Kardiomarkery kardi ln markery ukazatel po kozen myokardu
Download
1 / 56

KARDIOMARKERY ( Kardiální markery ) Ukazatelé poškození myokardu - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KARDIOMARKERY ( Kardiální markery ) Ukazatelé poškození myokardu. Petr Breinek. Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu (2008) www.cskb.cz. Jaké máme možnosti laboratorního stanovení?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KARDIOMARKERY ( Kardiální markery ) Ukazatelé poškození myokardu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KARDIOMARKERY(Kardiální markery)Ukazatelé poškození myokardu

Petr Breinek

BC_Kardiomarkery_N2011


Doporučení České společnosti klinické biochemie ke stanovení biochemických markerů poškození myokardu (2008)

www.cskb.cz


Jaké máme možnosti laboratorního stanovení?

Nekrózy myokardu– cTnI, cTnT,CK-MB(mass)?, myoglobin?

Funkční výkonnosti myokardu– BNP, NT-proBNP

Rizika vývoje aterosklerózy – lipidy, lipoproteiny, homocystein, receptory LP?

Systémového zánětu– CRP,

sérum amyloid A protein?, fibrinogen?,…

3


Dnes jsou do této skupiny přiřazeny i další markery:

 • Sloužící kprognózedalšího vývoje onemocnění a k predikci rizika (prevenci) vzniku AKS

 • Rizikové faktory ICHS

 • Zánětlivého procesu

 • Nestability atherosklerotického plátu

 • Aktivace trombocytů (ruptura plátu)


Myokard (srdeční sval)

 • Permanentní kontraktilní aktivita zajišťující cirkulaci krve (transportní a distribuční funkce)

 • Endokrinní žláza


Srdeční svalovina

je příčně pruhovaná

na rozdíl od kosterního svalstva, kde je ke stahu nutný nervový impuls je srdce schopno vytvořit tzv. akční potenciál (a tím i stah) bez vlivu nervového systému


Aerobní metabolismus

(35% objemu svalu zaujímají mitochondrie)

 • Hlavní zdroj energie: volné mastné kyseliny

 • Významný zdroj energie: glukóza, laktát

 • V malém množství: ketolátky, pyruvát, aminokyseliny


Akutní a chronické srdeční selhání


AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM (AKS)

= komplex klinických symptomů, které se vyvíjejí při akutní ischémii srdečního svalu

Zahrnuje (nerozlišuje):

NESTABILNÍ ANGINU PECTORIS (NAP)

a

AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU (AIM),

který je konečným důsledkem


Nejčastější příčiny ICHS

 • Koronární ateroskleróza

  Dlouhodobý chorobný proces postihující stěnu tepen vedoucí k postupnému zužování průsvitu tepny, která se může úplně uzavřít.

  To vede k ischémii a poruchám tkání a orgánů,které tepna vyživuje.

  Dojde-li k úplnému uzávěru tepny (např. AIM) – postižené tkáně většinou odumírají


Další příčiny ICHS

 • koronární spasmy

 • poruchy humorální regulace koronárního průtoku

 • embolie do koronárního řečiště

 • trombóza v koronární tepně bez aterosklerózy

 • arteritidy (zánět)


Definice AIM(ESC a ACC, JACC, 2000)

 • průkaz nekrózy myokardu(cTn)

  + alespoň jedno z následujících:

  - klinické symptomy ischémie (stenokardie)

  - změny EKG-ischémie (vývoj ST úseků)

  - vývoj patologických Q vln na EKG

  - koronární intervence (stav po PCI)

  - případně známky IM při pitvě


Uzávěr RIA

Zprůchodnění RIA


Jaké jsou možnosti klinické biochemie pro stanovení srdeční ischémie a nekrózy?


Historie: Enzymy a izoenzymy

 • Nezařazeny do dg.AIM

 • Doporučené metody, srovnatelnost výsledků

 • Nejsou pro myokard specifické


CK-MB mass

 • Klinický význam:

 • onemocnění kosterního svalstva

 • onemocnění srdečního svalu

 • infarkt myokardu: zvýšení po 4-8h

 • maximum 16-36h

 • návrat 2-3d

 • náhradní alternativa, doporučuje se k detekci reinfarktu myokardu


Troponiny

 • Bílkoviny, které jsou ve formě tzv. troponinového komplexu spolu s aktinem a tropomyosinem součástí tenkých svalových vláken

 • Komplex je přítomen pouze v kosterním a srdečním svalu

 • Tropomyosinový komplex se podílí na regulaci svalové kontrakce


Rozdělení troponinů

 • TnT

  váže troponinový komplex k tropomyosinu,

 • TnI

  moderátor aktinmyosinové ATPázy

 • TnC

  vazebný protein pro vápníkový ion


Primární struktura troponinu z kosterního svalu a myokardu je různá,

je splněn požadavek na kardiospecifickou metodu

srdeční troponiny:

cTnI a cTnTc=cardiac


 • Jediným doposud předpokládaným zdrojem fyziologické koncentrace cTn v krvi je únik cTn při apoptóze kardiomyocytů (= aktivní buněčná smrt)

