O sp ce
Download
1 / 39

O Spółce - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

O Spółce. Aquanet – nasza historia. Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z gazownią pod nazwą „ Zakład Światła i Wody”. 1951 powołano Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 1996 nastąpiła komunalizacja Przedsiębiorstwa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

O Spółce

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


O sp ce

O Spółce


Aquanet nasza historia

Aquanet – nasza historia

 • Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z gazownią pod nazwą „ Zakład Światła i Wody”.

 • 1951 powołano Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

 • 1996 nastąpiła komunalizacja Przedsiębiorstwa

  Państwowego w miejskie Przedsiębiorstwo.

 • 1997 przekształcenie w Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

 • 2003 zmiana nazwy na Aquanet Sp. z o.o.

 • 2005 zmiana w SpółkęAkcyjną.


O sp ce

Fakty

▪ Aquanet - todrugie co do wielkości polskie

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

▪Aquanet - to największa w Wielkopolsce firma

wodociągowo-kanalizacyjna

▪ Aquanet - zaopatruje w wodę blisko 800 tysięcy

mieszkańców Poznania i okolicznych gmin.

▪ Aquanet - to Spółka, której przychody roczne wynoszą

około 350 mln.


O sp ce

Podstawy prowadzenia działalności

 • Wykonywanie zadania własnego gmin w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków na podstawie zezwolenia;

 • Porozumienie komunalne;

 • Realizacja zadań na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa m.in.:

 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorstwa wod-kan i odbiorców;

 • Zasady ustalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

 • Zasady kalkulowania i zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.


O sp ce

Obszar działalności Aquanet


O sp ce

Struktura akcjonariatu

Akcjonariuszami Spółki są:

▪Poznań (71,959%)

▪Mosina (8,680%)

▪Puszczykowo (4,736%)

▪Czerwonak (3,292%)

▪Luboń (2,898%)

▪Suchy Las (2,871%)

▪Murowana Goślina (2,318%)

▪Swarzędz (1,566%)

▪Kórnik (1,614%)

▪Brodnica (0,027%)

▪Pozostali (0,034%) uprawnieni pracownicy


O sp ce

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A.

W skład Grupy kapitałowej AQUANET S.A. wchodzą :

AQUANET S.A. – jednostka dominująca

oraz spółki zależne:

udział Aquanet w

kapitale zakładowym Spółki

Aquanet Krzesinki Sp. z o.o.100,00%

Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. 32,72%

Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. 83,56%

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o.100,00%


O sp ce

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - I

 • • Spółka Aquanet Krzesinki powstała w 2004 roku w

 • wyniku wydzielenia ze struktur Aquanet S.A.

 • działalności geologiczno-wiertniczej i sieciowej.

 • W 2012 r. Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. uzyskała

 • przychody ze sprzedaży na poziomie 41,8 mln zł, a liczba zatrudnionych wzrosła do 56 pracowników

 • W roku 2012 Spółka Aquanet Krzesinki uhonorowana

 • została nagrodą prestiżowego rankingu firm z sektora

 • MSP - „Skrzydła Biznesu”.

 • W zestawieniu ogólnopolskim Spółka została

 • sklasyfikowana na 2. miejscu osiągając miano jednej z

 • najbardziej dynamicznie rozwijających się Spółek w

 • kategorii „Spółki średnie”.


Grupa kapita owa aquanet s a ii

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - II

 • W 2005 r. w strukturę właścicielską Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. włączony został Aquanet S.A. na podstawie umowy zawartej z Miastem i Gminą Ostroróg.

 • Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostroróg.

 • Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 1,4 mln zł.


Grupa kapita owa aquanet s a iii

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - III

 • W 2011 r. została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy Aquanet S.A. a Gminą Mieścisko. Przyjęty przez Strony operatorski model współpracy opiera się na publicznej własności infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej zarządzanej przez Spółkę Aquanet Mieścisko Sp. z o.o.

 • Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieścisko.

 • Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 2,2 mln zł.


