Satelitske komunikacijske tehnologije
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Satelitske komunikacijske tehnologije PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Satelitske komunikacijske tehnologije. Predavač: prof. dr. sc. Krešimir Malarić FER - Z RK  kresimir.malaric @fer.hr. Asistent: Iva Bačić, dipl.ing.el. FER - ZRK  iva.bacic @fer.hr. Šk. godina 2009/10. Uvod Sadržaj kolegija Literatura Organizacija nastave Ocjenjivanje.

Download Presentation

Satelitske komunikacijske tehnologije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Satelitske komunikacijske tehnologije

Satelitske komunikacijske tehnologije

Predavač:

prof. dr. sc. Krešimir Malarić

FER - ZRK

kresimir.malaric@fer.hr

Asistent:

Iva Bačić, dipl.ing.el.

FER - ZRK

 iva.bacic@fer.hr

Šk. godina 2009/10


Pregled tema

Uvod

Sadržaj kolegija

Literatura

Organizacija nastave

Ocjenjivanje

Pregled tema

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Satelitske komunikacijske tehnologije

Uvod

 • Predmet Satelitske komunikacijske tehnologije

  • Primjena satelita u komunikacijama

  • Specifičnosti rada zemaljske postaje i satelita u posebnim uvjetima

  • Široka uporaba u različitim područjima:

   • Radio i telekomunikacije

   • GPS

   • Daljinska istraživanja

   • Meteorologija

   • Istraživanje svemira

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Sadr aj kolegija

Sadržaj kolegija

 • Uvod - povijest, značajke, frekvencije, namjena

 • Putanje - Vrste putanja, područje pokrivanja, Kepplerovi zakoni, nesavršenostZemlje

 • Lansiranje i održavanje satelita – kut azimuta i elevacije, globalni i uski snopovi, kut satelit – zemlja, određivanje točnog položaja

 • Širenje valova kroz atmosferu – gubitci u slobodnom prostoru, ionosfera, kiša, polarizacija i depolarizacija

 • Zemaljska postaja - antene, temperaturni šum, odašiljački i prijamni dio

 • Satelitska postaja – transponder, parametri kvalitete veze (EIRP, S, G/T)

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Sadr aj kolegija nastavak

Sadržaj kolegija (nastavak)

 • Modulacijski postupci – analogni i digitalni

 • Kodiranje – FEC, dobitak kodiranja

 • Tehnike višestrukog pristupa - FDMA, TDMA, CDMA, PAMA, DAMA, PRMA

 • Proračun veze - , uzlazna i silazna veza, interferencija, šum

 • Komunikacijski sateliti – televizija, telefonija, radio, podaci, satelitski pokretni telefoni

 • Primjena – VSAT, meteorološki sateliti, međusatelitske veze, satelitski internet, znanstveni i vojni sateliti, prijenos sunčeve energije sa satelita do zemlje

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Preporu ena literatura

Preporučena literatura

 • Jules E. Kadish, Thomas W. R. East:Satellite Communications Fundamentals, Artech House, 2000

 • Roman Galić:Telekomunikacije satelitima,Školska knjiga, Zagreb, 1993

 • Gérard Maral, Michel Bousquet: SatelliteCommunication Systems, Wiley, 2002

 • Predavanja (PPT)

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Dopunska literatura

Dopunska literatura

 • Gérard Maral:VSAT Networks, Wiley, 2003

 • Andrew Inglis, Arch Luther:Satellite Technology – An Introduction, Butterworth-Heinemann, 1997

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Organizacija nastave

Organizacija nastave

 • 2 sata predavanja tjedno (srijedom, C-XII – seminar, 14-16)

 • auditorne vježbe – dio predavanja

 • 1 laboratorijska vježba – pokazna

 • Posjet Satelitskom centru Deanovec (OiV)

 • provjere znanja

  • 2 međuispita

  • završni ispit

  • 3 domaće zadaće

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Ocjenjivanje

Ocjenjivanje

 • 3 domaće zadaće koje se ocjenjuju, ukupno 15 bodova

 • ispiti:

  • 1. međuispit:25 bodova

  • 2. međuispit:25 bodova

  • završni ispit:25 bodova

 • sudjelovanje u nastavi do 10 bodova

  sveukupno = 100 bodova

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Ocjenjivanje1

Ocjenjivanje

 • uvjet za izlazak na završni ispit:

  • do tada ostvarenih 25 bodova

 • na završnom ispitu barem 10 bodova

 • prag za prolaz: 50 bodova

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


Informacije i obavijesti

Informacije i obavijesti

 • detaljnije informacije o predmetu, obavijesti, ...

  http://www.fer.hr/predmet/skt

FER-Zagreb, Satelitske komunikacijske tehnologije 2009/10


 • Login