Aspekty innowacyjne strategii polskiego przemys u okr towego
Download
1 / 19

ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego. ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO. Jan Dudziak Centrum Techniki Okrętowej S.A. GDAŃSK, 13 lipca 2004r. Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego. O czym będzie mowa?. 1. WPROWADZENIE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO' - asabi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Aspekty innowacyjne strategii polskiego przemys u okr towego

II Regionalne Forum Innowacyjne Województwa Pomorskiego

ASPEKTY INNOWACYJNE STRATEGII POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO

Jan Dudziak

Centrum Techniki Okrętowej S.A.

GDAŃSK, 13 lipca 2004r.


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

O czym będzie mowa?

1. WPROWADZENIE

2. STRATEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU

OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STRATEGII

PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE

3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-

ROZWOJOWEJ W STRATEGII UNIJNEGO, W TYM

POLSKIEGO, PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO

4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU

OKRĘTOWEGO A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA

POMORSKIEGO

5. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY A PPRZEMYSŁY MORSKIE


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego1
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

1. WPROWADZENIE

 • Komitet Badań Naukowych, Warszawa-1995: Nauka-Technika-Gospodarka

  prof. Antoni Kukliński (cytat):

  „Jeżeli na przełomie XX i XXI wieku polskie społeczeństwo i polska gospodarka nie pomnoży swych umiejętności w zakresie tworzenia i absorbcji innowacji, to w następnym tysiącleciu będziemy dalej funkcjonować jako kraj peryferyjny. Problem innowacyjnego myślenia i działania nabierze szczególnego dramatyzmu w momencie, gdy Polska stanie się pełnoprawnym członkiem UE. Przestrzeń Polski stanie się przestrzenią otwartą w skali europejskiej i globalnej. Przestrzeń otwarta, która nie jest przestrzenią innowacyjną staje się przestrzenią zależną w sensie gospodarczym, politycznym i naukowym.”


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego2
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

2. STARTEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STARTEGI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE

LeaderSHIP 2015 (styczeń 2003)

 • Strategiczne, kluczowe wytyczne:

  - umocnić przodownictwo w wybranych segmentach rynku

  - rozwijać i chronić innowacje

  - w większym stopniu realizować potrzeby klienta

  - poprawić strukturę przemysłu i wdrożyć sieciowy model działania

  - położyć nacisk na optymalizację produkcji i przestawić się na

  produkcję opartą na wiedzy

 • Kierunki działania UE:

  - przywrócić normalne zasady w wolnej konkurencji w wymiarze

  światowym

  - wnieść wkład do przyszłej konkurencyjności unijnego przemysłu

  okrętowego przez wspomaganie inwestycji w obszarze badań,

  rozwoju i innowacyjności


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego3
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

 • Pożądane wsparcie Komisji Europejskiej:

  - propozycja zaawansowanego finansowania i programów

  gwarancji

  - upowszechnienie standardów zwiększonego

  bezpieczeństwa

  - ustanowienie europejskiego podejścia do potrzeb obrony

  morskiej

  - wspieranie ochrony europejskiego kapitału

  intelektualnego

  - zapewnienie wykwalifikowanej siły roboczej dla potrzeb

  przemysłu okrętowego

2. STARTEGIA POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO CZĘŚCIĄ STARTEGI PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO UE (c.d.)


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego4
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII

UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO

 • Przykłady innowacji europejskich:

  - zbiornikowiec VLCC, zbiornikowiec o podwójnym poszyciu, kontenerowiec postPanamax, kontenerowiec bezpokrywowy (otwarty), zbiornikowce LNG i LPG, wycieczkowce postPanamax, statki do przewozu ciężkich ładunków jednostatkowych, kablowce, okręty podwodne napędzane ogniwami paliwowymi

  - rozwój pogłębiarek

  - statki przyjazne dla środowiska (zielone statki)

  - pędniki azymutalne, pędniki podowe, napędy strugowodne

  - laserowe techniki cięcia i spawania

  - kompozyty


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego5
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII

UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.)

 • Kierunki proinnowacyjnych działań przemysłu okrętowego Unii Europejskiej:

  - statki ro-ro dużej prędkości

  - głębokowodne platformy pływające wiertnicze i produkcyjne

  (wydobywanie ropy i gazu)

  - jednostki przybrzeżne dla generowania energii ze źródeł

  odnawialnych (wiatr, prądy, falowanie,gradient temperatury, pływy)

  - energooszczędne statki (redukcja zużycia paliwa o 50 %)

  - udoskonalone systemy przeładunkowe ( żegluga bliskiego zasięgu)

  - zarządzanie i sterowanie statkami z lądu (minimalizacja liczebności

  załogi)

  - statki śródlądowe specjalnego przeznaczenia

  - statki eksploatowane w ekstremalnych warunkach (np. arktycznych)


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego6
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII

UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.)