Grupa kapita owa aquanet s a iv

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - IV

 • W dniu 25.10.2012 r. została zawiązana nowa

  Spółka zależna Aquanet S.A. pod firmą

  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o.

  Spółka powstała w wyniku wydzielenia

  działalności wewnętrznej jednostki

  Aquanet S.A. – Stacji Kontroli i Obsługi

  Pojazdów.

  •Przedmiot działalności OSKP obejmuje:

  przeglądy, w tym przeglądy rejestracyjne,

  serwis ( klimatyzacja, myjnia, wymiana opon ),

  naprawy pojazdów.

  •Spółka świadczy usługi na rzecz utrzymania w

  dobrym stanie technicznym floty Aquanet, jak

  również świadczy usługi na rzecz klientów

  zewnętrznych i instytucjonalnych oraz

  indywidualnych.


Kluczowe dzia ania marketingowe sp ki aquanet

Kluczowe działania marketingowe Spółki Aquanet


O sp ce

Kampania Retro w roku 2012

 • 22.03. Światowy Dzień Wody - rozdajemy 1000 doniczek z kwiatami

 • 10 hostess stylizowanych na Hanki w centrum Poznania


O sp ce

Kampania Retro - efekty

 • Wzrost rozpoznawalności realizowanej inwestycji.

 • Wzrost poczucia świadomości cenowej.

 • Wzrost zaufania do dostarczanej przez Aquanet wody.

 • Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako Spółki sprawnie realizującej

 • inwestycje oraz pozyskującej dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  • Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako podmiotu dbającego o

  • ekologię.

  • Kampania otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów Programu

  • Infrastruktura i Środowisko.


 • O sp ce

  Fundusz Wodociągowy

  • Autorski program pomocowy realizowany przez Aquanet od 2004 r.

  • Celem jest dofinansowanie zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat za wodę i ścieki wśród osób o najniższych dochodach, zamieszkujących teren działalności Spółki.

  • Współpracujemy z Fundacją Familijny Poznań, której przekazaliśmy kwotę 700 000 zł na cele pomocy społecznej.

  • W latach 2004-2012 wydatkowaliśmy kwotę 5.750 000 zł, w tym dokonaliśmy 35477 wypłat na rzecz osób potrzebujących.


  O sp ce

  Akcja Edukacyjna „Plusk”

  • ▪Od kilkunastu lat, poprzez Akcję Edukacyjną „Plusk”, propagujemy wśród dzieci i nauczycieli wiedzę na temat uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

  • ▪Akcja Edukacyjna „Plusk” rozpoczęła się w 1998 r. Jak dotąd

  • wzięło w niej udział około 55 tys. dzieci.

  • ▪Inne akcje i działania:

  • ▫„Ręce myję – zdrowo żyję”

  • ▫Konkursy plastyczne

  • ▫Aqualandia (strona www)


  Rozliczenia z klientami

  Rozliczenia z klientami

  • Obsługujemy 79.510 klientów w zakresie usług wod-kan.

  • Za świadczone usługi z zakresu wod-kan Spółka prowadzi

   rozliczenia z 104.502 Odbiorcami na podstawie:

   a) 101.879 wodomierzy (w tym wodomierzy Spółki 93.649 szt.)

   b) 2.623 ryczałtów

  • W roku 2012:

   • wystawiliśmy ponad 520 tys. faktur,

   • wymieniliśmy ponad 19 tys. wodomierzy

   • sporządziliśmy i wysłaliśmy do klientów 36.461 pism

    oraz 49.938 upomnień,

   • do Spółki wpłynęło 128 630 pism z zakresu obsługi klienta

    (w tym Windykacji należności), co było podstawą do

    prowadzenia 45 519 spraw.


  Komunikacja z klientem

  Komunikacja z klientem

  • Za pośrednictwem Poczty Polskiej,

  • Poprzez bezpośredni kontakt w Biurze Obsługi Klienta – obecnie Spółka posiada jeden POK w głównej siedzibie Spółki oraz od 02.05.12r. otwiera nowy POK na ul. Piątkowskiej 117/119,

  • Telefoniczna oraz faxem,

  • Elektronicznie:

   - strona www,

   - e-mail,

   - Interaktywne Biuro Obsługi Klienta (IBOK).

