Urusan perkhidmatan
Download
1 / 62

URUSAN PERKHIDMATAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 261 Views
 • Uploaded on

URUSAN PERKHIDMATAN. AHSAN AHMAD BAHAGIAN SUMBER MANUSIA JABATAN PENDAFTAR. PERINTAH AM BAB C : CUTI. TAFSIRAN CUTI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'URUSAN PERKHIDMATAN' - arne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Urusan perkhidmatan l.jpg
URUSAN PERKHIDMATAN

AHSAN AHMAD

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

JABATAN PENDAFTAR

PERINTAH AM BAB C : CUTI


Tafsiran cuti l.jpg
TAFSIRAN CUTI

 • “ CUTI”bermakna sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja.”


Contoh dibenarkan meninggalkan tugas l.jpg
Contoh ‘dibenarkan’ meninggalkan tugas:

 • Dibenarkan melalui kebenaran secara bertulis/e-Cuti

 • Diberi kebenaran secara lisan dan kemudiannya mendapat kelulusan bertulis/e-Cuti

 • Meninggalkan tugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu tetapi terdapat sebab yang munasabah yang boleh diterima dan seterusnya dengan serta merta melaporkan kepada ketua jabatan. Jika alasan diterima, guna kemudahan cuti rehat secara formal dengan mengisi borang permohonan cuti untuk diluluskan/memohon melalui e-Cuti


Tidak hadir bertugas tanpa cuti l.jpg
TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA CUTI

 • Tidak hadir bertugas tanpa cuti, tanpa kebenaran ketua jabatan (KJ) terlebih dahulu / tanpa sebab-sebab yang munasabah boleh menyebabkan tindakan tatatertib.

 • Jika tidak hadir bertugas selama 7 hari berturut-turut & tidak dapat dikesan, KJ hendaklah menghantar surat secara Pos Berdaftar Akuan Terima kepada pegawai di alamat terakhir diketahui.


Pemberian cuti l.jpg
PEMBERIAN CUTI

 • Diberi kerana perkhidmatan

 • Diberi atas sebab perubatan

 • Diberi bagi tujuan tertentu

Cuti tidak diberi secara automatik. Cuti perlu diluluskan oleh KJ/ Kuasa Tertentu . (mengikut mana yang berkenaan).

Ia juga boleh diberi apabila seseorang pegawai itu berkelayakan di bawah peraturan jenis-jenis cuti yang berkaitan.


Perkhidmatan yang melayakkan l.jpg
PERKHIDMATAN YANG MELAYAKKAN

 • “ bermakna perkhidmatan diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masa-masa bertugas, cuti rehat & cuti sakit , tetapi tidak termasuk :

  • Cuti separuh gaji

  • Cuti tanpa gaji

  • Cuti haji

  • Cuti sakit tibi, kusta & barah


Contoh tempoh perkhidmatan l.jpg
contoh: (tempoh perkhidmatan)

Tempoh perkhidmatan yang melayakkan

cuti rehat dalam satu tahun

365 hari

Tempoh perkhidmatan yang melayakkan ditolak

40 hari kerana cuti haji

40 hari

Tempoh perkhidmatan yang melayakkan cuti

rehat dalam tahun bercuti haji

325 hari

Kelayakan cuti rehat setahun

25 hari

Jika tempoh yang melayakkan 365 hari

ia layak cuti rehat sebanyak:

22 hari


Diberi kerana perkhidmatan l.jpg
DIBERI KERANA PERKHIDMATAN

 • Cuti rehat;

 • Cuti separuh gaji yang diberi atas sebab-sebab kesihatan sanak-saudara;

  dan

 • Cuti tanpa gaji atas sebab persendirian yang mustahak

Jenis cuti:


Diberi atas sebab kesihatan l.jpg
DIBERI ATAS SEBAB KESIHATAN

JENIS CUTI

 • Cuti sakit

 • Cuti bersalin

 • Cuti tibi, kusta, barah dll


Diberi bagi tujuan tertentu l.jpg
DIBERI BAGI TUJUAN TERTENTU

 • JENIS CUTI

A. CUTI HAJI

B. CUTI BERKURSUS

C. CUTI TANPA REKOD


Pengurusan cuti l.jpg
PENGURUSAN CUTI

 • KEMUDAHAN CUTI HENDAKLAH DIBERI MENGIKUT KELAYAKAN

  KEPADAPEGAWAI YANG LAYAK.