 • Współpraca przemysłu okrętowego UE:

  - inicjatywy paneuropejskie: racjonalizacja mocy produkcyjnych,

  standaryzacja, zaopatrzenie, szkolenia, edukacja

  - wspólne programy badań, rozwoju i innowacyjności: programy ramowe UE

  - 6 Ramowy Program, Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE:

  - ERA: Europejska Przestrzeń Badawcza

  - nowe instrumenty: projekty zintegrowane IP

  i sieci doskonałości NoE

  - 7 Ramowy Program – platformy technologiczne:

  - ACMARE: platforma technologiczna w

  technice morskeij UE

  - MASTERPLAN potrzeb badawczo- rozwojowych przemysłów morskich UE/ „ Strategic Research Agenda”

  - pomoc publiczna na innowacje: regulacja Rady Europy z 30.12.2003r.


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego7
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

3. ROLA DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W STRATEGII

UNIJNEGO W TYM POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO (c.d.)

 • Strategia polskiego przemysłu okrętowego:

  - rola i organizacja działalności badawczo-

  rozwojowej

  - pomoc publiczna na innowacje w Polsce


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego8
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 • Przemysł okrętowy w woj.pomorskim – ZP Forum Okrętowe:

  1. Morskie stocznie produkcyjne:

  - Stocznia Gdańska Grupa Stoczni Gdynia S.A.

  - Stocznia Gdynia S.A.

  - Stocznia Północna S.A.

  - Stocznia MW

  2. Morskie stocznie remontowe:

  - Gdańska Stocznia Remontowa im. J. Piłsudskiego S.A.

  - Stocznia Remontowa „Nauta” S.A.

  - Stocznia Wisła Sp. z o.o.


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego9
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

3. Dostawcy wyposażenia i usług;

- ZUO „Hydroster”

- FUO „Rumia”

- Morska Obsługa Radiowa Statrków

- Zakłady Urządzeń Chłodniczych i Klimatyzacyjnych „KLIMOR”

Sp. z o.o.

- NORD Sp. z o.o.

- Vik-Sandvik Poland Sp. z o.o.

- EURO-CYNK Gdynia Sp. z o.o

- Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych S.A.

- Rubo Sp. z o.o.

- NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o.

- CENTROSTAL S.A.

- ZUO „Sezamor”

- Malborska Fabryka Wentylatorów „ Mawnet” S.A.

- Ulstein Fama Sp. z o.o.


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego10
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

 • Udział województwa pomorskiego w polskim przemyśle okrętowym

  Stocznie nowobudujące i remontowe – pod względem przychodu

  rok 2003 49,2% (287,6 mln USD)

  I kwartał 2004 49,1% (86,8 mln USD)

  Krajowi dostawcy wyposażenia i usług dla stoczni – pod względem liczby zakładów: 22,9%

4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego11
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

 • Przemysł okrętowy województwa pomorskiego, a RIS-P:

  Obszar strategiczny: Zwiększenie zdolności firm do wprowadzenia innowacji

  F1: Aktywizacja organizacji pracodawców w obszarze działań proinnowacyjnych:

  - ZP FORUM OKRĘTOWE

  - Porozumienie Polskich Producentów Wyposażenia i Dostawców

  Usług dla Gospodarki Morskiej „POMORZE” (APMS „POMORZE”)

  F2: Tworzenie innowacyjnych produktów i wspólnych platform produktowo-technologicznych:

  - Porozumienie „POMORZE”: oferta kompleksowa dla klientów

  zagranicznych

  - Współpraca międzynarodowa

4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (C.D)


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego12
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

F7: budowa współpracy firm poprzez tworzenie zespołów dla określenia branżowych strategii innowacji:

- Komisja ds. Badań i Wdrożeń ZP „FORUM

OKRĘTOWE”

- Zespół ZP „ FORUM OKRĘTOWE” ds. strategii

polskiego przemysłu okrętowego

- Zespół ZP „ FORUM OKRĘTOWE” ds. opracowania

projektu zasad udzielania przemysłowi okrętowemu

pomocy publicznej na innowacje

4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego13
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)

 • Obszar strategiczny: Wzrost wykorzystania i rozwój potencjału B+R

  P1: Rozwój oraz wzrost komercyjnej aktywności

  publicznych podmiotów B+R

  Działalność CTO S.A.


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego14
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

P2: Opracowanie nowych produktów, systemów i platform... w celu komercjalizacji

Działalność CTO S.A. :

- projekty celowe

- działalność statutowa

- projekty unijne

P3: Kształtowanie innowacyjnych postaw i umiejętności w kształceniu

Działalność CTO S.A.:

- Centrum Kompetencji CEMTAR

4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego15
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

P5: Uczestnictwo w projektach międzynarodowych

Działalność CTO S.A.:

- 5 i 6 Program Ramowy

P6: Rozwój badań multidyscyplinarnych

Działalność CTO S.A.:

- projekt unijny INTEGRATION

P7: Wspólne inwestycje w rozwój regionalnej branży laboratoryjnej i aparaturowej

4. INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEGO PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO, A INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (c.d.)


Aspekty innowacyjne polskiego przemys u okr towego16
Aspekty Innowacyjne Polskiego Przemysłu Okrętowego

5. PRZEMYSŁ OKRĘTOWY A GOSPODARKA MORSKA

 • POJĘCIE GOSPODARKA MORSKA (Przemysły morskie)

 • POLSKIE FORUM PRZEMYSŁÓW MORSKICH

 • FORESIGHT MORSKI – element foresightu narodowego


Dziękuję za uwagę

www.cto.gda.pl


ad