Deferred shading jako wydajna technika o wietlenia
Download
1 / 33

Deferred shading jako wydajna technika oświetlenia - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Deferred shading jako wydajna technika oświetlenia. Wojciech Toman. Omawiane zagadnienia. Dotychczasowe podejście do oświetlenia Idea deferred shadingu Typowe problemy wraz z propozycjami rozwiązania Optymalizacja wydajności Integracja z modułem renderującym Podsumowanie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Deferred shading jako wydajna technika oświetlenia' - arne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Deferred shading jako wydajna technika o wietlenia

Deferredshading jako wydajna technika oświetlenia

Wojciech Toman


Omawiane zagadnienia
Omawiane zagadnienia

 • Dotychczasowe podejście do oświetlenia

 • Idea deferredshadingu

 • Typowe problemy wraz z propozycjami rozwiązania

 • Optymalizacja wydajności

 • Integracja z modułem renderującym

 • Podsumowanie


Deferred shading jako wydajna technika o wietlenia1
Deferredshading jako wydajna technika oświetlenia

Dotychczasowe podejście


Dotychczasowe podej cie
Dotychczasowe podejście

 • Renderowanie świateł z użyciem wielu przebiegów renderingu:

  • Duża złożoność czasowa: O(liczba_świateł * liczba_obiektów)

  • Brak możliwości uzyskania dobrego batchingu (sortowanie po światłach lub geometrii) – częste przełączanie shaderów i stanów urządzenia

 • Wniosek: na geometrię wpływa tylko część świateł


Dotychczasowe podej cie1
Dotychczasowe podejście

 • Uniwersalne shadery:

  • 1 przebieg renderingu

  • Inne zachowanie shaderów dla 1, 2, …, n świateł i wszystkich przewidzianych kombinacji modeli oświetlenia

  • Długi, nieczytelny kod shadera

  • Konieczność stosowania branchingu bądź makr

  • Nieelastyczność – ciężko dodać nowe światło

  • Przyzwoity batching przy sortowaniu po materiałach


Deferred shading jako wydajna technika o wietlenia2
Deferredshading jako wydajna technika oświetlenia

Idea deferredshadingu


Idea deferred shadingu
Idea deferredshadingu

 • Rozbicie renderingu na dwie fazy:

  • Geometrii

  • Oświetlenia


Faza geometrii
Faza geometrii

 • Właściwości geometryczne sceny 3D są renderowane do kilku rendertargetów

  • Render-targety te noszą nazwę G-Bufora (ang. G-Buffer), bufora geometrii

  • Użycie mechanizmu MRT (ang. MultipleRender Target)

  • Zwykle duża głębia dla zachowania precyzji przechowywanych danych


Faza geometrii1
Faza geometrii

 • Renderowane dane

  • Kolor rozpraszania

  • Wektory normalne

  • Informacje o położeniu pikseli

  • Specular

  • Glow

  • Ambient-term

  • Itd.


Faza geometrii2
Faza geometrii

 • Wiele właściwości materiału jest stałych w ramach powierzchni

  • Zastosowanie bufora materiałów

   • Tekstura zawierająca potrzebne dane, w której każdy wiersz odpowiada innemu materiałowi

   • Tablica stałych shadera

  • Wniosek: jednym z atrybutów zapisywanych w G-Buforze jest indeks materiału


Przyk ad zawarto ci g bufora
Przykład zawartości G-Bufora

Kolor rozpraszania


Przyk ad zawarto ci g bufora1
Przykład zawartości G-Bufora

Wektory normalne w przestrzeni widoku


Przyk ad zawarto ci g bufora2
Przykład zawartości G-Bufora

Odwrotność głębokości pikseli w przestrzeni widoku


Faza o wietlenia
Faza oświetlenia

 • Dekodowanie danych zawartych w G-Buforze

 • Obliczenia zgodnie z przyjętym modelem oświetlenia

  • Dowolny, zależy tylko od użytego shadera

 • Rendering prostokąta z włączonym blendingiem addytywnym dla każdego światła

 • Wniosek: liczba źródeł światła teoretycznie jest nieograniczonaPrzyk ad o wietlonej sceny1
Przykład oświetlonej sceny

Kilka kolorowych świateł punktowych wykorzystujących specular


Przyk ad o wietlonej sceny2
Przykład oświetlonej sceny

Kilka kolorowych świateł punktowych wykorzystujących specular oraz atmosphericscaterring


Deferred shading jako wydajna technika o wietlenia3
Deferredshading jako wydajna technika oświetlenia

Problemy


Problemy anti aliasing
Problemy – Anti-aliasing

 • MRT nie wspiera sprzętowego anti-aliasingu

 • Wszystkie obliczenia wykonywane są w przestrzeni ekranu – brak informacji o krawędziach

