Hofteprosjekt
Download
1 / 21

HOFTEPROSJEKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

HOFTEPROSJEKT. UNN HARSTAD v/ avdspl Hege Fredheim. Prosjektgruppe. Gro Johnsen (fysioterapeut) Mathias Brockmann (overlege ortopedi) Hege Fredheim (avdelingssykepleier og prosjektleder). Struktur/ organisering. UNN Harstad- del av UNN Helseforetak Tromsø, Harstad og Narvik

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' HOFTEPROSJEKT' - arva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hofteprosjekt

HOFTEPROSJEKT

UNN HARSTAD

v/ avdspl Hege Fredheim


Prosjektgruppe
Prosjektgruppe

Gro Johnsen

(fysioterapeut)

Mathias Brockmann

(overlege ortopedi)

Hege Fredheim

(avdelingssykepleier og prosjektleder)


Struktur organisering
Struktur/ organisering

 • UNN Harstad- del av UNN Helseforetak Tromsø, Harstad og Narvik

 • Kirurgisk seksjon, UNN Harstad

  25 kirurgiske senger hvorav 10 er forbeholdt ortopedi

 • Fleksibruk av senger/ fleksibruk av pleiere 5 ulike diagnosegrupper (gastro, kar/endokronologi, urologi og ortopedi)

 • 50 stk pleiere i turnus

  hvorav 40 sykepleiere og 10 hjelpepleiere


Utgangpunkt
Utgangpunkt

 • Lang liggetid

  (12,3 liggedøgn i post )

 • Døgn-dag (flytte pas.behandling til lavere omsorgsnivå)

 • Faglig ønske om bedring av kvalitet (hofteskoler, rutiner/prosedyrer etc andre steder)


Mål

 • Kvalitetssikre pasientbehandling

 • Faglig effektivisering av behandling/tiltak

 • Bedre pasientens opplevelse av behandling

 • Bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten og rehabliteringsinstitusjon

 • Kortere liggetid i sykehus/døgnpost


Utfordringer
Utfordringer

 • Geografi

  UNN Helseforetak: Server 31 kommuner, samt henvisninger fra Finnmark

  UNN Harstad: Nærliggende kommuner til Harstad

  Transport og reisetid er viktige faktorer

 • Aldersgruppe

  gjennomsnittsalder på 76 år

 • Tverrfaglighet

  • eksternt med kommuner og private, internt med faggrupper og ulike sykehusavdelinger

  • rehabiliteringsinstitusjoner

 • Økonomiske rammer


 • Inndeling av prosjektet
  Inndeling av prosjektet

  • Pasientforløpet fra A til Å

  • Informasjon til pasient/pårørende

  • Liggedøgn i sykehus

  • Kirurgisk teknikk og type analgetika

  • Opptrening post operativt

  • Smertelindring

  • Samarbeid med eksterne aktører/planlegging av utreise

  • Måling av pasientfornøydhet


  1 pasientforl p a til
  1.Pasientforløp A til Å

  • utarbeidelse av hofteprogram

   • Kvalitetssikring av pasientbehandling

   • Ansvarliggjøring av ulike faggrupper

   • Helhetlig fremstilling av pasientforløp fra henvisning av fastlege til utskrivelse fra sykehuset

   • Et hjelpemiddel for ansatte i sykehuset- gir god oversikt over ansvar og de ulike elementer i behandlingen  2 informasjon pasient p r rende
  2. Informasjon- pasient/ pårørende

  • Utarbeidelse av informasjonshefte (Gjort av sykepleiere i post, faglig samarbeid med overlege og fysioterapeut)

  • Standardisering av innkomstintervju

  • Standardisering av informasjon om behandling/ forløp uavhengig av deltakelse ved hofteskolen

   (utføres av sykepleier i døgnpost pr tlf med pasient)

  • Ansvarliggjøring

   (ansvarlig for egen helse- helsepersonell skal hjelpe og tilrettelegge)

  • Hofteskole (tverrfaglig- tilpasset målgrupper, inkluderer ortoped, postsykepleier, fysioterapeut og anestesisykepleier)