 • KELULUSAN CUTI HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM BRP. CUTI REHAT DAN CUTI SAKIT BIASA DIREKODKAN DALAM LEMBARAN CUTI BRP SAHAJA.

 • BAGI JENIS-JENIS CUTI YANG LAIN, SEPERTI CUTI HAJI, CUTI BERSALIN, DLL DIREKODKAN DALAM KEDUA-DUA LEMBARAN PERKHIDMATAN DAN LEMBARAN CUTI BRP.

 • KELULUSAN CUTI TANPA REKOD PERLU DIREKODKAN DALAM LEMBARAN PERKHIDMATAN BRP SAHAJA BAGI MENENTUKAN KELAYAKAN CUTI TANPA REKOD SETERUSNYA.


Slide12 l.jpg

Kesilapan mengurus pentadbiran cuti boleh memberi kesan kepada pengurusan sumber manusia:

a. Cuti rehat terlebih diberi

b. Terlebih bayar emolumen selepas habis cuti rehat biasanya;

c. Tersilap pemberian pergerakan gaji tahun (PGT) / tidak diberi PGT

d. Pengumpulan GCR tidak teratur.


Slide13 l.jpg

CUTI REHAT kepada pengurusan sumber manusia:

TAFSIRAN

“ cuti bergaji penuh yang diberi kerana

perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu

tahun, dari Januari hingga Disember”


Dasar cuti rehat l.jpg
DASAR CUTI REHAT kepada pengurusan sumber manusia:

 • Tujuan Kecekapan dan kepentingan pegawai

 • Seberapa yang boleh, Ketua Jabatan hendaklah menyediakan giliran cuti rehat

BILA BOLEH DIAMBIL:

“ cuti rehat bagi sesuatu tahun boleh diambil bila-bila masa

sahaja dalam tahun itu. Kuasa meluluskan – Ketua Jabatan.


Kelayakan cuti rehat l.jpg
KELAYAKAN CUTI REHAT kepada pengurusan sumber manusia:

KELAYAKAN CUTI REHAT BAGI PEGAWAI KONTRAK:

 • Layak diberi cuti rehat mengikut syarat kontrak

 • Diberi mengikut kelayakan pegawai tetap yang

 • berkhidmat kurang 10 tahun.

 • Bagi pesara, layak diberi kelayakan Cuti Rehat mengikut kelayakan

 • sebelum bersara.

 • Baki cuti yang tidak diambil akan luput apabila kontrak mereka tamat.


Tambahan 5 hari l.jpg
TAMBAHAN 5 HARI kepada pengurusan sumber manusia:

Pegawai yang telah berkhidmat lebih 10 tahun layak diberikan tambahan cuti rehat 5 hari.

Kecuali pegawai Gred 31 dan ke atas yang dilantik PADA atau SELEPAS 1/9/2005 tidak lagi layak diberi tambahan cuti rehat 5 hari (dari 30 kepada 35 hari setahun) apabila genap 10 tahun berkhidmat.( PP 20 / 2005 )

* Peraturan ini tidak terpakai kepada pegawai yang sedang berkhidmat sebelum 1/9/2005 yang akan terus menikmati tambahan 5 hari cuti rehat)


Jatuh sakit ketika bercuti rehat l.jpg
JATUH SAKIT KETIKA kepada pengurusan sumber manusia:BERCUTI REHAT

Jika jatuh sakit ketika sedang bercuti rehat di Malaysia,

Ia layak diberi cuti sakit jika diperakukan oleh Doktor.

Sebarang cuti rehat yang belum dihabiskan boleh

Disambung. Walau bagaimanapun, jika diperlukan,

Ketua Jabatan boelh memanggil pegawai bertugas.


