Evenstad 3.12.2013
Download
1 / 21

Even Mengshoel - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Evenstad 3.12.2013. Even Mengshoel. Skog- og trenæringen er en av bærebjelkene i næringslivet i Innlandet. Verdiskapingsanalysen utført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning ( NILF-rapport 2012-1 ) viser Total verdiskaping fra primærskogbruket i Innlandet på 1,4 mrd

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Even Mengshoel' - arthur-jacobs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Evenstad 3.12.2013

Even Mengshoel


 • Skog- og trenæringen er en av bærebjelkene i næringslivet i Innlandet.

 • Verdiskapingsanalysen utført av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF-rapport 2012-1) viser

 • Total verdiskaping fra primærskogbruket i Innlandet på 1,4 mrd

 • Total verdiskaping fra skogbasert industri i Innlandet på 3 mrd

 • Primærskogbruket sysselsetter direkte 1 800 personer

 • Primærskogbruket med ringvirkninger gir grunnlag for 7 500 sysselsatte

 • Hver sysselsatt i primærskogbruket genererer 4,2 sysselsatte i ringvirkninger

 • 28 % av landets produktive skog

 • 42 % av landets verdiskaping innen primærskogbruket

 • 40 % av landets avvirkning for salg, førstehåndsverdi ca. 900 mill

 • 26 % av landets verdiskaping innen trevare og trelastindustri


Skog – og i Innlandet.trestrategien2013 - 2016

 • Bli ledende på bruk av tre

 • Premissgiver for nasjonal skogpolitikk

 • Ledende på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi

 • Øke den langsiktige produksjonen og utnyttelsen av skogråstoffet

 • Redusere skogbrukets og skogindustriens transportkostnader

 • Ha den beste kompetansen som grunnlag for utvikling i skog- og tresektoren

 • Bidra til nasjonale klimamål

 • Basere sin virksomhet på et bærekraftig skogbruk og ta vare på miljøverdiene


Virke sammen
Virke sammen….. i Innlandet.

«Todelingen av økonomien gjør at det blir stadig viktigere å sikre Norge flere ben å stå på økonomisk. Derfor vil regjeringen sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser og styrke det private norske eierskapet».

(regjeringsplattformen)


Skogen kan ikke flagges i Innlandet.ut !

X


Infrastruktur
Infrastruktur i Innlandet.

Høy aktivitet og verdiskapning i skognæringen

forutsetter lønnsom transport av

Massevirke Sagtømmer Flis Ferdigvarer

Skogsbilveg– Kommunal veg – Fylkesveg – Riksveg - Jernbane


Foredler ca 85 % av sagtømmeret i Innlandet i Innlandet.

«Eksporterer» over 90 % av massevirket

- Overveiende på jernbane

Gjennomsnitt 60 km biltransport fra skogen til terminal eller industri


Skog – og trestrategien i Innlandet.(1)2013 - 2016Verdiskapingspotensial: Med en like høy avvirkningsgrad av norsk skog som i Sverige kunne verdiskapingen i skog- og trenæringen vært 50 mrd NOK*30 – 10 - 3

*Forutsatt at resten av næringen ville hatt tilsvarende vekst


Etterspørselen etter biokompositter forventes å øke fra 315 000 tonn (2010) til 830 000 tonn (2020)

Referanse: Michael Carus, Nova Institut, GmbH (2011)


Ett virkemiddel….? 315 000 tonn (2010) til 830 000 tonn (2020)


DET SKOGINDUSTRIELLE GAPET 315 000 tonn (2010) til 830 000 tonn (2020)

FRAMTIDSTRO I SKOGBRUKET

Trevirke kan brukes til det meste

Produktutvikling tar tid… og er dyrt

Vi må ta vare på dagens skogindustri

Og ønske ny industri velkommen!


ad