Poz t f hukukun kaynaklari
Download
1 / 46

POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 326 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI. Hukukun kaynağı hukuk kurallarını doğuran sebep,koşul ve esaslardır.Pozitif hukuk uygulanan hukuk kuralları olduğundan bu kurallara kaynaklık eden kurallar vardır.Pozitif hukukun yazılı ve yardımcı kaynakları vardır. 1.HUKUKUN YAZILI KAYNAKLARI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

POZİTİF HUKUKUN KAYNAKLARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


POZTF HUKUKUN KAYNAKLARI

Hukukun kayna hukuk kurallarn douran sebep,koul ve esaslardr.Pozitif hukuk uygulanan hukuk kurallar olduundan bu kurallara kaynaklk eden kurallar vardr.Pozitif hukukun yazl ve yardmc kaynaklar vardr.


1.HUKUKUN YAZILI KAYNAKLARI

Hukukun yazl kaynaklar kanun ,kanun hkmndeki kararnameler,tzk ve ynetmeliklerdir.Bunlara d hukuk kaynaklarndan uluslararas anlamalarda eklenebilir.


HUKUKUN YAZILI KAYNAKLARI

 • 1.1. Kanun

 • Kanun Anayasann yetkili kld yasama organ tarafndan Anayasaca belirlenmi yntem ve biimlere uygun olarak kabul edilip yrrle konulan genel,srekli ve soyut yazl hukuk kuraldr.


HUKUKUN YAZILI KAYNAKLARI

 • a)Kanunlar soyut ve geneldir.Kanun belirli bir kiiye zg deil ayn nitelikteki btn olay ve kiilere uygulanr.stisna olarak bir kiiye uygulanan bir yasa ,yasama organ tarafndan karlr ise bu ancak ekli olarak yasa olup maddi hukuk anlamnda esas asndan yasa deildir.Yani genel ve soyut deildir.

 • b)Kanunlar sreklidir.Bu bir ilke olup yrrle giri ve kalkna kadar ayn nitelikteki tm olaylara uygulanr.


HUKUKUN YAZILI KAYNAKLARI

 • Genel kanun ve zel kanun ayrmlar vardr. Kiiler arasndaki ilkileri dzenleyen geni kapsaml yasalara genel kanun,bu kanunun dzenleme alanna giren belirli bir hukuki ilikiyi ayrntlara girerek dzenleyen kanunlara ise zel kanun denir.Medeni Kanun genel bir kanundur.Dernekler Kanunu ise zel bir kanundur.


HUKUKUN YAZILI KAYNAKLARI

 • Kanunlarn hazrlanmas ve yrrle girmesi;yasama organnn grevidir.Anayasann 7.maddesi bu konudaki yetkiyi belirtir.AY.nn88.maddesi ise kanun teklifi ve tasars verme yetkisinin Bakanlar Kurulu ve milletvekillerinde olduunu dzenler.Bakanlar kurulu tarafndan yaplan yasa nerisine yasa tasars,milletvekillerinin nerisine yasa teklifi(kanun teklifi)denir.Bunlarn grlmesi usulleri i tzk ile belirlenir.Szkonusu bu neri ve tasarlar yasama meclisi komisyonlarnda grldkten sonra genel kurulda grlr.Daha sonra maddelere geilmesi oylanr.kinci aamada maddeler tek tek oylanr ve toplantya katlanlarn salt ounluu ile karara varlr.Ancak karar yeter says ye tamsaysnn 1/4 nden az olamaz.

 • Kanunun bir sistematii,kenar bal,gerekesi,konulu amac ve milli karakter tamas gereklidir.


 • Kanunlarn yrrle girmesi;iin baz ilemlerin yaplams gereklidir.Yasama meclisinde kabul edilen yasalar yaymlama yetkisi Cumhurbakannndr.Kabul edilen yasalar onbe gn iinde resmi gazetede yaymlanr.Cumhurbakan eksiklik grrse ayn sre iinde meclise gerekesinide belirterek geri gnderir.Bte kanunlar geri gnderilemez.Meclis geri gnderilen kanunu aynen kabul ederse yeniden geri gnderilme yetkisi yoktur aynan yaymlanr.Buna karlk meclis deiiklik yapar ise ayn sre tekrar iler.lke olarak hazrlanan yasada yrrlk tarihi belirtilir.Tarih yok ise resmigazetede yaymland tarih yrrlk tarihi saylr.Yaymlanan kanun balayc nitelik kazanr.


