Viestintätieteiden verkko-opetus - PowerPoint PPT Presentation

Viestintätieteiden verkko-opetus
Download
1 / 10

  • 66 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Viestintätieteiden verkko-opetus. Miten valtakunnallinen verkosto tuottaa verkko-opetusta?. Virtuaaliyliopistoseminaari Tampereen yliopistossa 30.5.2001/Anneli Lehtisalo.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Viestintätieteiden verkko-opetus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Viestint tieteiden verkko opetus

Viestintätieteiden verkko-opetus

Miten valtakunnallinen verkosto tuottaa verkko-opetusta?

Virtuaaliyliopistoseminaari Tampereen yliopistossa 30.5.2001/Anneli Lehtisalo


Viestint tieteiden verkko opetus

Viestintätieteiden yliopistoverkosto on valtakunnallinen yhteistyön organisaatio. Verkostossa ovat mukana kaikki alan pääainetason opetusta antavat oppiaineet kymmenestä eri yliopistosta ja korkeakoulusta.Verkoston toiminta käynnistyi virallisesti vuoden 1998 alussa opetusministeriön tuella.


Viestint tieteiden verkko opetus

Åbo Akademi

Informations-förvaltning

Helsingin yliopisto

Viestinnän laitos

Jyväskylän yliopisto

Viestintätieteet/

journalistiikka

Helsingin yliopisto

SSKH/journalistik

Taideteollinen korkeakoulu

Medialaboratorio

Jyväskylän yliopisto

Viestintätieteet/

puheviestintä

Tampereen yliopisto

Informaatio-tutkimuksen laitos

Tampereen yliopisto

Tiedotusopin laitos

Taideteollinen korkeakoulu

Elokuvataide

Taideteollinen korkeakoulu

Graafinen suunnittelu

Jyväskylän yliopisto

Viestintätieteet/

yhteisöviestintä

Taideteollinen korkeakoulu

Valokuvataide

Oulun yliopisto

Informaatio-tutkimuksen laitos

Vaasan yliopisto

Viestintätieteiden laitos

Lapin yliopisto

Mediatieteen yksikkö

Turun yliopisto

Mediatutkimus

Helsingin kauppakorkeakoulu

Suomen kieli

ja viestintä

Verkoston jäsenet


Viestint tieteiden verkko opetus

Verkoston toiminnan tavoitteena on

alan tieteellisen vuorovaikutuksen ja tiedonkulun parantaminen,

alan perusopetuksen kehittäminen, erityisesti tietoverkkoja

hyväksikäyttäen,

jatkokoulutuksen kehittäminen,

yhteisten tutkimus-, opetus- ja oppimateriaaliprojektien kehittäminen, sekä

yhteisten uusien koulutusohjelmien tai erikoistumisopintojen suunnittelu.


Viestint tieteiden verkko opetus

Verkoston virtuaaliyliopistohanke?

5 suomenkielistä verkko-opintojaksoa ja

2 englanninkielistä verkko-opintojaksoa (lukuvuonna 2001-2002),

opiskelijatutorjärjestelmä, sekä

jatko-opiskelijoiden verkostoitumisen tukeminen.


Viestint tieteiden verkko opetus

Verkoston verkko-opintojaksot

Johdatus viestintätieteisiin (3 ov) syyslukukausi 2001

Mediakasvatus (2 ov) syyslukukausi 2001

Viestinnän etiikka ja lainsäädäntö (2 ov) syyslukukausi 2001

Tiedonlähteet ja -hallinta (2 ov) syyslukukausi 2001

Tieto ja viestintä organisaatiossa (2 ov) kevätlukukausi 2002

Current Issues in Communication and Information Sciences in Finland

(2 ov) kevätlukukausi 2002

Finnish Media ja Communication System (3 ov) kevätlukukausi 2002


Viestint tieteiden verkko opetus

Verkoston johtoryhmä

Koordinaattori

Opetustyöryhmä

Asiantuntijat

Opettajat

Oppimateriaalin

tekijät

Viestintätieteiden lehtori


Viestint tieteiden verkko opetus

Yhteistyöllä hyvää halvalla ja helposti?

virtuaaliyliopistohanke lähti käyntiin vauhdilla - ratkaisuja ei ole vielä valmiina

opintoja pitäisi olla tarjolla jo syksyllä 2001 -

verkoston organisaatio vasta opettelee yhteisten opintojen suunnittelua

-> miten integroida opinnot laitoksen omaan opetusohjelmaan?

-> mistä tekijät oppimateriaaleille, vetäjät kursseille?

-> massakursseja kaikille vai pienryhmäopetusta harvoille?

-> toimiiko valtakunnallinen etäopetus - toimisiko valtakunnallinen lähiopetus?


Viestint tieteiden verkko opetus

2001- 2002 on pilottivuosi!

hetkessä ei tule valmista - jos koskaan!


Viestint tieteiden verkko opetus

Viestintätieteiden yliopistoverkosto

http://www.uta.fi/viesverk

Anneli Lehtisalo, koordinaattori, p.anneli.lehtisalo@uta.fi, (03) 215 6304


  • Login