  Hofteskole
  Hofteskole

  • Varighet ca 4-5 timer

  • Undervisning basert på informasjonsbrosjyre som er tilsendt i posten

  • Tverrfaglig undervisning hvor ortoped, fysioterapeut, anestesisykepleier og post-sykepleier er deltakende

  • Samtale en-til-en med fysioterapeut

  • Post-sykepleier leder skolen


  3 ligged gn i avdeling
  3. Liggedøgn i avdeling

  • Innleggelse i sengepost (poliklinisk konsultasjon fredag- innleggelse søndag)

  • Hotellpost (pre operativt 1. natt og postoperativt etter 4-5 døgn)

  • Standardisert og forutsigbart post operativ opptrening (fysioterapeut er ansvarlig for opptreningsprogram)


  4 kirurgisk teknikk og type analgetika
  4. Kirurgisk teknikk og type analgetika

  Kirurgisk teknikk

  • Sementerte proteser

  • Lateral tilgang

  Anestesi

  • Samarbeid mellom kirurg og anestesilege

  • Spinal/ EDA

  • Spinal/ LIA


  5 opptrening postoperativt
  5. Opptrening postoperativt

  • Fysioterapeut er ansvarlig for planlegging av opptrening tilpasset hver enkelt pasient

  • Standardisert forutsigbart program

  • Mindre ”hjelpsomme” pleiere

   (pasientene skal i større grad ta ansvar selv med bistand fra pleiere)

  • Bli bedre på smertelindring


  6 smertelindring
  6. Smertelindring

  • Tilfredsstillende informasjon pre-operativt

  • Innføring av VAS

   Visuell analog skala

   Tverrfaglig- ”snakke samme språk”

  • Post operativ smerteregime- faste rutiner

  • Eget prosjekt med 2 ansvarlige sykepleiere med mål om å øke kompetansen og bedre forståelse for smertelindring/ samarbeid med pasient


  7 samarbeid med eksterne akt rer planlegging av utreise
  7. Samarbeid med eksterne aktører/ planlegging av utreise

  • Hjemmesykepleie Skape forutsigbarhet- planlegging av utreise

   Samtykke fra pasient og søknad må sendes til hjemmesykepleien forut for innleggelse

  • Rehabiliteringsinstitusjoner Faste avtaler  flyt i pasientbehandling

  • Hjelpemiddelsentral – fylke og kommunalt Lette behandling for utlån av hjelpemidler kortidsbruk, kommunene er ansvarlig men har lite på lager pga dårlig økonomi…..


  8 m ling av pasientforn ydhet
  8. Måling av pasientfornøydhet

  I dag:

  • enkel spørreundersøkelse for de som gjennomgår hofteskolen

  • Muntlige tilbakemeldinger fra pasienter og fagpersonell

   Fremover:

  • iverksette større brukerundersøkelse hvor vi skal se på pasientens ”fornøydhet” linket opp mot de 6 elementene i prosjektet


  Hovedelementer i prosjektet
  Hovedelementer i prosjektet

  • Informasjon til pasient/pårørende

  • Liggedøgn i sykehus

  • Kirurgisk teknikk og type analgetika

  • Opptrening post operativt

  • Smertelindring

  • Samarbeid med eksterne aktører/ planlegging av utreise


  Hva har vi oppn dd s langt
  Hva har vi oppnådd så langt…

  • Mer fornøyde og tryggere pasienter og pleiere

  • Mindre smertepåvirkede pasienter (mindre stress og mer forutsigbarhet)

  • Mer deltakende pasienter (klargjøring/ ansvarliggjøring for egen helse og utreise)

  • Kortere liggetid Hofteskolepasienter: redusert liggetid med 4-6 dager

   Gjennomsnittlig reduksjon på liggetid til 9,5 døgn

   (bare ¼ av pas har gjennomgått hofteprogram med hofteskole)

  • Bedre tverrfaglig samarbeid mellom avdelinger og fagprofesjoner Økt forståelse for hverandres arbeidssituasjon/ arbeidsområde
  ad