Zemljiški kataster 2
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Mentor: viš . pred. dr. Miran Ferlan Avtorici: Lea Kosec Klavdija Mohorič PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zemljiški kataster 2 Analiza stroškov in koristi komasacij na Švedskem: pogled družbe in lastnikov zemljišča. Mentor: viš . pred. dr. Miran Ferlan Avtorici: Lea Kosec Klavdija Mohorič. uvod.

Download Presentation

Mentor: viš . pred. dr. Miran Ferlan Avtorici: Lea Kosec Klavdija Mohorič

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zemljiški kataster 2Analiza stroškov in koristi komasacij na Švedskem: pogled družbe in lastnikov zemljišča

Mentor: viš. pred. dr. Miran Ferlan

Avtorici: Lea Kosec

Klavdija Mohorič


uvod

 • V najini seminarski nalogi predstavljava državo Švedsko (podrobneje občino Dalarna) in njihov problem z razdrobljenostjo zemljišča ter nujno potrebno komasacijo in predvidene stroške, ki nastanejo pri uvedbi komasacije.

 • Na podlagi primera občine Dalarna,sva ugotavljali ali se komasacija splača ali ne..


RAZDROBLJENOST ZEMLJIŠČA – STROŠKI ZA DRUŽBO

 • V občini Dalarna se srečujejo s precejšnjo razdrobljenostjo (cca 500 000 ha) zemljišča je razdrobljenega.

 • Razlogi za razdrobljenost zemljišča:

  - dedovanje med generacijami

  - darilne pogodbe

 • Stroški razdrobljenosti


Komasacija-koristi s strani družbe

 • Subvencija za komasacijo : 154 x 500 000 = 77 mio USD (če predpostavljamo, da so najbolj razdrobljena območja velika 500 000ha)

 • Če vzamemo dodatne stroške, ki jih povzroči razdrobljenost zemljišča v občini Dalarna, in jih primerjamo s subvencijami za komasacijo, vidimo da se komasacija bolj splača.


Praktični primer

 • Razdrobljenost zemljišča zmanjšuje prihodke v gozdarstvu, zvišuje stroške upravljanja, zapleta lastništva.

 • Razdrobljenost z vidika lastnikov lahko opišemo sledeče: Na razdrobljenih območjih so zemljišča razdeljena na 20 do 75 parcel, ta pa so razdeljena še na 50 do 500 manjših parcel.


1. Pred komasacijo:

 • Območje 35 hektarov

 • Porazdeljeno v 9 vaseh

 • Lastništvo 71ih zemljišč (različne označbe)

 • Skupno lastništvo pri 189 parcelah

 • Lastništvo in skupno lastništvo razdeljeno v 532 parcelah

 • 100% lastništvo samo ene parcele


2. Po komasaciji:

 • Območje 61 hektarov (36ha lastniške in 25 ha v dveh skupnih lastništvih)

 • V eni vasi

 • 100% lastništvo nad eno parcelo

 • Solastništvo na dveh zemljiščih (lov in skupna uporaba)

 • Parcele (2 lastniški in 24 v skupnem lastništvu)


Slika 1: bele črte - pred komasacijo, rdeče črte - po komasaciji


GLAVNI STROŠKI PROJEKTA KOMASACIJE

 • Raziskovanjesestave in velikostideležaposameznika

 • Pogovor s posamezniki, kjer lastniki lahko izrazijo svoje želje

 • Opravljanje meritev

 • vrednotenje vseh parcel

 • izdelava projekta oblikovanja

 • mediacija in pogajanja

 • meritve novih mej

 • vodenje projekta


Drugi vplivi na stroške :

 • Stopnja razdrobljenosti

 • Število parcel

 • Število lastnikov in njihovi odnosi

 • Velikost območja

 • Dolžina vseh meja


Ugotovitev: Ali je komasacija donosna?

 • Komasacija se splača, sploh če gledamo najin primer (občina Dalarna), tako iz vidika družbe kot posameznika. Strokovnjaki trdijo, da je odplačilna doba za investicijo v komasacijo zelo kratka, povprečno manj kot 3 leta. Iz ekonomskega vidika so koristi komasacije tako očitne, da bi čimprej morali uvesti zemljiško reformo.


HVALA.


 • Login