KANUN

 • a)Ak ilga;yrrlkte olan bir yasann sonraki tarihli bir yasa ile aka ortadan kaldrlmas halidir.

 • b)Zmni ilga;yeni tarihli kanun eski tarihli kanunu aka kaldrmamakla beraber badamayan hkmler tayor ise sz konusu olur;nk badamama ls her iki kanun hkmnn birarada uygulanamayacadr.Genel kanun ve zel kanun ayrmndaki kanunlarda zmni kaldrmann tesbiti nemlidir.Yeni tarihli kanun ve eski tarhli kanun zel kanun ise yeni tarihli kanun eski kanunu ilga eder.Eski kanun genel yeni kanun zel ise genel kanunun badamayan maddeleri ilga olur.Yeni kanun genel ise eski kanun zel nitelikte ise yeni kanuna aykr hkmler kalkar yeni genel kanunda bulunmayan eski zel kanunun hkmleri yrrlkte kalr.Uzun zaman uygulanmayan kanunlarn yrrlkten zmnen kalkt kabul edilmez.


Kanunlarn Anayasaya Uygunluu

 • Yazl hukuk kaynaklarndaki hiyerari sonucu yasalar Anayasaya,tzkler yasalara ve ynetmelikler tzk ve yasalara aykr olamaz.Anayasann tm dier yasal dzenlemeler zerinde stnl vardr.yasalarn Anayasaya uygunluunun denetimi yarg organlarnca dava ve itiraz eklinde olur.


 • a)Dava Yolu ile Denetim

 • Dava yolu ile denetim alan bir dava ile bir yasann Anayasaya uygun olmad iddia edilerek iptalini isteme yntemidir.AY.150 maddesi kimlerin iptal isteminde bulunacan balirtmitir.ptal istemi bir yasann tm veya bir hkm iin esas ve ekil ynnden aykrlk iddias ile istenir.cumhurbakan,ktidar ve ana muhalefet partisi gruplar,TBMM ye tam saysnn bete biri saysndaki yeler,koalisyon eklinde iktidar var ise enfazla ye saysna sahip olan parti bu davay amakla yetkilidir.


 • a)Dava Yolu ile Denetim

 • lgili yasann esas ynnden iptali iin resmi gazetede yaymndan itibaren 60 gnlk dava ama sresi vardr.Bu sre hak drc sredir ve kullanlmazsa ayn yasa iin dava alamaz.ekil ynnden aykrlk iin dava ama sresi yaymndan itibaren 10 gndr bu srede hak drc bir sredir.


b)tiraz yolu ile denetim

 • Bir davaya bakan mahkeme uygulanacak kanunun veya Kanun hkmnde kararnamenin hkmlerini Anayasaya aykr grr veya taraflardan birinin byle bir iddias varsa bu iddiay inceleyerek Anayasa mahkemesine gnderir ve karar gelinceye kadar davay geri brakr.Anayasa Mahkemesi 5 ay iinde karar verir ve aklar bu srede karar vermezse ilk derece mahkemesi yrrlkteki hkme gre davay sonulandrr.Ancak mahkemenin karar kesinlemeden Anayasa Mahkemesinden karar gelirse mahkeme bu karara uyar.Anayasa mahkemesi aykrlk iddiasn redderse bir daha ayn hkm iin 10 yl gemedike aykrlk iddias ile AYM'ne bavurulamaz.


 • Anayasa Mahkemesinin kararlar kesin ve balaycdr.itiraz yolu yoktur.ptal kararnn gerekesi aklanmak zorundadr.


