De kilometerprijs
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

De Kilometerprijs PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

De Kilometerprijs. Anders Betalen voor Mobiliteit Mr drs Arjan Driesprong. Inhoud. Voorgeschiedenis 2. Waarom? 3. Betalen per kilometer 4. Hoe werkt het? 5. Invoering 6. Mobiliteitsprojecten. 2004: Platform Anders Betalen voor Mobiliteit. In opdracht van minister Peijs

Download Presentation

De Kilometerprijs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De Kilometerprijs

Anders Betalen voor Mobiliteit

Mr drs Arjan Driesprong


Inhoud

 • Voorgeschiedenis

  2. Waarom?

  3. Betalen per kilometer

  4. Hoe werkt het?

  5. Invoering

  6. Mobiliteitsprojecten

Anders Betalen voor Mobiliteit


2004: Platform Anders Betalen voor Mobiliteit

 • In opdracht van minister Peijs

 • Met bestuurders van maatschappelijke organisaties, provincies en gemeenten

 • Onder leiding van oud-ANWB directeur Paul Nouwen

 • Onderzoek naar 10 varianten van beprijzing

Anders Betalen voor Mobiliteit


2005: advies Platform Anders Betalen voor Mobiliteit

 • Invoering kilometerprijs naar tijd, plaats en milieukenmerken

 • Afbouw vaste autobelastingen

Anders Betalen voor Mobiliteit


Nota Mobiliteit

2005Advies Platform in Nota Mobiliteit

Kilometerprijs onderdeel van breed pakket: bouwen, benutten

én beprijzen

2006 Gezamenlijk onderzoek met maatschappelijke organisaties en

decentrale overheden + marktconsultatie systeemkosten

Anders Betalen voor Mobiliteit


Kabinet Balkenende

2007 Kabinet besluit kilometerprijs in te voeren

2008 Start certificerings- en aanbestedingstraject

Start mobiliteitsprojecten

Wetsontwerp naar Raad van State

2009 Wetsvoorstel kilometerprijs naar Tweede Kamer

Start marktconsultatie certificering

Start dialoog aanbesteding

Gunning aantal mobiliteitsprojecten

Anders Betalen voor Mobiliteit


De kilometerprijs

 • Doel:

  Stimuleren bewuster autogebruik om:

  • Doorstroming op Nederlandse wegen te verbeteren

  • Milieu te ontlasten

 • Uitgangspunten:

  • Betalen voor gebruik auto en niet langer voor bezit

  • Niet méér betalen, maar kosten anders verdelen

  • Betaalbaarheid (5% exploitatiekosten)

  • Voldoende draagvlak

Anders Betalen voor Mobiliteit


Uitgangspunten

 • Motorrijtuigenbelasting (MRB), provinciale opcenten en aanschafbelasting (BPM) vervallen

 • Eurovignet (BZM) voor vracht wordt opgeschort

 • Betalen per gereden kilometer

 • In heel Nederland, op alle wegen

 • Spitstarief op drukke trajecten

 • Registratie met satelliettechniek

 • Opbrengsten naar Infrastructuurfonds (o.a. voor onderhoud, nieuwe wegen, investeringen in openbaar vervoer)

Anders Betalen voor Mobiliteit


Verwachte effecten in 2020

 • Aantal gereden kilometers-10 tot 15%

 • Reistijd- 40-60%

 • CO2 ,fijn stof en Nox - 10 tot 20%

 • OV-kilometers+ 6%

 • Verkeersveiligheid+ 7%

 • Wagenpark+ 2tot 3%

 • Bron: Joint Fact Finding 2007 en Muconsult 2009

Anders Betalen voor Mobiliteit


Internationale ontwikkelingen

 • Duitsland: Maut (tol) voor vrachtverkeer op hoofdwegen > milieudifferentiatie tarieven

 • Frankrijk: Ecotax voor vrachtverkeer op hoofdwegen > beoogd per 2011

 • Denemarken: ‘Anders betalen’ voor alle voertuigen > 2009 gestart

 • Tsjechië/Slowakije: Satellietsysteem voor vracht op hoofdwegen > aanbesteding gestart

 • Vlaanderen: Kabinet wil kilometerprijs voor vracht > beoogd per 2011

 • Engeland: Demonstratieprojecten en proeven, passageheffing Londen

Anders Betalen voor Mobiliteit


Betalen per kilometer

 • Wie doet mee?

 • Tarieven

 • Verdwijnen vaste autobelastingen

Anders Betalen voor Mobiliteit


Wie doet mee?