Slide18 l.jpg
Jika jatuh sakit ketika sedang bercuti rehat DI LUAR MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Jatuh sakit pada tarikh sepatutnya balik ke Malaysia;

 • Sakitnya berlanjutan hingga tarikh sepatutnya balik ke Malaysia;

 • Dimasukkan ke hospital;

 • Permohonan cuti sakit disokong dengan sijil sakit dari doktor kerajaan di luar negeri di mana ia bercuti rehat dan dalam sijil dinyatakan jenis sakit, tarikh mula masuk hospital dan tarikh dijangka keluar hospital, dan

 • Mengambil peluang untuk balik ke Malaysia seelok-elok sahaja ia sihat. Ia diangggap tidak sihat untuk membuat perjalanan jauh dalam tempoh 7 hari dari tarikh keluar hospital.


Slide19 l.jpg

BERCUTI REHAT MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

KE LUAR NEGARA

Mengemukakan

permohonan e-cuti

Mulai 31/12/2004 (dibawah PP8/2004) – bayaran premium insurans ditanggung oleh KJ. Premium yang diambil memberi perlindungan kesihatan selama 31 hari bermula dari tarikh pegawai berlepas ke luar negara. Ia meliputi: perbelanjaan perubatan, hospital & rawatan.

Terhad sekali dalam setiap tahun kalendar sahaja.

SPKLLN

Seseorang pegawai yang ke

luar Negara atas urusan

sendiri dekehendaki

mengambil premium

perlindungan insurans

kesihatan atas tanggungan

sendiri


Pengumpulan gcr l.jpg
PENGUMPULAN GCR MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

Baki cuti rehat juga tidak boleh dikumpulkan untuk GCR (skim gantian cuti rehat) secara automatik melainkan jika KJ berpuas hati terdapat kepentingan perkhidmatan yang menyebabkan baki cuti rehat itu tidak dapat diambil atas kepentingan perkhidmatan


Jika tidak mengumpul gcr l.jpg
Jika TIDAK mengumpul GCR MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Jika TIDAK mengumpul baki cuti rehat untuk GCR, KJ boleh membenarkan ia membawa baki cuti rehat setakat 2 tahun kelayakan cuti rehat ke tahun hadapan. Baki cuti tahun pertama akan luput pada akhir tahun ketiga.

 • Jika kelayakan 20 hari setahun ia boleh membawa 40 hari CR ke tahun hadapan Baki cuti rehat selebihnya jika ada akan luput Pada tahun baru ia layak diberi cuti rehat sebanyak 60 hari (40+20=60 hari)


Slide22 l.jpg

Jika mengumpul GCR MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Jika mengumpul sebahagian dari baki cuti rehat untuk GCR, jumlah cuti rehat yang dikumpul GCR selama 2 tahun berturut-turut dan baki yang dibawa ke tahun hadapan tidak boleh melebihi 2 tahun kelayakan cuti rehat.

 • JIka kelayakan CR 20 hari setahun dan baki CR ada 45 hari, 10 hari dikumpul. Cuti 30 hari dibawa ke tahun baru. Baki CR 5 hari luput


Menghabiskan cuti sebelum bersara l.jpg
MENGHABISKAN CUTI SEBELUM BERSARA MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Semua baki cuti rehat perlu dihabiskan sebelum bersara

 • Baki cuti rehat yang tidak dihabiskan selepas bersara dikira pupus

 • Baki cuti rehat selepas bersara tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya sekira jika kakitangan yang bersara disambung perkjidmatan secara kontrak


Slide24 l.jpg

CUTI TANPA GAJI (CTG) MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Sebab persendirian yang mustahak

 • 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi 360 hari.