Uluslararas Andlamalar

 • Szkonusu andlamalar iki veya ok tarafl olabilir.Tek tarafl andlamalar;iki devlet arasndaki karlkl menfaat durumlarn dzenlemek,uyumazlklar gidermek amac ile yaplr ve taraflar balar.ok tarafl andlamalar bu andlamalara kanun andlamalarda denir.Objektif kurallar kapsar.Uluslararas bir topluluk tarafndan hazrlanan birden fazla o toplulua ye devletlerin imzalad szlemelerdir.Kanun andlamalar,uluslararas topluluun yetkili birimleri tarafndan hazrlanr ve taslak uluslarars konferans veya kongreye katlan ye devlet temsilcilerinin oyuna sunulur ve kuruluun arad ounluk kabulu ile szleme kurulmu olur ancak henz balayc deildir.


Uluslararas Andlamalar

 • Bir devlet imzalad bu andlamay uygulamak iin i hukuk dzenine sokmak zorundadr. hukuka dahil etmek iin iki sistem vardr.Bir devlet andlamann her maddesini ayr ayr yasama organ tarafndan oylayarak i hukuka dahil eder veya yasama organnn karaca onay yasas ile i hukuka dahil eder.Bu sistemlerden biri ile i hukuka dahil olan andlama kanun gibi yrrlkte olur.Kanun hkmndedir.Bu andlamalar aykr yeni hukuki dzenleme yaplamaz.


Kanun Hkmnde Kararnameler

 • Kural olarak yasama yetkisi devredilemez ise de yasa karmadaki zaman alc ilemlerin younluu yznden deien ekonomik ve sosyal ihtiyalara cevap verebilecek hukuk kurallarnn acele yrrle konmasdr.Meclis KHK'nin konusunu belirleyerek bu konuda dzenleme yapmas iin Bakanlar Kuruluna yetki kanunu ile bu yetkiyi verir.Yetki kanunun A.Y'ya aykr olup olmad konusunda yarg denetimi vardr.


 • Olaanst hallerde yetki kanununa gerek yoktur.KHK Resmi gazetede yaymland gn yrrle girer. ve ayn gn TBMM'nin onayna sunulur.Yaymland gn TBMM'ye sunulmayan KHK'ler ayn gn ve reddedilen KHK'ler bu kararn yanland gn yrrlkten kalkar.KHK'ler ile ancak sosyal ve ekonomik haklar dzenlenir.


Tzkler

 • Bakanlar Kurulu,kanunun uygulanmasn gstermek veya kanunun emrettii ileri dzenlemek amac ile kanunlara aykr olmamak ve Dantayn incelemesinden geirmek art ile tzk hazrlar.Tzkler kanun boluklarn doldurmay hedeflemez.Cumhurbakannca imzalanr ve yaynlanr.Yrrlk tarihi yoksa yaymdan 45 gn sonra yrrle girer.Tzk her zaman kanuna dayanr ve kanuna aykr olamaz.Aykrlk iddias mahkemede ileri srlebilir.Dantay'dan dava yolu ile iptali istenebilir.Mahkeme aykrlk iddias olan tz uygulamaz.


Ynetmelikler

 • Devlet iinde babakanlk,bakanlklar ve kamu tzel kiileri kendi grev alanlarn ilgilendiren kanunlarn ve tzklerin uygulanmasn salamak zere ve bunlara aykr olamak artyla ynetmelikler karabilir.Ynetmelik karmak iin kanun ile yetkilendirme yaplmaz.Ynetmelikler idari ve uygulama ynetmelikleri olarak ikiye ayrlr. dari ynetmelikler dzenli ynetim iin gereklidir.Kapsam snrldr ve idarenin i ilikilerini dzenler.Uygulama ynetmelikleri ise kanun ve tzn ngrd ak bir hkme dayanlarak karlr ve o kanunu tamamlama amac tar.Balaycdr ve kanunda ilgiliynetmelik iin resmi gazetede yaymlama art varsa yaynlanr byle bir art yok ise yaynlanmaz.Dantayn yargsal denetimine tabidir.