   Dostępna jest również usługa e-faktury dla 3,825 klientów Spółki- ilość

   korzystających klientów na dzień 31.01.2013 r.


  Internet

  Internet

  Strona internetowa Spółki www.aquanet.pl jest miejscem, z którego klient ma możliwość uzyskania pełnej informacji o zakresie działalności prowadzonej przez Aquanet. Jest także przewodnikiem po firmie dla klienta, który chce nawiązać kontakt lub skorzystać z naszych usług. Strona podzielona jest na bloki tematyczne:

  a) Woda i Ścieki,

  b) Inne Usługi,

  c) Inwestycje,

  d) Obsługa Klienta.

  Interaktywne Biuro Obsługi Klienta – pozwala naszym klientom nie wychodząc z domu bezpłatnie np:

  a) sprawdzić stan płatności, kwotę rachunku oraz zestawienie wypłat,

  b) podać odczyt wodomierza,

  c) zgłosić reklamacje i awarie,

  d) wypełnić i przesłać formularze.


  Woda i cieki

  Woda i Ścieki


  O sp ce

  Woda

  Każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji

  średnio 126 tys. m3 wody.

  Eksploatujemy 18 ujęć wody i stacji uzdatniania w:

  Poznaniu, Mosinie, Gruszczynie, Kórniku, Murowanej

  Goślinie i Suchym Lesie.

  W roku 2012:

  • pobraliśmy z naszych ujęć 47 635 tys. m3 wody,

  • do sieci wtłoczyliśmy 46 066 tys. m3

  • sprzedaż wody osiągnęła poziom 41 216 tys. m3

   Nad całym procesem monitoringu jakościowego wody ujmowanej,

   uzdatnianej i dostarczanej naszym odbiorcom czuwają: Technolodzy

   ds. Jakości Wody wespół z akredytowanym Laboratorium Badań

   Środowiskowych oraz system biomonitoringu oparty o małże.


  O sp ce

  Ścieki

  Nadzorujemy pracę 7 oczyszczalni: Centralnej Oczyszczani

  Ścieków, Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, oczyszczalni w

  Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie i Głuszynie.

  W roku 2012na oczyszczalniach:

  • oczyściliśmy 55,4 mln m3 ścieków

  • wyprodukowaliśmy 89 685 ton osadu pościekowego, z czego ok.31 000 ton poddaliśmy termicznemu suszeniu produkując 6 141 ton granulatu ponownie wykorzystywanego na potrzeby przemysłu,

  • wytworzyliśmy 7,0 mln m3 biogazu,

  • z biogazu wyprodukowaliśmy 13,8 mln kWh energii zielonej, która stanowiła prawie połowę zapotrzebowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Lewobrzeżnej Oczyszczalni na energię elektryczną.

   Akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych na bieżąco monitoruje

   skład ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów pościekowych,

   biogazu oraz gleby.


  O sp ce

  Laboratorium Badań Środowiskowych

  Laboratorium Badań Środowiskowych jest jedną z najbardziej profesjonalnych tego typu placówek w Polsce, znakomicie wyposażonym obiektem pod względem technicznym i spełniającym wszystkie wymagane normy.

  Wysoka jakość usług potwierdzona przez specjalistów z Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, którzy przeprowadzili audit w celu potwierdzenia funkcjonowania systemu zarządzania oraz jego rozszerzenia o nowe parametry badawcze, zgodnie z normą PN-EN ISO 17025:2005.

  Obecnie ponad 75% parametrów badawczych jakie wykonujemy to parametry akredytowane.


