slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 20, 1-7 Il- liġi ġiet mogħtija permezz ta’ Mosè

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 20, 1-7 Il- liġi ġiet mogħtija permezz ta’ Mosè - PowerPoint PPT Presentation


  • 174 Views
  • Uploaded on

Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 20, 1-7 Il- liġi ġiet mogħtija permezz ta’ Mosè. F’dak iż-żmien , Alla kellimhom u qalilhom dan kollu : “ Jiena hu l- Mulej , Alla tiegħek , li ħriġtek mill-art tal-Eġittu , minn dar il-jasar. Ma jkollokx allat oħra għajri .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 20, 1-7 Il- liġi ġiet mogħtija permezz ta’ Mosè' - arwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Qari mill-ktieb

tal-Eżodu

Eżodu 20, 1-7

Il-liġiġietmogħtijapermezz ta’ Mosè

slide2
F’dakiż-żmien, Allakellimhom u qalilhomdankollu:

“Jienahu l-Mulej, Allatiegħek, li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minndar

il-jasar.

slide3
Ma jkollokxallatoħragħajri.

La tagħmilxgħaliksurietminquxa u ebdaxbieha ta’ ebdaħaġa li hemmfl-għolitas-sema, jewisfelfl-art, jewfil-baħartaħt l-art.

slide4
Latmilxquddiemhom: la tadurahomxgħaliexjienahu l-MulejAllatiegħek, Allagħajjur, li npatti

l-ħażental-missirijietfuq l-ulied sat-tielet u r-raba’ ġenerazzjonilildawk li

slide5
jobogħduni; immanagħdersa l-elf nisellil min iħobbniu jżomm

il-kmandamentitiegħi.

La ssemmix l-isem

tal-Mulej, Allatiegħek, fix-xejn: għaliexlil min

slide6
isemmi l-isemtiegħu

fix-xejn, il-Mulej ma jħallihxblakastig.

Ftakarf’jum is-Sibt u qaddsu. Sittijiemtaħdemu tagħmelkulmagħandektagħmel; imma s-seba’ jum

slide7
il-mistrieħf’ġiehil-Mulej, Allatiegħek. Dan il-jum ma tagħmelebdaxogħol, int, ibnek, il-qaddej u

l-qaddejjatiegħek,

il-bhemjjemtiegħek, u

l-barranili jkunġewwa

slide8
bwiebek. Għaxf’sittijiemil-Mulejgħamel

is-smewwietu l-art;

il-baħaru kulmahemmfihom, u strieħfis-seba’ jum, Għalhekkil-Mulejbierek is-seba’ jumu

slide9
qaddsu. Weġġahlilmissierek u lil

ommok, sabiexjitkattrujiemekfuq l-art li l-Mulej, Allatiegħek, jagħtik.

La toqtolx.

La tagħmilxadulterju.

slide10
La tisraqx.

La tagħtixxhiedagiddieba

kontragħajrek.

La tixtieqxdargħajrek: la tixtieqxil-mara ta’ għajrek, il-qaddejjewil-qaddejjatiegħu, l-għoġoljew

slide12

Il-Kelma tal-Mulej.

R:/ Irroddu ħajr lil Alla

slide13

Salm Responsorjali

R:/ Mulej, intgħandekil-kliem

tal-ħajja ta’ dejjem

slide14
Il-liġi tal-Mulej perfetta,

u tagħti l-ħajja;

ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,

u tgħallem lil min ma jafx.

slide15
R:/ Mulej, intgħandek

il-kliemtal-ħajjata’ dejjem

slide16
Il-preċetti tal-Mulej dritti,

u iferrħu l-qalb;

il-kmandament tal-Mulej safi,

u jdawwal l-għajnejn.

slide17
R:/ Mulej, intgħandek

il-kliemtal-ħajjata’ dejjem

slide18
Il-biża’ tal-Mulej sinċier, u jibqa’ għal dejjem;

Il-ġudizzji tal-Mulej sewwa,

u mseddqa għalkollox.

slide19
R:/ Mulej, intgħandek

il-kliemtal-ħajjata’ dejjem

slide20
Egħżeż mid-deheb,

mid-deheb l-aktar fin,

oħla mill-għasel

u mill-qtar tax-xehda.

slide21
R:/ Mulej, intgħandek

il-kliemtal-ħajjata’ dejjem

slide22

Hallelujah, Hallelujah Henjindawkli jisimgħu

l-kelma ta’ Allab’qalbtajba u sinċiera, jgħożżuha, u jagħmlu

l-frottbillijżommusħiħ

Hallelujah, Hallelujah

slide23
Qari

mill-Evanġelju skontSan Mattew

Mt 13, 18-23

R:/ GlorjalilekMulej

Dak li jisma’ l-kelma, u jifhimha, hu jagħmel il-frott

slide24
F’dak iż-żmien, Ġesùqal lid-dixxiplitiegħu:

“Melaisimgħuhaintom

il-parabbolata’ dak li ħareġjiżra’. Kull min jisma’ l-kelmatas-Saltna u ma jifhimhiex, jersaq

slide25
il-ħażinu jisraqludak li jkuninżera’ f’qalbu: danhuwadakli nżera’

mal-mogħdija. Dak li nżera’ f’artkollha blat

huwadak li jisma’ l-kelma

u jilqagħhaminnufih

slide26
bil-ferħ; immagħeruq ma jkolluxfihinnifsu,

u għalhekkftitidum;

imbagħadjiġifuqu

l-għawġ, jewisib min iħabbtuminħabba

l-Kelma, u malajrjitfixkel.

slide27
Dak li nżera’ qalb ix-xewk

huwadak li jisma’

l-Kelma, iżda l-inkwietżejjedgħall-ħwejjeġ

tad-dinjau l-ġibda

għall-ġidtal-art joħonqulu l-Kelma, li għalhekkma

slide28
tagħmilxfrott. Dakimbagħad li nżera’ f’arttajbahuwadak li jisma’

l-Kelma u jifhimha; u tassew, hujagħmelil-frott,

danjagħmelmija, daksittin, u l-ieħortletin.”

slide29

Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu

ad