Rt kel s a k zoktat sban
Download
1 / 36

Értékelés a közoktatásban - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Értékelés a közoktatásban. Csillag Márta OKM [email protected] okm.gov.hu. Budapest, 2006. október.24. Miről lesz szó?. Miért kell értékelni? Hogyan van most? Mi lenne a cél?. Hogyan hárítunk?. „Most ez a divat, majd ezt is túléljük”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Értékelés a közoktatásban' - artan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rt kel s a k zoktat sban
Értékelés a közoktatásban

Csillag Márta

OKM

[email protected] okm.gov.hu

Budapest, 2006. október.24.


Mir l lesz sz
Miről lesz szó?

 • Miért kell értékelni?

 • Hogyan van most?

 • Mi lenne a cél?


Hogyan hárítunk?

 • „Most ez a divat, majd ezt is túléljük”

 • „A szakmát rá kell bízni a pedagógusra”

 • „Később derül ki az eredményessége”

 • „Hozott anyagból dolgozunk”


A t bbiek ll spontja
A „többiek” álláspontja

 • Versenyképesség

 • Munkaerő-piaci esélyek

 • Alkalmazkodóképesség

Boldogulás


Mire val az rt kel s
Mire való az értékelés?

Az attól függ, kinek?

Állam: döntéstámogatás, elszámoltathatóság

Fenntartó: hatékonyság, eredményesség

Intézmény, pedagógus: fejlesztés

Szülő: visszajelzés döntéshez- pl. tanulási utak megválasztása


A minőségértékelési rendszer működtetésének célja

intézmény

visszacsatolás

irányítás

szülő/tanuló

fenntartó


Létező elemek

1

 • Kétszintű érettségi

 • Kompetenciamérések

 • Nemzetközi mérések

 • Minőségfejlesztés

 • Intézményi ellenőrzés,értékelés

 • Fenntartói ellenőrzés értékelés

 • Szolgáltató-rendszerek

 • Ágazati ellenőrzés

 • Kétszintű vizsgarendszer

 • Nyilvános követelmények

 • Egységes követelmények

 • Standardizált

 • Állami vizsga

 • Nyitott vizsgarendszer


Létező elemek

2

 • Kétszintű érettségi

 • Kompetenciamérések

 • Nemzetközi mérések

 • Minőségfejlesztés

 • Intézményi ellenőrzés,értékelés

 • Fenntartói ellenőrzés értékelés

 • Szolgáltató-rendszerek

 • Ágazati ellenőrzés

 • Teljes körben mér

 • Mintát értékel

 • Visszacsatol

 • Támogató szolgáltatás


3

Létező elemek

 • Kétszintű érettségi

 • Kompetenciamérések

 • Nemzetközi mérések

 • Minőségfejlesztés

 • Intézményi ellenőrzés,értékelés

 • Fenntartói ellenőrzés értékelés

 • Szolgáltató-rendszerek

 • Ágazati ellenőrzés

 • IEA

 • PISA

 • TIMSS

 • PIRLS


Létező elemek

4

 • Kétszintű érettségi

 • Kompetenciamérések

 • Nemzetközi mérések

 • Minőségfejlesztés

 • Intézményi ellenőrzés,értékelés

 • Fenntartói ellenőrzés értékelés

 • Szolgáltató-rendszerek

 • Ágazati ellenőrzés

 • Comenius 2000

 • Minőségbiztosítási

  módszertár

 • Egyéb modellek

 • IMIP

 • ÖMIP


Létező elemek

5

 • Kétszintű érettségi

 • Kompetenciamérések

 • Nemzetközi mérések

 • Minőségfejlesztés

 • Intézményi ellenőrzés,értékelés

 • Fenntartói ellenőrzés értékelés

 • Szolgáltató-rendszerek

 • Ágazati ellenőrzés

 • Vezetői ellenőrzés

 • Ped. program értékelése

 • Önértékelés

MIP


Létező elemek

6

 • Kétszintű érettségi

 • Kompetenciamérések

 • Nemzetközi mérések

 • Minőségfejlesztés

 • Intézményi ellenőrzés,értékelés

 • Fenntartói ellenőrzés értékelés

 • Szolgáltató-rendszerek

 • Ágazati ellenőrzés

 • Szakmai ellenőrzés

 • Pénzügyi ellenőrzés

 • Törvényességi ellenőrzés

 • Szakmai munka eredményessége:

 • mérés-értékelés

 • szakértői jelentés

 • vizsgaeredmény

 • beszámoltatás


Létező elemek

7

 • Kétszintű érettségi

 • Kompetenciamérések

 • Nemzetközi mérések

 • Minőségfejlesztés

 • Intézményi ellenőrzés,értékelés

 • Fenntartói ellenőrzés értékelés

 • Szolgáltató-rendszerek

 • Ágazati ellenőrzés

 • KIR

 • OKÉV

 • Szakértői névjegyzék

 • Mérési szakértelem

 • Pedagógiai szakmai szolgáltatók.