 • Nový poznatek: během života se kardiomyocyty nejméně z 50% regenerují

 • Fyziologické koncentrace cTn jsou pravděpodobně až řádově nižší než je mez detekce většiny dosud komerčně dostupných metod stanovení


Doporučení k laboratorní diagnostice AKS

 • Používání jediné hodnoty rozhodovacíholimitu (cut-off) cTnI nebo cTnT

 • 99. percentil referenční („zdravé“) populace

 • Požadování hodnoty přesnosti měření: CV < 10%


Přesnost metody není stejná v celém rozsahu měřených hodnot


Srdeční troponiny a realita

Pro měření cTnI je k dispozici NIST-CRM 2921

Soupravy na stanovení cTnI zatím nejsou mezi sebou harmonizovány ~ úkol pro výrobce

Z toho vyplývá nesrovnatelnost výsledků a velká závislost na použité metodě


Příčiny nesrovnatelnosti výsledků

 • Nedostatečná definice analytu

 • Heterogenní směs

 • Rozdílné protilátky


Různé molekulární formy cTn a problém výběru vhodných epitopů

 • Volné formy (3-8%) – komplexy(bi- a ternární) – oxidované, redukované a fosforylované formy – fragmenty, konformační změny

změny v imunoreaktivitě


Metody stanovení

1. Referenční metoda: není k dispozici

CRM: NIST-CRM 2921 (cTnI)

2. Rutinní metody: Imunoanalytické

- luminometrická detekce (LIA, ILMA, CMIA, ECLIA)

- fluorometrická detekce (MEIA, FPIA)


Doporučené odběry krve

Při přijetí

Za 6 – 9 hodin

eventuelně za 12 – 24 hodin (pokud předchozí hodnoty byly pod cut-off hodnotou a stále existuje klinické podezření na AIM)

D.Rajdl et al., LA, 02/11

29


Zvýšená koncentrace srdečního troponinu ještě neznamená infarkt myokardu,

kromě ischemické nekrózy existuje možnost neischemického a iatrogenního poškození myokardu

Hranice pro odlišení reverzibilních a nevratných(nekróza) změn v myokardu není zcela jasná


MYOGLOBIN

 • Hemoprotein ( Mr=17 800,153 AK) vyskytuje se především v cytoplazmě kosterních svalů a srdečního svalu

 • Funkce: přenos a vazba kyslíku

 • Vylučován GF

 • Biologický poločas v plazmě 10-20 min

 • Myoglobin z kosterního, srdečního i hladkého svalu se navzájem neliší


 • zvýšení koncentrace myoglobinu v krvi je nespecifické

  infarkt myokardu: zvýšení0,5-2h

  maximum6-12h

  návrat12-48h

  (doporučuje se k detekci reinfarktu myokardu)


 • Klinický význam

 • Poškození kosterního svalstva (fyzická námaha, dušnost, křeče, i.m.injekce,aj.)

 • Zvýšená koncentrace u nemocných s renální insuficiencí

 • Onemocnění srdečního svalu

 • Falešně negativní výsledky:

  • vyšetření mimo diagnostický interval (2-12 h)

  • u malých AIM (non-Q)


 • Využívá se jako kardiomarker s nízkou specifitou, ale s vysokou negativníprediktivní hodnotou tohoto stanovení

  (vyloučení akutní koronární léze při negativním výsledku vyšetření)

  1h (40%)3h(90%)4h(96%)

  34


  Biochemické funkční markery

  Natriuretické peptidy (NP)


  • Místa vzniku a příčiny

  • Svalovina srdečních komor na síní

  • Reakce na objemové přetížení srdce:

  • → podpora diurézy a natriurézy (protiklad účinku systému renin-angiotenzin-aldosteron)

  36


  Rozdělení NP

  • ANP

  • BNP

  • CNP

  • DNP

  • VNP

  • Urodilatin


  PeptidMísto vznikuPodnět k uvolnění

  ANPSrdeční síně,komory,ledvinyDilatace síní

  BNP Srdeční komory,síně,mozekKomorové přetížení

  CNPEndothel,hypofýza,ledviny Endoteliální stres

  Místo vzniku a podnět k uvolňování NP

  neaktivní prohormony

  aktivní hormony + neaktivní fragmenty

  ANP = Atriálnínatriuretickýpeptid

  BNP = Natriuretickýpeptid typu B

  CNP = Natriuretickýpeptid typu C

  Podle: Burnett JC, J Hypertens 2000;17(Suppl 1):S37-S43


  Prepro-BNP (134aa)

  Signální peptid (26 aa)

  Pro-BNP (108 aa)

  NT-proBNP 1-76

  BNP 77-108

  inaktivní

  aktivní hormon

  Syntéza a sekrece BNP

  Kardiomyocyt

  CYTOPLAZMA

  Krev

  Převzato z: J. Mair, Clin Chem Lab Med; 39(7):571-588


  Funkce natriuretických peptidů

  Stimulace vylučování Na+ (a vody) v reakci na zvýšení tlaku krve či napětí srdečního svalu (diuretika)