HUKUKUN YAZILI OLMAYAN VE YARDIMCI KAYNAKLARI

 • rf ve adet hukuku toplum tarafndan ayn dorultuda ve srekli benimsenmi,tekrarlanma sonucu yerlemi ve uyulmas zorunlu kurallar topluluudur.Bu kurallar yazl deildir,fiilen uygulanan pozitif hukuk kuraldr.Bir konu hakknda yazl yasal dzenleme yok ise rf ve adet kurallarna baklr Medeni Kanun 1.madde bu konuyu dzenler.Yazl dzenleme varsa rf ve adete baklmaz.Sz konusu bu kurallar nitelik asndan dier yazl kurallar gibi soyut,genel ve objektiftir,bilinen kurallardr ve zorlayc zellii bulunmaktadr.Zorlaycl zelliinden maksat kanun koyucuya dzenledii konu hakknda yazl dzenleme yaptrabilmesidir.Yazl hukuk kurallarndan emredici hukuk kurallarna aykr olamaz.


 • Yargsal itihatlar: Bir uyumazlk halinde hakim olayn zelliine uygun soyut ve genel bir hukuk kuraln uygulayarak karar vermekle ykmldr.Bu karara kar st derece mahkemesi olan yargtayn hukuk veya ceza dairelerinin verdii bozma kararna ilk derece mahkemesi yargc direnirse yargtay veya hukuk dairelerinden oluan genel kurulun verdii kararlardr.Yardmc hukuk kaynadr.


 • tihat Birletirme Kararlar

 • Yargsal itihatlar balyc nitelikte deildir.Ancak uygulamada benzer olaylarda devaml farkl hkmler verilirse yargtayn daireleri arasnda itihat uyumsuzluu var ise bu farkllk hukuk ve ceza dairelerinin katld itihat birletirme kurulu ile karar balanr.Bu kararlar benzer konularda balayc nitelikte olduundan yrrlk kayna tekil eder.


 • Bilimsel tihatlar

 • Bilimsel itihatlar;huku ilmi ile uraanlarn hukuki konular hakkndaki yaymladklar,erh,kitap makaleler,eletri ve monografiler gibi yaz ve eserlsrinde aklanan grlerdir.


KANUNLARIN UYGULANMASI

 • Kanunlarn Yer bakmndan Uygulanmas

 • Kanunlar kural olarak,lke snrlar iinde uygulanr.Buna kanunlarn yerelsellii ilkesi denir.Kamu ve ceza hukukunun uygulanmas bakmndan vatanda ve yabanc ayrm yaplmamaktadr.Szkonusu hukuk dallar, kamu menfaati,dzeni ve bar koruma amacnda olduklarndan herkese eit olarak uygulanr.Ancak devlet ynetimi ile ilgili hkmler yabanclara uygulanmaz.Seimlere katlma gibi haklardan yabanclar yararlanmaz.


 • zel hukuk alannda ise;kiilerin zel ilikileri dzenlendiinden yabancnn milli kanunu hukuki olayn durumuna gre uygulanr.Ancak yabanc kiinin milli kanunu ile bulunduu lke kanunu arasnda kanun uyumazl ktnda Devletler zel Hukukunda kabul edilmi balama kurallarna baklr.


 • Kanunlarn Zaman Bakmndan Uygulanmas

 • Kanunlarn zaman bakmndan uygulanmasndan ama kanunlarn yrrlkte kaldklar sre iinde uygulanmasdr.Ancak baz hallerde eski tarihli kanun ile yeni tarihli kanun arasnda geiin ne ekilde yaplaca ak deildir.

 • a)lk kural kanunlarn geriye yrmemesi kuraldr.yeni kanun eski kanun yrrlkte bulunduu zaman meydana gelen olaylara uygulanmaz.


 • b)kinci kural;eski kanunun yeni kanun yrrlkte olamsna raman etkisini kaybetmemi olamsdr.Eski kanun zamannda usulne uygun ve kesin olarak kazanlm haklar var olmaya devam eder.Nedeni kiiler yasal bir dzen iinde bu haklarn kazanmlardr ve hukukun gvenirlilii ve hukuk devleti olmann gerektirdii ykmllk kazanlm haklarn korunmasn gerektirmektedir.