A j v
A jövő

 • Európai Unió irányelvek

 • Új Magyarország Fejlesztési terv

 • Közoktatási Minőségértékelési Rendszer


Min s gi oktat s s hozz f r s biztos t sa mindenkinek 3 1
Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek (3/1)

Az oktatás minőségének megújítását célzó fejlesztések

 • A munkaerő-piaci igényekhez igazodó kompetencia alapú oktatás és a korszerű pedagógiai módszerek elterjedésének támogatása a közoktatásban és a szakképzésben

 • A közoktatás és felsőoktatás pályaorientációs, karrier-tanácsadási és pályakövetési szolgáltatásainak fejlesztése

 • Átfogó mérési, értékelési és minőségirányítási rendszerek fejlesztése

 • Tanulási lehetőségek bővítése, új tanulási formák elterjesztésének ösztönzése

 • Az oktatásban dolgozók továbbképzése, a pedagógusok munkaerő-piaci alkalmazkodóképességének javítása

 • A kulturális tőke fejlesztése a társadalmi kohézió és a kreativitás erősítése érdekében


V ltoz sok a szab lyoz sban
Változások a szabályozásban mindenkinek

 • Változnak az intézményi minőségirányítási programmal kapcsolatos előírások, annak tartalmaznia kell az intézményben vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítmény értékelésének szempontjait és értékelés rendjét. (Kt. 40. § (11) bekezdés)

 • Teljes körű intézményi önértékelés módszereit és periódusát és a fenntartói minőségirányítási rendszerrel való kapcsolatát is tartalmazza.

 • Évenkénti értékelési kötelezettség (országos mérés eredményei)

 • Intézkedéseket kell készíteni,

 • Az értékelést és intézkedési tervezetet a fenntartónak meg kell küldeni.

 • A fenntartónak az értékelés eredményét nyilvánosságra kell hozni.

 • 2007 március 31-ig minőségirányítási program módosítása

 • Első értékelt év:2008/2009-es tanév


Országos mérés-értékelés mindenkinek

 • Az országos méréssel, értékeléssel kapcsolatos feladatok kiegészültek, így minden tanévben a szakiskola tizedik évfolyamán folytatott mérésnek az olvasás és szövegértés alapkészség vizsgálatára is ki kell terjednie. (Kt. 99. § (5)-(6) bekezdés)

 • Az OKÉV-nek fenntartói értesítési és figyelem-felhívási kötelezettsége van.

 • A mérés összesített, és intézményekre vonatkozó eredményét az OKM honlapjánközzé kell tenni.

 • Ha az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés eredményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, a fenntartó köteles felhívni az iskola igazgatóját, akinek intézkedési tervet kell készítenie a törvényben leírtak figyelembe vételével.

 • Az intézmény intézkedési tervnek része az iskolafejlesztési program és a helyzetelemzés.

 • Fenntartói jóváhagyáshoz kötött az intézkedési terv.


Országos mérés-értékelés 2. mindenkinek

 • Amennyiben ismét eredménytelen az iskola:

 • OKÉV felhívja a fenntartót intézkedési terv készítésére

 • A fenntartó köteles „külső szakértelmet”mozgósítani

 • A fenntartói intézkedési tervet az OKÉV hagyja jóvá

 • Az intézkedési tervben foglaltakat végrehajtását ellenőrzi az OKÉV

 • Időhatárok:

 • Az OKM a 2008/2009. tanévben hozza nyilvánosságra először

  az eredményeket.

 • Szakiskolai 10. évfolyamos mérés 2008/2009-től terjed ki az olvasás és

  szövegértés alapkészség vizsgálatára.

 • A 2006/2007. tanévben lehet először felhívni a fenntartó figyelmét.


K vetelm nyek
Követelmények mindenkinek

 • Szakmai, társadalmi konszenzus hozza létre

 • Többdimenziós értékelést valósít meg

 • Rendszerszerűen működik

 • Nyilvános, meghirdetett, hozzáférhető

 • Szektor-semleges

 • Finanszírozott

 • Gazdaságos, költségérzékeny


Int zm ny rt kel s
Intézményértékelés mindenkinek

Az intézmény hogyan felel meg

a vele szemben támasztott elvárásoknak,

milyen mértékben valósította meg

kitűzött céljait.


