Digitale collage esther
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

DIGITALE COLLAGE ESTHER PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

DIGITALE COLLAGE ESTHER. Ik wil tijdens mijn stage veel dingen bij leren die ik later kan toepassen in mijn werk. En tijdens mijn stage hoop ik een heleboel ervaring op te doen.

Download Presentation

DIGITALE COLLAGE ESTHER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Digitale collage esther

DIGITALE COLLAGE ESTHER


Digitale collage esther

Ik wil tijdens mijn stage veel dingen bij leren die ik later kan toepassen in mijn werk. En tijdens mijn stage hoop ik een heleboel ervaring op te doen.


Digitale collage esther

Communiceren en naar elkaar luisteren is erg belangrijk voor een pedagoog, omdat je binnen een team werkt en met kinderen en ouders.

Ik wil kinderen veiligheid bieden en een goede toekomst. Ik zal iedere kind gelijk behandelen en ieder kind mijn uiterste best doen en zo maar opgeven.


Digitale collage esther

Ik vind het belangrijk dat de mensen waarmee ik werk me kunnen vertrouwen. Vertrouwen zal erg belangrijk zijn om een band te krijgen met de ouders en het kind.

Ik zou willen leren om door te zetten wanneer het moeilijk word en ik even niet meer weet hoe ik het aan moet pakken.


Casus 1

Casus 1

Wat denk je als je om 11 uur ‘smorgens aanbelt bij een gezin en je ziet dit: De grond is met speelgoed en boeken bezaaid, de vaat staat nog in de gootsteen. Het jonge kind uit het gezin zit op de grond en slaat met een lepel op potten en pannen en de moeder klapt het ritme mee. Wat is jouw beoordeling?


Digitale collage esther

Het zou me opvallen dat de moeder mee speelt met het kind en ze hem/haar gang laat gaan. Dit is een positief aspect. Verder zou ik meer met de opvoeder moeten praten om te kijken of er onderliggende problemen zijn en of het thuis altijd rommelig is. Zo ja dan zou ik haar er op wijzen dat het ongezond en gevaarlijk voor het kind kan zijn.


Casus 2

Casus 2

En wat doe je met ouders die een vraag hebben over de zindelijkheid van hun kind, en je ziet ondertussen dat het kind in kwestie verwend wordt met het mooiste en duurste speelgoed?


Digitale collage esther

Ik zou in gesprek gaan met de ouders over het onderwerp zindelijkheid en hun vragen beantwoorden die er eventueel zijn. Ook zou ik ze tips mee kunnen geven waarmee je het proces kunt verbeteren/versnellen.

Ook zal ik ze vertellen dat het belangrijk is om niet alleen materieel het kind te verwennen maar ook door emotionele aandacht zoals bijvoorbeeld complimentjes.


Casus 3

Casus 3

Of met ouders die vinden dat hun kind een ‘vrije opvoeding’ hoort te hebben en het daarom niet corrigeren als het kind onbeleefd is of niet sociaal.


Digitale collage esther

Het is belangrijk om met de ouders in gesprek te gaan en ook de nadelen aan te kaarten en laten weten dat het erg belangrijk is dat een kind structuur heeft. Samen zullen we tot een overeenkomst kunnen komen om een goede manier te vinden voor hun manier van opvoeden.


4 basisdimensies van het opvoeden

4 Basisdimensies van het opvoeden

-Ondersteuning bieden

Opvoedgedrag van de ouder dat liefde en zorg voor het kind uitdrukt en dat zich richt op zijn fysieke en emotionele welzijn waardoor het zich begrepen en geaccepteerd voelt.

-Instructie geven

Het kind duidelijke maken wat de bedoeling is van iets en welk gedrag verwacht wordt.

-Controle uitoefenen

-autoritaire controle: opvoedgedrag waarbij de ouder druk

uitoefent op het kind correct gedrag te vertonen.

-autoritatieve controle: gedragingen van de ouder

waarbij uitleg gegeven wordt aan het kind.

-Grenzen stellen

De wijze waarop ouders het kind bestraft of beloont om

gewenst gedrag aan te sturen.


Basisvoorwaarden communicatie met kinderen

Basisvoorwaarden communicatie met kinderen

-Oogcontact

-Beurtgedrag

-Imitatie

-Concentratie/Aandacht

-Luisterhouding

Ik denk dat het heel belangrijk is om je

aan deze basisvoorwaarden te houd-

En op deze manier stel je je meer open

tegenover het kind en zal de commu-

nicatie soepeler verlopen.


Wat heb ik geleerd

Wat heb ik geleerd?

  • Verschillendegezinstypen/opvoedingsstijlenherkennen en de kenmerkener van.

  • Watje moetdoenbijkindermishandeling. Hiervoorhebikde cursussignalerenvan kindermishandelinggevolgd.

  • Verschillendepedagogenlerenkennensamen met hunvisies.

  • En dateenpedagogischklimaat erg belangrijk is vooreengoede basis op school en thuisbinnen het gezin.


  • Login