 • Rozwiązania

  • Akceptacja problemu – kompromis pomiędzy jakością a wydajnością renderingu

  • Over-sampling – rendering obrazu do rendertargetów o rozdzielczości przekraczającej rozdzielczość widoku

  • Własny filtr post-process – wykrywanie krawędzi a później ich wygładzenie

  • W DirectX 10 możliwy dostęp bezpośrednio do próbek MSAA – możliwość przeprowadzenia anti-aliasingu w oparciu o dowolny wzorzec


Anti aliasing w directx 9 0c
Anti-aliasing w DirectX 9.0c

Filtr wykrywający krawędzie


Anti aliasing w directx 9 0c1
Anti-aliasing w DirectX 9.0c

Brak anti-aliasingu

Włączony anti-aliasing


Anti aliasing w directx 9 0c2
Anti-aliasing w DirectX 9.0c

Brak anti-aliasingu

Włączony anti-aliasing


Problemy alpha blending
Problemy – Alpha-blending

 • Alpha-blending jest koszmarem!

  • Standardowe podejście nie działa

  • Istniejące rozwiązania mają liczne wady

 • Rozwiązania

  • Rendering wszelkich półprzezroczystych obiektów po narysowaniu pozostałych

  • Depth-peeling lub A-Buffer (praktycznie tylko w przypadku DirectX 10)


Problemy fill rate bound
Problemy – Fill-ratebound

 • Wszystkie rendertargety zwykle odpowiadają rozdzielczości ekranu

 • Wiele odczytów i zapisów do tekstur

 • Rozwiązanie

  • Nierysowanie całoekranowych prostokątów

   • Scissor-test – wykonywany dużo wcześniej niż na konceptualnym diagramie w DirectX SDK – możliwość odrzucenia całych fragmentów przed wykoniem pixel shadera

   • Stencil-test (uruchamiany później) – pixelshader musi być wykonany, a zatem test jest mniej przydatny


Problemy fill rate bound1
Problemy – Fill–ratebound

Diagram konceptualny DirectX SDK 9.0c


Problemy fill rate bound2
Problemy – Fill-ratebound

 • Scissor-test

  • Zwykła projekcja świateł do przestrzeni ekranu może wygenerować zbyt duże prostokąty oraz artefakty związane z umiejscowieniem kamery w bryle otaczającej światła

  • Alternatywa: zastosowanie algorytmu zaproponowanego przez Lengyela


Problemy fill rate bound3
Problemy – Fill-ratebound

 • Algorytm Lengyela

  • Konstrukcja czterech płaszczyzn przechodzących przez punkt, w którym umieszczona jest kamera i stycznych do bryły otaczającej światła

  • Wyznaczenie przecięcia płaszczyzn z płaszczyzną obrazu

  • Punkty przecięcia to szukane współrzędne prostokąta dla scissor testu


Deferred shading jako wydajna technika o wietlenia4
Deferredshading jako wydajna technika oświetlenia

Optymalizacja wydajności


Optymalizacja wydajno ci
Optymalizacja wydajności

 • Sumowanie wpływu świateł

 • Odrzucanie świateł, które w małym stopniu wpływają na wygląd sceny

 • Pakowanie

  • Wektory normalne – jeśli obliczenia wykonywane są w przestrzeni widoku to wszystkie trójkąty front-faced mają ten sam znak, a back-faced – przeciwny

   • Możliwe jest zastosowanie twierdzenia Pitagorasa - przechowywanie tylko 2 współrzędnych

  • Zamiast całego wektora położenia przechowywanie jedynie długości wektora położenia w przestrzeni widoku (głębokości piksela)


Optymalizacja wydajno ci1
Optymalizacja wydajności

 • Pakowanie wektora położenia

float3eyeVec = float3(IN.position.x * aspect, IN.position.y, invTanHalfFov);

float3P = normalize(eyeVec) * depth;


Integracja z modu em renderuj cym
Integracja z modułem renderującym

 • Zwykle bezproblemowa

 • Zastosowanie HDRI

 • Efekty post-process można traktować jako światła globalne

  • Łańcuch renderingu upraszcza się do dwóch faz

 • Konieczność dobrego zaplanowania G-Bufora

  • Przeprojektowanie może się wiązać z koniecznością przerobienia większości shaderów


Deferred shading jako wydajna technika o wietlenia5
Deferredshading jako wydajna technika oświetlenia

Podsumowanie


Podsumowanie
Podsumowanie

 • Wydajne rysowanie bardzo dużej liczby świateł

 • Niemal doskonały batching - lepszy oferują jedynie bufory świateł

 • Wysoka elastyczność

 • Łatwa integracja z modułem renderującym

 • Duże zużycie pamięci karty graficznej (zwykle kilkadziesiąt MB)

 • Fill-ratebound

 • Problemy z anti-aliasingiem

 • Problemy z alpha-blendingiem

 • Bardzo wysokie wymagania sprzętowe

Zalety

Wady


ad