sre anje z dr rokom arni em ministrom za okolje in prostor
Download
Skip this Video
Download Presentation
Srečanje z dr. Rokom Žarnićem, ministrom za okolje in prostor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Srečanje z dr. Rokom Žarnićem, ministrom za okolje in prostor - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Srečanje z dr. Rokom Žarnićem, ministrom za okolje in prostor. Dobrodošli ! GZS, 14. maj 2010. Poudarki s področja okolja. IPPC in druga okoljska dovoljenja/industrijsko onesnaževanje ravnanje z odpadki trgovanje z emisijami, CO 2 in druge okoljske dajatve ter prispevki na energijo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Srečanje z dr. Rokom Žarnićem, ministrom za okolje in prostor' - asa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sre anje z dr rokom arni em ministrom za okolje in prostor

Srečanje z dr. Rokom Žarnićem, ministrom za okolje in prostor

Dobrodošli !

GZS, 14. maj 2010

poudarki s podro ja okolja
Poudarki s področja okolja
 • IPPC in druga okoljska dovoljenja/industrijsko onesnaževanje
 • ravnanje z odpadki
 • trgovanje z emisijami, CO2 in druge okoljske dajatve ter prispevki na energijo

Janja Leban

Srečanje z ministrom za okolje in prostor

GZS, Ljubljana, 14.maj 2010

ippc industrijsko onesna evanje 1 2
IPPC – industrijsko onesnaževanje 1/2
 • vključevanje GZS od 1999 naprej
 • 31. oktober 2007: rok za pridobitev dovoljenj
 • 14. maj 2010: vsa dovoljenja še niso bila izdana

 postopki zahtevni in prepočasni, neskladja v zakonodaji

 • GZS izraža zaskrbljenost zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja OVD
 • kjer dovoljenja še niso izdana, se lahko pojavlja dvom o skladnosti naprav z okoljskimi zahtevami in v okoljsko oz. družbeno odgovorno naravnanost podjetij

 vpliv na ugled podjetij v javnosti in pri poslovnih partnerjih

ippc industrijsko onesna evanje 2 2
IPPC – industrijsko onesnaževanje 2/2
 • emisije v zrak iz nepremičnih virov – kakovost zunanjega zraka

31. december 2010: prilagoditev mejnim vrednostim za nove naprave in 31. december 2011: OVD

 • nadaljnje spremembe postopkov, tehnologij… zahtevajo nova ali spremenjena dovoljenja …
 • OVD so nikoli končana zgodba
 • dolgotrajnost postopkov izjemno zaskrbljujoča
 • konkurenčnost industrije zahteva hitro in učinkovito prilagajanje

Pričakovanja: pospešitev postopkov in odprava neskladij v zakonodaji

slide5

65% odpadkov se predela

Vir: SURS, www.stat.si

ravnanje s komunalnimi odpadki primerjava z izbranimi dr avami 2008
Ravnanje s komunalnimi odpadki, primerjava z izbranimi državami, 2008

66% se odloži

EU27

Vir: Eurostat

ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki
 • postopki za vpise v evidence ARSO, pridobitev dovoljenj za ravnanje, izvoz oz. iznos odpadkov so predolgi
  • pospešiti postopke izdaje dovoljenj, vpisov v evidence
 • (ne)delovanje sistemov ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov, zlasti z embalažo
  • transparentnost shem in stroškov ravnanja
  • večja učinkovitost ločenega zbiranja odpadkov
 • v pripravi so predpisi o ločenih frakcijah komunalnih odpadkov in spremembe uredbe o ravnanju z odpadki (prenos 2008/98/ES)
  • pobuda MOP, da se sočasno ureja tudi področje ravnanja z embalažo/odpadno embalažo

celovit pristop!

ets in okoljske co 2 dajatve
ETS in okoljske (CO2) dajatve

3% BDP

v 2007

Okoljske dajatve v RS, v 1000 EUR

? Prispevki in dodatki po uredbi o prihrankih – energetska učinkovitost

? ETS

slide9
kakšni so učinki CO2 dajatve v smislu zmanjšanja emisij?

kakšni so učinki sheme oprostitev CO2 dajatve – sklenjenih je bilo 150 pogodb o zmanjšanju emisij CO2

shema oprostitev v prihodnje?

uporaba sredstev okoljskih dajatev za okoljske namene?

zelena davčna reforma?

ustreznost prenosa 2006/32/ES v pravni red RS? (Uredba o prihrankih – energetska učinkovitost)

CO2 dajatev… odprta vprašanja…

ne skladnost eu in rs zahtev
(Ne)skladnost EU in RS zahtev?

ETS – 2003/87/ES

CO2

GD1

GD2 + …

Prispevki in dodatki – uredba o prihrankih

GD1 + GD2 + …

2006/32/ES: direktiva se ne uporablja za tista podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so v ETS

emisije tgp pri akovanja
Emisije TGP - pričakovanja
 • emisije toplogrednih plinov, ETS – prednostna naloga MOP
 • tesnejše sodelovanje z MOP pri pripravi in izvajanju zakonodaje – izmenjava informacij MOP – GZS – gospodarstvo, uveljavljanje stališč gospodarstva na ravni EU
 • predlagamo celovit pristop pri obravnavi in sprejemanju ukrepov, ki se nanašajo na zmanjševanje emisij TGP, ukrepe je treba izvajati na vseh ravneh (promet… razpršeni viri…)
 • v pripravo sprememb uredbe o CO2 dajatvi in nove sheme oprostitev CO2 dajatve je treba vključiti gospodarstvo – zavzemamo se za enostaven, pregleden in okoljsko učinkovit model

Hvala za pozornost!

ad