  O sp ce

  Bezpieczeństwo wody


  Ceny wody w 2013 r netto

  Ceny Wody w 2013 r. (netto)

  Wysokości cen za 1 m3 dostarczonej wody 

  ■Gospodarstwa domowe

  i pozostali odbiorcy -3,81 zł/m3

  ■Przemysł -3,81 zł/m3

  ■Woda na cele przeciwpożarowe -3,81 zł/ m3


  Inwestycje

  Inwestycje


  Finanse

  Finanse

  • Aquanet jako pierwsza firma wodociągowa wPolsce otrzymała kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt jest poręczany przez banki komercyjne. Wysokość kredytu wynosi 500 mln zł, a czas jego trwania 26 lat


  O sp ce

  Inwestycje

  Dziesięcioletni program inwestycyjny -około 1,7 mld zł.

  Wartość inwestycji w 2012 roku - >168 mln zł

  Planowana wartość na 2013 rok->269 mln zł

  Finansowanie ze środków własnych, kredytów oraz

  dotacji z europejskiego Funduszu Spójności.

  • W dorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pod

   nazwą "Lista 2000" w roku 2011 Spółka uplasowała się

   na 4 miejscu w kategorii największych inwestorów w

   Polsce (wcześniej zajmowała pozycję 16 w roku 2010

   i miejsce 30 w roku 2009).


  Inwestycje w latach 2004 2012

  Inwestycje w latach 2004-2012


  R d a nak ad w inwestycyjnych w latach 2012 2020

  Źródła nakładów inwestycyjnych w latach 2012 -2020


  Wysoko puli na inwestycje rozwojowe w gminach cznie w latach 2012 2021

  Wysokość puli na inwestycje rozwojowe w Gminach łącznie w latach 2012-2021


  O sp ce

  Fundusz SpójnościUporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach

  64 kontrakty ( 29 na roboty, 35 usługowych)

  WNIOSEK nr 1

  •Całkowita wartość projektu netto – 596,8 mln zł

  Dofinansowanie netto - 317 898 463 mln zł

  Procent dofinansowania - 53,27.

  WNIOSEK nr 2

  Całkowita wartość projektu netto – 214,8 mln zł

  Dofinansowanie netto – 89,7 mln zł

  Procent dofinansowania – 41,76.

  WNIOSEK nr 3

  Całkowita wartość projektu netto – 304,9 mln zł

  Dofinansowanie netto – 151,8 mln zł

  Przewidywany procent dofinansowania – 49,77.

  WNIOSEK nr 4 ( propozycja wielkości wniosku)

  Całkowita wartość projektu netto – 60 mln zł

  Dofinansowanie netto – 30 mln zł

  Przewidywany procent dofinansowania – 50,00.


  Cele efekt rzeczowy i ekologiczny

  Cele – efekt rzeczowy i ekologiczny

  EFEKT RZECZOWY :

  -Stacja Uzdatniania Wody SUW Mosina

  2 oczyszczalnie ścieków: spełnienie wymagań Dyrektywy 91/271/EEC

  195,3 km kanalizacji wraz z przyłączami

  11,8 km wodociągów wraz z przyłączami

  EFEKT EKOLOGICZNY :

  Liczba podłączonych 27,458 osób

  Podmioty gospodarcze 3 tys RLM

  Wzrost liczby osób 300 korzystających z wody


  O sp ce

  FS

  Finansowanie: ISPA / FS

  967,1 mln zł

  833,4 mln zł


  Schemat pozna skiego systemu wodoci gowego

  Zbiorniki Morasko

  SUW Gruszczyn

  DN1000

  DN 1000

  SUW Wiśniowa

  Zbiorniki Pożegowo

  SUW Mosina

  Schemat Poznańskiego Systemu Wodociągowego

  Pompownia Koronna

  DN 500

  Pompownia Sośnicka

  DN 1000

  DN 1000


  Strefy ci nie pozna skiego systemu wodoci gowego

  Strefy ciśnień Poznańskiego Systemu Wodociągowego


  D ugo sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej

  Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej


  O sp ce

  Dziękuję za uwagę!


  ad
 • Login