Minőségértékelési tevékenység mindenkinek

1.

 • célja az intézményi működés eredményességének vizsgálata

2.

 • ellenőrzési, értékelési (mérési) tevékenység


MŰKÖDÉS mindenkinek

tevékenység

szint

ágazat

 • támogató rendszer

 • ágazati ell. és értékelés

fenntartó

 • fenntartói ellenőrzés

 • intézményértékelés

intézmény

 • belső ellenőrzés

 • önértékelés


Intézményi szint mindenkinek

önértékelés

 • önértékelési standardok

 • intézményi mérőeszközök

 • központi tanulói teljesítménymérés

 • indikátorok

 • szakmai szolgáltatások

 • képzés

 • szabályozás

 • forrás

belső ellenőrzés

 • nev-okt foly. eredményessége

 • tanulói eredményesség

 • az intézmény működése

 • az érdekeltek elégedettsége

 • pedagógus teljesítmény

 • fejlesztési terv céljai

 • törvényesség

 • gazdálkodás

 • ped.tevékenysége.


Fenntartói szint mindenkinek

intézményértékelés

fenntartói ellenőrzés

 • külső értékelési standardok

 • központi tanulói teljesítménymérés

 • indikátorok

 • szakmai szolgáltatások

 • források

 • szabályozás

 • célok összhangja (ÖMIP)

 • tanulási eredményesség

 • szervezeti működés

 • fenntartói elvárások teljesülése

 • vezetői teljesítmény

 • a pedagógus tevékenysége

 • fejlesztési terv megvalósítása

 • törvényesség

 • szabályozók

 • pénzügyi


Fenntartói értékelési tevékenység forrásai mindenkinek

 • Tanulói teljesítmény adatok, vizsgaeredmények

 • Intézményi teljesítményadatok

 • Intézményi értékelési adatok

 • Hozott értékindex és hozzáadott pedagógiai érték-index

 • Pénzügyi adatok

 • Statisztikai adatok,települési,területi adatok

 • Munkaerő-piaci adatok

 • Települési szintű szülői,tanulói elégedettségi adatok

 • Fenntartói indikátorok


Ágazati szint mindenkinek

támogatás

ágazati értékelés,ellenőrzés


„Támogatás” mindenkinek

 • értékeléspolitika

 • szolgáltató rendszerek

 • értékelési adatbázis

 • eszközfejlesztés

 • képzés,továbbképzés

 • nemzetközi értékelések

 • szabályozás

fejlesztés


Ágazati értékelési tevékenység mindenkinek

 • országos,tanulói teljesítménymérés

 • vizsgarendszer

 • indikátorok

 • ágazati ellenőrzés

 • jelzőrendszerek,monitoring

 • tematikus értékelések

 • állami források nyomon követése

 • fenntartói tevékenység adatainak értékelése


Fejlesztési feladatok- visszacsatolás mindenkinek

·        Közoktatási indikátorrendszer kidolgozása, tervezést és fejlesztést szolgáló integrált vezetői információs rendszer kialakítása

·        Fejlesztési programok külső, független összegző értékelése

·        A közoktatás minőségéről szóló éves és időszaki nyilvános jelentések elkészítése, ehhez szükséges elemző kapacitások fejlesztése

·        A minőségértékelési rendszer működésének nyomon követését szolgáló kapacitások kialakítása


· mindenkinekAzintézményértékelések módszertani szabályainak kidolgozása, szakemberek képzése.

·Értékelési információk feldolgozása, közzététele

·A fenntartói intézményértékelés standardjainak kidolgozása, kipróbálása.

·          Az intézményértékelésben közreműködő szakemberek képzése, akkreditációjuk feltételeinek megteremtése.

·          Az intézményi önértékelésben közreműködő iskolavezetők és pedagógusok továbbképzése.

·          Az intézményi önértékelésen alapuló iskolafejlesztési programokat segítő szakemberek (mentorok) továbbképzése.

·          Az alulteljesítő iskolákban elindított fejlesztő beavatkozás keretében kidolgozott iskolafejlesztési programok értékelésében közreműködő szakértők továbbképzése.


