • Kaedah, cara atau teknik yang digunakan untuk menambahkan kuantiti jualan

 • Tujuan: untuk mewujudkan tarikan seperti pemberi diskaun dan cabutan bertuah supaya pembeli berkunjung ke tempat promosi diadakan

CONTOH


Tajuk promosi

KEMBALI


Jualan terus

JUALAN TERUS

 • Promosi yang dilakukan secara langsung, iaitu penjual akan berhadapan dengan pembeli untuk memujuk mereka membeli

 • Demonstrasi diadakan untuk mebuktikan kelebihan dan kegunaan produk kepada pengguna


Jualan terus1

JUALAN TERUS

CONTOH

KEMBALI


Publisiti

PUBLISITI

 • Ulasan media dalam bentuk berita, iklan dan rancangan televisyen mengenai sesuatu produk

 • Ulasan positif dianggap sebagai pengiklanan percuma yang dapat meningkatkan kuantiti jualan produk, manakala jika komen negatif terhadap produk akan menjejaskan nama baik produk

 • Pengguna akan lebih mempercayai maklumat publisiti kerana pihak yang melakukannya ialah pihak yang tiada kepentingan terhadap produk berkenaan


Latih tubi

LATIH TUBI


Soalan 1 mengapakah promosi penting bagi seseorang peniaga

SOALAN 1 : Mengapakahpromosipentingbagiseseorangpeniaga?

A

Memujuk pengguna membeli sesuatu barang.

Mendorong pengguna supaya bijak berbelanja.

B

C

Memberitahu pengguna harga sesuatu barang.


Antara berikut yang manakah merupakan kebaikan promosi kepada peniaga

SOALAN 2

Antara berikut, yang manakah merupakan kebaikan promosi kepada peniaga?

 • Mengurangkan kos pengeluaran akibat daripada faedah ekonomi.

 • Meningkatkan imej sesuatu barang.

 • Memberitahu pengguna harga sesuatu barang.


Soalan 3 iklan berikut dilakukan untuk meningkatkan jualan dan keuntungan pengeluar kecuali

SOALAN 3 : Iklanberikutdilakukanuntukmeningkatkanjualandankeuntunganpengeluar, kecuali….

A

Iklan memujuk

B

Iklan kolektif

C

Iklan penerangan


Soalan 4 antara berikut ciri ciri manakah yang terdapat dalam semua jenis iklan

SOALAN 4 : Antaraberikut, ciri-cirimanakah yang terdapatdalamsemuajenisiklan?

A

Bertujuan melariskan jualan.

B

Bertujuanmenyampaikansesuatumaklumat.

Bersaing dengan iklan lain.

C


Soalan 5

Promosi

Soalan 5

Pengiklanan

X

Publisiti

PromosiJualan

Apakah X?


Tajuk promosi

Jualan terus


Tajuk promosi

SOALAN 1

SOALAN 3


Tajuk promosi

BETUL

TAHNIAH!!!

SOALAN 5

SOALAN 3


Tajuk promosi

KUIZ

SOALAN 1

SOALAN 2

SOALAN 3

SOALAN 4

SOALAN 5


Tajuk promosi

JAWAPAN


Tajuk promosi

JAWAPAN


Tajuk promosi

JAWAPAN


Tajuk promosi

JAWAPAN


Tajuk promosi

JAWAPAN


Tajuk promosi

SEKIAN

TERIMA KASIH


 • Login