 • Nederlandse kentekenhouders, en buitenlandse vracht

  Uitzonderingen

 • Blijven grotendeels hetzelfde (betalen nu ook geen MRB)

  • ambulances, brandweerauto’s, politieauto’s, taxi’s, voertuigen zonder kenteken (landbouwvoertuigen, gehandicaptenvoertuigen)

 • Motorrijders

  • inbouw kastje te moeilijk (bescherming diefstal en slecht weer)

 • Oldtimers van vóór 1 januari 1987

  • vastgesteld in Belastingplan 2009

Anders Betalen voor Mobiliteit


Tarieven

Basistarief

 • Voor elke gereden kilometer overal in Nederland

 • Hoogte afhankelijk van CO2-uitstoot auto

 • Aparte tarieven voor personenauto’s, bestelauto’s ondernemers en vrachtauto’s

 • Verschil tussen auto’s op benzine, diesel of LPG

 • Vaststelling in Wet kilometerprijs

  Spitstarieven

 • Op drukke trajecten tijdens spitsuren

 • Voor alle weggebruikers gelijk, maar kan verschillen per spitszone

 • Vaststelling bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

Anders Betalen voor Mobiliteit


Verdwijnen vaste autobelastingen

 • Huidige vaste autobelastingen:

  • Voor personenauto’s:

   • Motorrijtuigenbelasting (MRB)

   • Provinciale opcenten

   • Aanschafbelasting (BPM)

  • Voor vrachtwagens:

   • Eurovignet (BZM)

 • Inning provinciale opcenten op andere manier (nog niet bekend)

 • BPM wordt stapsgewijs afgebouwd:

  • Voorkomen schokeffecten wagenpark

  • Gaat naar MRB / kilometerprijs

Anders Betalen voor Mobiliteit


Uitgangspunten systeem

 • Technisch haalbaar, kostenefficiënt en gebruiksvriendelijk

 • Markt ruimte geven, tegelijkertijd zekerheid creëren voor overheid

 • Kentekenhouder is verantwoordelijk voor betaling en werking kastje

 • Vergoeding vanuit overheid voor inbouw en aanschaf eerste kastje

 • Handhaving en supervisie blijft overheidstaak

Anders Betalen voor Mobiliteit


Hoe werkt het?

Anders Betalen voor Mobiliteit


Registratie

 • Iedere auto krijgt registratievoorziening (‘kastje’)

 • Kastje registreert aantal gereden kilometers tegen juiste tarief

 • Alleen gecertificeerde bedrijven mogen apparatuur ontwikkelen, inbouwen en onderhouden

  Samen met bedrijfsleven uitdenken/ontwikkelen:

  • Kastje

  • Certificeringseisen

Anders Betalen voor Mobiliteit


Privacy

 • Systeem kan voertuig niet volgen, dus bescherming persoonsgegevens is gegarandeerd

 • Alleen aantal kilometers en tarief wordt doorgegeven

 • Niemand behalve automobilist kan verplaatsingsgegevens inzien

 • Alleen automobilist zelf kan toestemming geven voor verstrekking extra gegevens

 • Samenwerking met College bescherming persoonsgegevens

Anders Betalen voor Mobiliteit


Fraude

Kastje zelf wordt zo veilig mogelijk gemaakt

 • 'Trusted Element' (TE): chip die zorgt voor beveiliging van gegevens die worden verzonden

 • Agentschap Telecom houdt toezicht op:

  • Kwaliteit en verstoring signaal

  • Productie, handel en verkoop van storingsapparatuur

 • Systeem van toezicht en handhaving

  • Administratieve controles

  • Mobiele en vaste controles langs de weg

 • Anders Betalen voor Mobiliteit


  Toezicht en handhaving

  Anders Betalen voor Mobiliteit


  Toezicht en handhaving

  • Om ervoor te zorgen dat iedereen betaalt vindt toezicht en

   handhaving plaats en kunnen sancties worden opgelegd

  • Uitgevoerd door handhavingsbureau (RDW) en politie:

   • Grotendeels via controles op gegevens

   • Landelijk dekkend detectiesysteem met mobiele en vaste apparatuur langs de weg

  • Sancties variëren van:

   • Geldboetes

   • Gevangenisstraf (in het uiterste geval)

  Anders Betalen voor Mobiliteit


  Stappen

  • Start Grote Praktijktest in 2011; test van systeem

  • Invoering start met vrachtvervoer

  • Daarna stapsgewijze invoering personenauto’s (circa 8 miljoen)

  • Personenauto’s stappen a-select over op basis van eerste twee cijfers kenteken (dus geen vrijwillige keuze)

  • Overgangsfase: sommige automobilisten betalen op oude manier (MRB), anderen betalen al kilometerprijs

  Anders Betalen voor Mobiliteit


  6. Mobiliteitsprojecten in zes regio’s

  Anders Betalen voor Mobiliteit


  Doel

  • Door middel van prijsprikkels nu al bereikbaarheid verbeteren

  • Automobilisten bewust maken van keuzes (thuiswerken, openbaar vervoer, eerder/later beginnen)

  • Leren van gedrag van automobilisten

  • Leerervaring opdoen met techniek

  • Startmotor voor Multiple Service Providers markt

  Anders Betalen voor Mobiliteit


 • Login