 • Telah mengambil semua Cuti Rehat yang ia berkelayakan

 • Telah genap 6 bulan perkhidmatan

 • Dicatatkan dalam kenyataan perkhidmatan

 • Tidak di ambil kira untuk tujuan pencen

 • Tidak boleh digunakan untuk tujuan notis letak jawatan


Slide25 l.jpg

 • ` MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:CUTI TAMPA GAJI MENGIKUT PASANGAN

 • Cuti tanpa gaji bagi pegawai yang mengikuti pasangan bertugas / berkursus di dalam / di luar negeri.

 • Kelayakan pemohon

 • Dengan syarat pasangan mereka :

 • Telah dilantik berkhidmat oleh pihak berkuasa melantik / diluluskan bertukar / berkursus oleh Ketua Jabatannya.

 • Terdiri daripada pegawai kerajaan, perbadanan awam atau syarikat swasta atau jika bukan pegawai mana-mana agensi tersebut, hendaklah telah dianugerahkan bantuan kewangan oleh kerajaan.


Slide26 l.jpg

Tempoh :

3 tahun sahaja atau ikut yang lebih pendek. Cuti tanpa gaji

Berikutnya hanya boleh dipohon selepas kembali berkhidmat

Selama 3 tahun dari tarikh CTG sebelumnya dan awal.

Faedah/Kesan

Pergerakan gaji 3 kali secara isyarat


Cuti tampa gaji kerana bersalin l.jpg
CUTI TAMPA GAJI KERANA BERSALIN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • CUTI UNTUK PENJAGAAN ANAK

 • CUTI YANG LAYAK DIAMBIL SEBANYAK 90 HARI DAN BERMULA PADA HARI KE 61 SELEPAS BERSALIN

 • KAKITANGAN YANG MELAHIRKAN ANAK YANG KEEANAM DAN SETERUSNYA

 • CUTI YANG LAYAK DIAMBIL SEBANYAK 60 HARI TERMASUK BAKI CUTI REHAT


Cuti atas sebab perubatan l.jpg
CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

JENIS-JENIS CUTI:

cuti Sakit

cuti sakit lanjutan

cuti tanpa gaji (selepas tamat cuti sakit lanjutan)

cuti kerantina

cuti bersalin

cuti kecederaan

cuti tibi

cuti kusta

cuti barah

lain-lain cuti sakit yang panjang


Slide29 l.jpg

CUTI SAKIT MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

TAFSIRAN “ bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan dan dengan mengemukakan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima, dan diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh ”

SIJIL SAKIT

TAFSIRAN “ bermakna sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh doktor serta tanpa sokongan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima jika ia memberi jumlah cuti sakit tidak melebihi 15 hari dalam sesuatu tahun kalendar”


Slide30 l.jpg

PEGAWAI PERUBATAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • TAFSIRAN: “ bermakna seseorang doktor perubatan atau doktor pergigian berdaftar yang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia dan bagi maksud Perintah-Perintah Am 6 & 32 termasuk seorang doktor perubatan atau doktor pergigian yang berkhidmat dengan sebarang hospital universiti atau Angkatan Tentera Malaysia”

PANEL DOKTOR

 • TAFSIRAN: “ bermakna seseorang doktor prevet yang diluluskan oleh Kerajaan untuk menjadi ahli Panel Doktor bagi tujuan mengeluarkan sijil sakit yang tidak perlu ditandantang timbal oleh seseorang pegawai perubatan sebelum boleh diterima oleh KJ”


Slide31 l.jpg

CUTI SAKIT MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Ketua jabatan boleh meluluskan cuti sakit kepada pegawai yang jatuh sakit dan diperakui oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat untuk menjalankan tugas jawatannya. (SYARAT: cuti sakit itu dihabiskan di hospital atau di rumah pegawai melainkan jika ditetapkan selainnya oleh pegawai perubatan.