  Protiklad aktivovaného systému renin-angiotenzin-aldosteron


  Klinický význam

  • Stanovení/vyloučení diagnózy srdečního selhání

  • Diferenciální diagnostika dušnosti

  • Diagnostika objemové nebo tlakové zátěže myokardu (bolest na hrudi)

  • Odhad prognózy a stratifikace rizika u nemocných se SS u AKS

  • Monitorování efektu terapie


  Metody stanovení

  1. Referenční metoda – není k dispozici

  CRM – není k dispozici

  2. Rutinní metody

  Imunoanalytické

  - luminometrická detekce (LIA, ILMA, CMIA, ECLIA)

  - fluorometrická detekce (MEIA, FPIA)


  43


  44


  Rozhodovací limity pro dg. SS


  CHSS (Chronické srdeční selhání)

  Výskyt 0,4 – 2 % v evropské populaci1,3%v ČR (2005)>5%(50 až 80 let)>10%(nad 80 let)přibližně 50 miliónů nemocných s CHSS v Evropěintenzivní léčba akutních stavů, kardiochirurgické operace a zlepšené léčba hypertenze umožňují, aby se více nemocných dožívalo vyššího věku a dospělo do CHSS


  Příznaky CHSS

  • ÚNAVA A NEVÝKONNOST

    (snížená dodávka krve,kyslíku a živin metabolizujícím tkáním)

  • DUŠNOST (městnání krve v plicích)

  • Periferní OTOKY (městnání krve na periferiích, zejména v oblasti kotníků)

  Často u starší populace podceňovány, posuzovány „jako následek věku“ nebo přisuzovány jiným onemocněním


  Nejčastější příčiny CHSS

  ischemická choroba srdeční (50%)hypertenzedilatační kardiomyopatiesrdeční vady(typický pacient se systolickým srdečním selháním je muž středního a vyššího věku s ICHS,typický pacient s diastolickým srdečním selháním je starší žena hypertonička, bez ICHS)


  Klinický význam

  • Stanovení/vyloučení diagnózy srdečního selhání

  • Diferenciální diagnostika dušnosti

  • Diagnostika objemové nebo tlakové zátěže myokardu (bolest na hrudi)

  • Odhad prognózy a stratifikace rizika u nemocných se SS u AKS

  • Monitorování efektu terapie


  Diagnóza CHSS(Evropská kardiologická společnost, 2001Česká kardiologická společnost, 2001)

  • PŘÍZNAKY A SYMPTOMY SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

   (v klidu a/nebo během zátěže)

  • PROKÁZANÁ SRDEČNÍ DYSFUNKCE (v klidu)

  • POZITIVNÍ ODPOVĚĎ NA LÉČBU zaměřenou na srdeční selhání (v případě, že diagnóza je sporná)


  Pomocná vyšetření:

  • ECHOKARDIOGRAFIE s doplerovským vyšetřením

  • RTG srdce a plic

  • Pravostranná srdeční KATETRIZACE (zlatý standard s hodnocením plnících tlaků levé komory)

  • Klidové EKG

  • Selektivní KORONAROGRAFIE

  • RADIOLOGICKÉ vyšetření (radionuklidová angiografie)

  Vyšetření jsou obtížně dostupná

  a spojená s vysokými náklady

  • LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ  BNP a NT-proBNP


  Markery zánětlivého procesu

  Řadí se převážně mezi prognostické faktory vzniku akutního koronárního syndromu

  Patří sem:

  • Reaktanty akutní fáze

  • Prozánětlivé cytokiny

  • Adhezní molekuly

  • Protizánětlivé faktory


  C-reaktivní protein (CRP)

  • Protein akutní fáze zánětu

   (Cyklický pentamér Mr=118 kDa)

  • Název:schopnost precipitovat C-polysacharid pneumokoků

  • Syntéza: v játrech vyvolaná zánětlivými cytokiny, zejména IL-6

  • Vzrůst: 6-10 h po začátku zánětu, vrchol za 1-3 dny, zvýšení (až 500x) přetrvává 1týden i více

  • U pacientů s AKS má prognostický význam


  Klinický význam

  • Marker zánětu

  • Rozlišení bakteriálního a virového původu zánětu → napomáhá lékařům v terapeutickém rozhodování o nasazení antibiotické léčby

  • Monitorování průběhu bakteriální infekce a efektu terapie


  • Stanovení rizika rozvoje aterosklerotického procesu

   < 1 mg/lmalé

   1-3 mg/l

   > 3 mg/lvysoké


  Metody stanovení

  1. Referenční metoda: není k dispozici

  CRM: ERM-DA472/IFCC (2009)

  2. Rutinní metody: imunoanalytické

  Imunoturbidimetrie

  Latexová imunoturbidimetrie

  Zesílení imunoturbidimetrie pomocí částic

  Zesílení imunonefelometrie pomocí částic

  Chemiluminiscence

  ELISA


  • CRP(ukazatel reakce akutní fáze)

  • MPO(myeloperoxidáza)

  • MMP-9(matrix metalloproteináza)

  • ICAM(intracelular adhesin molecule-1)

  • VCAM (vascular adhesin molecule)

   (ukazatelé nestability cévního plaku)


 • Login