Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl - PowerPoint PPT Presentation

Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl
Download
1 / 22

  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu szkolnictwo.pl

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu www szkolnictwo pl

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl

Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Lekcja nr 10

Konjugation der Modalverben : mögen, dürfen, sollen- Präsens.

Odmiana czasowników modalnych: lubić, mieć pozwolenie, mieć obowiązek -czas teraźniejszy.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Czasowniki modalne wyrażają nasz stosunek do wykonywanej czynności.W liczbie pojedynczej odmieniają się nieregularnie i tracą przegłos. Niektóre zmieniają samogłoskę tematyczną. Pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej nie przyjmuje końcówek.


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Du darfst mich nicht nachspionieren.-Nie wolno tobie mnie śledzić.

1.ich darf

2. du darfst

3. er,sie,es darf

1. wir dürfen

2. ihr dürft

3. sie/Sie dürfen

dürfen- móc, mieć pozwolenie


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Darf ich ...?- Czy wolno mi...?

mitkommen- pójść z tobą

mich setzen- usiąść


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Du darfst nicht...- Tobie nie wolno...

zu schnell fahren-jechać za szybko

hier betreten- wejść tutaj


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Er darf nicht...- Jemu nie wolno...

hier näherkommen- tutaj się zbliżać

weggehen- odejść


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Dürfen wir...? - Czy wolno nam...?

die Blumen bewundern- podziwiać kwiaty

hier übernachten - tutaj przenocować


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ihr dürft ...- Wam wolno/możecie...

das Taschengeld geben- dać kieszonkowe

das Schnitzel essen- jeść ten kotlet


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Sie dürfen nicht…- Nie wolno im...

hier das Lagerfeuer brennen – palić tutaj ogniska

hier baden- kąpać się tutaj


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich mag die Äpfel.- Lubię jabłka.

1. ich mag

2. du magst

3. er, sie, es mag

1. wir mögen

2. ihr. mögt

3. sie/ Sie mögen


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich mag...- Lubię...

die Wassefälle -wodospady

die Pferde- konie


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Magst du ...? - Czy lubisz ...?

diese Landschaft- ten krajobraz

die Katze- kota


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Er mag ... - On lubi...

die Brunnen- źródełka

die gelbe Rose- żółtą różę


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Wir mögen... -My lubimy...

das Meer - morze

den Hund - psa


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Mögt ihr...? - Czy lubicie...?

solche Bäume- takie drzewa

die Wolken- obłoki


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Mögen Sie...?- Czy lubi pan...?

den Morgen- poranek

die Pizza- pizzę


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Soll ich wirklich darüber?- Czy rzeczywiście powinienem przeskoczyć (dosł.ponad tym)?

1. ich soll

2. du sollst

3.er,sie,es soll

1. wir sollen

2. ihr sollt

3. sie/Sie sollen


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ich soll...- Ja powinnam...Er soll...- On powinien...

rauskommen- wyjść na zewnątrz

im Bett liegen- leżeć w łóżku


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Du sollst...- Ty powinnaś...

die Schuhe putzen- wyczyścić buty

die Getränke mitnehmen- zabrać ze sobą napoje


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Wir sollen...- My powinniśmy...Sie sollen...- Oni powinni...

das Tor öffnen- otworzyć bramę

das Paris besichtigen- zwiedzić Paryż


Materia y pochodz z platformy edukacyjnej portalu szkolnictwo pl

Ihr sollt...- Wy powinniście...

miteinander sprechen- rozmawiać ze sobą

die Meisen füttern- karmić sikorki


  • Login