 • Yeni tarihli kanunun ierdii kamu dzeni ve genel ahlaka dair hkmler eski kanuna gre kazanlm haklar ile eliki iinde ise yeni tarihli kanun uygulanr.Medeni Kanunun kabulunden nce birden fazla evlilik yasal iken bu kanunun kabulu ile yasaklanmtr.Ancak eski kanun zamannda yaplan ok eli evlilikler kazanlm hak olduundan kabul edilmitir.Buna ramen evliliin sona erme ekli ile ilgili hukuki dzenleme ise yeni kanuna tabidir.Eski kanunda yer alan boanma hkmleri kamu dzenine aykr kabul edilmitir.


 • Taraflarn istekleri iinde olmayan hukuksal dzenlemelere yeni kanun uygulanr.rnein zamanam srelerinde yeni kanun ile deiiklik yaplm ise bu kanuna uyulur.Eski kanuna gre alm bir dava sresince yeni kanun yrrle girerse yeni kanunun hkmlerine gre yarglama srer.


 • Ceza hukukunda ise su ilendii tarihte yrrlkte olan kanuna tabidir.Su ilendii tarihte kanunun su saymad fiil yeni kanun ile su saylsa dahi sana ceza verilemez.Eski kanun zamannda ilenen bir sua yeni kanun sua daha ar ceza verse bile uygulanmaz.Ancak yeni kanun sank lehinde hkm ieriyorsa uygulanr.


Kanunlarn anlam ynnden uygulanmas

 • Soyut olan hukuk kurallarnn somut olaylara uygulanrken bu kurallarn yorumlanmas nem tamaktadr.Bu ekilde hukuk kurallarnn ne anlama geldii saptanabilir.Ayrca yargcn kanun boluu doldurmas ve takdir yetkiside hukuk kurallarnn uygulanmas iin nemlidir.


 • Yorum

 • Kanunlarda yer alan kurallarn anlam herzaman ak olarak anlalamaz.Her szck hem szck anlam hemde yasada konulduu yerin amacna gre anlam tar.hakimin bu yzden somut bir olaya uygulayaca hukuk kuraln yorumlamas gerekir.


 • Yorum Trleri

 • Yasama organnca yaplan yorum;1924 Anayasasnda yasalarn TBMM tarafndan yorumlanmas grev olarak saylmtr.Bu metod daha sonraki Anayasalarda kullanlmamtr.

 • Yarg yorumu;yarg organlar somut olaylara uygulayaca hukuk kuraln yorumlar.

 • Bilimsel evrelerce yaplan yorum;bilimsel yaynlarda yaplan yorumlardr yargy balamaz ancak yol gsterici olur.


 • Yorum Trleri

 • a)Deyimsel Yorum:Kanunun deyim ve mantk anlamna baklr.Buna lafz yorumda denir.Madde metninde kullanlan szcklere ,anlatm biimine,dil kuralarna baklr ve eitli mantk kurallarndan yararlanlr.Benzetme,aksi ile kant mantk kurallar yardmc olur.Bu yntemin zellii yasann szlerine bal kalnmasdr.


 • b)Tarihsel Yorum:Kanun yapcnn szkonusu kanun yaplrken izledii ama aratrlr.Amacn tesbiti iin ise kanunun hazrlk evresindeki almalar bakmak gerekir.Bu ynteme zel yorum metodu ad da verilir.Ancak uzun ve zahmetli bir yoldur ve her zaman toplumun ihtiyacn karlamaz.Toplum devaml deien bir yaplanmadr bu yzden bu ekilde yaplacak yorumun gnn artlarna uyup uymayaca belirsizdir.


 • c)Amasal Yorum:Amasal yorumun bir dier ad gai yorumdur.Kanunlar uyguland zamann gereklerine ve anlayna gre yorumlanr.Kanunlar yrrle girdikleri andan itibaren onu hazrlayanlardan bamsz nitelik tar.Bu yzden uyguland zamann artlarna uygun yorum salkl bir yorum metodudur.


