Kidung 14 - PowerPoint PPT Presentation

Kidung 14
Download
1 / 6

  • 117 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kidung 14. Masmur 51. Masmur 51. Dhuh Allah dosa kawula Mugi Tuwan aksama Sagung duraka kawula Mugi Tuwan ruwata Badan amba kang reged Tuwan dusi kang nemen Awit saking sih kadarman Lan gung palimirma Tuwan. 2. Dene gunging dosa kula Wonten ngajeng kawula Manah amba ngraosken

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kidung 14

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kidung 14

Kidung 14

Masmur 51


Kidung 14

Masmur 51

Dhuh Allah dosa kawula

Mugi Tuwan aksama

Sagung duraka kawula

Mugi Tuwan ruwata

Badan amba kang reged

Tuwan dusi kang nemen

Awit saking sih kadarman

Lan gung palimirma Tuwan


Kidung 14

2.

Dene gunging dosa kula

Wonten ngajeng kawula

Manah amba ngraosken

Awoning lampah amba

Kula wajib nampeni

Bebendunipun Gusti

Wit kawula lair mila

Nandang dosa lan duraka


Kidung 14

3.

Badan amba Tuwan dusi,

Ngicalken dosa kula

Nyaw'amba Tuwan resiki

Dados pethak sampurna,

Manah amba kang sedih

Sageda bingah malih

Ilata amba angluhurna

Asma Tuwan kang wilasa


Kidung 14

4.

Kurban ingkang katarimah

Wonten ngarsa Paduka

'Nggih rempu-trenyuhing manah

Panangis, panalangsa

Dosa kula, dhuh Gusti,

Sestu kula getuni

Tuwan gung ing pangaksama

Karsa mbirat najis amba


Kidung 14

GKJ Margoyudan

GKJ Margoyudan

GKJ Margoyudan


  • Login