  HAK KUASA MELULUS:

  Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti sakit sehingga 90 hari pada satu-satu masa atau 90 hari dalam setahun. Selebihnya hendaklah diluluskan oleh Kuasa Tertentu selama tidak melebihi 90 hari


Mulai 27 apil 2006 cs boleh di klinik swasta hospital swasta l.jpg
Mulai 27 Apil 2006 CS boleh di klinik swasta/hospital swasta MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Pesakit luar CS tidak melebihi 15 hari setahun

 • Pesakit dalam CS tidak melebihi 180 hari setahun

 • Cuti sakit 90 hari pertama dliluluskan oleh KJ dan 90 hari seterusnya diluluskan oleh Ketua Setia usaha


Slide33 l.jpg

CUTI SAKIT LANJUTAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

KELAYAKAN :

 • Telah menghabiskan kesemua cuti sakit selama 180 hari yang dilulus oleh Ketua Jabatan dan Kuasa Tertentu.

 • Telah menghabiskan kesemua cuti rehat yang terkumpul dan yang layak; dan

 • Diperakukan oleh Lembaga Perubatan sebagai tidak sihat untuk bertugas tetapi ada harapan untuk sihat semula dan memerlukan masa berehat.

  TEMPOH: Tidak melebihi 90 hari (Semasa dalam bercuti sakit lanjutan ia

  layak dibayar separuh gaji. Sijil sakit boleh diterima untuk membayar

  separuh gaji sementara menunggu keputusan Lembaga Perubatan

  * Tanpa sijil sakit, tidak boleh dibayar gaji.


Cuti pemulihan l.jpg
CUTI PEMULIHAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Seorang pegawai yang telah sihat untuk menjalankan tugas, tetapi pada pandangan Lembaga Perubatan lebih manafaat untuk dia berehat untuk satu jangka waktu tertentu

 • Kuasa tertentu boleh meluluskan apa-apa cuti separuh gaji yang ia berkelayakan di abawah Perintah Am 13 atau cuti tampa gaji dibawah Perintah Am 14 dgn peruntukan Perintah Am 22(b) dipanjangkan kepadanya


Slide35 l.jpg

CUTI TIBI, KUSTA DAN BARAH MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

* Cuti ini adalah cuti bergaji penuh selama tempoh seperti

berikut:

- Kemudahan juga boleh diberi kepada pesakit yang menghidap penyakit yang memerlukan rawatan panjang untuk pulih. Jenis penyakit adalah seperti yang diperakukan oleh Lembaga Perubatan.


Cuti separuh gaji kerana tibi kusta atau barah l.jpg
CUTI SEPARUH GAJI KERANA TIBI, KUSTA ATAU BARAH MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Pesakit perlu mengambil cuti rehat yang layak setelah habis cuti tersebut.

 • Jika belum pulih, boleh diberi cuti separuh gaji oleh Kuasa Tertentu – tidak melebihi 12 bulan apabila diperaku oleh Lembaga Perubatan.

 • Layak diberi PGT secara isyarat – 3 kali jika CSG melebihi 180 hari dalam 1 tahun kalendar.


Slide37 l.jpg

CUTI KERANTINA MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Seseorang pegawai yang ditahan di mana-mana pusat kerantina dari perjalanan balik ke Malaysia dari luar negeri (kerana terdapat wabak penyakit berjangkit) di negara itu / dalam perjalanan melalui pelabuhan atau lapangan terbang, tempoh penahanan itu dianggap sebagai cuti kerantina bergaji penuh.

 • TEMPOH: sepanjang penahanan oleh pihak berkuasa kesihatan.

 • Boleh juga diberi jika pegawai dikurung di rumah kerana wabak penyakit berlaku di rumah.

 • Jika penahanan disebabkan pegawai disyaki / didapati sakit, tempoh penahanan itu hendaklah dikira sebagai cuti bergaji penuh


Slide38 l.jpg

CUTI BERSALIN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Boleh diberi selama 60 hari termasuk cuti hujung minggu dan cuti umum

 • Tidak layak diberi cuti sakit

 • Untuk bersedia bersalin dan pulih dari bersalin.

 • Diberi sehingga 5 kali sepanjang perkhidmatan dalam sektor awam.

 • Layak memohon cuti tanpa gaji bagi tujuan menjaga anak sehingga 90 hari

 • Cuti hendaklah diambil selepas tamat cuti bersalin (mulai hari ke 61 dari tarikh permulaan cuti bersalin).


