MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS PERINGKAT NEGERI JOHOR BIL. 1/2013 - PowerPoint PPT Presentation

MESYUARAT
Download
1 / 36

 • 209 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS PERINGKAT NEGERI JOHOR BIL. 1/2013. 20 MEI 2013 (ISNIN). AGENDA. 1. PERUTUSAN PENGERUSI. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT BIL 1/2012. PERKARA BERBANGKIT. 2. 3. PELAKSANAAN HRMIS. 4. PRESTASI PELAKSANAAN HRMIS. 5. ANUGERAH SIJIL PRESTASI CEMERLANG.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MESYUARAT JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS PERINGKAT NEGERI JOHOR BIL. 1/2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

MESYUARAT

JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS PERINGKAT NEGERI JOHOR BIL. 1/2013

20 MEI 2013 (ISNIN)


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

AGENDA

1

PERUTUSAN PENGERUSI

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT BIL 1/2012

PERKARA BERBANGKIT

2

3

PELAKSANAAN HRMIS

4

PRESTASI PELAKSANAAN HRMIS

5

ANUGERAH SIJIL PRESTASI CEMERLANG

6

HAL-HAL LAIN

7


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PERUTUSAN PENGERUSI


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT BIL 1/2012


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PERKARA-PERKARA BERBANGKIT


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

StatistikBilanganPerjawatan, PengisiandanKekosongan

(perenggan 5.1)

Mesyuarat mengambil maklum bahawa sehingga Disember

2011, jumlah perjawatan di Negeri Johor adalah sebanyak

19,020 manakala rekod di dalam sistem HRMIS adalah

sebanyak 19,341. Pihak jabatan diminta menyemak

perbezaan jumlah tersebut dan memaklumkan kepada

pihak urusetia


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

StatistikBilanganPerjawatan, PengisiandanKekosongan

(perenggan 5.1)

Maklumbalas urusetia

Pihak urusetia telah mengadakan beberapa sesi

pengemaskinian data perjawatan HRMIS bagi menyemak

semula perbezaan perjawatan di antara MYPOST dan HRMIS

dengan mengambil kira perjawatan KEJAT.

Hasil semakan dan penelitian perbezaan perjawatan ini

adalah berikutan dengan keputusan kerajaan merasionalisasikan dan mewujudkan perkhidmatan awam yang KEJAT (lean civil service)

Terdapat jawatan-jawatan kosong dan JUMUD yang dimansuhkan.


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PELAKSANAAN HRMIS


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

DEFINISI HRMIS

HRMISADALAH SISTEM PENGURUSAN SUMBER MANUSIA SEKTOR AWAM YANG BERSEPADU, KOMPREHENSIF DAN BERTERASKAN KOMPETENSI BERMULA DARI PROSES PERANCANGAN STRATEGIK TENAGA MANUSIA DAN PENGAMBILAN PEGAWAI (COMPETENCY OWNER) SEHINGGA PEGAWAI BERSARA


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

DASAR PELAKSANAAN HRMIS

 • PekelilingPerkhidmatan

  PekelilingPerkhidmatanBil. 12 Thn 2005 bertarikh 8 Jun 2005

  - PelaksanaanSistemMaklumatPengurusanSumberManusia (Human Resource Management System -

  HRMIS)

 • SuratPekelilingPerkhidmatan

  2.1. SuratPekelilingPerkhidmatanBIl. 10 Thn 2007 bertarikh

  3 Ogos 2007

  - PelaksanaanModulPengurusanRekodPeribadi

  Aplikasi HRMIS

  2.2. SuratPekelilingPerkhidmatanBil. 6 Thn 2008 bertarikh

  7 Mac 2008

  - PelaksanaanModul Data PerjawatanAplikasi HRMIS


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

DASAR PELAKSANAAN HRMIS…

2.3.SuratPekelilingPerkhidmatanBil. 8 Thn 2008 bertarikh

23 Mei 2008

- PelaksanaanModulPengurusanRekodPeribadi

SubmodulPengisytiharanHarta HRMIS

2.4.SuratPekelilingPerkhidmatanBil. 20 Thn 2008 bertarikh

22 Disember 2008

- PelaksanaanModulPengurusanPrestasiSubmodulLaporan

PenilaianPrestasiTahunan

2.5.SuratPekelilingPerkhidmatanBil. 2 Thn 2010 bertarikh

19 Januari 2010

- PelaksanaanModulPengurusanPengurusanSaraan, FaedahdanGanjaran - SubmodulPengurusanCuti


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

DASAR PELAKSANAAN HRMIS…

2.6.SuratPekelilingPerkhidmatanBil. 4 Thn 2010 bertarikh

1 April 2010

- PelaksanaanModulPenamatanPerkhidmatan (urusanpersaraankeranamencapaiumur 55/56/58 Tahun, urusanpersaraanpilihandanfungsikematiandalamperkhidmatan)


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

CIRI-CIRI HRMIS

Berasaskan Web

Membangunkanaplikasidengan web-based tools

danbolehdicapaimelaluitalianSuk*Net / Eg*Net

http://hrmis.eghrmis.gov.my

http://hrmis2.eghrmis.gov.my

Capaianmelalui internet :

http://hrmis2.eghrmis.gov.my http://hrmisone.eghrmis.gov.my


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PELAKSANAAN MODUL/SUBMODUL HRMIS DI NEGERI JOHOR


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PELAKSANAAN MODUL/SUBMODUL HRMIS DI NEGERI JOHOR

 • SubmodulPengurusanRekodPeribadi

 • SubmodulProfilPerkhidmatan

 • SubmodulPengurusanCuti

 • ModulPenamatanPerkhidmatan

 • SubmoduleGL (e-Guarantee Letter di Hospital / klinikkerajaan)


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

MAKLUMAN TERKINI


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PEMBANGUNAN HRMIS2

 • - Usaha-usahapembangunan HRMIS2 sedangdilaksanakan

 • olehpihakJabatanPerkhidmatanAwam Malaysia (JPA).

