การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้ - PowerPoint PPT Presentation

Knowledge management
Download
1 / 10

 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้. การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการ ความรู้ ในการเริ่มต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำการบริหารจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ควรเตรียมการดังนี้

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management) : การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Knowledge management

(Knowledge Management) :

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5. (Metric)

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.


Knowledge management1

(Knowledge Management) :

1.

2.

3. CKOs

1)

2)

3)

4)


Knowledge management

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

4.

5. (There is no silver bullet)

6.

7.

8.

9.

10.


Knowledge management

(Getting The Right Knowledge To The People At The Right Time) 2 (Tacit) (Explicit)


Knowledge management


Knowledge management2

(Knowledge Management) :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Knowledge management3

(Knowledge Management) :

1.

2.

3.

4.

5.


Knowledge management

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


Knowledge management

( Knowledge Management) TQM (Total Quality Management) (Re-Enginering) Rick Warren


Knowledge management

I AM READY

I (Intergrity) =

A (Actiumens) =

M (Moral) =

R (Relevancy) =

E (Efficiency) =

A (Accountability) =

D (Democracy) =

Y (Yield) =

****************


 • Login