Bersalin selepas 5 kali cuti bersalin l.jpg
BERSALIN SELEPAS 5 KALI CUTI BERSALIN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Layak bercuti selama sehingga 60 hari dari tarikh bersalin.

 • Jenis cuti yang layak diberi ialah cuti rehat dan cuti tanpa gaji.

TIADA KELAYAKAN CUTI SAKIT

 • Pegawai yang bersalin TIDAK LAYAK diberi cuti sakit dalam tempoh 60 hari dari tarikh cuti bersalin.

 • Jenis cuti yang layak diberi ialah cuti rehat dan cuti tanpa gaji.

 • Surat perakuan Doktor diperlukan


Slide40 l.jpg

CUTI BERSALIN KAKITANGAN KONTRAK MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Kemudahan ini diberikan kepada kakitangan kontrak mulai 22 Jun 2005

 • Boleh diberi selama 60 hari..

 • Diberi sehingga 5 kali sepanjang perkhidmatan dalam sektor awam.

 • Layak memohon cuti tanpa gaji bagi kelahiran ke6 sehingga 60 hari


Cuti isteri bersalin l.jpg
CUTI ISTERI BERSALIN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Pegawai lelaki- diberi CTR kerana isteri bersalin selama 7 hari (mulai 1/1/2003)

 • Boleh diberi sebanyak 5 kali dalam tempoh perkhidmatan.

 • Salinan perakuan bersalin perlu dikemukan kepada ketua jabatan.


Slide42 l.jpg

LAIN-LAIN CUTI MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Cuti Haji

 • Cuti kerana Berkursus

 • Cuti Tanpa Rekod


Slide43 l.jpg

CUTI HAJI MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

“ Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti haji bergaji penuh kepada pegawai –pegawai beragama Islam untuk menunaikan fardhu Haji di Mekah bagi satu jangkamasa yang diperlukan untuk menunaikan amalan tersebut tetapi tidak melebihi 40 hari. (Masa yang diambil lebih dari 40 hari akan menggunakan baki cuti rehat atau memohon cuti tanpa gaji ”


Slide44 l.jpg

KELAYAKAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Pegawai tetap – telah disahkan dalam jawatan

 • Pegawai sementara – telah berkhidmat secara berterusan tidak kurang dari 6 tahun

 • Pegawai kontrak – syarat: belum pernah menunaikan haji bagi kakitangan kontrak yang dilantik selepas bersara

 • berkhidmat 5 tahun secara berterusan bagi kakitangan perlantikan baru.

  *


Slide45 l.jpg

CUTI MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:KERANABERKURSUS

@ CUTI BELAJAR

 • CUTI BELAJAR – boleh diberi untuk mengikuti apa jua jenis latihan atau pengajian yang diakui diperingkat diploma, ijazah asas, ijazah lanjutan atau kursus lanjutan.

 • Tertakluk kepada permohonan dan kelulusan, pegawai dibayar gaji penuh, separuh gaji, tanpa gaji, atau diberi elaun yang bersamaan dengan separuh gaji.


Slide46 l.jpg

JENIS CUTI BELAJAR MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

KESAN KEPADA

SKIM PENCEN

 • Kesan kepada penghitungan faedah pencen adalah seperti berikut:

Bergaji penuh

Tempoh cuti boleh diambilkira

Separuh gaji

Tempoh cuti boleh diambilkira

Tanpa gaji atas sebab

dasar awam

Tempoh cuti boleh diambilkira

Tanpa gaji

Tidak boleh diambilkira

Dibayar elaun

Bersamaan separuh gaji

Tidak boleh diambilkira


Slide47 l.jpg

JENIS CUTI BELAJAR MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

KESAN KEPADA

PEGERAKAN GAJI

 • Kesan kepada pegerakan gaji mulai 1.11.2002adalah seperti berikut:

