Reguły Bradis-Kryłowa - PowerPoint PPT Presentation

Regu y bradis kry owa
Download
1 / 10

  • 172 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Reguły Bradis-Kryłowa. Reguły Bradis-Kryłowa: określają zasady zaokrąglania liczb oraz działań na liczbach przybliżonych. Działania na liczbach przybliżonych.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Reguły Bradis-Kryłowa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Regu y bradis kry owa

Reguły Bradis-Kryłowa


Regu y bradis kry owa

Reguły Bradis-Kryłowa:

określają zasady zaokrąglania liczb oraz działań na liczbach przybliżonych


Regu y bradis kry owa

Działania na liczbach przybliżonych


Regu y bradis kry owa

Przy dodawaniu lub odejmowaniu liczb, wynik końcowy powinien posiadać tyle liczb po przecinku, ile posiada liczba o najmniejszej dokładności, np.:

12.6+7.83≅20.4

lub

128.54-45.7≅82.8


Regu y bradis kry owa

Przy mnożeniu lub dzieleniu liczb, wynik końcowy powinien posiadać tyle cyfr znaczących, ile posiada liczba o najmniejszej liczbie cyfr znaczących, np.:

24.43 · 17.357 ≅ 424.0

lub

0.0054 : 7 ≅ 0.0008


Regu y bradis kry owa

Przy podnoszeniu liczby do potęgi (głównie przy podnoszeniu do kwadratu lub sześcianu), wynik końcowy powinien posiadać tyle cyfr znaczących, ile posiada liczba potęgowana, np.:

26.83³≅19310

(19313.55)


Regu y bradis kry owa

Przy wyciąganiu pierwiastka z liczby (głównie pierwiastka drugiego lub trzeciego stopnia), wynik końcowy powinien posiadać tyle cyfr znaczących, ile posiada liczba pierwiastkowana, np.:

√39,34≅6,272.


Regu y bradis kry owa

Liczby będące wynikami pośrednimi zapisujemy, uwzględniając dodatkowo kolejną cyfrę, pomimo powyższych reguł.

W końcowym rozwiązaniu dodatkową cyfrę opuszczamy lub zapisujemy mniejszą czcionką.


Regu y bradis kry owa

Jeżeli niektóre dane zawierają więcej znaków dziesiętnych lub liczb znaczących niż pozostałe dane w działaniach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie), wówczas zaokrąglamy je zachowując o jedną cyfrę więcej niż wynika z pierwszych czterech reguł.


Regu y bradis kry owa

Jeżeli chcemy uzyskać wynik końcowy o k cyfrach, to do obliczeń należy brać dane z taką ilością cyfr, które zgodnie z powyższymi regułami w końcowym rozwiązaniu dadzą k+1 cyfr.


  • Login