 • d)Karma Yorum:Asl olarak bir kanunun yorumu iin yukarda saylan tm metodlardan yararlanlmaldr.Deyimsel yorum kullanlrsa dzenleme konusu ve gerekleri gzard edilir,tarihsel yorum yaplsa zamann deiimlerine baklmaz sadece amasal yorum yaplrsa bu kez uygulaycnn keyfi olma tehlikesi ortaya kar.Bu yzden tm yntemlerden yararlanmak yorum yaparken esas alnmaldr.


Kanunlarn Benzetme (Kyas) Yoluyla uygulanmas

 • rnekleme Yntemleri

 • Kanunun belirli olaylar ile ilgili bilinli ve kastl olarak bir dzenleme yapmad aratrma sonucu anlalrsa kanun boluundan szedilemez.Kyas yani rnekleme metodu ile kanunun yapsndan ve metin yapsndan hareketle mantk kullanlarak bir sonuca varlmas gerekir.


 • a)rneklenen Kant-Benzetme-Kyas

 • Kanun koyucu;belirli bir konuda bir kural koyduu halde bu konuya benzer bir konuda kural ngrmemise bu olayada szkonusu kuraln uygulanaca kabul edilir.Baz hallerde kanun kyas yaplacak hukuki olay madde metninde belirtebilir.


 • b)ncelikli Kant

 • Belirli bir somut olay iin ngrlm olan bir kanun hkmnn,o olaya ok benzeyen baka bir olayda uygulanmasnn ok belirgin olduu hallerde uygulanr.rnein;ehliyetsiz kiinin mal sat yapamayacan belirten yasa hkm ayn kiinin yapaca balar iinde uygulanr.


 • c)Kart Kavram Kant

 • Bir kanun hkmnn kapsam daraltlarak sadece somut bir olaya uygulanmas ve kanunda kastl bir hkm bulunmayan benzer bir olaya uygulanmamasdr.Kanun koycu bu dzenlemeyi bilerek yapmamtr.rnein evlenme reit olamyan kiinin reit olamsn salarken nianllk iin ayn kural szkonusu deildir.


HAKMN HUKUK YARATMASI

 • Kanun boluu bulunan hallerde hakimin hukuk yaratmasndan szedilir.Kanun boluklar kanunda aranlan bir dzenlemenin yaplamam olmasn ifade eder.


 • a)Bilinli Boluk-Bilinsiz Boluk

 • Bilinli boluk kanun koyucu tarafndan bilinerek ve istenerek braklm boluktur.rnein gayrmenkul mlkiyetinin devri belli ekle ve sebebe bal iken menkul mlkiyetinindevrinin geerli bir iktisap nedenine bal olup olmad konusunda hkm yoktur.

 • Bilinsiz boluk ise;kanun koyucunun istei dnda meydana gelen boluktur.hmal veya nceden ngrlemeyen bir hukuki durumun ortaya kmas ile oluabilir.


 • b)Kanun i Boluk veya rtl Boluk

 • Kanun ii boluk kanun koyucunun istei ile braklm boluktur.Kanun koyucu byle bir durumda kanunu tamamlamak yetkisini aka hakime brakmtr.MK.4'de kanunun hakime takdir yetkisi verdii hallerde hakim hakkaniyetli karar verecektir.


 • c)Ak Boluk-rtl Boluk

 • Belirli bir olay ile ilgili olarak kanunda uygulanabilecek hkm yok ise ak boluktan szedilir.rtl kanun boluu ise,kanunda bir hkm vardr ancak bu hkmn lafz ve ruhu birbirine uymamaktadr.Bu ekilde uygulandnda drstlk kural ile badamamas sonucu hakkn ktye kullanlmas olarak niteleniyorsa gizli boluk var demektir.


 • Hakim kanunda boluk var diyerek davaya bakmaktan vazgeemez bu boluu doldurmas gereklidir.Ancak kanun boluu kyas veya yorum ile giderilebiliniyorsa burada kanun boluundan szedilemez.Bu durumda hakimin hukuk yaratma yetkisi yoktur.Kanun boluu olan olay ile ilgili rf ve adet kural var isede hakimin hukuk yaratma yetkisi yoktur.


ad
 • Login