Bergaji penuh

Mendapat pegerakan gaji

secara sebenar

Mendapat pegerakan gaji

secara sebenar atas kadar

Separuh agji

Separuh gaji

Mendapat pegerakan gaji

secara isyarat

Tanpa gaji


Selepas tamat cuti belajar l.jpg
SELEPAS TAMAT CUTI BELAJAR MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Ketua jabatan, atas permohonan pegawai, boleh meluluskan cuti tidak berekod tidak melebihi 7 hari kepada pegawai selepas menamatkan kursus latihan atau pengajian yang tempohnya melebihi 12 bulan Cuti sabatikal 14 hari cuti


Slide49 l.jpg

CUTI TANPA BEREKOD MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • JENIS-JENIS CTR:

 • Cuti gantian

 • Cuti latihan pasukan sukarela

 • Cuti menghadiri latihan/khemah kerja tahunan pertubuhan/persatuan

 • Cuti lain-lain kursus

 • Cuti menghadiri latihan syarikat kerjasama

 • Cuti memasuki peperiksaan

 • Cuti menghadiri mesyurarat persatuan ikhtisas

 • Cuti mengambil bahagian dalam olahraga / sukan

 • Cuti tugas khas perubatan

 • Cuti isteri bersalin

 • Cuti urusan kematian ahli keluarga terdekat

 • Mengikuti kursus intensif di bawah program PJJ

 • Cuti tanpa rekod di bawah program PLKN


Slide50 l.jpg

CUTI GANTIAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

“ Bagi menggantikan masa bertugas lebih masa atas kepentingan awam/perkhidmatan yang tidak berkelayakan dibayar elaun lebih masa/bayaran khas”

Contoh: - menghadirkan diri untuk bekerja lebih awal;

- bertugas pada hari minggu dan kelepasan am;

- bertugas lebih masa dari waktu yang

ditetapkan.

 • Jumlah cuti sama dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu

 • Diambil bila-bila masa dalam tempoh 6 bulan. Jika tidak dianggap luput.


Cuti latihan pasukan sukarela l.jpg
CUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

Yang dibenarkan:

 • Askar Wataniah

 • Simpanan Sukarela Tentera Laut Di Raja

 • Simpanan Sukarela Tentera Udara Dir Raja

 • Simpanan Sukarela Polis

 • Pertahanan Awam

 • Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA)

 • Syarat:dikehendaki menghadiri latihan/khemah kerja tahunan.

 • Kuasa Melulus:Ketua Jabatan

 • Tempoh:<30 hari setahun + 2 hari perjalanan pergi dan balik.

  * Cuti yang melebihi kelayakan perlu ditolak dari cuti rehat. Jika cuti rehat telah habis, dapatkan kelulusan KPPA.


Cuti menghadiri latihan atau kerja tahunan l.jpg
CUTI MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika: MENGHADIRI LATIHAN ATAU KERJA TAHUNAN

Pertubuhan/Persatuan yang dibenarkan:

 • Kadet Laut

 • Pasukan Kadet Persekutuan

 • Pasukan Latihan Udara Persekutuan

 • Pertubuhan Pengakap

 • Pertubuhan Pandu Puteri

 • Briged Budak Lelaki

 • Briged Budak Perempuan

 • Ambulan St. John

 • PBSM

 • PEMADAM

 • Persatuan Perancang Keluarga

 • Persatuan Penyelamat Kelemasan DiRaja Cawangan Malaysia

 • Persatuan Membantu Orang-Orang Dalam Penyeliaan

 • PUSPANITA

 • PERKIM

 • Persatuan Keluarga Polis

 • Persatuan Pengguna

 • Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

 • Majlis Penasihat Kebangsaan Mengenai Integrasi Wanita Dalam Pembangunan


Slide53 l.jpg

 • Kuasa melulus MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:: Ketua Jabatan

 • Berapa lama: Tidak melebihi 14 hari dan ditambah 2 hari lagi untuk perjalanan pergi dan balik. Selebihnya hendaklah ditolak dari cuti rehat. Jika cuti rehat kehabisan, boleh diberi CTG.