· mindenkinekMérési Követelmények kidolgozása, folyamatos gondozása

·        Érettségi Követelmények kidolgozása, folyamatos gondozása

·        Mérési eszközök fejlesztése, kipróbálása, tesztbank      

·        Érettségi vizsgafeladatok fejlesztése, kipróbálása, feladatbank,

·        Mérési és vizsgafeladatok hitelesítése

·        Vizsgák és összegző mérések minőségbiztosítási eljárásainak kidolgozása

·        Mérési eredmények feldolgozása

·        Vizsgaeredmények feldolgozása

·        Nemzetközi mérések hazai lebonyolítása

·        Irányítási, fejlesztési és tudományos célú másodelemzések, ehhez szükséges adatszolgáltatás

·        A mérési adatok nyilvánosságát szolgáló feltételek megteremtése

·        Mérési és vizsgaeredmények alapján készülő indikátorok fejlesztése, nyilvános jelentések eredményességről szóló részének elkészítése

·        A vizsgák és mérések lebonyolításában közreműködő szakemberek képzése

·        A mérési eredmények felhasználást segítő képzések önkormányzati szakemberek és iskolavezetőkrészére


Várt eredmények mindenkinek

 • Rendszeres visszajelzés

 • Ágazati értékeléspolitika

 • Rendszerszerű működés

 • Finanszírozott működés

 • Többdimenziós értékelés

 • Nemzetközi elvárások

 • Eszközök fejlődése

 • Infrastruktúra fejlődése

 • Tartalmi innovációk ért.

 • Önértékelés támogatása

 • Értékelési szakma fejlődése

 • Fenntartói ért. segítése

 • Fejlesztéspolitika támogatása

 • Minőségelv érvényesülése

 • Társadalmi információ

 • Ágazati tervezés segítése


Esélykülönbségek csökkentése mindenkinek

 • A munkába álláshoz, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek elsajátításában részt vehet az is, aki nem rendelkezik alapfokú iskolai végzettséggel, attól a tanévtől kezdve, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. (Kt. 67. § (1) bekezdés) 2006. évi LXXI. törvény

 • A többcélú intézményközépiskolája nem tarthat felvételi vizsgát azoknak a tanulóknak,akik a többcélú intézmény általános iskolájába járnak. 2007.jan.1.

 • Atöbbcélú közoktatási intézményekben biztosítani kell a tanuló továbbhaladásának követelményét.

 • Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell az esélyegyenlőségetszolgáló intézkedéseket.A többcélú kistérségi társulás intézkedési terve „kiválthatja” a helyi önkormányzatok intézkedési tervét.


Hatékony működés mindenkinek

 • Megszűnik a nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal működő önálló általános iskola. Ezek az iskolák másik iskola tagintézményeként folytathatják tevékenységüket a 2008/2009. tanévtől.

 • Átmeneti szabályok:

 • 2006/2007- vizsgálni kell indult-e 7.8.évfolyam

 • maximális osztálylétszám 50%-a

 • költségvetési évhez igazítható

 • aránytalan teher vizsgálata

 • OKÉV engedély-kérelem: 2007.január 31-ig

 • Az egységes pedagógiai szakszolgálat és egységes gyógypedagógiai,konduktív-pedagógiai módszertani intézmény (Kt. 33. § (1), (11) bek.)


Hat kony m k d s
Hatékony működés mindenkinek

 • Tágult a létszámhatárok átlépésének lehetősége:

 • - legfeljebb két óvodai csoport van óvodában,

 • - legfeljebb két iskolai osztály indul az adott évfolyamon

 • (Kt.3. sz. melléklet II.rész 7. pont)

 • Az egységes középiskola megteremtése (Kt.33.§ (3) bek.)

 • - szakiskola (Kt.48.§ (10)bek.)-folyamatos továbbhaladás (2007/2008.tanévtől a pedagógiai program módosítása)!


Foglalkoztatási szabályok változása mindenkinek

 • Változik a kötelező órákba beszámítható tevékenységek köre szeptembertől:

 • - kimarad:a pedagógiai programban rögzített,de a tanítási órák keretében meg

 • nem valósítható osztály-csoportfoglalkozás (53.§ (2) bek.e) pont) és a gyakorlati

 • képzés ellenőrzése.(KT.1.sz.mell.Harmadik rész.II./6.pont és II/9.pont)

 • Kirendelés bevezetése:

 • - kötelező óra beosztás,

 • - ellátatlan feladatok számbavétele,

 • - kirendelés-190 tanítási óra egy tanítási évben.

 • A kötelező órák változása a 2007-2008-as tanévtől!

 • (Kt.I. sz. melléklet Harmadik rész..)


ad