 • - HRMIS2 akandilaksanakansepenuhnyapadatahun 2014.

 • Segalaaktivitipengemaskinianmodul/submodul HRMIS

 • sediaadaterusdijalankan.

 • - Tiadapelaksanaansubmodulbarupadatahun 2013


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PELAKSANAAN E-GL DI HOSPITAL KERAJAAN

 • Penggunaan e-guarantee letter (e-GL) telahdilaksanakan

 • di hospital / klinikkerajaandimanaanggotahanyaperlu

 • membawakadpengenalansahajasemasadikaunter

 • pendaftaran .

 • Silalayari portal HRMIS dialamathttp://www.hrmis.gov.my

 • untukmengetahuisenarai hospital danklinikkesihatan

 • yang terkini.


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PELAKSANAAN E-GL DI HOSPITAL KERAJAAN

 • > Anggotaperkhidmatanawamperlumengemaskini

 • maklumatperibadidankeluargadidalamsistem HRMIS

 • bagimengelakkanberlakunyamasalahketikapendaftaran

 • dikaunter hospital / klinikkerajaan.

 • Sekiranyaberlakukegagalanketikapendaftaran , anggota

 • bolehmembuataduankepada helpdesk Kementerian

 • Kesihatan Malaysia dan helpdesk JabatanPerkhidmatan

 • Awam Malaysia (JPA).


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

MEJA BANTUAN (‘HELPDESK’) HRMIS

 • Anggota / pengguna yang menghadapimasalahdidalam

 • pelaksanaan HRMIS bolehemelkepada :

 • hrmis_helpdesk@johor.gov.my

 • helpdesk_hrmis@johor.gov.my


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

MEJA BANTUAN (‘HELPDESK’) HRMIS

 • Status log mejabantuan ( Januari – Mei 2013 )

 • hrmis_helpdesk@johor.gov.my

 • helpdesk_hrmis@johor.gov.my


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PRESTASI PELAKSANAAN HRMIS


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

KEDUDUKAN 1 MALAYSIA

(sehingga Mac 2013)

SubmodulPengurusanRekodPeribadi


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

KEDUDUKAN 1 MALAYSIA

(sehingga Mac 2013)

SubmodulProfilPerkhidmatan


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PRESTASI PELAKSANAAN HRMIS

JABATAN


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

KEAKTIFAN PENGGUNAAN

SUBMODUL PENGURUSAN CUTI

SENARAI JABATAN YANG DIPAPARKAN HANYA YANG MENCAPAI 90% SAHAJA.


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

KEAKTIFAN PENGGUNAAN MODUL PENAMATAN PERKHIDMATAN


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PENGHARGAAN CEMERLANG PRESTASI

 • Mulaitahun 2013, prestasipengemaskinianbulananakan

 • dimuatnaikkedalam portal SUKJ BPSM dialamat

 • http://www.johordt.gov.my/psm - Jabatanbolehmelihatdanmemuatturunprestasimelalui

 • portal tersebut.

 • Suratpenghargaanprestasicemerlanghanyaakan

 • diberikankepadajabatan yang cemerlangdenganmengam-

 • bilkirapuratapengemaskiniandalammasa 3 bulan.- Inibertujuansupayajabatandapatmengekalkan

 • kecemerlanganprestasipengemaskinianmodul/submodul

 • HRMIS


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

NAZIRAN HRMIS (JPA)

 • PihakJabatanPerkhidmatanAwam Malaysia (JPA) dari

 • Bahagian Pembangunan Organisasi (BPO) danBahagian

 • PengurusanMaklumat (BPM) bercadangmelaksanakan

 • Naziran HRMIS padaakhir JUN 2013.

 • Jabatandimintabersediadenganmengemaskinimodul /

 • submodul yang telahdilaksanakan.


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

ANUGERAH SIJIL

PRESTASI CEMERLANG (100%)

SEPANJANG TAHUN 2012

(SubmodulPengurusanRekodPeribadidanSubmodulProfilPerkhidmatan)


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PRESTASI CEMERLANG (100%)

SEPANJANG TAHUN 2012

(SubmodulPengurusanRekodPeribadidanSubmodulProfilPerkhidmatan)

TAHNIAH KAMI UCAPKAN KEPADA JABATAN YANG BERJAYA . . .


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

ANUGERAH SIJIL

PRESTASI CEMERLANG (100%)

SEPANJANG TAHUN 2012

(SubmodulPengurusanRekodPeribadi)


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PRESTASI CEMERLANG (100%)

SEPANJANG TAHUN 2012

(SubmodulPengurusanRekodPeribadi)


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

ANUGERAH SIJIL

PRESTASI CEMERLANG (100%)

SEPANJANG TAHUN 2012

(SubmodulProfilPerkhidmatan)


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

PRESTASI CEMERLANG (100%)

SEPANJANG TAHUN 2012

(SubmodulProfilPerkhidmatan)

TAHNIAH KAMI UCAPKAN KEPADA JABATAN YANG BERJAYA . . .


Mesyuarat jawatankuasa pelaksanaan hrmis peringkat negeri johor bil 1 2013

TERIMA KASIH

Semua bahan mesyuarat ini boleh dimuat turun di portal BPSM di alamat :

http://www.johordt.gov.my/psm


 • Login