Menghadiri latihan syarikat malaysia l.jpg
Menghadiri Latihan Syarikat Malaysia MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

Pegawai boleh diberi CTR untuk menghadiri kursus kerjasama di:

Tempoh:< 2 bulan

Syarat:

- menjadi ahli sebuah syarikat kerjasama

- telah membuat akuan bertulis akan memegang jawatan pada bila-bila masa selama 2 tahun selepas hadiri kursus

- Seminar / Mesyuarat diluluskan oleh Ketua Pengarah Kemajuan Malaysia

Maktab Kerjasama

Mana-mana syarikat kerjasama


Memasuki peperiksaan l.jpg
MEMASUKI PEPERIKSAAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

“Cuti tanpa rekodboleh diberi kepada pegawai yang memasuki peperiksaan yang dianggap oleh Ketua Jabatan boleh membaiki peluang hidup / peningkatan kerjaya”

Tempoh: - Terhad kepada hari/tarikh peperiksaan & bukan kepada masa peperiksaan


Cuti menghadiri mesyuarat khas persatuan ikhtisas l.jpg
CUTI MENGHADIRI MESYUARAT KHAS PERSATUAN IKHTISAS MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

“ Ketua Jabatan (atas budi bicara) boleh meluluskan CTR kepada pegawai yang mengikuti mesyuarat agung/mesyuarat agung luar biasa dalam persatuan tersebut di mana ia menjadi ahli.

“ Persatuan hendaklah telah diisytiharkan oleh KPPA


Mengambil bahagian dalam olahraga sukan l.jpg
MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM OLAHRAGA/SUKAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

Syarat Kelayakan:

 • Perlawanan di peringkat negeri/antarabangsa

 • Diberi atas budi bicara Ketua Jabatan dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan

 • Tempoh: terhad kepada masa yang betul-betul diperlukan dan tidak lebih daripada 30 hari setahun

  * Juga boleh diberi kepada pegawai yang menjadi ahli Majlis/Jawatankuasa Pertandingan Negeri/ antarabangsa yang menghadiri mesyuarat sebelum atau selepas pertandingan.


Cuti tugas khas perubatan l.jpg
CUTI TUGAS KHAS PERUBATAN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

Syarat Kelayakan:

 • Menjalankan tugas x-ray sepenuh masa & terdedah kepada panaran x-ray;

 • Tugas yang dijalankan dimana-mana pusat perubatn adalah merbahaya/tidak digemari. (Pusatas perubatan adalah dilulus oleh KPPA)

 • Tempoh: 14 hari setahun. Jika tidak diambil, ia akan luput.


Cuti urusan kematian ahli keluarga terdekat l.jpg
CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

 • Diberi CTR selama 3 hari bagi urusan berkaitan kematian

 • Ahli keluarga terdekat termasuk:

  - suami/isteri

  - anak

  - ibu/bapa kandung

 • Salinan pengesahan kematian perlu dikemukakan kepada ketua jabatan.


Mengikuti kursus intensif di bawah program pjj l.jpg
MENGIKUTI KURSUS INTENSIF DI BAWAH PROGRAM PJJ MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

Syarat Kelayakan:

 • Kelulusan Ketua Jabatan untuk ikuti program pengajian (Diploma, Ijazah Pertama/Lanjutan)

 • Belum mempunyai kelayakan di peringkat pengajian yang berkenaan.

 • Tempoh sebenar kursus & tidak melebihi 30 hari dalam setahun.

 • Jika lebih- guna cuti rehat yang layak

 • Jika kehabisan cuti rehat – guna CTG


Ctr di bawah program plkn l.jpg
CTR DI BAWAH PROGRAM PLKN MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:

Boleh diberi untuk:

 • mengikuti kursus jurulatih PLKN,

 • Menjalankan tugas-tugas jurulatih PLKN

  Tempoh:

 • masa program sebenar + 1 hari perjalanan pergi dan 1 hari perjalanan balik

  Kuasa Melulus:

  - Ketua Jabatan


Slide62 l.jpg

TERIMA KASIH MALAYSIA, ia tidak layak diberi cuti sakit melainkan jika:


ad