VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA
Download
1 / 5

VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK 12.12.2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK 12.12.2013 Kehittämispäällikkö Martti Rantala Koulutusjaoston puheenjohtaja, ELY-keskus. Hallituksen rakennepoliittinen uudistus: Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK 12.12.2013' - arvid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 • VARSINAIS-SUOMEN AIKUIS- JA

 • AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPIKNIK

 • 12.12.2013

 • Kehittämispäällikkö Martti Rantala

 • Koulutusjaoston puheenjohtaja, ELY-keskus


Hallituksen rakennepoliittinen uudistus ty voima ja koulutustarpeen ennakointi
Hallituksen rakennepoliittinen uudistus: Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi

 • Koulutus- ja työvoimatarpeen ennakointia kehitetään lähtien työ-, elinkeino- ja koulutuspolitiikan tavoitteista.

 • Monipuolisesti tuotettu ennakointitieto ja vaihtoehtoja sisältävät skenaariot palvelevat koulutustarjontaa ja -päätöksentekoa.

 • Koulutuksen osuva mitoittaminen ja osaamishaasteisiin vastaaminen edistävät työmarkkinoiden toimintaa, työpaikkojen syntyä ja yritysten kilpailukykyä.

 • Syvennetään ja tarkennetaan ministeriöiden ennakointitoimintaa ja työnjakoa perustuen nykyiseen toimintamalliin, jossa TEM, OKM, STM ja VM yhdessä tilaavat ennakoinnin taustaksi VATT:lta skenaarioita ja analyysejä .

 • Lopputuote: Ennakointi raportoidaan laajasti eri foorumeilla ja kirjallisesti. Ennakoinnin numeeriset tulokset saatetaan tietokantoina julkiseen käyttöön.


Hallituksen rakennepoliittinen uudistus koulutuksen uudelleensuuntaaminen
Hallituksen rakennepoliittinen uudistus: koulutuksen uudelleensuuntaaminen

 • Parannetaan osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointia ja otetaan käyttöön uusia ennakoinnin välineitä (liittymä hankkeeseen 2.9)

 • Lisätään ammatillisen työvoimakoulutuksen joustavuutta ja kysyntä-/tarvelähtöistä räätälöintiä niin työnantajien kuin henkilöasiakkaiden tarpeista

 • Lisätään työelämälähtöisiä ja muita joustaviakoulutussisältöjä tutkintoon tai sellaisen osaan johtavan koulutuksen rinnalla ammatillisen työvoimakoulutuksen nopean reagointikyvyn turvaamiseksi

 • Selkiytetään OKM:n ja TEM:n työnjakoa aikuiskoulutuksen kohdentamisessa ja toteutuksessa (hallitusohjelman kirjauksen mukainen virkamiesvalmistelu)

 • Henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden osaamisen kehittämiseen liittyviä monikanavaisia ohjauspalveluja kehitetään.

  Lopputuote: Nykyistä joustavampi työ- ja elinkeinoelämän murroksen aiheuttamiin laadullisiin ja määrällisiin osaamis- ja työvoimatarpeisiin vastaava ammatillisen koulutustarjonnan kokonaisuus, jonka tuloksena koulutuksen suorittaneet sijoittuvat avoimille työmarkkinoille työvoima kysyville aloille tai aloittavat elinkeinotoiminnan. Kehittämistyö painottuu vuoteen 2014.


Hallituksen rakennepoliittinen uudistus rakennerahastot
Hallituksen rakennepoliittinen uudistus: Rakennerahastot uudelleensuuntaaminen

 • Tulevan EU-rakennerahastokauden rahoitus priorisoidaan tukemaan pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, elinkeinoelämän rakennemuutosta, vähähiilisyyden edistämistä ja työllisyyttä sekä syrjäytymisen ehkäisyä. Tavoitteena on pitkäkestoinen ja entistä parempi vaikuttavuus.

 • Rakennerahastojen hallintomalli uudistetaan kustannus-tehokkaammaksi, joustavammaksi ja yksinkertaisemmaksi.

 • HALKE päätti 18.9.2013, että ensi vuoden alusta alkavalla rakennerahastokaudella neljä ELY-keskusta (POP/Oulu, ESA/Mikkeli, KES/Jyväskylä, HÄME/Lahti) erikoistuu rakennerahastojen hallintoon.

 • Kokonaisuus ei vaadi uusia päätöksiä osana rakennepoliittisen ohjelman valmistelua.


Osaamisella menestykseen ely keskuksen toimenpiteet joilla eniten vaikuttavuutta
Osaamisella menestykseen uudelleensuuntaaminenELY-keskuksen toimenpiteet, joilla eniten vaikuttavuutta:

 • Alueellisen ennakointiverkoston rakentaminen toimivaksi ja sen työtä hyödynnetään kattavasti VARELYn koulutus- ja palvelusuunnittelussa

 • Rakennetaan elinikäisen ohjauksen -verkosto (ELO), jolla ohjaus kehitetään vastaamaan tehokkaasti alueen tarpeisiin

 • Lisätään kansainvälistymis-, yrittäjä- ja myyntiosaamista koulutus- ja yritysten kehittämisohjelmissa

 • Hankitaan maahanmuuttajille (erityisesti korkeakoulutetuille) koulutusta, jonka avulla heidän osaamistaan voidaan aiempaa paremmin hyödyntää

 • Työelämä 2020 –alueverkoston yhteisesti valituilla toimilla kohennetaan työelämän laatua ja tuottavuutta sekä osallisuutta työpaikoilla


ad